Monday, September 30, 2013

The Nairobi Mall Massacre

The deluded prime minister, David Cameron, is mentioned in this video.

Western leaders and the media assure us that the recent terrorist attack at a Westgate Mall in Nairobi, Kenya has nothing to do with Islam, and that the terrorist group al-Shabaab is violating the commands of Allah and Muhammad. But what happens when we open the Qur'an to see what it teaches? We find that Islamic history has been repeating itself for fourteen centuries.

Qur'an 9:56-7:
And they swear by Allah that they are from among you while they are not from among you; but they are a people who are afraid. If they could find a refuge or some caves or any place to enter [and hide], they would turn to it while they run heedlessly.


 

Sunday, September 29, 2013

Agendajournalisten Niklas Emil Erik Orrenius

Han jobber i avisen Dagens Nyheter i Sverige. Men han fortjener ikke tittelen journalist.

Niklas Orrenius är politisk aktivist. Han använder det han kallar journalistik som redskap för att driva en tydlig politisk agenda – både sin egen och agendan hos den chefredaktör som håller honom om ryggen, Dagens Nyheters Peter Wolodarski, skriver Julia Caesar i sin kronikk, publisert hos Snaphanen.

Wednesday, September 25, 2013

Aften­pos­ten er en av de stinkende leder­hy­enene

Aften­pos­ten heter en av leder­hy­enene. Den ham­rer og ham­rer løs. Fra å være ret­tet mot FrP-flokken, pei­ler den seg inn mot Chris­tian Tybring-Gjedde spe­si­elt. Han skal fel­les. Han kunne like gjerne hatt et kors i pan­nen. Alle angre­pene gjør ham til levende blink.

Aftenposten-hyenen tren­ger hjelp fra noen på inn­si­den. KrFs inn­vand­rings­po­li­tiske tals­mann, Geir Bekke­vold, stil­ler opp. Han har den immu­ni­tet som nav­net kris­te­lig og de gode for­set­ter inn­gir: han har til­gi­vel­sen før han angri­per. Det er slik dob­belt­mo­ral som gjør at folk aldri har likt de kris­te­lige. Stan­ken av hyk­leri og selv­god­het får van­lige men­nes­ker til å rygge.

Bekke­vold har ingen skrup­ler. Han er over­be­vist om at han er på de godes parti, og at folk som Tybring-Gjedde for­tje­ner å trom­les ned. Det er noe reli­giøst over for­døm­mel­sen. Dette er ikke van­lig kri­tikk, det er poli­tikk som fortapelse.

Venstre Abid Raja er enda kras­sere. Han har selv blitt utsatt for hets fra sine egne, men fal­ler for fris­tel­sen til å spille opp hele det fler­kul­tu­relle stalin-orgelet av utskjel­ling og utstø­telse. Tyrbing-Gjedde for­tje­ner å brenne i helvete.

I gamle dager satt almuen i kir­ken og så på kalk­ma­le­rier av hel­ve­tets pins­ler. For­døm­mel­sen av Tybring-Gjedde har anstrøk av slik djevle­ut­dri­velse: han skal pines for at rasismedje­ve­len skal dri­ves ut av folkekroppen.Klikk for å lese den glimrende artikkelen av redaktør Hans Rustad: 

Sunday, September 22, 2013

Freppofobi

Jeg ble litt inspirert av tittelen til dette innlegget, og vil foreslå et nytt ord til fremtidige titler over samme tema. Definisjon:

Freppofobi
Er en blanding av oikofobi og xenofili, motivert av irrasjonell frykt, fordommer og hat mot Fremskrittspartiet og deres velgere. Freppofobi manifesteres også gjennom intoleranse, diskriminering, forskjellsbehandling, stereotypier, fiendtlighet og negativ omtale i den offentlige diskursen. Freppofobi avgrenses fra klassisk oikofobi ved stigmatisering av et politisk part og deres velgere. Freppofobi er av disse grunner klart i strid med menneskerettighetene og verdigheten til lovlydige velgere.

Leserkommentar til artikkelen Frp-frykt

Bilderberggruppen - De Hemliga VärldshärskarnaFay Weldon interview about Islam and Christianity

Etter dette intervjuet kommer Fay Weldon aldri mer til å bli nevnt i Nrk P2 Radio.VGs politiske emissær, Eli­sa­beth Skarsbø Moen

En meget god artikkel om den politiske emissæren, Eli­sa­beth Skarsbø Moen hos VG. Hun har også blitt kalt en av Stoltenbergs fremste groupies i norsk media. Få for all del med dere leserkommentarene til artikkelen, der finner dere informasjon som vil sette alle fremtidige artikler skrevet av Skarbø Moen i nytt lys.

Frp-frykt

Her er deler av en leserkommentar til artikkelen:

.....Resten av Skarsbø Moens kommentar kan oppsummeres med "klipp og lim". Bare en faktaopplysning: Ved å bruke "klipp og lim"-metoden så kan man i praksis ramme hvem og hva som helst.

For med "klipp og lim"-metoden så kunne f.eks Skarsbø Moen ha kommentert at "Det er forståelig at Stoltenberg-regjeringen måtte gå av. For man kan tross alt ikke forvente at en regjering som har bånd til landssvik (Treholt), terrorsympatier (Mullah Krekar støtte til regjering), ønske om å utslette et land og folk (Lysbakkens støtte til Gaarders kommentar om å utslette et land) og med partier med det fremste symbolet for landssvik (Quisling som ideolog i det som idag er Sp) og et annet parti som har hatt landssvikdømte i nasjonalforsamlingen (sv har hatt to landssvikdømte i stortinget). For å ikke glemme en statsminister som skal være en nær venn med en person som er dømt for å ha ei 13 år gammel jente omtrent som sexdukke (Øygård), og er selv bilbulker og mulig bånd til russisk etteretning (Steklov)"

Alt jeg bidrar med her er dokumentert fakta. Men jeg antar at for Skarsbø Moen så vil denne "klipp og lim"-metoden være fullstendig uinteressant.

For det er fordelen med "klipp og lim"-metoden for de som er interessert. Den kan ramme hvem som helst.

Saturday, September 21, 2013

Сенатор Джон Маккейн: "Россияне заслуживают лучшего, чем Путин"


Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе справедливости, открытых возможностей и иметь правительство достойное его устремлений и принесенных жертв. Когда я критикую ваше правительство, я делаю это не потому, что я настроен против России. Я делаю это потому, что вы заслуживаете такое правительство, которое верило бы в вас, уважало вас и было бы вам подотчетно. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.


Когда редактор "Правды.Ру" Дмитрий Судаков предложил опубликовать мой комментарий, он назвал меня политиком, "выступающим с антироссийской точкой зрения уже много лет". И действительно, российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.

Я заявляю это потому, что я уважаю ваше достоинство и ваше право на самоопределение. Я верю, что вы должны жить в соответствии с предписаниями вашей совести, а не правительства. Я верю, что вы заслуживаете возможности улучшить вашу жизнь, живя в стране, где экономика процветает и создает блага для многих, а не только для кучки власть имущих. Вы должны жить в правовом государстве, где законы ясны, справедливы и применяются последовательно и беспристрастно. Я заявляю это потому, что я верю, что люди в России не менее, чем американцы наделены нашим Создателем неотчуждаемыми "правами на жизнь, свободу и стремление к счастью", как гласит американская Декларация Независимости.

Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал. Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррупционность.

Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников панк-рок группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина.

Сергей Магнитский не был борцом за права человека. Он был бухгалтером в московской юридической фирме. Он был обычным русским человеком, который сделал нечто необычное. Он разоблачил одну из крупнейших в Российской истории краж частных активов государством. Он верил в торжество закона и считал, что никто не может быть выше закона. Из-за его взглядов и мужества он оказался в Бутырской тюрьме, где его держали без суда, где он был избит, заболел и умер. После смерти над ним провели показательный процесс, напоминающий процессы сталинской эпохи, и, конечно, он был признан виновным. Это было преступление не только против Сергея Магнитского. Это было преступление против российских людей и вашего права на честное правительство, правительство достойное Сергея Магнитского и вас.

Президент Путин утверждает, что его цель — восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие.

Как он укрепил международные позиции России? Взяв в союзники России самые агрессивные и угрожающие всем тирании. Поддерживая сохранение у власти сирийского режима, убивающего десятки тысяч собственных граждан, и не допуская даже осуждения этих зверств Организацией Объединенных Наций. Его отказ принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире. Он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых, ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей.

Президент Путин не верит в эти ценности потому, что он не верит в вас. Он не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.

Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.


Øystein Stray Spetalen vil gi bort alle pengene sine

Milliardær Øystein Stray Spetalen kommer til å gi bort alle pengene sine.

- Alle mine penger kommer til å gå til en ting. Jeg kommer til å etablere et fond for å forsvare enkeltindividets rettigheter. Det skal forsvare enkeltindividets rettigheter mot autoriteter, sier Spetalen til Nettavisen NA24.

Milliardæren har tidligere langet ut mot Jens Stoltenberg og hans skattepolitikk i «Det Store Intervjuet» på Nettavisen. Han mener Stoltenberg i all for stor grad favoriserer den «døde» kapitalen som eiendom i skattepolitikken.

- Jens Stoltenberg har en skjult formue på 45 millioner, sa Spetalen.

Arbeiderpartiet og dets venner

Er norske Ap under Gerhardsen, Bratteli, Brundtland, Jagland og Stoltenberg som massemorder Adolf Hitler, massemorder Josef Stalin, massemorder Mao? Selvfølgelig ikke når det kommer til politiske løsninger. Men når det kommer til demokratiske idealer og virkemidler så er Ap under Gerhardsen, Bratteli, Brundtland, Jagland og Stoltenberg helt klart en light-utgave av Stalin, Mao og Hitler.

Realitetene er som følger
Var man frekk og kritiserte Stalin, så måtte man ta konsekvensene
Var man frekk og kritiserte Mao, så måtte man ta konsekvensene
Var man frekk og kritiserte Hitler, så måtte man ta konsekvensene
Og skremmende nok
Var/er man frekk og kritiserer Ap, så må(tte) man ta konsekvensene.

Forskjellen er at Stalin/Mao/Hitler blåste hue av de som var frekk og kritiserte dem. Akkurat det har ikke Ap gjort.

Du skjønner naturligvis ikke bæra av hva smokewater mener i sin leserkommentar. Men det vil du, hvis du leser hele artikkelen: 

Reaksjonene på ”Makt - Myter – Media” Det er forøvrig en bok du også bør lese.

Relaterte artikler: 
Ville tilstander i Sverige

Migrationsverket i Sverige er der de intervjuer flyktninger og gir opphold eller avslag. Nedenfor kan du lese hva en ansatt har å fortelle om tilstanden. Den ansatte er naturligvis anonymisert, i motsatt fall hadde vedkommende mistet jobben og blitt sosialt utstøtt. Migrationsverket er, som resten av Sverige, blitt det rene galehuset!

Det er dette Audun Lysbakken og Jan Egeland tok av seg hatten for og ønsket det samme i Norge!

Det är Migrationsverket – ta daa!!! – som har skapat situationen. Situationen där det sedan länge bara finns två vägar att gå – antingen distansera sig själv genom bikten på denna blogg eller sjunga med i kören. Och för den som sjunger med kören och när det sedan kraschar, gäller det att försöka att inte stå i främsta ledet.

Här på Migrationsverket utreder vi inte återkallelser.


Här på Migrationsverket vet vi inte ens hur identitetshandlingar ser ut för ingen vill visa dem och dessutom så finns det inte plats för det momentet i Lean.

Här på Migrationsverket vågar handläggare knappt ställa frågor till barn.

Här på Migrationsverket kan handläggare inte ens nämna bevisgradernaoch än mindre förklara vad de betyder.

Här på Migrationsverket går man just nu i Leans tecken på så kallad ”uppskjuten invandringsprövning” och de som vill ha PUT på familjeanknytning och befinner sig utomlands får fortsätta med det. De får PUT i alla fall. Som en ”bra att ha-grej”. För annars proppar det upp i Lean…

Här på Migrationsverket lär sig idioter att om de säger de rätta sakerna så går det bra – och säg helst Lean några gånger i varje mening!

Här på Migrationsverket ställer vi inte längre några frågor om hur någon har tagit sig till Sverige – det momentet ingår inte i Lean.

Här på Migrationsverket kan istället beslutsfattare numera officiellt gå ochtro att asylsökande simmar till Sverige, så frågor om resvägar är därför helt onödiga – för tio år sedan hade det blivit dumstruten direkt, men om barabeslutsfattargalningen kastar in Lean i ekvationen så går det bra.

Här på Migrationsverket handlar asylprövning numera om att en handläggare som jobbat några veckor skriver av den pratbubbla som en asylsökande berättat och sedan går till en beslutsfattare – som, nota bene, inte ens är med under utredningen – och där gör ett kort referat av samma pratbubbla. Sedan är det klart. Beslutsskrivandet går helt på malltext.

För det är våra högsta chefer och jurister som hittat på PUT för syrier!

Det kallas av en del bedömare för ”en häpnadsväckande naivitet”. Och det är de högsta cheferna på myndigheten som gjort detta. Med stöd och hjälp av 200 experter och chefer och mellanchefer och räknenissar och all annan ballast. Föreställ er sedan hur det ser ut på ”verkstadsgolvet”… Där det handlar om tid och kvantitet – aldrig om innehåll!

Om fantasin inte räcker till hos er som läser detta så ser det ut som jag beskriver det. Jag vet, för jag jobbar här på Migrationsverket.

Friday, September 20, 2013

Burkaen er en krigserklæring mot VestenVideo om hvordan krigsforbryteren Tony Blair har beriket seg selv

Englands verste landsforræder i moderne tid, Tony Blair. Tidligere statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet, katolikk og krigsforbryter, har beriket seg uhemmet. Channel 4 lagde et eget program om Blairs private pengebinge og mange eiendommer, samt hans manglende resultater som fredsmegler.

Since resigning in June 2007, Tony Blair has financially enriched himself more than any previous ex-prime minister. Reporter Peter Oborne reveals some of the sources of his new-found wealth, much of which comes from the Middle East.

On the day Tony Blair resigned as Prime Minister, he was appointed the official representative Envoy of the Quartet on the Middle East. By January 2009 he had set up Tony Blair Associates - his international consultancy - which handles multi-million-pound contracts in the Middle East. It is so secretive we don't know all the locations in which they do business.

Dispatches shows that at the same time as Blair is visiting Middle East leaders in his Quartet role he is receiving vast sums from some of them. If Blair represented the UK government, the EU, the IMF, the UN or the World Bank, this would not be permitted.

He would also have to declare his financial interests and be absolutely transparent about his financial dealings. But no such stringent rules govern the Quartet envoy.

However, he could opt to abide by the rules and principles of public life. They were introduced by John Major, and Tony Blair endorsed and strengthened them for all holders of public office - but chooses not to himself.


Svenskene reagerer - omsider


....And here's where things get a bit sensitive, especially in such an overtly politically correct society as Sweden. Most immigrants, says Scheldt, are "Muslims from harsh backgrounds and traditions."


"Approximately 10 percent of Sweden today are Muslims from the Middle East and North Africa," Scheldt continues. "Most of them don't work. They breed like rabbits. They want special Sharia law. They don't want music in schools. They're against homosexuals, abortion, human rights. Some Swedes are becoming afraid of what's to come in the future."


Fear for the future of their country. It's a theme echoed by some of the other Swedes we interviewed.


"Afraid, yes that's the right word for Swedes," agrees Weibert.


Fear of increasing crime, which many Swedes blame on the increased immigrant population, is palpable.


"Since we are a socialist country with a 'humane' way of thinking, we have been creating problems for ourselves," argues Weibert. "We have a huge problem right now with segregation and 'hoods.' And that's only because we've opened our arms to everybody without having the ability to take care of all the people in the right way. So now we are having problems in Gothenburg with shootings, which take place almost every day now."


"Crime has gone sky high," concurs Scheldt. "There were five shootings last week in Gothenburg."....
Read more: http://www.digitaljournal.com/article/358675#ixzz2fQudGHq6

Thursday, September 19, 2013

Christian Tybring-Gjedde tør si det

Kan det sies bedre?

...Korrespondent Grégory Tervel viser i sin kronikk på NRK Ytring at han er en av disse. Han jakter ikke på de som misbruker sin politiske makt og innflytelse. Han er ikke maktas vaktbikkje. Han leter ikke etter korrupsjon blant eliten. Han jakter derimot, på de som gjennom ord og uttrykk ikke deler elitens verdensbilde. Og han ønsker å bringe oss til taushet. Tervel er i sannhet ingen pioner. Han er en av mange. Hans penn bryter ingen tabuer. Hans penn er ikke kontroversiell. Hans penn søker aksept og kollegers kameratslige klapp på skulderen. Grégory Tervel søker konsensusens trygghet....-

Les hele: Ytringspolitiet

President Putin and his associates

Senator John McCain's article in Pravda:


...I make that claim because I respect your dignity and your right to self-determination. I believe you should live according to the dictates of your conscience, not your government. I believe you deserve the opportunity to improve your lives in an economy that is built to last and benefits the many, not just the powerful few. You should be governed by a rule of law that is clear, consistently and impartially enforced and just. I make that claim because I believe the Russian people, no less than Americans, are endowed by our Creator with inalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.

A Russian citizen could not publish a testament like the one I just offered. President Putin and his associates do not believe in these values. They don't respect your dignity or accept your authority over them. They punish dissent and imprison opponents. They rig your elections. They control your media. They harass, threaten, and banish organizations that defend your right to self-governance. To perpetuate their power they foster rampant corruption in your courts and your economy and terrorize and even assassinate journalists who try to expose their corruption.

They write laws to codify bigotry against people whose sexual orientation they condemn. They throw the members of a punk rock band in jail for the crime of being provocative and vulgar and for having the audacity to protest President Putin's rule.


Sergei Magnistky wasn't a human rights activist. He was an accountant at a Moscow law firm. He was an ordinary Russian who did an extraordinary thing. He exposed one of the largest state thefts of private assets in Russian history. He cared about the rule of law and believed no one should be above it. For his beliefs and his courage, he was held in Butyrka prison without trial, where he was beaten, became ill and died. After his death, he was given a show trial reminiscent of the Stalin-era and was, of course, found guilty. That wasn't only a crime against Sergei Magnitsky. It was a crime against the Russian people and your right to an honest government - a government worthy of Sergei Magnistky and of you....

Wednesday, September 18, 2013

Antirasistene støt­ter den ver­ste bølla i skole­går­den

...Så hvor anti­ra­sis­tisk er det nå å for­tie eller la være å for­holde seg til sakens rea­li­te­ter? Å vekte “mil­jø­ets” ømme tær og hen­sy­net til “mil­jø­ets” rykte høy­ere enn ofrene, fordi gjer­nings­men­nene er med­lem­mer av en angi­ve­lig utsatt minoritet?

Vel, det er flere sider her. Og en av dem er de 39 pro­sen­tene av ofre som ikke er etniske bri­ter. I rea­li­te­ten har selv­ut­nevnte anti­ra­sis­ter og andre for­stå­seg­på­ere stilt seg på over­gri­perne og deres til­rette­leg­ge­res side – mot ofrene i samme miljø. Ved liste seg på gummi­sko rundt mil­jø­ets for­stok­kede repre­sen­tan­ter, har de gitt dem en bekref­telse på deres hold­nin­ger om at visse ting ikke må snak­kes om.

Men vir­ke­lig­he­ten har det med å trenge seg på....

Det finnes ingen snikislamisering. Islamisering foregår helt åpenlyst

Det finnes ingen snikislamisering. Islamisering foregår helt åpenlyst i Norge og andre vestlige land, stort sett applaudert av massemediene.

Fremskrittspartiet må snart lære seg at et tungt venstrevridd pressekorps er deres motstandere. Ikke kryp for dem:


Tuesday, September 17, 2013

Den gamle arbeiderklassen har blitt en ny underklasse

....Jeg tror at problemet som har oppstått er at vi dyrker en form for elitetenkning, der politisk elite, økonomisk elite har øvd ivrig samkvem - de møtes i Davos hvert år, utnevner seg selv til å representere mennesker de slett ikke representerer. De skal løse alle verdens problemer på vegne av mennesker de aldri vil stå til ansvar for. Dette er en del av problemet med at vi har outsourset veldig mye av vår produsjkonsbasis, og de som har lidd mest under dette, er den gamle arbeiderklassen som har blitt en ny underklasse. Den krigen man førte gjennom 68'erne eller de kulturradikales kamp mot tradisjkonell moral, tradisjonell seksualmoral, mot religiøs tro, har rammet dette segmentet av befolkningen mye hardere enn noen kunne ha forutsett. Det er  i dag farligere og verre å leve på bunnen av samfunnet enn det var før velstandsøkningene som kom på 60-tallet..... 

Klikk på videoen for å se hele intervjuet med Asle Toje.


 

Monday, September 16, 2013

Horing med sannheten

Det er helt forstemmende selv å være utdannet samfunnsviter, og så få servert sånne saker fra en vitenskapelig ansatt, og med så forjugent utgangspunkt. Tenk at man ser høyrepopulister og det som verre er, hos de relativt forsagte FrP-strile- og sunnmørsliberralister, mens hele konsulenthæren som utgår fra Den kgl norske Arbeiderpariet, med opp til 5000 kr i timen i honorarer, nei de er slett ikke noe i nærheten av "populister" eller noe annet kritikkverdig. At SV lett har latt seg trekke med i imperialistisk krigføring, ja selv ikke dette rubriseres som populisme. Horing med sannheten, det har sånn sett fått fast fot i universitetsstrukteren og i media, og viser at en helt generasjon av akademikere ikke har forstått vesentlige metodiske poeng, og har gått i surr når det gjelder å forstå et adekvat sannhetsbegrep.


Ennå mer forsagt kommer denne gjengen med tåper til å oppleve seg, når regjeringsforhandlingen avsluttes, og det viser seg at de jordnære kritikere av gårsdagens monomane rød-grønne regjereri, stiller med dyktige folk og pragmatiske løsninger på en rekke problemer, som bare har vokst formidabelt de siste 8 år. Ikke engang det overtunge byråkratiet som har fått forvokse seg, vil helt kunne skjule oppbruddet fra den innbitte udugeligheten som har vært. Mye rart kan skje i det videre, men ett er sikkert, de som har tatt munnen for full om andres "høyrepopulisme", og lettvektere som ideologikritikeren Strømmen, går neppe lysere tider i møte.


Ovenstående er en leserkommentar til den lesverdige artikkelen De ansvarsløse

Saturday, September 14, 2013

Ondskap forkledd som godhet

Den svenske journalisten,  Julia Caesar, skriver om vanviddet som skjer i Sverige, der de har lovet alle syriske flyktninger som klarer å ta seg frem til Sverige rett til å bosette seg i landet. Med alle rettigheter.

Det er denne galskapen Jan Egeland og Audun Lysbakken tok av seg hatten for og mente at Norge også burde gjøre. Takk og pris for at SV nesten ble radert ut av Stortinget!

...Nu står dörrarna vidöppna för fler krigsförbrytare

Beslutet ger i princip hela Syriens befolkning på 22,5 miljoner rätt att bosätta sig i lilleputtlandet Sverige och få livstids försörjning. Det vill säga: de mest privilegierade, de som har råd att betala flyktingsmugglare flera hundra tusen kronor för att ta sig hit. För jämförelsens skull: Sverige har cirka 4,5 miljoner förvärvsarbetande skattebetalare, men vi tar emot flest syrier i hela EU. Liksom tidigare somalier. Och irakier....


Les hele artikkelen av Julia Caesar: Ondska förklädd till godhet

Olympiske leker på den russiske måten

Thursday, September 12, 2013

Se og hør Nigel Farage - anbefales på det sterkeste

Folket har talt, sier VG

Vg i dag: "Frp nedprioriteres selv av egne velgere". VG har kjørt en meningsmåling om hva slags regjeringskoalisjon de borgerlige velgerne helst ønsker. AV de 1100 spurt har fem prosent av de 16% frp-velgerne sagt at de ønsker helst en borgerlig regjering uten Frp. Men fem prosent av denne gruppen vil utgjøre mindre enn 10 personer i denne undersøkelsen.

Det leder til følgende ingress: "Folket ber Høyre-leder Erna Solberg samle troppene. Frp nedprioriteres av flere - selv sine egne velgere, viser VGs undersøkelse." Og som vignett: "Folket har talt".

10 personer dagen etter stortingsvalget der folket virkelig "talte" gir VG grunnlag for nok en kampanje. Hva blir det neste. Her er det klart at denne kampanjen er systematisk.


Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen 

Wednesday, September 11, 2013

Tåler folk ingen­ting len­ger?

....Det er da hel­ler ikke hos per­soner på Stol­ten­bergs nivå – den gamle klas­sen – at det er gått kold­brann i den skep­si­sen. Det er hos snob­bene. En snobb er i ordets opp­rin­ne­lige betyd­ning en per­son som etter­stre­ber en posi­sjon i en høy­ere klasse enn sin egen, og av og til lyk­kes. Og i den hæren av aka­de­mi­kere, NGO-ikere og jour­na­lis­ter som tror de gjør venstre­si­den en tje­neste ved å fort­sette å hakke på detal­jer i Frp-folks adferd, er det et høyt antall snobber.

For Stol­ten­berg og kom­pani er denne hæren i ferd med å bli et problem.

For Ap har til­strek­ke­lig klasse til å spare seg for små­lig­he­ter på Siv Jen­sens bekost­ning, men par­tiet er litt i samme situa­sjon som den saudi­ara­biske konge­fa­mi­lien: De har ikke full kon­troll over det som kom­mer fra per­sonene de spon­ser. Disse skil­ler seg stil­mes­sig ikke vesent­lig fra ild­spru­tende ima­mer. Reak­sjo­nen på gle­des­ut­brud­det fra en kvinne i etter­sit­tende kjole var da også haram haram, synd synd.

Hva ville de ha fun­net på hvis en Stol­ten­berg i et stor­sin­net øyeblikk skulle ha dris­tet seg til å gra­tu­lere Jen­sen hjertelig?


Tuesday, September 10, 2013

Typisk fra flåskjeftene hos SV

Typisk for flåskjeftene i SV. Dårlige tapere og frekke i kjeften. Ikke rart det partiet hører hjemme nær sperregrensen. I skrivende stund er det fortsatt et ørlite håp om at de ikke får plass på Stortinget.


– Erna, det er en skam at du er fra Bergen

Monday, September 9, 2013

Dagens valg kan kal­les et skjebne­valg

Dagens valg kan kal­les et skjebne­valg, selv om ingen av par­ti­ene har brukt et slikt ord i tv-debattene. At mye står på spill, kan man like­vel avlese av Arbei­der­par­ti­ets vold­somme mobi­li­se­ring for å beholde makten.

Man skulle tro at rea­li­te­tene ville gjort at de dem­pet reto­rik­ken: for­skjel­lene øker, kva­li­te­ten på offent­lige tje­nes­ter er syn­kende, og like­vel hev­der man frei­dig det mot­satte. Stol­ten­bergs modus er å øke volu­met, riste på hodet, gå opp en halv oktav og indig­nert sette oppo­si­sjo­nen på plass som våger å kri­ti­sere ver­dens beste samfunn.

Uten medie­nes syn­lige og usyn­lige opp­back­ing av stats­mi­nis­te­ren ville en slik arro­ganse og frekk­het aldri hatt en sjanse. Det opp­blåste selv­bil­det ville blitt punk­tert av jour­na­lis­ter som hadde kom­met til dek­ket bord; det var bare å for­syne seg av brutte løf­ter. En bor­ger­lig regje­ring ville fått hengt de 10.000 uopp­fylte senge­plas­sene i alder­s­om­sor­gen rundt hal­sen og blitt min­net på dem ustanselig.

Like­vel har det ikke fun­gert for Ap/mediene.


Det er under­lig å høre kom­men­ta­to­rer som har gjort alt for at Ap skal gjen­vel­ges, kon­sta­tere at kri­tik­ken av Frem­skritts­par­tiet ikke har fun­gert. Men de går ikke videre og spør om årsa­ken. Ammu­ni­sjo­nen har ikke mang­let; da intern­rap­por­ten ble lek­ket, trodde mediene de hadde nok til å skyte par­tiet i senk. Mer eller mindre orga­ni­serte kam­pan­jer mot FrP – fra idretts­kjen­di­ser, kunst­nere og de van­lige riks­syn­serne – har spilt på kol­lek­tive og nasjo­na­lis­tiske stren­ger. Fare truer! Per Fugelli har hatt fri­kort til kronikkplass. Man har for­søkt å mane frem det store skremme­bil­det; Høyre ville gjøre noe unikt i euro­pe­isk sam­men­heng ved å slippe et høyre­po­pu­lis­tisk parti til i regjering.

Like­vel har det ikke virket.

Sunday, September 8, 2013

Nesten en fjerdedel av oljefondet er bundet opp til innvandrerne

Hvis du ennå ikke har stemt, er det en artikkel du bør lese - sakte. Vær sikker på at du forstår alt som er skrevet. Det som presenteres der har nemlig enorme konsekvenser for deg og hele Norge.
Det er Hegnar-avisen Finansavisen som skriver artikkelen:


Innvandringen fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland er de eneste som gir pluss, med et samlet netto positivt bidrag på 95 milliarder kroner, mens de statsfinansielle utgiftene knyttet til innvandringen fra Litauen, Polen og Russland gir en netto utgift på 99 milliarder kroner.

De største utgiftene er knyttet til pakistanere, irakere og somaliere, som samlet gir en netto utgift på 445 milliarder kroner, viser oversikten i Finansavisen.

Hovedårsaken er at under halvparten av innvandrerne fra disse landene er i jobb.


Resultatet blir at netto statsfinansielt bidrag fra de 20 største innvandrergruppene som allerede er kommet, er på minus 805 milliarder kroner, står det å lese i Finansavisen lørdag.

Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.

Forutsetter perfekt integrering
Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.

Fremgangsmåten er drøftet med SSB, som gir uttrykk for at metoden er meningsfull selv om resultatene står for Finansavisens regning.PS: Vær sikker på at de andre avisene og NRK ikke kommer til å nevne artikkelen fra Finansavisen før valget!

Friday, September 6, 2013

The curse of "progressive" feminism


Her er litt for de forvirrede feministene blant oss.

Den kommende bølgen av flyktninger til Sverige

Bruce Bawer skriver om galskapen i Sverige, der de har gitt alle flyktninger fra Syria lovnad om permanent opphold i Sverige. Per i dag er det om lag 2 millioner slike flyktninger, og alle vil få lovlig opphold i Sverige? Vanvittig? 

Ja, det er nettopp det folk flest tenker og sier. Men ikke Audun Lysbakken og Jan Egeland. De tar hatten av for Sverige og mener Norge bør gjøre det samme.

...When I read about the new policy, my first thought was that surely there must be somebody in Sweden who’s standing up and shouting: “Stop! Are we all crazy?” So I looked at the editorial pages of a few Swedish newspapers. Nope. The editors of Aftonbladet, for example, complained that Sweden hadn’t gone far enough, and lamented the fact that the rest of Europe wasn’t joining in. Noting that European countries have taken in about 40,000 Syrians, the editors complained that this wasn’t nearly sufficient. “We have built,” they complained, “a ‘Fortress Europe.’”

Yes, “Fortress Europe.” Pause for a moment to take that one in. Over the last couple of generations, Western Europe has welcomed immigrants from the Muslim world on a scale such as the world has never seen. The continent has been transformed in ways that would have been unimaginable a few decades ago. Yet in the view of Aftonbladet‘s editors – and, rest assured, of the Swedish establishment generally – Europe has behaved like a fortress. Summed up in these two words, these twin trochees – “Fortress Europe” – is the very madness of Sweden....

Thursday, September 5, 2013

Hva sier Redd Barna til dette?

10 år gammel jente giftet seg med sin 13 år gamle fetter i Egypt - fordi foreldrene ba dem om å gjøre det.


EGYPT: Here comes the 10-year-old bride and her 13-year-old cousin groom

Hopefully, Egypt now will elect a securalist government and put an end to this Islamic-based nonsense by making it illegal.


Huma­nisme som undergraving

Jan Egeland, Mats Gilbert, Audun Lysbakken og Dagsavisen ønsker at Norge skal gjøre som Sverige, å åpne dørene på vidt gap og gi permanent opphold for alle syriske flyktninger som kommer.

Man har laget uttryk­ket loony left. Man skulle kunne snakke om en loony huma­nisme. I Sve­rige sit­ter den med makten.

Ved helt bevisst å unn­late å frem­stille Sve­ri­ges sprang inn i det ukjente som den gal­ska­pen det er, for­klud­rer de “huma­ni­tære” de poli­tiske kon­se­kven­sene. Det er svike­fullt over­for leserne som ville blitt rys­tet om de for­sto hva Sve­rige hol­der på med. Tro­lig er også deler av norsk for­valt­ning rys­tet over Sve­ri­ges kurs. Det er som man leng­ter etter å kaste seg utfor et stup.

Når Dagsvaisen/Egeland/Gilbert hol­der Sve­rige frem som et lysende for­bilde kan man si at det er som å gå inn for å brenne ned huset. Det vil varme alle som står rundt, men etterpå vil det bli kaldt. Da vil den humane hand­lin­gen bli sett som noe annet.

Wednesday, September 4, 2013

Audun Lysbakken vil fylle Norge med flyktninger

Sverige gir permanent oppholdstillatelse til syriske flyktninger. Noen har antydet at flere millioner syriske mennesker er eller vil være på flukt i tiden som kommer. Og Sverige har altså lovet alle som kan ta seg til landet permanent opphold.

Ifølge Dansk Folkeparti er svenskernes nye Syrien-praksis »helt vanvittig«. Det samme har utallige meldinger på Twitter uttrykt - totalt sinnsykt, og viser nok engang at svenske politikere ikke lenger befinner seg på denne planeten.


Derfor bør du notere deg følgende: SV-leder Audun Lysbakken mener Norge må følge Sveriges eksempel.

– Jeg mener det er veldig bra det svenskene gjør, og vi ønsker å gjøre det samme, sier Audun Lysbakken på telefon fra Flesland til Nrk.

Sunday, September 1, 2013

Intelligensens betydning

Advarsel: Denne søndagskronikken av Julia Caesar bør ikke leses av Anne HoltTomm Kristiansen i Dagsrevyen og andre på den politiske venstresiden som har aversjon mot nye tanker. Skjønt, det Caesar skriver om er ikke nytt, kun forsøkt tiet i hjel av PK-folket.

...Hur kommer det sig att Afrika inte någonsin tycks kunna resa sig ur sitt elände trots rika naturtillgångar och ett varmt klimat, och trots att miljarder och åter miljarder i utländskt bistånd vräks över kontinenten? Forna tiders kolonialisering brukar anges som orsak. Men de afrikanska ekonomierna har gått kräftgång sedan européerna drog sig tillbaka. Försummelse, korruption och förfall kan ses överallt i Afrika och stora delar av Västindien.


“Jag är pessimistisk med tanke på Afrikas utsikter. Alla våra sociala initiativ utgår ifrån att deras intelligens är densamma som vår, samtidigt som alla undersökningar visar att den inte är det”

Sa en av världens mest kända vetenskapsmän, Nobelprisvinnaren James Watson i en intervju i Sunday Times i oktober 2007. Tillsammans med Francis Crick upptäckte han 1953 DNA-molekylens struktur, av många räknat som 1900-talets viktigaste vetenskapliga upptäckt. Han var 1988-92 ledare för ett av de mest prestigefyllda vetenskapliga projekten någonsin, “Human Genome Project”, kartläggningen av det mänskliga genomet som avslutades 2001....


....Bakom den självutplånande invandringspolitiken ligger den “humanitära” tanken att några få länder i Väst kan ta hand om jordens alla svältande miljoner människor och skona dem från deras egen oförmåga. Det är inget annat än kvalificerat storhetsvansinne. Idén att länderna i Väst ska klara att ta hand om befolkningarna i jordens alla dysfunktionella länder är så bisarr att det är märkligt att någon över huvud taget uttalar den utan att dumstruten skaver på huvudet....

...Frågan är hur länge Europas befolkningar kommer att låta politikerna hållas med sina låtsaslekar medan de utplånar det som en gång var välfärdsländer.


“Frågan är om någon kommer att ställa dem till svars för deras förbrytelser mot demokratin och mänskligheten” skriver Helmuth Nyborg. “Den dag de vaknar upp har vi för länge sedan passerat the point of no return. Då har de redan underminerat de grundläggande förutsättningarna för demokratin och välfärdsstaten – en nationell genomsnitts-IQ över 90.”