Thursday, October 7, 2010

KrF bør samarbeide med Ap

Strategiutvalget i Kristelig Folkeparti vil ha med seg resten av partiet på å utelukke begge ytterpunktene i norsk politikk i diskusjonen om mulige samarbeidspartnere. Samtidig åpner utvalget for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet i en «Ap-regjering med tyngdepunkt i sentrum». Det kom fram da utvalgets leder, KrF-nestleder Dagrun Eriksen, informerte pressen om deler av rapporten som skal overleveres sentralstyret.

Det er godt nytt! Vi trenger ikke et parti som KrF. Hvis de går i allianse med Ap vil forhåpenligvis KrF bli spist opp og forsvinne for godt fra det politiske landskapet.

Groruddalen er Norges Lille Asia

26. januar skrev vi at Groruddalen har blitt Norges Lille Asia.

"....Enkelte bydeler i Oslo Øst har nesten blitt overtatt av innvandrere, for eksempel Stovner. Når leiligheter selges, flytter etniske nordmenn ut og innvandrere inn. Besøker man Stovner Senter får man en følelse av å befinne seg i et asiatisk eller afrikansk land og ikke i Norge...."

I Document.no kan vi lese om en annen nordmanns betraktninger rundt det å bo i Groruddalen.

Husk på: Hver eneste dag kommer 50 nye innvandrere til landet.

Sverige, et istykkerrevet, splittet og fattig land

Det er min overbevisning at de virkelig fremmedfiendtlige strømningene ville bli mindre dersom eliten i politikk og massemedia våget å snakke klart og tydelig om følgende:

•Innvandringens/asylpolitikkens nettokostnader ligger på mellom 43 og 58 milliarder hvert år.
•Nesten ingen av dem som søker asyl i dag har noen gyldige identifikasjonspapirer.
•Halvparten av asylsøkerne som får bli mangler eller har svært lite skolegang eller yrkeserfaring.
•Bare sju prosent av asylsøkerne som har fått permanent oppholdstillatelse de siste 30 årene, har flyktingestatus.
•Vi har en familieinnvandring som er mange ganger større enn asylinnvandringen.
•Sverige har mellom 1990 og 2006 hatt en økning i antall ghetto-områder fra tre til 156, områder hvor det i praksis bare er halvparten av alle i arbeidsfør alder som er sysselsatt.


Journalister som betrakter seg selv som de «rette» idealenes voktere, har i flere tiår vist en flokkmentalitet man sjelden ser maken til. Dessverre er jeg redd denne selvpålagte begrensningen av ytringsfriheten har bidratt sterkt til at Sverige i fremtiden risikerer å bli et stadig mer istykkerrevet, splittet og fattig land.

Les mer her: Fortiet debatt gir fremgang for SD