Monday, December 31, 2012

Også sterke personer må ha støtte

....Dette handler ikke bare om den personlig troende. For hva er tro? Ateisten Salman Rushdie ga et bevis på brennende, usvikelig tro da han nektet å bøye seg for ayatollahen i Teheran, og en skokk av pressefolk, kommentatorer og politikere og byråkrater som sto rundt ham og sa: Du må kompromisse, du må komme deg ut av denne situasjonen du selv har skapt.

Men Rushdie bøyde ikke av. Han hadde en bakgrunn som gjorde ham bedre skikket enn de fleste til å forstå hva dette handlet om, hva trusselen betød, og han elsket litteraturen og fantasien, og forsto konsekvensene hvis han bøyde av.

Slik er det noen ganger i historien. Da henger utfallet på noen få, kanskje bare én.....

....Senere har mange falt som ofre. De lever i dekning eller under politibeskyttelse. I dagens Europa. Pim Fortuyn og Theo van Gogh er bare de mest spektakulære . Vi har glemt de to belgiske imamene som ble drept fordi de tok avstand fra fatwaen. Slik “vi” har glemt rekken av navn som lever under politibeskyttelse, eller på hemmelig adresse. Selv i Norge er det flere. Både norske og utlendinger.

Hvis alle frihetsrettigheter betydde noe skulle pressen og politikerne ha gjort deres sak til sin. Men det skjer ikke. De fortier at disse menneskene i det hele tatt er truet. I Sverige er Lars Vilks uten det støtteapparat som reddet Rushdie. Derfor er det nå opprettet en støttekomite for Vilks som har sitt første møte i København på fatwadagen 14. februar. Document.no støtter denne komiteen menneskelig og økonomisk. Vi mener arbeidet er viktig.

Vi ser den samme mekanisme i sving som under Rushdie-saken: kunne han ikke latt være? Det er hans egen skyld. Man underslår bevisst og ubevisst at Vilks er stand-in for oss alle. De kreftene som står Vilks etter livet står ytringsfriheten etter livet. Det vet pressen, det vet politikerne, men de er for feige til å innrømme det.

Da står mye og faller med noen sterke personer. Vilks er utrolig sterk. Men også sterke personer må ha støtte.

Slik er den tid vi har gått inn i og befunnet oss i lenge....

Les hele: Årets siste dag

-------------------


Bare en sløv, åndsfattig og forskremt ungdom kan feste tillit til den generasjon som i dag har makten. Bare en bevisst, hensynsløs og modig omvendelse til fornuft og humanitet kan frelse det som ennu står tilbake. Avsett formyndermenneskene! De vil ikke det gode: de vil ha egne fordeler.

Om formyndermennesket

Sunday, December 30, 2012

Fascismen tilhører en forgangen tid

Arnt Folgerø:

"...Hovedproblemstillingen i artikkelen til Bernt Hagtvet i Dagens Næringsliv er om fascismen kommer tilbake som resultat av den uthulingen av det nasjonale demokratiet som EU-eliten mener er nødvendig for å berge euroen og EU. Hans politiske korrekthet hindrer ham i å svare et utvetydig nei, hans nei er et nei med forbehold. Fascismen tilhører en forgangen tid, og historien gjentar seg ikke. Det som i dag raserer livet til millioner av mennesker i EU, er globaliseringen, den frie bevegelsen av mennesker og kapital, som i vår del av verden har sin fremste politiske eksponent i EU. Det er altså den frie, grenseløse kapitalen og dens politiske garantister i Europa, den politiske venstresiden, som i dag er de viktigste hindringene for valg som går i en annen retning enn EU-systemets utviklingspiler. Det er den politiske venstresiden som lukker det ”åpne” historiske rommet med sine proklamasjoner om at vi kan ikke annet enn følge utviklingens gang, enten det er snakk om internasjonale kapitalbevegelser eller gigantiske folkeflyttinger som den politiske venstresiden i Vesten har lagt opp til med sin universelle rettighetspolitikk. Og det er høyrepopulistiske partier som i dagens Europa er demokratiets protagonister med sine krav om mer nasjonal råderett, mer lokalt og nasjonalt demokrati og frihet fra de økonomiske og politiske tvangstrøyene som blant annet EU og euroen pålegger folk og fe, ikke bare i EU, men også i EU’s avleggere, som Norge gjennom EØS-avtalen...."

Les hele artikkelen: Quo vadis Euro-Europa?

Saturday, December 29, 2012

Davos-mennesker

Mikael Jalving har lest både Asle Toje og Johan Norberg og Fredrik Segerfeldts bok om migrasjon. Svenskene er på linje med Kristin Clemet: migrasjon er av det gode og kulturforskjeller er ikke avgjørende. De er representanter for en type liberalisme som forholder seg til frihet – i dette tilfelle bevegelsesfrihet – som omkostningsløs. Sosialister bruker opp andres penger. En bestemt type liberalere bruker opp andres frihet.
Om disse har Toje/Jalving slått ordet “Davos-mennesker”. De representerer en ny form for arroganse.

- Empirikeren Toje vinner over svenske liberalister

Tuesday, December 25, 2012

Biskopene ivaretar ikke lenger troen

Samtlige biskoper i Norge er skuffet over fredagens asyldom i Høyesterett. Flere uttaler at Norge fører en umenneskelig asylpolitikk, melder Nrk.

De får svar fra redaktør Hans Rustad i Document:

"...Når et samlet bispekollegium kaller høyesteretts avgjørelse i asylsaken om barn av foreldre som oppholder seg ulovlig i Norge, for “inhuman”, viser man tydelig at man har mistet begreper om hva som er hva: hvor grensene går mellom kirke og politikk. Da blir det som Kjetil Storvik Olsen sa et spørsmål til den enkelte hvor lenge man vil være med på ferden. Kanskje finner man seg andre kirkesamfunn som ivaretar troen og ikke ofrer den på politikkens alter.

Anti-israelsk

Den andre siden av bispekollegiets politisering er at man velger en side som blir anti-israelsk.

Dette er den andre siden av en kirke som velger politikken fremfor troen: man vender seg mot det folk som Jesus utsprang av.

For mye av protestantisk lavkirke setter for enkle likhetstegn mellom bibelske profetier og politiske hendelser.

Men den kirke som nærmer seg standpunkter som styrker den nye antisemittismen, kan ikke lenger kalle seg kristen.

Slik er Jahve og Gud en historisk Gud: at den kristendom som bidrar til de krefter som vil ødelegge Israel, har ikke lenger noe med Kristus å gjøre.

.....NRK er blitt en propagandakanal som taler mot kirkens budskap og mot Kristus og Israel i selve julehøytiden. I Søndagsavisen var det idag prost Trond Bakkevig som fikk seg til å si at forestillingen om juleevangeliet var sterkt til stede på palestinsk side, men bare svakt hos israelerne.....

....De krefter her hjemme som sterkest kritiserer “sekteriske” kristne for å lese Bibelens profetier som en fasit, unnlater selv å ta stilling til at Hamas har Sions vises protokoller i sitt charter. Eller all antisemittismen som åpent er en del av islamismens program og retorikk...."

Les hele: Nærmere

Friday, December 21, 2012

Tove Strand er ansvarlig for kvinneundertrykking

Professor i medisin Stig S Frøland, mener Oslo universitetssykehus overkjører pasientene til fordel for hijab på helsepersonell. Frølands synspunkt kan vanskelig motargumenteres. Det samme gjelder filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsens utspill: Å godta hijab er ikke solidaritet, men å undergrave likestilling mellom kjønnene. Hva skal Tove Strand viseadm. direktør for Oslo universitetssykehus og uttalt feminist svare?

....Frøland stiller spørsmål ved om det er naivitet som ligger til grunn for Oslo universitetssykehus holdning, eller om det er et utslag av ”moteriktig politisk konformitet” – eller kanskje begge deler?

Jeg heller til at det er begge deler. Har den tidligere Ap-statsråden og uttalte feministen Tove Strand satt seg inn i hva hijab verdimessig står for? Det tviler jeg på. Jeg heller mer til å tro på Ulrik Imtiaz Rolfsens oppfatninger i dagens kronikk i VG: å tillate hijab er misforstått solidaritet....

....Det er all grunn til å tro at dess mer hijaben brer om seg generelt i det offentlige rommet, jo sterkere blir motstanden mot dette undertrykkelsesplagget. Hijab skaper splittelse mellom muslimer og ikke-muslimer, plagget skaper mistenksomhet og mistillit. Plagget er anti-fellesskap og islams fremste maktsymbol i gatene og våre institusjoner....

Les hele: Moteriktig politisk konformitet?

Kjære Julenissen

I år - vennligst gi meg en stor, feit bankkonto og en slank kropp. Og vær så snill, ikke rot sammen dette, slik du gjorde i fjor.

Tusen takk - og god jul til deg og alle andre!

Sunday, December 16, 2012

Bruk av barn

En trebarnsmor hevdet hun var aleneforsørger, mens hun i realiteten bodde sammen med barnefaren. Dermed endte hun opp i fengsel for trygdejuks. Dette bevitner at når vi kommer til økonomisk kriminalitet, tjener ikke argumentet om barns beste til en annen behandling.

Over tid har jeg skiftet mellom irritasjon og fortvilelse over hvordan barn benyttes i asylsaker. Eller riktigere sagt: utnyttes. De utnyttes av foreldrene som – tross avslag – nekter å forlate Norge og således bruker barnas ”lange botid” i Norge som argument for likevel å få permanent oppholdstillatelse. Hvis disse oppnår oppholdstillatelse gjennom barna vil det etableres en praksis som vil uthule asylinstituttet, og kan ende med at enda flere barn opplever samme skjebne. Deretter utnytter deler av media de samme barna (som case) for å kritisere norsk asylpolitikk, uten at media synes å ha så mange betenkeligheter med ”barnebruken”. Jeg tviler sterkt på at barn ville blitt intervjuet i for eksempel saker som omhandlet lang ventetid for deres mor eller far i helsekø.

Les hele: Aleneforsørgerjuks – barns beste?

Gode leserkommentarer er viktige

Ofte ser man på diverse fora leserkommentarer som er så treffende gode at de bør fremheves. Det gjør vi ofte her på denne bloggen. En slik leserkommentar er denne:

Du skal ikke kimse av de som kommer med indignerte kommentarer på nettet. Nettet har satt sannheten fri og ført oss nærmere et reelt demokrati, der hvem som helst kan langt på vei si hva man vil. Takke være internett, kan vi relativt lett sno oss rundt en journalists fargete artikler og finne informasjon selv. Mange av oss indignerte videreformidler kunnskapen videre, på utallige fora og blogger, og i så stor grad at selveste statsministeren måtte kalle inn digitale nabokjerringer som skulle stanse oss med "kunnskap og fakta". Jeg har ikke blitt stoppet, ei heller har jeg sett mye til "kunnskapen og fakta" som skulle knuse eller overbevise oss som er innvandringskritiske. Jeg har faktisk ikke møtt en eneste digital nabokjerring.
Så får det heller være at samfunnet fremdeles trenger litt modningstid før man kan poste under eget navn uten frykt for å miste jobben, få journalister/antirasister (afa) på døren eller begå sosialt selvmord.
-KafirFar

Leserkommentaren er til artikkelen Konfrontasjon

Friday, December 14, 2012

Nrk og tvilsomme eksperter

Nrk driver (igjen) kampanjejournalistikk som det er til å bli kvalm av. Nå er det kampen mot de farlige høyreekstreme som skal demonstrere mot islamiseringen av Norge i morgen. Som redaktør Hans Rustad i Document skriver i en artikkel: Nrk er en pådriver i konflikten, og skulle det utvikle seg til vold i morgen, har Nrk et stort ansvar.

Nrk har flere artikler på sin hjemmeside om morgendagens demonstrasjon, og det er interessant å legge merke til hvem som intervjues. Mange av "ekspertene" som NRK gir spalteplass, er heller tvilsomme. Her er to av dem:

Antirasistisk senter: På sin hjemmeside lenker Antirasistisk senter til svært voldelige og antidemokratiske organisasjoner som Blitz/AFA og SOS Rasisme(!). Antirasistisk senter (ARS) har den siste tiden slått seg opp ved god drahjelp fra SV i regjering, og har spesielt etter 22/7 spilt høyt. Problemet er at ARS ikke ser det som noe hinder å slenge om seg med løgner og useriøse påstander for å sette seg selv i førersetet. Kanskje ARS mener at det er slik et demokrati skal fungere. Men Antirasistisk senters tvilsomme virksomhet ser ikke ut til å være noe problem for journalistene som bruker dem til "ekspertuttalelser".

Hope Not Hate har Nrk også intervjuet. Hope Not Hate linkes fra bl.a. overvåkingsorganet "Vepsen.org", hvor de gamle traverne fra 80 og 90 tallets glansdager, Henrik Lunde og Tor Bach er bidragsytere og skriver "årsrapporter" om "hat-grupper" i Norge. Henrik Lunde og Tor Bach gjør all kritikk av muslimer til “hat”, og forspiller dermed sin politiske kapital og moralske integritet. Hope Not Hate linker selv til antifascistiske organsiasjoner i Tyskland og Nederland som har mange år med politisk terror bak seg. Det er et dypt hull med mange mørke ganger når man først begynner å søke på disse sidene. Men det er vel for mye forlangt av Nrk-journalister at de skulle evne å sjekke sine "eksperter".

Nedenfor er det en link til mer om Antirasistisk senter. Der vil du også finne et knippe artikler om den skandaliserte ex-statsråden Audun Lysbakkens samrøre med Antirasistisk senter. Her er et eksempel: "....Dette forsøket på å kriminalisere debatten er et angrep på selve demokratiet. Det skjer ved høylys dag, for skattebetalernes penger, og de som står bak, som Kari Helene Partapuoli /Antirastisk senter og Audun Lysbakken, har den beste samvittighet....."

Antirasistisk senter


Frekke asylsøkere og norske dårer

Gratisavisen Hamar Dagblad skriver om forholdene ved Hamar statlige mottak. Beboerne har ikke tilgang på internett slik de er vant til fra hjemlandet. I følge beboerne på det statlige mottaket tærer dette veldig på trivselen, det skaper også problemer for de unge som går på skole. Det er allikevel grunn til å tro at misnøyen er blåst opp i store dimensjoner når beboerne oppfatter situasjonen som om de blir behandlet som dyr.

Hvorfor ikke reise tilbake til Afrika hvor det er internett-tilgang, og man derfor ikke blir behandlet som dyr, spør man hos Document, som har sjekket eritrernes påstand om internett-tilgangen i Eritrea.

FNs høykommissær for flyktninger utga i fjor en rapport hvor Eritrea omtales som intet mindre enn en av verdens “Internet enemies”, dels pga. den strenge politiske overvåkningen.

Her kan man oppdage at kun 250.000 av de nesten seks millioner innbyggerne i Eritrea er brukere av internett, dvs. mindre enn fem prosent av befolkningen.  Forbindelsen er i de fleste tilfeller treg, og ubrukelig til mobil tilgang.

Det betyr at eritreere som er vant til et velfungerende nett, trådløst sågar, sannsynligvis er på god fot med styresmaktene i landet. Eller så har de muligens god råd. Det er noen og førti nettkafer i landet, de aller fleste i hovedstaden. Eritreiske nettbrukere må altså stort sett enten være regimetro eller velstående — eller begge deler, siden slike ting gjerne henger sammen i superkorrupte land, skriver Document.

Så kan det kanskje i teorien tenkes at noen av eritreerne i Norge har rømt fra sitt hjemland fordi de var dissidenter med internett som redskap. Men da skulle man tro at slike personer, heller enn å klage over nedverdigende behandling, ville glede seg over at nettkafeene på Hamar har tusen ganger raskere nett enn hjemme, eller at det ikke kommer hemmelig politi på døra etter at de har postet noe opposisjonelt (hvor? når?).

Det er politisk asyl de søker, er det ikke? For å beskytte seg mot politisk forfølgelse?

Les hele artikkelen: Om Eritrea og internett

Leserkommentar hos Document:

Noen har en agenda som fører til at de lurer andre. Andre har en agenda som gjennomføres ved å la seg lure. Igjen andre har en agenda som legger lokk på avsløringer av disse forhold. De fleste holder seg over øyne, ører og munn, mens de håper å slippe ubehaget med å innse hvor samfunnet er på vei, og hva konsekvensene for den enkelte vil bli.
-Tore_Hund

NRK er ansvarlig hvis det blir sammenstøt i morgen


Det går ikke an av NRK å starte morgensendingen med at NDL og SIOE mener det vil bli borgerkrig i Norge i løpet av tre år. Det er skrekkpropganda og på linje med uttalelsene til folkene fra Sandnes, som lørdag vil demonstrere mot islamiseringen av Norge.

Det er Hans Rustad i Document som vil holde mediene, og særlig Nrk, ansvarlig hvis det utvikler seg til vold i Oslo i morgen.

NRK vet godt at dette skremmer folk, og det er da også meningen. Man pleier, som forsker Jupskås og andre gjerne gjør, å si at ekstremistene på begge fløyer speiler og driver hverandre. Men det spørs om ikke NRK i like høy grad er pådriver i konflikten, skriver Rustad.

Mediene bærer et ansvar når de passivt har akseptert at Blitz-miljøet bruker vold mot nynazister, selv når de samles til julebord. Godtar man politisk vold, krysser man en grense, uansett hvem det går ut over.

Les hele artikkelen her: Konfrontasjon

Norway is the most anti-Semitic and anti-Israel country in Europe today

If you haven’t noticed, Norway has been undergoing a bit of bad publicity of late apropos of what has been described as its unparalleled levels of anti-Semitism. One of the country’s few highly placed truth-tellers, Hanne Nabintu Herland, a religious scholar at the University of Oslo, recently put it this way: “How could a country that was once a loyal friend of Israel be transformed into a nation with a government that refuses to distance itself from Hamas as a terrorist organization? Norway is the most anti-Semitic country in the West, because of the left-wing elite.” Alan Dershowitz said the same thing here at Front Page last year after a series of unpleasant personal experiences in the land of the fjords: “Norway is the most anti-Semitic and anti-Israel country in Europe today.”

.....Jew-hatred, as it happens, is nothing new in the AUF, which, of course, is the group targeted last year by mass murderer Anders Behring Breivik on the island of Utøya, where the Labor Party used to hold an annual summer camp for budding Laborites. The Norwegian Labor Party is a pretty left-wing outfit, but the kids in AUF are notorious for being, if anything, even further to the left than their elders......

Read more: The Norwegian Labor Party’s Holocaust Fan

Thursday, December 13, 2012

Is Satan a Catholic?

Grågåsa

Hurtigrute

En høyreekstrem fantast på Aurskog

Klassekampens Åse Brandvold har funnet ut at det skjuler seg en høyreekstrem fantast på Aurskog. Der har Fremskrittspartipolitiker og studieleder i Aurskog-Høland Frp Tom Vidar Grasmo Nilsen drevet Facebook-gruppen Nordisk Legion, som ifølge avisen er “en lukket gruppe full av innvandringsfiendtlig voldsretorikk og forsvar av den nordiske rase”.

Nazi-kortet virker å være på sin plass, hvis profilen er ekte. Det bestrider Grasmo Nilsen.

Saken er ytterst kjedelig for Fremskrittspartiet.

Klassekampen ville hatt større troverdighet hvis avisen hadde unnlatt å klaske et bilde av Siv Jensen sammen med Grasmo Nilsen på forsiden. Jensen har overhodet ingen sympati for slike meninger og det vet avisen utmerket. Men fristelsen ble for stor. Den type skadefryd tjener ikke den saken man angivelig er ute i. Eller? Er det en helt annen sak? Å henge folk for noe de ikke har gjort, men ved guilt by association, er en annen sak.

Les hele artikkelen: Høyreekstreme fantasier

Leserkommentarer hos Document:

Ja, det er nazister i alle partier, tydeligvis. Slik som AUFs egen nazist på Hamer med sin uttalelse om Hitler, jøder og dusjing.
-ad1648  

Men forskjellen er at den fyren som er omtalt her vil Frp ta avstand fra, mens jødehatet i AUF blir møtt med nja, njo, tja, og uffda.
-Bipedal_Primate

Wednesday, December 12, 2012

The Most Beautiful Voyage

A Norway Passage is the story of a voyage - a beautiful voyage along more than 1,100 miles of Norway's spectacular coastline on the Hurtigruten ship Nordnorge. Deep fjords, crashing waterfalls, mountains rising from the sea, lovely towns and fishing villages and a history of the coastal ferries vital to people living along this stunning coast. A Norway Passage is a six-day journey in the midnight sun to the Arctic Circle and the border of Russia. It is the most beautiful voyage.
The one-hour program is drawn from a remarkable live, six-day, 24 hour per day documentary, titled Hurtigruten:Minutt for Minutt, produced in 2011 by NRK, Norway's national broadcaster.
A Norway Passage is an unforgettable journey, a grand adventure and surely the most beautiful voyage.


Tuesday, December 11, 2012

Aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp


Hvis du lever i den villfarelsen at Norsk Folkehjelp er en hjelpeorganisasjon, så må du nok revurdere din oppfatning.  Historien viser nemlig at Norsk Folkehjelp er en aktivistorganisasjon forkledd som hjelpeorganisasjon! Denne organisasjonen drives åpenbart av et fanatisk hat mot Israel, samt et feberaktig hat mot alle til høyre for den politiske venstresiden i Arbeiderpartiet. Med andre ord, Norsk Folkehjelp er et ekstremistisk sosialistreir du bør betakke deg for å støtte økonomisk.

Det seneste utspillet til Norsk Folkehjelp er å organisere boikott av alle som befatter seg med Israel.  Norsk Folkehjelp kan nemlig ikke tåle at Israel forsvarer sitt land og befolkning mot terroristorganisasjonen Hamas, som har lempet  tusenvis av raketter over grensen med det formål å drepe flest mulig israelere.

Nå har Universitetet i Oslo bøyd seg for radikale elementer i Norsk Tjenestemannslag som ønsker boikott av Israel og gått med på å si opp en avtale med sikkerhetsselskapet G4S. Det er den sterkt propalestinske Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen som hevder at G4S vokter ulovlige bosetninger på Vestbredden og fengsel og checkpoints langs sikkerhetsgjerdet, skriver Document.

Den som vil høre hvordan flokken jager sine bytter, kan høre reprise på Søndagsavisen der programleder Eva Norlund forsøker å presse pressesjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Vegard Gjestad, til å innrømme at de er umoralske som kjøper tjenester av G4S.

Les mer om denne kvalmende saken omtalt hos Document:

NRKs Eva Nordlund er ikke journalist, hun er aktivist

NRKs Eva Nordlund arbeider ikke som journalist. Hun er hele tiden aktivist. For å skåne meg selv for hennes agitering, skrur jeg av.
-Marit               

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen:
Universitetet i Oslo bøyer av for Israel-motstandere

       

Monday, December 10, 2012

Fredsprisen til EU er absurd

Når du har fått nok av Jagland, Gro Harlem-Brundtland og diverse Høyrefolks nesegruse beundring for EU som i dag fikk fredsprisen, les da heller kronikken Når en fredspris oppleves som en hån

Her er et lite utdrag:

...Å gi fredsprisen til noe som fortoner seg som et rendyrka markedsliberalt prosjekt, som flytter makt nedenfra og opp, og fra nasjonalstater til det overnasjonale EU, virker for noen av oss absurd. For Thorbjørn Jagland er det logisk. Det er dette han har drømt om siden han var en av dem som tapte folkeavstemninga i Norge i 1994.

Noen (som Jan Tore Sanner i Høyre) synes å mene at EU nettopp i disse tider fortjener en fredspris, nærmest som en oppmuntring. Ja – en oppmuntring til å gå videre langs den veien som Høyre i Norge allerede applauderer. Det er også logisk.....

......Bidrar ikke framtredende EU-land til å forsyne det som måtte finnes av krigsmakter, opprørsgrupper og andre krigførende med våpen av alle slag? EU og EU-land står for 32 prosent av all våpeneksport i verden. Protesterer EU? Nei, tvert imot; dette er en «vekstbransje». Ja, Norge har masse svin på skauen, men Norge har ikke fått fredsprisen.....

......EU-landenes samla militærbudsjetter er tre ganger så høyt som Kinas. I Lisboatrakteten pålegges landene militær opprustning. I EUs kuttkrav til statsbudsjettet i Hellas var en eneste sektor unntatt – militærvesenet. EU-land holder seg med atomvåpen. Prøver EU å gjøre noe med det? Overhodet ikke.

Røykskyen fra Helmut Schmidt

Aftenposten har tilbragt en dag med Torbjørn Jagland - han, som i følge Aftenposten, "er vår mann i Europa".

Ett av Jaglands mange møter var med den tidligere kansleren i Tyskland, Helmut Schmidt. Den tidligere tyske kansleren er 93 år, sitter i rullestol, og røyker ustanselig.

- Jeg hadde ikke klart tre kvarter til, forteller Jagland etterpå.

- Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon, men det var ikke aktuelt, sier Frøysnes.

La det være sagt - det er langt fra noen fornøyelse for ikke-røykere å måtte sniffe inn tobbakkslukt. At Jagland og halehenget hans fant det ubehagelig, skjønner jeg godt. Det var begrunnelsen som fikk meg til å le, og som faktisk er ganske så avslørende: Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon.

Hadde de i det minste reagert og uttalt seg som mennesker og ikke som paragrafroboter, kunne sympatien kommet dem til del. De kunne vel fortalt den tyske, gamle mannen at røyklukt gjorde dem uvel, de fikk hodepine, de var allergiske. Neida, det de kunne komme opp med var Europarådets røykekonvensjon.

Akkja.

Med lov skal landet bygges, med paragrafer skal folk oppdras og holdes i sjakk. Slik tenkes det hos mange, selv om det sjelden eller aldri sies høyt.

Unntaket er Jagland og Aftenposten.Thorbjørn Jagland og Aftenposten har skrevet om at Grunnloven må endres slik at minoritetene kan bedre beskyttes mot “grums” i folket. Man vet ikke hva folk kan finne på. (Jada, les gjerne det avsnittet en gang til!)

Også røykskyen til Helmut Schmidt kan trolig karakteriseres som et slags utidig "grums". For EU består av land som er i samsvar med tidsånden. Det er de rene og de plettfrie, og for ikke å snakke om de lydige, som er de ønskverdige. Horder av mennesker jobber hver dag i EU-systemet for at EU skal komme nærmere og nærmere utopia. At mange samtidig mister friheten som selvstendige individ og land mister selvråderetten, er bare en uheldig bivirkning de må lære seg å leve med. Selve prosjektet, det fantastiske EU, går foran alt annet.

Så kanskje var det ikke bare lukt- og sanseorganene som smertet på grunn av Schmidts røyksky. Kanskje påførte røykosen også en smerte for regulerings- og formyndermentaliteten hos Jagland & co? Den gamle mannen ga tydeligvis blaffen i røykekonvensjonen. Det må ha gjort vondt langt inn i sjelen.

Og hva med hagl funnet i den selvskutte fasanen? Finnes det virkelig ikke en eller annen konvensjon mot forargelige kruttrester i fasan?

Hvis ikke, har de nok en viktig jobb å gjøre i Europa.

Vår mann i Europa

Norge som nummer en i EU

Kommisjonspresident José Manuel Barroso pekte på at Norge på mange måter er integrert i EU allerede.

– Faktisk har kommisjonen gjort en sammenligning over implementeringene av EU-direktiver i ulike land. Norge var nummer en! Norge er på mange måter mer integrert i EU enn flere av de nåværende medlemslandene.

Jens Stoltenberg rødmet neppe da han hørte det. Han sto sikkert med rak rykk og stolt uttrykk i fjeset. Han representerte den flinkeste i klassen.

Vi andre sier: Han representerer de feige og foræderiske, de som overfører den norske selvstendigheten og selvråderetten til utlandet.

Saturday, December 8, 2012

Arbeiderpartiet består av røvere

-Jeg har vært arbeider i over 40 år i dette samfunnet, nå er et ikke Ap mitt parti lenger. Hvorfor?

Det skriver Tor Halstvedt i en kronikk i Aftenposten.

Her er noe av det Halstvedt skriver:

- Partikadre går på kurs på Sørmarka for å lære å tale i en forsamling, de burde heller gå på kurs for å lære å lytte til hva arbeidsfolk har å si....

- Og hva med boligbygging? Her ligger kanskje Aps største svik. Det blir stadig flere folk i Norge, folk blir eldre, de skilles. Vi trenger masse leiligheter. I denne situasjonen lages det stadig flere fordyrende påbud som sammen med byråkratisk sommel, gjør at nye boliger blir mye dyrere, og det blir stadig større avstand mellom det antall boliger som trengs og det som bygges.....

- Arbeiderpartiet er overtatt av røvere, av oppkomlinger og karrierister som ikke har noe med arbeiderklassen å gjøre. Men vi "på gølvet" ønsker å få tilbake et arbeiderparti....

Les hele kronikken: Røvere ved kongens bord

Leserkommentar til Tor Halstvedts artikkel hos Document:

.....Man blir oppriktig glad over at få lese slikt på trykk i riksmedia, for det er en heller sjelden kost at en folkelig systemkritisk røst blir gjengitt i kronikks form. Desto mere tragisk er de momenter av eksempler på ignoranse, vanstyre og svik, som skribenten Tor Halstvedt nærmest harmdirrende bringer fram i lyset via Aftenpostens spalter. Man merker seg og fornemmer, at forfatteren er hjertevred og – uhyre sjelelig trist over utviklingen innen det «moderniserte» Arbeiderpartiet. - Kronikkforfatteren kunne naturligvis med fordel ha berørt ennu et par punkter vedrørende «dårenes kapittel» angående parti(u)vesenet av i dag; som masseinnvandringssyndromet og norske politikeres stormannsgalskapelige framferd på verdens syv hav og fem kontinenter, men da hadde vedkommende neppe fått inn sine andre høyest betimelige ord om Arbeiderpartiets gradvise forfall.....
-Pluto

Friday, December 7, 2012

Her er litt voksenopplæring for NRK-journalistene

Denne videoen fra Pat Condell, om konflikten mellom Israel og terrororganisasjonen Hamas, bør sees av alle journalistene i NRK - og andre journalister, for den del. For ikke å snakke om det norske utenriksdepartementet og norske "forskere" på konflikten i Midtøsten .  De har mye å lære.

Peace in the Middle East


Umulig å hjelpe homser og jøder

Homser og jøder er ikke lenger trygge i flere europeiske land på grunn av angrep fra muslimske ekstremister. Dessverre er det ikke noe man kan gjøre med det, for setter man en stopper for det islamske hatet, vil det være islamofobi.

Hør hva Pat Condell har å si om multikulturelle dårer i denne videoen:
Ha Ha Islamophobia
.....In their new pamphlet, Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future, Horowitz and Spencer have created what amounts to a biography of this malign concept. Their work shows how the term “Islamophobia” originated with the Muslim Brotherhood, is connected to violent protests over cartoons about Mohammed, the growing number of blasphemy laws in Europe, resolutions against this “form of racism” in the UN, and prosecutions of notable opponents of Islamic terror such as Oriana Fallaci and Geert Wilders. They show, too, how what began as a political strategy by the Muslim Brotherhood has now spread to American higher education and has, like political correctness and other such mad experiments cultured in the campus laboratory, the potential to break out into the larger political culture.

“Islamophobia” is a hoax comparable to The Protocols of The Elders of Zion. As Horowitz and Spencer show in this important work, it is an effort to protect Islamic terror by silencing its critics through a direct assault on the Bill of Rights.

Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future

Norsk dobbeltmoral

Så enkelt og så treffende kan norsk dobbeltmoral beskrives:

Forbudt å leie åpningen i fem minutter, greit å leie hele sulamitten i 9 mnd.
-ketil     

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: Mette Marit i India                

Tuesday, December 4, 2012

Antirasistisk senter samarbeider med ytterliggående krefter

Human Rights Service har i dag en artikkel som dokumenterer et nært samarbeid mellom det statsstøttede Antirasistisk Senter (ARS) og islamister.

Islamistene som Antirasistisk Senter samarbeider med, har meninger som de fleste finner frastøtende. Her er noen eksempler:

- Hitlers Holocaust bør fullføres
- Dødsstraff - for eksempelvis ved sex utenfor ekteskap og for homofili

Antirasistisk senter er på innsiden av veggene sammen med slike islamister.

Troverdigheten til ARS er nå så frynsete at myndighetene seriøst bør vurdere å stanse all  økonomisk støtte til organisasjonen.

Les artiklene som dokumenterer Antirasistisk senters tvilsomme samarbeidspartnere:

Avklart

I tog mot ekstremisme

Les også om Antirasistisk senter som slenger om seg med løgner og useriøse påstander for å sette seg selv i førersetet:
Demokrati?


Monday, December 3, 2012

Martin Henriksen bør trekke seg

To spørsmål melder seg i Roger Ingebrigtsen-saken: Martin Henriksen bør trekke seg hvis han ønsker å bli respektert i offentligheten. Jenta, eller rettere kvinnen på 25 år, bør ikke kunne fortsette å rette insinuasjoner mot Ingebrigtsen uten motforestillinger. Mediene gjør hennes sak til sin, og kjøper alt som kommer. Det skaper en stemning av hekseprosess.

Saken kan få ødeleggende følger, ikke bare for Arbeiderpartiet lokalt, hvis noen ikke sørger for at integriteten ivaretas. Skal den kunne gjenopprettes for partiets del, kan ikke Martin Henriksen stå øverst på nominasjonslista. Tromsø Ap vil ha omkamp. Det er forståelig.

Les hele artikkelen, skrevet av redaktør Hans Rustad:
To spørsmål

Tidligere bloggartikkel om Henriksen: Uvitende AUF-leder

Sunday, December 2, 2012

Er Raymond Johansen vår tids dorenfeldt?

Jeg er overbevisst om at "folk flest" rister på hodet av den nye "sex-skandalen" som nå preger mediene.  Arbeiderpartiets Roger Ingebrigtsen hadde et forhold til en 20 år yngre kvinnelig AUFer i 2004. Jenta var da 17 år - altså "lovlig", og så vidt jeg har forstått, var det ingen tvang involvert i forholdet for åtte år siden. Ja, jeg gjentar - for 8 år siden!

Jenta overlevde (sic) og 25-åringen har det i dag helt fint. Det har den sedelige partisekretæren, Raymond Johansen, forsikret alle om.

Phew...

Som kjent - Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole. Historien vitner om mange skitne kampanjer som har foregått i det partiet. Alle vet at også dette er en illeluktende kampanje som noen har fått til å rulle og gå.

Nei, forresten - ikke alle. Raymond Johansen sier at det er uinteressant hvem som visste hva. Johansen har nemlig fått teften av sex og fokuserer på det usømmelige som helt sikkert har funnet sted. Arbeiderpartiets dorenfeldt synes å gi blaffen i eventuelle kampanjer, og drittpakker som noen må ha slengt inn på arenaen, ignoreres glatt. Den røde saligheten har nemlig blitt tilsmusset, og det er partisekretærens oppgave å renske og rydde.

Ja, ja - mannen er sikkert overbevisst om at han holder på med noe viktig!

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen skrev en glimrende kronikk da kampen for sexkjøploven var aktuell. Det han skrev gjelder fortsatt og kan være til hjelp for å forstå hvilke følelsesmessige og ideologiske knapper de har trykket på, de som satte i gang kampanjen mot Ingebrigtsen. Her er et lite utdrag:


"Ironisk nok var det denne formyndermentaliteten venstresida kjempet imot da de enda holdt på med sitt frigjøringsprosjekt. Nå, når jobben er gjort, mennesket er frigjort fra sine lenker og samfunnet er bygget, begynner de, i sin lediggang, å rette våpnene mot vanlige mennesker og den folkelige kulturen. Alt som har med lyst og nytelse blir sakte, men sikkert forbudt - og alltid i ofrenes navn. Venstresida er så fokusert på ofre, om det så er ofre for alkohol, spillegalskap, raketter eller seksualitet, at de er villige til å ofre enkeltindividets frihet på det godes alter. Det er ikke taliban eller mullaene i Iran vi skal være redde for, men den progressive talibaniseringen av Norge. Den dogmatiske venstresida drømmer om det rene samfunnet hvor det ikke finnes skitt og menneskelig søppel i gatene, og hvor alle lever gode og fornuftige liv på linje med den velutdannede middelklassen de selv tilhører...."

Les hele kronikken: Venstresida vil forby knulling de ikke liker
Friday, November 30, 2012

Så naiv du er, Barth Eide

I kveld fikk palestinerne oppgradert status i FN. Statsminister Salam Fayyad takker Norge for sin årelange støtte, skriver Nrk.

– Avstemningen torsdag er en milepæl og demonstrerer det internasjonale samfunnets klare støtte til det palestinske statsbyggingsprosjektet og en fremtidig palestinsk stat, sier utenriksminister Eide.

Du er utrolig naiv, Barth Eide, like naiv som din forgjenger, Gahr Støre, og resten av "det internasjonale samfunnet" som stemte for. Takk til alle de som avsto fra å stemme, og til de landene som stemte mot denne politiske teaterforestillingen.

Det kan aldri bli fred mellom palesinerne og israelerne slik ståa er. Og din uttalelse, Barth Eide, vitner om at du trenger å få det inn med teskje:

Palestinerne anerkjenner ikke staten Isreal, så hvordan kan det da bli fred?

De fleste forstår det, bare ikke Norge og "det internasjonale samfunnet" som tror at å trykke på en grønn avstemningsknapp i FN vil løse det uløselige. Er det rart verden er gått av hengslene med slike ledere rundt om kring?

Wednesday, November 28, 2012

Hylland Eriksen og Rana snakker og tenker som islamistene i Egypt.

Det er en rasistisk handling når antropologer som Thomas Hylland Eriksen reklamerer og oppfordrer til bruk av hijab, skriver Lily Bandehy i en kronikk i Aftenposten.

....Hylland Eriksen later som han ikke forstår. Han snakker om det farverike hijab-fellesskap. Det observerer jeg i Oslo hver eneste dag, og det er virkelig variert. Men det har en fellesnevner: tildekking, som sier noe om synet på kropp, kvinnens kropp, og det stikker meget dypt. Det forandrer kjønnsroller, og selve estestikken i samfunnet. Offisielt kan man snakke om likestilling til man blir blå. Hvis hijaben sprer seg vil likestillling bli et tomt ord. Slik er det når den ene part benytter uniformering, og den andre består av atomiserte individer.

Ved å late som om denne dynamikken ikke eksisterer fungerer Hylland Eriksen og Rana som dens apologeter. Selv om begge utad påstår de forsvarer frie valg. Som – i følge dem selv – innbefatte retten til uniformering. Vi vet nå hvem som betaler prisen.

Les hele artikkelen: Fra Tahrir til Oslo

Les mer om den såra og vonbråtne Hylland Eriksen her: Privilegienes pris

Bidrar NGO’er som Antirasistisk senter og forskere som Thomas Hylland Eriksen til problemet? Ja, mener Bandehy, for den brennmerker kritikk fra nordmenn og hyller oppløsningen av den nasjonale kulturen.

De driver med andre ord et eksperiment som muslimer får betale for. Nå sier ikke Bandehy at denne reaksjonen bare skyldes den priviligerte elitens sparking nedover og tildekking av problemer, hun er også klar over at det gjelder muslimers egen oppførsel. Men også her møtes myndigheters og eliters skjønnmaling og kollektiv tvangskultur i en fredning av problemene.

Det fører til mer raseri på grasrota.

Bandehy har fått kritikk for kronikken, og kulturredaktør Knut Olav Åmås har endog beklaget på Facebook at den slapp uredigert gjennom. Det tyder på at Åmås ikke forstår at de problemstillingene Bandehy reiser, er tvingende nødvendig å ta opp.

Tuesday, November 27, 2012

Antirasistisk senter (ARS) lyver og desinformerer

Antirasistisk senter (ARS) har den siste tiden slått seg opp ved god drahjelp fra SV i regjering, og har spesielt etter 22/7 spilt høyt. Problemet er at ARS ikke ser det som noe hinder å slenge om seg med løgner og useriøse påstander for å sette seg selv i førersetet. Kanskje ARS mener at det er slik et demokrati skal fungere. Det bør i så fall noen sette en stopper for.

Les hele: Demokrati?

Monday, November 26, 2012

Møte og talefrihet i Norge er prisgitt mobben

Lørdag var det støttedemo for Israel i Oslo. Det var et stort spørsmål om demonstrasjonen ville kunne forløpe fredelig, gitt de sterke hatmeldingene på Facebook. Kun et massivt politioppbud gjorde at ikke Palestina-vennene kom på besøk, de hadde fått lov å demonstrere 150 meter unna. Da demonstrasjonen var over fikk deltakerne beskjed om å rulle israelske flagg sammen. Venner av Israel må gå fordekt i Oslos gater anno 2012. Møte og talefriheten på offentlig sted er prisgitt mobben. Mediene nekter å ta ansvar, men har det like fullt.

Det er den bitre virkelighet i dagens Norge, og det ansvar kan ikke medier og politikere løpe fra.

Den nye antisemittismen er farligere for Norge enn for Israel. Den er en gift som angriper historien og vårt verdigrunnlag og gjør ord meningsløse. Et samfunn som ikke forsvarer dagens jøder og dagens Israel er et samfunn i krise. Da hjelper det ikke å minnes Donau.

Les hele: Den nye antisemittismen overskygger den gamle

Friday, November 23, 2012

Den egentlige krigen

Det har pågått en borgerkrig i Syria i halvannet år som har kostet 40.000 mennesker livet. Likevel er det ingenting som kan slå en krig mellom Israel og palestinerne. Det er den egentlige krigen. Det andre er bare et sideshow.

Men hva betyr det at dette er den egentlige krigen?

Her kan du finne det ut: Kvantesprang

...Det var samme motto som de spanske fascistene hadde. Nazismen var en dødskult. Som sådan er den en spent force. Det er umulig å restituere noe som har etterlatt seg slike “monumenter”. Men islamismen er en aktiv, vital apokalypisk kult. Ikke overraskende er den influert av fascismen og har det apokalyptiske innskrevet i sin retorikk og symbolikk. Man trenger bare lytte og se det hele på avstand for at det blir tydelig. Man må ha et aktivt forhold til hva fascismen var og hvordan den stormet frem. Det var den samme kombinasjon av vold og ideologi....

....Jøder hører budskapet klart og tydelig. Over hele verden demonstrerer muslimer mot Israel og roper “khaybar, khabyar, profetens hær vender tilbake”, og alle vet hva som venter jødene. Man smiler bredt. Derfor deler man ut kaker ved Shifa-sykehuset når det er sprengt en buss i Tel Aviv. Det er uttrykk for den samme Leve Døden!-mentaliteten, fryden over at Fienden dør, uansett hvem det er – kvinner, barn, gamle – man fryder seg over deres død. Det er nihilisme og religion hånd i hånd.....

....Det går fortsatt an å lese New York Times og Washington Post og lære noe for en som er vant til norske medier. Men de virkelig gode artiklene står i http://www.tabletmag.com/ 
http://www.timesofisrael.com/
http://www.worldaffairsjournal.org/  
http://the-american-interest.com/  
http://pjmedia.com/
http://www.gatestoneinstitute.org/

De er medløpere og de har et stort ansvar

...Kombinasjonen av vold, offerrolle og blodretorikk er ytterst utiltalende. Også det minner om nazismen.

Den som kjøper denne versjonen, må stå til ansvar for den. Den som presenterer Hamas som troverdig, har et stort ansvar. Publikum har rett til å vurdere om disse mediene/politikerne er til å stole på. Det gjelder vår egen utenriksminister, som ikke unnlater å rose det nye Egypt og understreke hvor stor innflytelse det har. Motsatt er USAs innflytelse synkende ifølge Barth Eide.
Dette var den første store konflikt hvor islamistene ble testet. Hamas ønsker å ødelegge Israel. Det er det ingen tvil om. Mange i vårt eget samfunn er med på ferden. De bør karakteriseres som det de er – Hamas-venner. De fyller mediekanalene – og mange av dem er betalt av skattebetalernes lommer, som “forskere” eller journalister: Sidsel Wold, Odd Karsten Tveit, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Jørgen Lohne, Hilde Henriksen Waage, Jacob Høigilt, Butenschøn, Vogt. De er hva man i 30-årene kalte fellow travellers, medløpere.

På et eller annet tidspunkt vil europeere våkne og oppdage at disse privilegerte menneskene motarbeider dem, at de arbeider for fienden. Den erkjennelsen ligger rett under overflaten. Israel og Europa har samme fiende: en islamisme som er dominant, triumfalistisk og fiendtlig mot et åpent, demokratisk samfunn....

Les hele: Generalprøve

Tuesday, November 20, 2012

Fjordman latterliggjør professor Frank Aarebrot

Fjorman har en god kronikk i Aftenbladet. Den bør leses av mange, og særlig av professor Frank Aarebrot. Det kan forhindre at Aarebrot dummer seg ut flere ganger.

.....UNDER RETTSSAKEN MOT BREIVIK innrømmet professor Frank Aarebrot at journalister har politiske sympatier som ligger betydelig til venstre for folk flest, noe som har vært tilfelle i mange år, ikke bare i Skandinavia, men i store deler av den vestlige verden. Han hevdet at dette ikke har noen vesentlig betydning for journalistikken som produseres. Men hvis dette er riktig, hvorfor kan ikke journalister like gjerne være nynazister?....

....DEN TYPISK NORSKE JOURNALISTEN er en sosialist som er mer bekymret for islamofobi enn for islamisering, som synes Frp-velgere er dumme folk, fulle av fordommer, og at det er fint at deler av hovedstaden ser ut som Midtøsten fordi det er så godt med kebab. Journalister er gullfisker som svømmer rundt i ring og belærer dem utenfor om at de andre bor i en trangsynt, liten bolle....

Les hele kronikken her: Skadelig sosialistisk slagside

Fornærmer Shimon Peres ekspertene på Midtøsten?President Shimon Peres sa i intervju med CNN at krigen i Gaza kan være over på sekunder hvis Hamas slutter å sende raketter inn over den sivile befolkningen i Israel.

Den uttalelsen må vel sjokkere ekspertene på Midtøsten, vil jeg tro.

Her har analytikerne brukt mange år på å bli eksperter og så kommer presidenten med en så enkel løsning?

Uhørt!

Nei, mye mer forskning må til, mange flere avhandlinger og rapporter skrives, og ekspertuttalelser formidles - fortrinnsvis via Nrk.

Så her er det bare for ekspertene og media å håpe på at terrororganisasjonen Hamas fortsetter med å la rakettene hagle inn over Israel.

Sjokkerende jødehat fra AUF

Er det AUFs sanne ansikt vi får se? For noen dager siden demonstrerte de mot Israels selvsagte rett til å forsvare sine borgere mot terroren fra terrororganisasjonen Hamas - og nå kommer dette:

Et AUF-medlem la i går ut statusoppdateringen “Jævla jøde horer, skulle ønske Hitler kunne kommet tilbake og dusjet dere litt mer” på Facebook, og flere AUF`ere deltok i kommentarfeltet med utsagn om å brenne jøder og øvrige ytringer av en art Hamar Arbeiderblad ikke ønsker å gjengi (se skjermbilde nederst i saken).

Ap-politiker og representant i Hamar kommunestyre Khalid Haji Ahmed ble også med i den påfølgende debatten, men tok hverken avstand fra utsagnene eller irettesatte de aktuelle AUF`erne. I stedet skrev han to kommentarer som ble oppfattet som støttende.

Les hele artikkelen: AUFs ytringsansvar i praksis?

Også denne: AUF’ere viser sitt jødehat

Sunday, November 18, 2012

Mat for ambassadørene fra USA og Israel

Selv om kosten som tilbys er heller smakløs, bør den fortæres. Spy gjerne etter at den er svalgt.

Det er Norges utenriksminister, Barth Eide, som er kokken og det han har servert er mellom anna dette:

*** Israel er okkupasjonsmakt i Gaza. Dermed har den norske regjering valgt side og ser situasjonen med Hamas’ øyne.

*** Norge er i ferd med å se verden med de “moderate” islamistenes øyne: Barth Eide understreket gang på gang hvilken sentral rolle Egypt spiller som mekler. Når han i tillegg sa at USA ikke spiller en så sentral rolle, blir tegningen ganske klar: det er hva de besøkende utenriksministre fra Egypt og Tunis har sagt i Gaza: situasjonen er endret og det bør Israel merke seg. Det er en klar trussel. Nå mener Barth Eide at dette er realiteter vi må anerkjenne. I dette bildet spiller USA en mindre rolle.

*** Forbindelsene til Det muslimske brorskap som UD har dyrket i flere år, er ikke tilfeldige. De er uttrykk for at Norge ser en ny konstellasjon og ønsker å spille en rolle innenfor den.

Som sagt, det er lov å kaste opp. Etterpå kan dere lese hele artikkelen her:

Barth Eide: – Israel en okkupasjonsmakt på Gaza


Forøvrig: Dere som er lei av løgnene fra propagandakanalen Nrk, bør se og distribuere denne videoen:


Mistet fagbevegelsen magemål?

....Det er derfor interessant når en flykaptein i SAS forklarer de samfunnsøkonomiske sammenhengene i det nye arbeidslivet på en lettfattelig måte i en fersk kronikk, sannsynligvis den mest intelligente teksten offentliggjort i Dagbladet i det 21. århundre — men lett å gå glipp av hvis man for å slippe pupper og lår ikke har avisen i RSS-feeden....

....Men mon tro om ikke arbeidsgivernes trekk ikke bare kom av grådighet, men også som en reaksjon på at arbeidskraften ble altfor dyr? Mistet fagbevegelsen på et eller annet tidspunkt magemål? Da oppdager den forhåpentligvis snart også at den i realiteten bidro til å undergrave sin egen fremtid...

...I Tyskland møtte man globaliseringens utfordring ved å bli enige om å gå litt ned i lønn, og med det bevarte man industrien. I Norge er mye industri lagt ned. Er det noen i fagbevegelsen som kan tysk?

Om Norge skal unngå en irreversibel vekst i det skarpt klassedelte arbeidslivet, må politikken legge til rette for at begge dets parter kan komme til enighet om å ta samfunnsansvar. Ved fortsatt å holde grensene vidåpne, vil vi ikke lenger kunne “som brøder saman bu”.

Les hele: Fasene i outsourcingen av fremtiden

Saturday, November 17, 2012

Pinlig for AUF

Over 500 demonstranter møtte opp i regnet for å demonstrere mot Israels handlinger i Gaza lørdag kl. 14, skriver Nrk.

Åsmund Aukrust, nestleder i AUF, ba om klarere fordømmelse av Israel.

Nå gidder ikke vi bruke altfor mye tid på denne idiotiske demonstrasjonen. Kun si dette: Det må være pinlig for AUF å ha en slik nestleder.

Eller kanskje ikke? Tøvekoppen har jo blitt valgt til nestleder, så det forteller vel i grunnen alt om hva slags hodeløs organisasjon AUF er!

De er neppe mottagelige; likevel, her er en smule informasjon til den enfoldige gjengen som demonstrerte:

Hittil i år er det skutt mer enn 1000 høyeksplosive raketter og bombekastergranater mot sivile mål i Israel og tallet øker raskt for hver dag. Dette er til sammen mer ammunisjon enn de tyske invasjonsstyrkene brukte mot Norge 9. april 1940. Denne meningsløse aggresjonen har kostet mange menneskeliv og Israel har måttet iverksette forsvarsmessige mottiltak for å beskytte landet og sivilbefolkningen, slik FN-pakten og folkeretten både hjemler og pålegger statene. FN, derimot, har fullstendig unnlatt å omtale rakettregnet fra Gaza. Den ellers så meddelsomme Høykommissæren for menneskerettigheter sier ikke et ord om palestinernes militære angrep mot sivile israelere som også har menneskerettigheter, – eller tar vi feil på det punkt? (Les mer her: Krigen mot jødene).

Demonstrasjonen arrangeres av Palestinakomiteen i Norge og Palestinakomiteen i Oslo, og er i tillegg støttet av blant andre SV, AUF, SU, Fellesutvalget for Palestina, Rødt, Rød Ungdom, Ship to Gaza Norway, Egyptisk Kultursenter i Norge, Palestinaleiren, Norsk Folkehjelp, Internasjonale sosialister og Norges Kommunistiske Parti.

Med andre ord; litt av en bøling, som du så avgjort bør holde barna dine langt unna. Du skjønner sikkert også at Norsk Folkehjelp er et ufyselig sosialist-reir som anstendige mennesker avstår fra å støtte økonomisk. 

Her kan du lese om Norsk Folkehjelps jødehat.

Peace will come when the Arabs will love their children more than they hate us.
-Golda Meir

Håper Mads Gilbert holder Nrk underrettet

Aktivistlegen Mads Gilbert er på banen igjen. Hans bok fikk påtegning av Jonas Gahr Støre som utenriksminister og han ble omfavnet på gaten i Tromsø av dronning Sonja. Fortjener den legen egentlig klemmer og omfavnelse og nesegrus beundring av den venstrevridde pressen?

For Mads Gilbert mener at hjelpearbeid er politikk. Derfor nekter han å gi penger til Leger uten grenser.

Her er noen leserkommentarer hos Document, til artikkelen Nå er de i gang igjen:


Det er igang igjen - hold dere parat NRK med film- og intervjuteam - så Gazalegenes 1 uke lange propagandatur kan bli vellykket.
Ikke glem avreiseintervjuet på Gardermoen!


Aldri til Sørsudan, aldri til Kongo - men bare til Gaza. - Men vær klar over grunnen til at dere er "utkommandert": Disse 2 tidligere marxistleninistene skal få propagandere for sitt brennende hat mot Israel : en demokratisk, økonomisk vellykket stat med vestlig judaisk/kristen kulturarv - .. men altså omgitt av diktatoriske, tilbakeliggende stater med en undertrykkende religion.
Husk at drivkraften bak ekspeditionen er hat mot Israel !

-7ba844  

Gilbert er aldri bekymret for jødiske barn som utsettes for stadige rakettangrep fra Gaza - han er mao en skikkelig hykler. Derfor nektet jeg å gi penger da "Leger uten Genser" hadde innsamling her tidligere iår.
-Arbeidsrud    

Vel, da stiller du jo på linje med Mads Gilbert i den saken.
Han er ikke medlem av Leger uten grenser og gir ikke bidrag til organisasjonen, da de har som prinsipp å ikke velge side i krigs- og konfliktområder. Det er en apolitisk organisasjon som hjelper de som tregner hjelp uansett hvem det er og hvilken side i en konflikt de tilhører.

Mads Gilbert kan ikke akseptere dette prinsippet. For ham er hjelpearbeidet politikk. Derfor er han også svært selektiv i valg av konfliktområder.   
-Nattuglen

Det sier noe om at Norge er oppned når "israelvenn" blir sett på noe suspekt. For hva er faktum? Israel er det eneste, jeg gjentar, eneste demokratiet i regionen. Derimot være "venn" med terrororganisasjonen Hamas, det er forståelig. Rett og slett helt ufattelig.
At Nrk har prestert å sende ned Odd Karstein Tveit igjen viser bare hvor fanatisk Nrk er. Da tipper jeg de gode gamle reportasjene kommer tilbake. De av typen tåreperser hjemme hos palestinere som selvfølgelig alle ønsker fred, hvor det i forhold til innslaget blir kjapt nevnt om noen HJEMMELAGEDE (Nrk er opptatt av å presisere det) raketter som er blitt sendt over Israel, men som selvfølgelig ikke følges av noen menneskelige ofre for rakettene, men hvor det blir tillagt at de ble sendt av "desperate" mennesker
-smokewater

Ja, rakettene er ikke bare "hjemmelagde", vi får muligens også snart høre at de er "klimavennlige"?
-plaudon

Friday, November 16, 2012

Tron Ali Linstad bør lære av Mads Gilbert

I går kunne vi høre intervju med Mads Gilbert som forberedte seg til å dra nedover igjen. Han var i kontakt med kolleger i Gaza og ville dra om nødvendig. Han er blitt det offisielle Norges utsending, og ikke lenger en representant for den venstresiden som hater Israel. Hans bok får påtegning av Jonas Gahr Støre som utenriksminister og han blir omfavnet på gaten i Tromsø av dronning Sonja. Er det da så merkelig at Tron Ali Linstad skled gjennom som fortjent til Kongens medalje? Linstad har vært stupid nok å alliere seg med Iran. Hadde han som lege vært alliert med Hamas ville han ikke blitt fratatt medaljen. Forskjellen på de to er slående. Begge er mot Israel, men måten det skjer på er forskjellig. Skal man være det på den nye måten må man være det slik at man har deniability, at man kan overholde visse former.

Gjør man det er det ikke grenser for hva man kan gjøre.

Les hele artikkelen: Nå er de i gang igjen

Et innblikk i Linstads verdier kan du få her: Anti-integrering

Vil du ha enda mer om Linstads bisarre  ideer og synspunkter, kan du klikke på linken nedenfor. Her får du en liten smakebit fra kronikken i Aftenposten:

.....Det er virkelig ikke mange lindstader der ute. Linstad må være en av Norges mest utholdende totalitarister. Fra sin tid som Stalins løpegutt tidlig på syttitallet til han konverterte til khomeinisme på åttitallet. Hele sitt voksne liv har Linstad forfektet diktaturet: Fra ml-tidas proletariske diktatur til den mørkeste og mest reaksjonære tolkningen av sharia i dag.

På Linstads dagsorden står også de mye omtalte antisemittiske konspirasjonsideene. Han praktiserer gammeldags politisk medløperi til fordel for det brutale teokratiet i Iran. Per Egil Hegge viste forleden til at Linstad dukket opp på hans kontor for å fortelle at 11 år gamle vettskremte iranske barnesoldater - som ble brukt som kanonføde under krigen mellom Iran og Irak - gjorde det av hellig overbevisning og fri vilje....

Hele sitt voksne liv har Linstad forfektet diktaturet

Mener NRK at Israel er den skyldige?

Det finnes mange måter å plassere skyld på. Man kan for eksempel gjøre det slik Nrk gjør. Hovedsaken i skrivende stund på NRKs hjemmeside er at FN har reagert 79 ganger mot Israel.

Tenk det, Hedda. Finnes det noen tvil? Den skyldige i konflikten med Hamas er naturligvis Israel.

Kun slik kan NRKs artikkel forstås.

Greit nok at noe slikt skrives, men etter den artikkelen, kan vi forvente at Nrk også skriver en artikkel om at Hamas så og si hver eneste dag har sendt raketter inn over Israel?

Her kan Nrk få hjelp til artikkelen - en detaljert oversikt over antall ganger terrororganisasjonen Hamas har latt rakettene hagle inn over den israelske befolkningen:

List of Palestinian rocket attacks on Israel, 2012

***


....Her kommer vi til et ganske fiffig knep: volumet på nyhetene er så høyt at det gir inntrykk av at det gjenspeiler dramatikken og voldsomheten i begivenhetene – at Israel bruker storslegga skånselløst. Men det er ikke riktig. Volumet gjenspeiler medienes voldsomme engasjement mot Israel. Det er et engasjement de ikke vil ha påtalt, og redaksjonene er derfor uhyre sensitive for denne type kritikk.....

....Å sende Odd Karsten Tveit til Israel for å dekke den israelske siden er en provokasjon. Intet mindre. De sjefene i NRK som har bestemt å reaktivere Tveit vet utmerket godt hva de får. Tveit skuffer ikke. I dag morges brukte han tiden til å hamre løs på Israels bomberegn over Gaza. Tveit hadde den frekkhet å si at Israel har lykkes å vinne propagandakrigen foreløpig ved å overbevise verden om at det var Hamas som begynte. Men Tveit vet at dette ikke er tilfelle, eskaleringen begynte da israelske soldater drepte en 16-åring i Gaza. Han glemmer at palestinere skjøt med en RPG-rakett mot en pansret IDF-bil og såret to soldater alvorlig som befant seg inne i Israel. Det var en alvorlig provokasjon....

Les hele artikkelen: Nå er de i gang igjen

Thursday, November 15, 2012

Biskop Tor B. Jørgensen bør holde kjeft

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme tar kraftig avstand fra Israels rakettangrep. Nå oppfordrer han til boikott av israelske varer, skriver Nrk.

Israel og dets befolkning ble utsatt for terror fra terrororganisasjonen Hamas, som siden lørdag sendte mer enn ett hundredre raketter inn i den sørlige delen av Israel.

Så bestemte Israel seg for å forsvare seg - de tok livet av terrorlederen, en mann som har terrorisert Israel i flere år.

Nå mener altså en statslønnet trollmann i Sør-Hålogaland at folk bør boikotte israelske varer. Maken til imbesilt vås skal man lete lenge etter.

Pressen burde beskytte mannen mot seg selv ved ikke å videreformidle dumhetene hans.

***


Leserkommentarer hos Document om terroren fra Hamas - og litt om den fortørnede biskopen, også:

Hamas skyter raketter mot israelske sivile så å si hver dag i løpet av året. De rakettene er ikke nyhetsstoff, av en eller annen grunn. Man skulle tro det var litt nyhetsverdi i at folk som strekker høyrearmen og mener at Hitler var sendt av Gud bomber jødiske barnehager, men det synes redaksjonene ikke er noe å skrive om. Det er først når Israel unntaksvis skyter igjen at redaktørene viser interesse. Det skal mye godvilje til for ikke å oppfatte denne prioriteringen som en bias.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Palestinian_rocket_attacks_on_Israel,_2012
-joneirik    

Slike som denne Jørgensen kan nok, av verdslige myndigheter, ha fått tittel av biskop. Caligulas hest fikk tittel av konsul. Den Norske Kirke, med slike "hyrder" som Stålsett, Køhn og denne Jørgensen, har ingen krav på respekt, hverken verdslig eller i sakral sammenheng. En oppfordring til alle: Er du ateist eller fritenker, meld deg ut av DNK. Er du troende kristen bør du i et hvert tilfelle gjøre det. Og det er på ingen måte bare det dagsaktuelle forholdet i Midtøsten som tilsier en slik oppfordring.
-kaj60

Det er samme biskop som var saa skamfull over nordmenns "rasisme" og som inviterte sigoeynere til aa bo i "sin" tjenesteboligs hage.
-Breidablikk

Ja. Biskop Jørgensen ville ikke ha sigøynerne innafor dørstokken sin, nei. Selv om det regnet. Og oppholdet i hans hage var avgrenset til en uke ?
Helt tilfeldig var et tv-team til stede og videreformidlet biskopens unike nestekjærlighet til hele det norske folk.
I gamle dager var det noe som het "øyentjener". Det var ikke et honnørord.

-Marit

Denne Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme er umulig å ta på alvor.
Alle som har sett og hørt dette mennesket på TV må jo bare tenke sitt. Sjelden ser man et så totalt fravær av logisk sans, evne til refleksjon og noe som kan minne om kunnskaper om det han uttaler seg om.
Hans "meninger" om Israel/Gaza er så patetisk uinformerte at det bare blir patetisk. Han alter til å være uten det fjerneste begrep om hva som har skjedd, men uttale seg med patos, det skal han...

 
Jeg synes faktisk synd på kirken som er nødt til å identifisere seg med en slik fremtoning som denne "biskopen". Skal vi le eller gråte?
-plaudon

Er Norge verdens beste land å bo i?

Så mange som hevder det - verdens rikeste og verdens beste land å bo i. Det er Norge.

Norsk-amerikaneren Bruce Bawer ser Norge med litt andre øyner - og han lar resten av den engelskspråkelige verden få kjennskap til forholdene her. For eksempel hvordan det norske helsevesenet fungerer. Her skriver Bawer blant annet om nordmannen som kuttet en bit av en finger uten at han  fikk hjelp mot smertene. Les den groteske historien:

"....No, this isn’t a story from Uzbekistan or some such place. This episode, which took place last week, is just the most recent (and probably the most innocuous) item in my ever-expanding collection of anecdotes about encounters between people close to me and the health-care system in Norway. You know, the country that is constantly being named by the UN and a host of other organizations that presume to quantify such things as the world’s all-around most super-duper and wonderfulest place to live (most recently, just the other day, by Britain’s Legatus Institute); the country whose health-care system Michael Moore chose not to cover in his film Sicko because, he claimed, it was so terrific that nobody would believe it....

....Doctors’ visits are cheap; hospitalization is free. But you get what you pay for. There are excellent doctors in Norway – but there are also mediocrities and outright incompetents who in the U.S. would have been stripped of their licenses long ago. The fact is that while the ubiquity of frivolous malpractice lawsuits in the U.S. has been a disgrace, the inability of Norwegians to sue doctors or hospitals even in the most egregious of circumstances is even more of a disgrace. Physicians who in the U.S. would be dragged into court are, under the Norwegian system, reported to a local board consisting of their own colleagues – who are also, not infrequently, their longtime friends....

.....Then there’s the waiting lists. At the beginning of 2012, over 281,000 patients in Norway, out of a population of five million, were awaiting treatment for some medical problem or other. Bureaucratic absurdities run rampant,...."

Government Health Care Horror Stories from Norway