Monday, June 10, 2013

Utrolig - men sant!

Her presenter vi uttalelser, hendelser og informasjon som er så utrolige at man må klype seg selv i armen for å tro det er sant:

* I islamismens ånd: Statsråd Jonas Gahr Støre postulerte 16.november 2012 i NRK Debatten: ”vi må leve med” at personer av motsatt kjønn ikke vil håndhilse på hverandre.

* "...I 21 år har jeg arbeidet kontinuerlig for at alle som bor i Norge (og Europa) skal ha den samme beskyttelse og de samme menneskerettigheter uansett etnisk eller religiøs bakgrunn. Det har vært en ekstremt tung kamp nettopp på grunn av de diskriminerende og undertrykkende holdningene til Berglund Steen og co på den ytre fastlåste venstresiden. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen. En slags overmenneskeideologi. Likeledes skal hijab på jentebarn snakkes bort på bekostning av barns frihet. Vi skal ikke gjeninnføre helseundersøkelser for å beskytte jentebarn mot et av verdenshistoriens verste systematiske overgrep, nå i full vigør på norsk jord, kjønnslemlestelse....."