Thursday, August 30, 2012

Nære Ap-forbindelser gir toppjobber

- Denne regjeringen har stått til stryk når det gjelder habilitetsvurderinger, bekjentskaper og rolleblanding. Den bør snart spørre om hvorfor vi har fått denne kulturen for ansvarspulverisering og manglende ledelse, sier André Oktay Dahl, Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget.

Det er Verdens Gang som skriver at «Familiebedriften» Justisdepartementet vokser videre. Grete Faremo (Ap) ansetter nå trolig sin gode venninnes ektemann som sin nærmeste medarbeider.

Les: Faremo hentet inn venninnes ektemann til toppjobb

Listen over det «helt utrolige» er blitt uhyggelig lang

For en gang skyld, så er jeg (nesten) målløs. Det er faktisk med vantro, jeg observerer nok et horribelt påfunn fra de rød-grønne fantaster!

Små-pavene innen byråkrati- og diskriminerings(u)vesen med tilhørende embetsverk gir seg altså ikke. Og Arbeiderpartiet prøver seg igjen, i sin multikulturelle iver for å tekkes relativister og allehånde dekonstruksjonister som leker og eksperimenterer seg her og der. Slik rives og slites vårt land sønder; stykkevis og delt gjennom u-lovverk. Dråpe for dråpe skjer denne om-forvandling - mellom stortingsvalgene naturligvis - og implementeres «taust» via EU-forordninger, egenproduserte lov-tillegg, samt andre overnasjonale regelverk av alt for ofte udemokratisk merke.

Og det norske folk? Ja, det er igjen satt utenfor folkestyrets medbestemmelsesrett; m.a.o. den manglende demokratisk-forankrede prosess for medbestemmelse, på saksområde etter saksområde, som om vi skulle være for umyndiggjorte at regne. For - folket selv har helt tydelig intet det skulle sagt til om: Det kan synes som at det er det «store norske vi», som er blitt til det besværlige- og problematiske «utenforskapet» for deler av den selvgode maktelite. Men det «fargerike, berikende pk-gildet», ja dèt skal vi værsågod betale for, men ellers helst holde underdanig kjeft overfor dagens «enbårne sosialdemokratiske øvrighet».

Norske kulturelt-, tradisjonelt- og historisk-betingede «uniforme» verdier og koder - som er nasjonen Norge sine identitetsmarkører - må altså mer og mer gi vike for den masse-innvandrede flerkulturens påtvungne parallellsamfunn innenfor våre egne riksgrenser. Kongeriket Norges enhetlige symboler og militære kleskoder skal åpenbart fragmenteres og (snik)tilpasses, til fordel for andre lands religiøse og kulturelle tradisjoner og skikker. Alt grunnet en elitestyrt «masseinnvandrings-paradigme» av høyest tvilsom demokratisk legitimitet, da dette for nasjonen så livs-eksistensielt avgjørende spørsmål for Norge framtid ikke er lagt ut til folket for en behovsprøvet folkeavstemning. - Når man ser dagens illevarslende utvikling, så er det så man ikke tror, at noe slikt som dette har kunnet skje; når man blikker bare noen få tiår tilbake - hvor landet var en ganske så homogent, solidarisk og harmonisk velfungerende, nasjonal statsenhet.

Som Marit ironisk er inne på i en kommentar her: Dette må da være en noe forsinket aprilspøk?! Men nei, dette er dessverre ingen lattermild spøk, men ramme alvor fra politikkens «Knoll(er) og Tott(er)», som hverken har noen stor grad av tillit eller troverdighet lenger, for ikke at tale om bakkekontakt, i forhold til sitt land og folk. Har ikke de ansvarlige kaste-politikere nu forstått, at «leketiden og løpetiden» er over; at eksperimenteringens- og ignoransens tid rett og slett er forbi?!

Men en ting vet vi, og ser, tydeligere og tydeligere for hver dag som nu raskt farer forbi; det spøker stygt for denne fatale regjeringskonstellasjonen også. En slags politisk eksorsisme med en påfølgende renselses- og fornyingsprosess er påtvingende nødvendig innenfor maktens boninger. Så får vi da se om Frp (og Høyre?) klarer å ta tak i dette (også), foran skjebnevalget neste år. For listen over det «helt utrolige» er blitt uhyggelig lang under dette regimets siste «syv politisk-magre uår».

La oss få våkne opp av dette marerittet snart, for jeg synes faktisk vi har vært hjemsøkt lenge nok av disse rød-grønne vesener fra en annen (ideologisk livsfjern) planet, viss virksomhet ikke på noen måte er kompatibel med vår egen klodes krav for bærekraftighet og samholdskraft for det holdbare, - for da ikke å snakke om det stakkars hardt-prøvede lille landet Norge langt her nord. Dèt landet er rett og slett misligholdt. En ærlig og usminket kommisjonsrapport har nylig hogget dette faktum inn i stein!
-Pluto (Leserkommentar hos Document)

Dette må man vel kunne si kommer som lyn fra klar himmel. Og det tror jeg også er poenget. Regjeringen (via stråmenn) prøver seg på nytt og på nytt. Til slutt blir vi kanskje lei av å protestere? Det var vel også et grep som var viktig å få gjennomført, og bedre nå enn helt oppe i valget som p.t. fremstår som noe usikkert for de rød-røde.
-Nemesisus   (Leserkommentar hos Document)                  

Religiøse symboler på uniformer inn bakvegen

– Bruken av religiøse symboler på forsvarets uniformer ble klarert fra 1. juli i år, sier major Tor Simen Olberg, rådgiver for Feltprosten som leder Feltprestkorpset i Forsvaret.

Nrk fremstiller det naturligvis som en gladmelding. Trolig derfor stengte de raskt for leserkommentarer. Meningene til "folk flest", som endog betaler lønna til Nrk-medarbeiderne, burde ikke tillates publisert?

Har det norske folk blitt spurt om de øsnker endringer for forsvarets uniformer?

Naturligvis ikke.

Har avgjørelsen blitt forelagt Stortinget?

Naturligvis ikke.

Dette formidable bruddet innføres bakvegen - kanskje med det håp at folk stilltiende skal akseptere de nye reglene.

Som noen av leserkommentarene hos Nrk  sier:

Dette er helt på trynet... Som befal og offiser i Norske styrker så avlegger en ed for Konge, Gud og Fedreland.

For å være krystallklar... det er IKKE Allah eller afganistan en sverger til. Så hvordan en plutselig kan offisielt tillate andre religiøse symboler til uniformen er for meg helt uforståelig.

Dette er sånn jeg ser det er svik og et grovt brudd på alt som forsvaret skal stå for.

Uniformen er der for å uniformere og det er meningen at folk i uniform skal fremtre "uniformt"... dette blir helt helt helt riv ruskende galt!
-Jonas Haagen

Dette er en skandale som er tredd ned over det norske folk uten varsel. Forsvaret skal være religiøst nøytralt og uniformen skal være lik for alle. Dette kan ikke forklares på annen måte at dette er et ledd i den snikislamisering som foregår i samfunnet.

En annen ting er at hijab er en islamistenes tvangstrøye for muslimske kvinner. At et slikt symbol skal være tillatt i forsvaret vitner om total uforstand. Vi har ikke bruk for folk i forsvaret som ikke kan bruke den uniformen som alle har. Skandaløst!

Nok et eksempel på rødgrønn uforstand som vi har sett konsekvensene av når det gjelder sikkerhet og beredskap før 22.07.11.
-liberty_Norway

Wednesday, August 29, 2012

Reell islamisering

"......Det er slett ikke hemmelig at store og mektige organisasjoner som Det muslimske brorskapet ønsker å kolonisere Europa og at islam skal dominere verden, noe som faktisk bare er vanlig islamsk teologi. Flere av Brorskapets ledere, blant annet deres sjefsideolog Yusuf al-Qaradawi som er blitt besøkt av en delegasjon støttet av regjeringen Stoltenberg, skryter åpenlyst av at muslimer skal kolonisere Europa. Deres godt utbygde nettverk blant moskeer i mange land, også i Vesten, viser at dette ikke er en tom trussel.

Samtidig støtter nå EU, NATO og vestlige ledere helt opp til president Obama at Det muslimske brorskapet kommer til makten i viktige land som Egypt. Dette skjer rett foran øynene på oss. Det vil nok vise seg at denne støtten til grupper som sprer sharialover på internasjonal basis har vært en strategisk kjempebommert. Vestlige land vil da angre bittert på at de ikke lyttet mer til oss islamofober."

Utdrag fra et innlegg Fjordman har i  Aftenposten

Friday, August 17, 2012

Halvnaken kvinne hjalp muslimske ekstremister

Den tidvis halvnakne medarbeideren hos Document, Nina Hjerpset-Østlie,  trådte støttende til da noen muslimske ekstremister ba om hjelp. De muslimske ekstremistene ønsker at Norge skal oppgi Grønland i Oslo og overlate bydelen til muslimske ekstremister. Den muslimske ekstremistgruppen ønsker å fjerne alle skitne homser og usømmelig antrukne kvinner fra Grønland. Ekstremistene ønsker å styre Grønland etter strenge sharia-lover.

Les hele: Norge ut av Grønland!

Arbeiderpartiets politiske ukultur

- Dere må holde opp med å ansette ledere for politiet som ikke har politimessig erfaring, sa tidligere statsminister Kåre Willoch i NRKs partilederdebatt etter at politidirektør Øystein Mælands avgang ble annonsert.

"....Så hvorfor og hvordan ble det sånn? Det ble sånn fordi regjeringen har hatt helt andre prioriteringer ved ansettelser og derfor har fylt stillingene i toppledelsen og rådgiverkorpset i en livsviktig etat som politiet med personer uten politifaglig bakgrunn. Arbeiderpartiet er beklageligvis notorisk når det gjelder det som ikke kan karakteriseres som annet enn en politisk ukultur, hvor man plasserer sine personlige venner og/eller personer med partiboken i orden i stillinger de ikke nødvendigvis er kvalifisert for. Hvorfor ellers gikk Storberget så langt for å beholde den kritiserte Ingelin Killengren? Og hvorfor håndplukket regjeringen en personlig venn av statsministeren og uttalt pasifist uten politibakgrunn som etterfølger i et direktorat som iht rapporten fra 2010 allerede slet med en omfattende mangel på faglig kompetanse?..."

Les hele: Rydd opp eller forsvinn