Sunday, February 7, 2010

Du betaler naturligvis skatten din med glede?

Jeg tar som en selvfølge at du er politisk korrekt og sier at du betaler skatten din med glede - ikke sant? Vel, her er et eksempel på hva skattepengene dine brukes til:

I perioden 2008 til 2010 vil statsansatte få hele 723 millioner kroner i ventelønn.
Den rødgrønne regjeringen vil i år utbetale ventelønn til ansatte i statlige selskaper på 230 millioner kroner, mens regjeringen for 2010 har budsjettert med ventelønn på 210 millioner kroner, skriver VG tirsdag.

....over 100 ansatte i Norges Bank har mottatt ventelønn og førtidspensjon siden 2001, da de mistet jobben. Over 100 tidligere ansatte har fått millioner i lønn uten at de jobbet. Prislappen har årlig vært på mellom 85 og 90 millioner kroner.


Snart skal vi levere ny selvangivelse. Husk for all del å oppgi mest mulig slik at staten får mye av pengene dine som de kan sløse vekk!

Lysbakkens kvinnepanel

Hva skal vi bruke kvinnepanelet til? Hva er et politisk syn basert på kristne verdier? Hvordan har norske myndigheter håndert saken med barna til Skah og Hopstock?

Ingunn Yssen, Mona Halvorsen og Trygve Hegnar diskuterer i fredagspanelet.

Tuesday, February 2, 2010

Anna Anka - befriende morsom

Man kan si hva man vil, men befriende morsom er hun i hvertfall. Her latterliggjør hun kjendisdyrkerne som flokker seg rundt hennes mann, sangeren Paul Anka. Hun sier de står der med sine falske smil og ser ut som bondeknøler....men mye penger - det har, de.