Saturday, September 25, 2010

Kjøp aksjer i Document.no

Document.no har eksistert i drøyt fem år. Behovet for ansvarlige, alternative nyhetskanaler og møteplasser er ikke blitt mindre. Hvorfor? - når informasjonsflommen skyller over oss - konstant, og verden bare er et tastetrykk unna? De fleste må likevel ha verden "anrettet", silet og fortolket. Norske medier skryter av at de ikke lenger er partibundet. Men de mener snart akkurat det samme. Akkurat som forskjellen mellom partiene er marginale.

De senere år har den politiske korrekthet sneket seg inn. I denne møtes venstreorienterte klisjeer og fordommer fra 70-tallet, kommersialisering av pop og motkultur, og en ny type borgerlighet som går på smak: hva som er anstendig, hva som passer seg, hvordan man skal gå kledd, hva man skal mene. Det er en motekultur på meningsfronten som er underlagt trender. Den er ikke underlagt opplysningens prinsipper: kunnskap, vederheftighet, transparens og verifiserbarhet. Den bygger ikke på fornuft og forstand, men skiftende følelser. Den skaper en offentlighet styrt av irrasjonalitet.

Det overrasker ikke at mediene i et slikt landskap velger bort informasjon og vinkler på en bestemt måte. Noe kan man slett ikke si, og det man sier må anrettes på en bestemt måte.

Mediene vokter sine revirer. De vil helst at alt skal inn under deres paraply. Schibsted eller NRK, privat eller offentlig, det spiller ingen rolle. De spiller rollen som hegemoniske meningsmonpoler i en korporativ sosialdemokratisk stat. Bak alt snakk om konkurranse ligger en stikk motstand tendens: meningskontroll.

Vi mener denne tendensen er ekstra sterk i Norge. Makt, penger og meningskontroll flyter over i hverandre. Det er ikke sunt.

Det gjærer på grasrota. For at ikke dette skal bli til grums trengs seriøse, alternative stemmer. Informasjonen finnes, men må formidles og siles. Til det trengs ressurser.

Document.no har nådd et nivå hvor det er enten snakk om profesjonalisering og ekspansjon, eller nedtrapping. Vi vil gjerne utvide. Vi mener vi trengs.

Derfor stiftes Document.no som et AS, og vi
inviterer til tegning av aksjer.

Monday, September 20, 2010

Venstresiden ryddet plass for Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har fått innpass i Riksdagen i Sverige. Det er takket være den årelange, hodeløse politikken til den svenske venstresiden!