Tuesday, April 30, 2013

Har Inga Marte Thorkildsen lyttet til Bernt Olufsen?


Her presenterer vi noen leserkommentarer til artikkelen Smittsom faktaresistens?

Artikkelen handler om integreringsminister Inga Marte Thor­kild­sen (SV) sine usannheter om innvandringen til Norge. Har kanskje Thorkildsen lest og latt seg påvirke av VGs tidligere redaktør, Bernt Oluf­sen, sin artikkel som sier at det er helt greit å dikte litt her og der?


Takk til Document som tar opp dette. Jeg reagerte også da jeg leste uttalelsen i avisen. Stats­råd Thor­kild­sen er altså avslørt som en person som farer med usannhet. Dette er nokså alvorlig. Kan vi ha en minister som opptrer slik overfor folket hun er satt til å tjene? Hvilke følger vil dette få for henne? Første bud for en person i en slik stilling er redelighet med hensyn til rene fakta. Slik lurvete oppførsel er fullstendig og absolutt uakseptabelt. Jeg mener dette bør kvalifisere til avskjed. Skam!
-plaudon


For min del er det gledelig å se at fakta endelig begynner å komme på bordet. Og nå vil folk begynne å merke hva det koster å dele våre nasjonale midler med hele verden.

Synes det er bra gjort av Aftenposten å kjøre en slik sak som hadde vært utenkelig for bare noen år siden. Svarene vi kan lese fra Inga Marthe Torkilsen viser bare hvor virkelighetsfjern hun og resten av SV faktisk er.

Og romfolk? La de bruke sommeren til å grise rundt i hele landet, plage næringsdrivende og kunder. Bedre argument for å stemme på Fremskrittspartiet til høsten finnes ikke. Endelig får også rød-grønn bastionen i Trondheim merke "internasjonal solidaritet" på kroppen.

Folk som stemmer rødgrønt gjør det stort sett fordi det gagner dem selv (offentlig ansatte osv). Men nå begynner kostnadene ved å ha slike tafatte politikere virkelig å melde seg. De rødgrønne har malt seg opp i et hjørne for lengst. Hiv dem ut ved neste valg, og sørg for at partiet som styrer etter SUNN FORNUFT nå får en sjanse!
-Ex_journalist


Et ytterligere moment er at av mange asylsøkere som ankommer landene i Øst-Europa, så ser de først og fremst på disse landene som transittland: det er svært få, med unntak av georgiere i Polen eller russere/ukrainere/hviterussere i Baltikum som velger å bli i disse landene. Ved en tidligere folketelling hadde eksempelvis Litauen 159 innbyggere fra Afrika (altså BÅDE sør og nord for Sahara), og et par hundre flere fra Asia, hvorav de aller fleste er kinesere. Litauen oppfyller alle krav til å være med i Europarådet, OSSE og EU, og er i internasjonal målestokk et velstående land.

For de fleste angivelige "flyktninger" ser det dog ut til at landet verken er "trygt" eller "velstående" nok. KAN det ha noe å gjøre med at landet har en konservativ velferdsstat?
-Tuggen

Monday, April 29, 2013

Slik kan du irritere den politiske venstresiden

Jeg forutsetter at du allerede vet det - at majoriteten av journalistene i dette landet stemmer på sosialistiske partier. Professor Frank Aarebrot har gjennomført undersøkelsene. Arbeiderpartimannen Aarebrot mener at dette ikke har noen betydining, journalistene skriver uhildet og helt upåvirket av sitt politiske ståsted.

Fjordman spurte i en kronikk om Aarebrot mener at også journalister med et nynazistisk  ståsted ville være like upåvirket som sosialistiske journalister.

Aarebrot svarte naturligvis aldri på det spørsmålet.

Jeg forutsetter også at du vet at våre journalister er statsstøttet. Millioner av skattekroner sprøytes inn som pressestøtte. En blekke som Dagsavisen får for eksempel 40 millioner kroner hvert år av dine skattepenger.

Tror du Document får støtte?

Naturligvis ikke. Document og Human Rights Service er hatet av alle politisk orienterte som tilhører venstresiden. Les for eksempel hvordan Audun Lysbakken, som ble sparket som statsråd, forsøkte å vingeklippe Human Rights Service.

Det er her du kan bidra. Dess mer disse to webstedene får i støtte, dess mer kan de avsløre hykleri og løgner produsert av de politisk korrekte.

Gi penger, om ikke mer enn en hundrelapp i måneden (det har de fleste av oss råd til) og jeg kan garantere deg: Den politisk korrekte venstresiden vil gremmes. Det i seg selv skulle være grunn god nok til å støtte Human Rights Service og Document.

Inga Marte Thor­kild­sen (SV) lyver så det renner av henne


Fllere kom­mu­ner nek­ter å ta imot det antall flykt­nin­ger som sen­trale myn­dig­he­ter ber om, og opp­gir økono­misk under­skudd som årsak.

Stats­råd Thor­kild­sens mis­nøye med kom­mu­ne­nes inn­stil­ling er åpen­bart så stor at hun ikke sje­ne­rer seg for å lyve jour­na­list Per Anders Johan­sen og det lesende pub­li­kum rett opp i ansiktet:

- Det er ikke slik at Norge tar imot spe­si­elt mange flere flykt­nin­ger enn andre land. Å ta imot flyt­knin­ger er bare en del av det å være et land i ver­den, leg­ger stats­rå­den til.

...Denne påstan­den er så drøy at det er ube­gri­pe­lig at poli­ti­kere - og enkelte menings­bæ­rere - slip­per unna med den. For det gjør de, tak­ket være jour­na­lis­ter som ikke føl­ger opp med kri­tiske spørs­mål.

At en SV'er lyver er ikke til å bli forbauset over. Les om Audun Lysbakken, så ser du hva slags folkeferd som sogner til det partiet.

Nå kan vi naturligvis ikke utelukke at statsråden Thorkildsen rett og slett er kunnskapsløs. Men det vil jo være oppsiktsvekkende hvis en integreringsminister ikke har tilegnet seg kunnskaper på det området hun er satt til å styre.

Regjeringssjefen Stoltenberg (ja, det er han som er øverst ansvarlig) bør ta en prat med Thorkildsen for å finne ut om hun bør fjernes fra regjeringen.

Les hele artikkelen om Thorkildsens glatte løgner her:  Smittsom faktaresistens?

Vårt Land er en lurvete avis


....Dagen etter opp­sla­get rin­ger Kal­stad under­teg­nede og ber om en kom­men­tar til Essen­si­elt. Jeg hadde aldri hørt om bladet, men hadde nylig møtt Aasbø og for­sto umid­del­bart teg­nin­gen. Kal­stad ville vite om jeg var enig i Aas­bøs kri­tikk av norsk presse som ensi­dig venstre­ori­en­tert. Jeg spurte henne: - For­står du selv spørs­må­let du selv stil­ler, for­står du hva det betyr? - Nei, var Kal­stad ærlig nok til å svare. - Jeg gjør ikke det. - Men da har vi to ingen­ting å snakke om. Inn­til du for­står ditt eget spørs­mål vil du hel­ler ikke for­stå det jeg sier, svarte jeg og gjorde det klart at jeg der­for ikke ville gi noe inter­vju til Vårt Land.

Like­vel set­ter Kal­stad et ampu­tert “inter­vju” på trykk dagen etter, under tit­te­len: Islam­kri­ti­ker mener Norge tren­ger Essensielt.


Det går ikke inn. Jour­na­lis­ter er døve for hva som sies. Kan de da kalle seg journalister?...

....Dette er den måten norsk presse behand­ler repre­sen­tan­ter for en høyre­side de ikke for­står, og hel­ler ikke aner­kjen­ner, og aye, there is the rub: Kal­stad og Vårt Lands opp­slag oser av et ønske om å ta inter­vju­ob­jek­tet, dvs. Aasbø. Er ikke det ganske lur­vete jour­na­lis­tikk? Spe­si­elt når man pyn­ter seg med ansten­dig­he­ten til Det store Vi....

Les hele: Kristenmannsblod

Sunday, April 28, 2013

Visste du at det foregår en krig i Norge?

Neida, heldigvis ikke en krig hvor skytevåpen brukes. Vi snakker om en krig hvor viktig informasjon forsøkes ties i hjel - av de store mediene og av politikerne.

Du skjønner, en liten avis som heter Finansavisen har hatt en artikkelserie om innvandringen til Norge og hvilke katastrofale, økonomiske følger dette vil få for Norge i de kommende år.

Finans­avi­sen byg­ger sine regne­styk­ker på SSBs tall og regje­rin­gens egen per­spek­tiv­mel­ding. Jour­na­lis­tene har gjort et grun­dig arbeid og går i clinch med alle kjente mot­fore­stil­lin­ger. Dess­uten kan de svare for seg. Det er hardcore-journalistikk; bare sann­he­ten duger.

Det er defor journalistene i de store mediene - som Nrk, TV2, Aftenposten og VG - nå er nervøse. For de har visst, men har ikke fortalt sannheten til sitt publikum, altså til deg og meg.

Hvor er yrkesstoltheten til disse "journalistene"?

Visste du forresten dette: Rekordinnvandringen til Norge har kostet 70 milliarder på syv år

Ikke det, nei. Da trenger du en oppdatering du ikke vil få via Nrk eller Aftenposten. Klikk på linken nedenfor og du vil finne artikler som trolig vil sjokkere deg!

Om konsekvensene av masseinnvandringen til Norge


Friday, April 26, 2013

Hvorfor Document.no er helt nødvendig i Norge


Document.no fortjener hver eneste krone de kan få. Og jeg skal vise til noen saker hvorfor document.no er helt nødvendig i Norge.

1. Åpenhet. Hvis de forskjellige medier hos de etablerte sitter på informasjon som gjør at det kan sette de i dårlig lys, så vil de prøve å fjerne sporene. Dette er f.eks en sak fra Dagsavisen http://web.archive.org/web/201.... Hvis noen prøver å søke på denne saken hos Dagsavisen så fins den ikke lenger. Dagsavisen forsto hvilken forkvakla holdning som blir frontet frem her, så i stedet for å beklage, så forsøkte de å slette historien. Heldigvis så var noen årvåken. Eller ta denne saken fra Aftenposten http://www.document.no/2013/04... "Fjordman betales av høyreekstreme i Usa". Aftenposten forsøkte å slette sin urett, men igjen var det noen som var årvåken. Hva så med document.no? Det kom etterhvert frem at personen bak 22.7 hadde skrevet kommentarer på forumet. De fleste skjønner at det er ikke sympatisk å bli koblet til en terrorist og massemorder, uansett hvor tynn koblingen er. Men valgte document.no å skjule sporene sine. Valgte de å komme med en bullshit-unnskyldning for at Breiviks kommentarer ble slettet/var utilgjengelig? Nei, Document.no spilte med åpne kort fra omtrent første sekund. Identiteten, Breivik, ble kjent på kvelden 22.7 natten til 23.7 så valgte document.no å offentliggjøre Breiviks kommentarer. Alle og enhver kan lese til øyet er tørt. Men som etterretningsmyndigheter så riktig har påpekt, det er ingenting å hente i Breiviks kommentarer. Faktisk var kommentarene på document.no moderate i forhold til hva han skrev andre steder, som f.eks aftenpostens eget debattforum. Til de som kjøper Aftenpostens begrunnelse om "saktere debatt" for å stenge sitt debattforum (altså det motsatte av document.no): Glem det. Jeg kjenner til "fraukjelleren" eller innvandringsforumet deres. Der satt regulære rasister og nynazister og egget hverandre opp. Men siden Aftenposten har en slik PK-linje på deres redaksjonelle linje, så blir ikke de mistenkeliggjort.

2. Romkvinne-saken. Hadde det ikke vært for document.no, så hadde den saken passert uten videre diskusjon. For selv om vår kjære Nina er en meget skarp og årvåken person, med en fremragende penn, så er det garantert en og annen i både Tv2, Dagbladet, Vg, Dagsavisen og øvrige MSM som syns det var noe "fishy" med romkvinne-saken. Og i motsetning til document.no så har disse meget dype lommer. De kunne mønstret en hær for å grave i saken, og se om det er noen andre saker, men det var ikke interessant for der i gården så trumfet agenda over fakta. Men selvfølgelig, det er klart at de har kommet i etterhånd og rapportert hvor ekstrem den saken. Men det skyldes at den er så ekstrem at det er umulig på noen måte å unnskylde den.

3. Norge trenger desperat et korrektiv til mediene som fins. Igjen et eks: Noen som husker saken http://en.wikipedia.org/wiki/M.... Før offentligheten fikk kjennskap til gjerningsmannen så hadde man oppslag som dette http://www.nrk.no/nyheter/verd.... Etter at gjerningsmannen ble kjent, så kunne norsk media knapt vente med å løpe fra saken. Hvorfor i all verden valgte norsk media å følge saken i utgangspunktet. For den hadde som kjent ingen tilknytning til Norge. Og hvis man mente det var rett å følge saken, hvorfor stoppet de når gjerningspersonen ble kjent? Svaret er enkelt: Den passet ikke med agendaen. Når det derimot gjelder denne saken http://www.document.no/2013/03... så hadde denne i motsetning til Merah-saken en viss norsk kobling. Men hvis du tar et google-søk på navnet Hakim Benl­adghem og velger kun norske sider, så vil man se det enorme fraværet av toneangivende norsk media.

Dette er tre gode grunner til at folk skal bidra gi en liten skjerv. Og husk at hvis document.no får mer inntekter så kan de også investere mer i research nasjonalt, få tak på flere bidragsytere internasjonalt, få bredere nyheter, større nyheter og større sjanse for å "breake" nyheter og være en større "pain in the ass" for MSM. For å ikke glemme at man kanskje kan få Mimisbrunnr's observasjoner oftere.Jeg har kalt de observasjonene for pustehull.

Til slutt, jeg har en oppfordring til de som er velstående (Document.no har ca 50k unike brukere, det er flere enn dagsavisen har som abbonnerer, og de i motsetning til document.no får støtte av dere over skatteseddelen) om å gi en rundhåndet sum, om mulig diskre. Det ville medført at document.no ville fått et solid fundament og kunne fokusert på å gjøre dagens veldig gode tilbud enda bedre.
-smokewater

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: Red: Den som vet

Thursday, April 25, 2013

Jour­na­lis­tene i de store redak­sjo­nene må være ner­vøse


Finans­avi­sen lør­dag 13. april 2013 har alle­rede skre­vet his­to­rie. Artik­ke­len som “knu­ser myten om lønn­som inn­vand­ring” er utøvd offent­lig­het på sitt beste. En nyhet som grunn­leg­gende berø­rer alle, kan ikke unngå å ha en kor­ro­de­rende effekt. Selv om den forties.

Også av mediene.

Det pågår en stille krig mel­lom regje­rin­gen og Finans­avi­sen. Stats­sek­re­tær i Finans­de­par­te­men­tet, Hilde Sings­aas, for­sø­ker seg på et svar i Dagens Nærings­liv: Uny­an­sert om inn­vand­ring. Men det er ingen til­bake­vis­ning, kun en kon­sta­te­ring og bekref­telse på at sta­ten i frem­tid enten vil måtte kutte i utgif­tene eller få større skatteinngang.

Pres­sen sit­ter på gjer­det. Den ser at Finans­de­par­te­men­tet ikke har til­bake­vist de sjok­ke­rende opp­lys­nin­gene Finans­avi­sen brakte til torgs. Det gjør at det bren­ner under føt­tene også på jour­na­lis­tene. En valg­kamp uten dette temaet vil være en hul valg­kamp. Før eller siden vil vir­ke­lig­he­ten ramle ned i hodene på pres­sen. Hva skal den si? De tiet om den største storyen i nyere tid, og som vil vokse i betyd­ning etter­hvert som tiden går og reg­nin­gen sti­ger. Jour­na­lis­tene i de store redak­sjo­nene må være ner­vøse. I det minste noen av dem.

Les hele: Red.: Den som vet

Oligarkpartiet Arbeiderpartiet

Alle som vil opp og fram - forskere, journalister, næringslivsledere (Røkke, Jens P. Heyerdahl etc.) melder seg inn i Arbeiderpartiet og gjerne også LO. Å ha partiboka er ofte en garantist for velvilje hos de mange Ap-politikere som styrer og steller i dette landet. Mang en fordelaktig avgjørelse har blitt vedtatt i de lukkede rom, og skulle det koste penger, så er skattebingen stor og velfylt. Ikke rart Arbeiderpartiet ofte omtales som oligarkpartiet.

Nå er det snart valg, så her får du litt snadder om Arbeiderpartiet. Kanskje vil du synes det er litt smått - det omhandler jo bare en 82 år gammel pleietrengende dame.....  

"82-årige Marta Sofie Øye fikk tre ukers avlastningsplass på Ølve alderspensjonat av den Arbeiderparti styrte kommunen. Det fungerer som et sykehjem for gamle som trenger stell i kommunen.

Det hører med til historien at politikerne i Kvinnherad nylig la ned aldershjemmet på Varaldsøy.


– Nedleggelsen har vært med på å skape et større press på sykehjemsplassene våre, forteller ordfører Synnøve Solbakken (Ap).

Kvinnherad kommune er på den såkalte ROBEK-listen. En liste over kommuner som ikke har klart å styre sin egen økonomi, og som dermed må få godkjent sine budsjetter av statens representant, Fylkesmannen.
En av grunnene til denne avgjørelsen var når kommunen i 2010 skulle steinlegge en parkeringsplass. Kostnadsrammen var på 100. 000 kroner. Ordfører Synnøve Solbakken var derimot ikke fornøyd med resultatet og bestilte likegodt skifer istedenfor. Pris? 4.5 millioner kroner."

Les hele: AP-ordfører til 82-åring; «Du kan bo på badet»

Hallgrim Berg sin bok er en brannfakkel


Hallgrim Berg sin bok er en brannfakkel, slik at vi alle ytterligere kan opplyses. HB er en modig og klarsynt mann, som våger mere enn tanken. - Hva venstrevridde apologeter, som eksempelvis Aage Borchgrevink i Aftenposten postulerer, under dekke av å være «objektiv journalist», er i dagens verden så godt som likegyldig. For «alle» vet hva forskjell det er på personrettet- og/eller vinklet kampanje-journalistikk, kontra redelig og hederlig opplysningsjournalistikk. Vi må bare være klar over akkurat dette faktum innenfor vårt sterkt konsensuspregede- og sterkt PK-innavlede mediale rom, hvilket forøvrig stadig flere er.
Takk til Hans Rustad, som setter ord på dagens europeiske problematikk som HB berører; hvor PK-elite og folket ikke lenger taler samme språk. Avslutningen på Rustad sin bokanmeldelse bør man merke seg;
- «...Uttrykket point of no return bør problematiseres. Det kan skape en følelse av oppgitthet og nederlag. En mer meningsfull betydning er return of history: den muslimske innvandringen har gjenoppvekket konflikter vi trodde vi var ferdig med for mange årtier og århundre­der siden. Tenk bare på kvinnefrigjøring, tenk på blasfemi og ytringsfrihet. Islam konfronterer demokratiene med noen grunnleggende konflikter og er blitt tatt på sengen. Denne bevisstløsheten vil man måtte betale for, og det er det man gjør for tiden: med forvirring, benek­telse og fortielser. Men det vil fortape seg. Historien er en streng læremester og folk vil lære. The hard way.» -
Dagens lederskap i Europa bør nok også lese litt både her og der utenfor de tilvante mediekanaler, om ikke disse parti-teknokratene skal gå med i dragsuget når folkestormen etterhvert tiltar. For armod, fortvilelse og avmakt er stygge saker og en kraftig drivkraft, når massens bevegelse blir stor nok grunnet desperasjon og håpløshet. For ikke å snakke om det at føle seg grunnlurt.
Så; må den videre vei da ikke bli alt for hard i så måte. Men det betinger faktisk en gradvis oppvåkning nu i den nærmeste framtid. For både leg og lærd…
-Pluto

Leserkommentar til artikkelen: Berre ein varsler

Hallgrim Berg har skrevet bok


Når man som Hall­grim Berg skri­ver en bok om isla­misme og demo­krati utlø­ses noen reak­sjo­ner som viser at man ikke er herre over egen tekst. Dette er noe av det mest sær­merkte ved vår tid: Teks­ter lever ikke bare sine egne liv, de aktivt omfor­tol­kes til noe helt annet enn de var ment som.

Det har som kon­se­kvens at broer bren­nes, eller man opp­da­ger at de aldri har vært der.

Slike erfa­rin­ger må Berg ha gjort seg etter at han utga boken Demo­krati eller isla­misme. Europa under islam?. Islam er som syfi­lis var for bor­ger­fru­ene i det gamle Chris­tiana. Man taler ikke om det........Folk ser hva de ser. Også det det multi­kul­tu­relle områ­det, som blir sta­dig mer mono:

Europa rundt: gym­nas­tikk­sa­len, svømme­bas­sen­get, lære­bø­kene, pen­sumopp­legg, media, jul, påske, pinse, sym­bol­bruk, brød­skiva, mat­bor­det, feng­sel­skjøk­ke­net, kles­skik­kar, hovud­plagg, til­dek­king, inn­kaps­ling, kjønns­be­stemte inn­gangs­dø­rer, byg­nings­til­pas­ning, lov­på­bod, dom­sto­lar, mindre­tals­sty­ring, kvo­te­ring, tvangs­ek­te­skap, poly­gami, kon­ver­te­rings­press, trugs­mål, segre­ga­sjon, paral­lell­sam­funn, enkla­var osv, osv.

Veik­skap kal­ler Berg det. Euro­pe­erne gir etter. De for­sva­rer ikke sin egen kul­tur­arv. Men det gjel­der lederne. Folk har helt andre følel­ser, men har ikke opp­da­get at de kan benytte sin for­bru­ker­makt poli­tisk. Hva ville skjedd om leserne brukte Face­book til å orga­ni­sere boi­kott av aviser med en dek­ning de ikke likte? Et høyst legi­timt virke­mid­del. 500 abon­ne­ment­opp­si­gel­ser gjør inn­trykk på enhver redak­tør. Men seriøse men­nes­ker hol­der seg fore­lø­pig for gode til den slags. De sen­der hel­ler barna på pri­vat­sko­ler. Vi kjø­per oss ut av problemene.

Les hele: Berre ein varsler

Innvandringen sprenger alle grenser, men Høyre vil ha enda flere


Trenger du en grunn for ikke å stemme Høyre ved neste valg?

Her kan du få et godt argument: Oslos byråds­le­der, Stian Ber­ger Røs­land (H) ser ingen pro­ble­mer med at inn­vand­rer­an­de­len i Gro­rud­da­len sta­dig blir større.

Jada, det er stortingsvalg og ikke kommunevalg, men Berger Røslands synspunkter på innvandring er den samme i hele partiet.

Les hele: Uproblematisk at nordmenn byttes ut med ikke-vestlige innvandrere

Har vi en streng norsk innvandrings- og asylpolitikk, sier du?

Da bør du lese neste artikkel vi linker til nedenfor.

Det blir sta­dig vans­ke­li­gere å holde fast ved fore­stil­lin­ger om en streng norsk innvandrings- og asyl­po­li­tikk når til­strøm­nin­gen ifølge sta­tens egne utreg­nin­ger spren­ger alle kalkyler.

SSB: Den høyeste tilveksten noensinne

Og når vi likevel er i gang: INNVANDRINGSREGNSKAP. Etter det som må ha fortonet seg som en tre uker lang gledesrus for innvandringsforkjemperne, da avisen Utrop i forrige måned publiserte en løgnaktig innvandringsrapport, endret seg til en skikkelig bakrus sist lørdag. Da skjøt nemlig HegnarOnline flere hull i innvandrerrapporten enn det finnes i en sveitserost.

Les hele: 70 milliarder på 7 år

PS: Du betaler naturligvis skatten din med glede?

Forslag til slottsherren Torbjørn Jagland


Her er noen kon­krete til­tak til slotts­her­ren i Stras­bourg, en by han for­øv­rig synes er flink til å yte rom­fol­ket hjelp. I Stras­bourg har kom­mu­nen laget egne leire for rom­fol­ket på kom­mu­nens grunn. Lei­ren med dens fasi­li­te­ter er altså betalt av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger. Alle skal med er Aps slag­ord. Og nå har Jag­land selv en unik mulig­het til å være med å gjøre noe for disse men­nes­kene han har slik rørende omsorg for. Fordi Jag­land er null­skatte­yter kan han ikke hjelpe rom­fol­ket gjen­nom skatte­sed­de­len. Jag­land beta­ler ikke skatt, ver­ken til Norge eller Frank­rike, av sin inn­tekt på over to mil­lio­ner kro­ner. Han bor her­ska­pe­lig og dis­po­ne­rer over 1000 kvad­rat­me­ter i en bolig noen beteg­ner som et slott. Her bor han så vidt jeg vet kun sam­men med sin kone. Der­som disse opp­lys­nin­gene stem­mer, har Tor­bjørn Jag­land en fan­tas­tisk sjanse til å vise at AP-slagordet Alle skal med betyr noe også for han. Ut fra bil­det av den stor­slåtte boli­gen, ser det ut til at eien­dom­men er omkran­set av en fin gress­plen. Rom­fol­ket har ved flere anled­nin­ger vist at de trek­kes mot par­ker og grønt­area­ler. Det ser ut til at Jag­land på alle måter har akku­rat hva rom­fol­ket trak­ter etter: pen­ger, par­ker og plass. Så hiv deg rundt, Jag­land og gjør noe for kame­ra­ten din! Imens kan vi andre fun­dere litt over hva ditt neste utspill vil være. Hva med - Uten rom­fol­ket stop­per Norge?

Les hele artikkelen: Alle skal med - også Jagland!

Se  bilder av Jaglands slott hvor han bor helt gratis: Se bildene fra Jaglands nye luksushjem

Forøvrig, hva med Jaglands hus i Norge? Han har vel forhåpentligvis lånt det bort gratis til romfolket?

Wednesday, April 24, 2013

Aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp

Document er et nettsted man ikke kan ignorere hvis man ønsker informasjon som forties andre steder. Men det er ikke bare artiklene som er informative og gode, også leserkommentarene har høy kvalitet. Det er åpenbart at Document har en lesergruppe som er kunnskapsrik og intelligent - og ikke så rent sjelden produserer knakende, morsomme leserkommentarer.

Her er noen leserkommentarer om aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp:

Har du noen gang stolt på Norsk Folkehjelp? Dette underbruket av LO med det humanitære ansikt som viser seg å være et uhyggelig monster - ikke minst i møte med Israel og jøder.
-Flora

Gi penger til folkehjelpa? Nei, det slipper du å gjøre direkte, det gjør du over skatteseddelen. I 2011 fikk de 182.573.993 fra UD, samt 130 800 000 fra NORAD, og for godt mål gikk NRK's TV aksjon uavkortet til dem, kr 207 000 000. Noen av disse TV millionene var gaver fra regjeringa på våre vegne, da. I tillegg får folkehjelpa rause gaver fra LO.
-kia60

Norsk Folkehjelp har ifølge en talsmann fra denne sterkt politiserte organisasjonen i NRK for noen uker siden, også fått Thomas Hylland Eriksen som skrivende medhjelper for å bringe saklige og nøytrale opplysninger om innvandring til torgs. Dette ble som sagt uttalt av denne informasjonsmannen som jeg ikke husker navnmet på. Den forutinntatte intervjueren i NRK greide selvsagt ikke å hoste opp en et eneste spørsmål til Folkejhelps-mannen om hvordan Østby og Eriksen skal kunne sikre nettsidens nøytralitet i innvandrer-spørsmål. Men det er jo ikke noe nytt, for i NRK finnes det ingen motforstillinger. Programlederne er programmerte roboter, der man ikke behøver å legge på mynt engang for å få de ferdige svarene.
-Suprafon

Nå er jo Norsk Folkehjelp et produkt av arbeiderbevegelsen og har en uttalt politisk slagside, så noe annet var vel egentlig ikke å vente.
-Lasse_Traasykkel


Siterer: "At rolle­mo­del­ler og menings­bæ­rere som poli­ti­kere, jour­na­lis­ter og ulike debat­tan­ter er seg sitt ansvar bevisst om kon­se­kven­ser av sine ytrin­ger i det offent­lige ordskiftet"
Det er sikkert de som tenker, dette høres vel uproblematisk ut? For det er vel fornuftig at de som fronter ytringer er "bevist om konsekvenser av sine ytringer".?
Vel, ikke nødvendigvis. For vel vitende om at Norsk Folkehjelp, selv om de forsøker å gi inntrykk av noe annet, er en sosialistisk organisasjon, hva i all verden legges i "bevist om konsekvenser av sine ytringer"? Hvordan skal det forstå? Hvor settes grenser.
Så inntil at man kjøper en slik "ullen" kommentar usett, så bør Norsk Folkehjelp komme med redegjørelse for hva de ligger i den.
I tillegg så ønsker Norsk folkehjelp: "Å bekjempe tenden­ser til fascisme og hate­fulle ytrin­ger på nett". Her avslører Norsk Folkehjelp sin slagside. Selvfølgelig er det fornuftig "å bekjempe tendenser til fascisme", men hva med annet totalitært tankegods? Hvis man skal forstå Norsk Folkehjelp rett her, så sier de indirekte at om det er tilløp til kommunistisk/stalinistisk tankegods hvor man ønsker å henge næringslivsledere, så er egentlig ikke det så farlig, eller hvor man får "copycats" av brødrene i Boston.
Og for å ta det første sist. Norsk Folkehjelp ønsker en " opp­lyst og nyan­sert debatt" så bør man i praksis "run for the hills". For når sosialister gnåler om "opplyst og nyansert" så kan man banne på at det blir alt annet enn "opplyst og nyansert". For sosialistene tar nemlig utgangspunkt i hva DE mener er "opplyst og nyansert". Og det som er sosialistisk utgangspunkt er svært sjeldent forenlig med hva som er andres utgangspunkt.

Kun en liten påminnelse til alle og enhverTrus­lene mot Lars Vilks er der­for ikke bare en trus­sel mot ham per­son­lig som vi andre kan vifte vekk. Det hand­ler ikke om ham, og ikke om Kurt Wes­tergaard. Det hand­ler om deg og meg, om tan­kens fri­het og fan­ta­si­ens. Kan det bli noe mer grunnleggende?

Fra artikkelen: Første forutsetning: ytringsfrihet

Monday, April 22, 2013

Folk raser mot advokat Geir Lippestad


Terroristens advokat, Geir Lippestad, har skrevet bok om klienten Anders Behring Breivik.
Det burde han åpenbart ikke gjort. Les artikkelen

Et brudd på taushetsplikten 

og ikke minst alle de foraktfulle leserkommentarene til artikkelen. Som en leser skriver: Hvem ville ønske å engasjere Lippestad som advokat etter hans opptreden i retten og etter å ha skrevet en slik bok?

Mange skriver at Lippestad er en skam for advokatyrket og burde fratas advokatbevilgningen.

Les også: En kritisk offentlighet?

Les også advokat John Christan Eldens kritikk av Geir Lippestad:
- "Mitt liv med Arfan Bhatti"

Advo­kat­for­enin­gen har ifølge NTB mot­tatt flere kla­ger på Lippe­stads avslø­rin­ger og for­enin­gen vil ta saken opp på et møte til helgen.

Lør­dag ryk­ket advo­kat Carl Bore ut med sterk kri­tikk av Lippe­stads bok­ut­gi­velse i Dagbladet.

- Folk flest må kunne ha til­lit til at de kan snakke for­tro­lig med sin advo­kat. Jeg synes ikke boka burde vært utgitt. Kon­fi­den­sia­li­tet er helt grunn­leg­gende mel­lom kli­ent og advo­kat. Plik­ten er streng og gjel­der også etter at opp­dra­get er slutt, sa Bore til Dagbladet.

Gammelmedia kan ikke stoles på

Her er en leserkommentar til artikkelen
Fra den pinlige virkelighetsfluktens teater

Vi publiserer den som egen post som enda et lite bidrag for å hjelpe deg til å forstå hvor lite du kan stole på den informasjonen som gammelmedia - særlig Nrk og Aftenposten - gir deg. Nrk kan du dessverre ikke få gjort så mye med, for politikerne tvinger deg til å betale lisensen. Aftenposten, derimot....akkja, hvorfor kaster du bort pengene dine på et abonnement på den blekka?


Takk for glimrende kommentar til dette viktige temaet. Det er som det sies påfallende hvordan politikere og den kuede, dresserte pressen (VG, NRK, Aftenposten, Dagsavisen osv.) ikke har nevnt dette med ett ord... Ikke ETT ord! De tror muligens de gjør en aktverdig samfunnsinnsats ved å legge lokk på informasjon om innvandringens reelle konsekvenser. 
Det de i virkeligheten gjør, er å bedra sine egne lesere/seere - for å løpe maktens ærend. Er det det som skal være pressens oppgave heretter? Skremmende. Pressen bør gå i seg selv nå. Om ikke annet bør noen modige og hederlige ansatte i disse mediene ta et oppgjør med seg selv og sine kolleger. Om ikke ledelsen/sjefredaktørene i NRK/VG/Aftenposten eier moral og etikk, så finnes det formodentlig ansatte som fortsatt har det, som ennå ikke har latt seg korrumpere av den råtne kulturen som råder i gangene. For hva slags bedrag er de blitt en del av? Var det derfor de ble journalister - for å delta i en massiv løgnoperasjon overfor befolkningen? Dette kan ikke fortsette. Det lukter virkelig ille av norske MSM-presse om dagen.
-plaudon

Ap og Ray­mond Johan­sens pinlige virkelighetsflukt


I løpet av for­rige helg og uken som gikk fikk offent­lig­he­ten en ugjen­dri­ve­lig demon­stra­sjon av at norsk inn­vand­rings­po­li­tikk er økono­misk og sosial gali­ma­tias. Dette er det mange som har skjønt en stund, men med Finans­avi­sens artik­kel­se­rie ble infor­ma­sjo­nen til­rette­lagt på en måte som ikke len­ger etter­la­ter noen tvil, og som gjør det umu­lig å si at man ikke for­stod teg­nin­gen eller at denne ble ris­set opp av uveder­hef­tige personer.

Like inter­es­sant som selve for­mid­lin­gen av denne kunn­ska­pen, er taus­he­ten mak­ten har møtt den med. Og avled­nings­ma­nøv­rene. Men begyn­ner ikke dette å bli i over­kant pin­lig nå? For det er jo nå tyde­lig for enhver at vi har å gjøre med skue­spill. Folk vet. Poli­ti­kerne vet. Poli­ti­kerne vet at folk vet. Folk vet at poli­ti­kerne vet. Poli­ti­kerne vet at folk vet at de vet.

Like­vel skal det altså ikke snak­kes om, omtrent som sex i Victoria-tiden. Verre: Man skal late som om vir­ke­lig­he­ten er en helt annen. Idet Arbei­der­par­ti­ets gene­ral­sek­re­tær Ray­mond Johan­sen skuet frem mot stor­tings­val­get på lands­mø­tet, lot han i dag falle de føl­gende ord:

Vårt pro­sjekt er å sikre deg, unga dine og for­eldra dine trygg­het, mulig­he­ter og fri­het — lik rett til vel­ferd og arbeid for alle.

Den mest natur­lige reak­sjo­nen på noe slikt er jo bare rå lat­ter. Fra de fleste per­soners munn ville det være svart humor. Vel­fer­den, arbei­det, trygg­he­ten og mulig­he­tene er som alle våkne nyhets­le­sere og sam­funns­del­ta­gere vet blitt mer klasse­delt enn noen­sinne, det er skjedd mens Ap har hatt mak­ten, og masse­inn­vand­rin­gen er hoved­år­sa­ken. Så skal man altså sikre det som fort­satt masse­inn­vand­ring er garan­tert å under­grave. Man må åpen­bart ha et ganske bra poker­fjes for å være parti­sek­re­tær i Ap. Val­get står mel­lom oss og fascisme. Han kunne like gjerne sagt at man blir blind av å masturbere....

....Om man skal dømme etter den siste ukens opp­tre­den fra ledende riks­po­li­ti­kere og de største mediene (Aften­pos­ten, VG, NRK) skal vi nå gå inn i en valg­kamp hvor dette temaet vil bli for­søkt unn­gått, even­tu­elt baga­tel­li­sert eller bom­bar­dert med opp­spinn for dis­trak­sjo­nens skyld hvis det ikke helt kan unngås.

Les hele: Fra den pinlige virkelighetsfluktens teater

Vårt vanstyrte Norge


- Poli­tiet kla­rer ikke dette alene. Det er ingen tvil om at poli­tiet må ta ansvar for kri­mi­na­li­te­ten, men de sosiale pro­ble­mene med den økte immi­gra­sjo­nen, meng­den av saker i til­legg til omfan­get av opp­føl­ging og utvis­ning av per­soner som kom­mer til Norge kre­ver enorme res­sur­ser hos poli­tiet. Der­med vil være totalt avhen­gig av at eta­ter og andre deler av for­valt­nin­gen tar tak i disse pro­ble­mene, sier Borge.

Gled det inn? “Poli­tiet kla­rer ikke dette alene.” Og for­valt­nin­gen må ta tak. Hvem set­ter til lit til at “for­valt­nin­gen tar tak”? Selve uttryk­ket er nes­ten uhørt, og gir i skri­vende stund ikke flere enn tre treff på Google.

Og i mel­lom­ti­den kan vi bero­lige oss med den brede poli­tiske til­slut­nin­gen til Schen­gen og EØS. Eller med at det vil ta minst ti år innen det blir full politi­dek­ning i Norge. Eller med at poli­tiet ikke len­ger fengs­ler smuglere.

Les hele: Beretningen om en varslet kriminalitetsøkning

Saturday, April 20, 2013

Nrk og Aftenposten tildekker fakta

Hvis du tror du kan stole på Nrk og Aftenposten, skal vi benytte enhver anledning til å gi deg dokumentasjon så det holder. Her er litt om hvordan  propagandamakerne hos Aftenposten og Nrk forsøker å tildekke at de to terroristene i Boston var islamister:

Leserkommentarer til artikkelen:  Brødrene - islamister, ikke separatister


"Nye generasjoner, nye terrorister
Konflikter blusser opp. Uventet og helt andre steder. I helt nye generasjoner."
http://www.aftenposten.no/meni...
Aftenpostens forsøk på analyse. Spørsmålet blir hvordan det går å skrive en hel artikkel som bla omtaler radikalisering uten å forklare hvilken radikalisering Aftenposten skriver om. Har islam blitt tabuord i Aposten?

Islam og muslimer er også tabuord på Dagsnytt 18. Der var det bare snakk om denne "radikaliseringen". Har også Anne Grosvold fått munnkurv ?

Aftenposten har publistert en tåkete kommentar om terroren i rent Obama-språk fra Kjell Dragnes
Den er kjemisk fri for ord som "jihad", "islam" og "islamisme".
I kommentarfeltet får dog både Aftenpostens dekning gjennomgå og folk snakker rett fra levra når de beskriver terrorens årsak og mål.
Jeg har lagret siden med kommentarer. Hvis kommentarfeltet blir slettet så skal jeg være behjelpelig med å sende det over.
Hvilket program/utvidelse bruker folk forresten til dette? Jeg har problemer med at deler av kommentarene kuttes i bredden.

Klikk her for mye mer om Aftenposten

Friday, April 19, 2013

Ikke alltid en fordel at de hurtigste vinner


Bildet ovenfor viser de to brødrene som sto bak terrorbombene i Boston. Det var altså de to spermaene som vant kappløpet frem mot eggene. Skulle ikke det vise at det ikke alltid er en fordel om de hurtigste vinner?

Det virkelighetsfjerne og uansvarlige Venstre

Jeg har aldri skjønt hva vi skal med det politiske partiet Venstre. Slik vil jeg tro de fleste tenker; det er derfor partiet Venstre er så lite.

Her kan du lese avskjedsbrevet til Venstre fra et mangeårig medlem som mener at Venstre har mar­kert seg som et vir­ke­lig­hets­fjernt parti på gren­sen til uan­svar­lig­het ved å nekte å for­holde seg til virkelighetens verden.

Da er det vel like greit at dette partiet forsvinner fra Stortinget for godt etter neste valg?

Les hele: Farvel til Venstre

Aftenposten knebler feiltanker

Her er en leserkommentar hos Document om Aftenpostens forsøk på sensur av sine lesere. Feiltanker aksepteres ikke av Aftenposten:

"For oss som tidligere har lidd under denne formen for maktmissbruk og protestert for døve ører, er det godt å se at noen har giddet å ta seg bryderiet med å dokumentere at det foregår. Moderatroer på norske nettaviser har lang tradisjon med å manipulere, sile, sensurere og kneble såkalte feiltanker. Det er på tide det taes en grundig debatt om hvordan debattmoderatorer i norske aviser jobber og hvor stor individuell frihet de har til å "bruke skjønn". Noe av de mest provoserende politiske overgrepene jeg selv har opplevd er direkte skamløs maktmissbruk fra moderatorer på blant annet Aftenposten.
Folk som spiller onlinespill kjenner til uttrykket Badmin. En administrator som gjerne har kjøpt seg administratorrettigheter på en spill-server bare for å bedrive juks og fanteri. En badmin kaster gjerne ut alle som er flinkere enn ham selv, truer hans posisjon på hvilken som helst måte, eller styrer spillets gang med å feks. kicke ut en spiller på motstanderlaget som er i ferd med å oppnå noe stort eller er i besittelse av ressurser Badmin selv ønsker å ta kontroll over. Det er nøyaktig det samme avisenes moderatorer holder på med. Dette er fryktelig provoserende i spill, men i virkeligheten er det langt mer alvorlig og selvsagt langt mer provoserende..
Aftenposten kjørte for en tid tilbake en serie hvor en kunne sette inn info over hvor en føler seg utrygg i Oslo. Forsøkte med følgende:
"Her er det ikke alltid like kult å være etnisk hvit om natten" Sensurert bort
"Eneste stedet i byen hvor jeg har sett sverdkamp" Sensurert bort
"Her er det til tider mye baluba på visse tider av døgnet. Spesielt i "turist" sesongen": Sensurert bort
"Har bodd her i snart 5 år. Mye slåssing og uro varme sommerkvelder i relasjon med dopdealing" Sensurert bort
"Er blitt forsøkt slått ned uten grunn to ganger på dette stedet bare i sommer" Sensurert bort
Per i dag er det kun en post som har sluppet gjennom sensuren på dette kartpunktet: "Er blitt rana her". Så på kartet ser det ut som om dette er et sted hvor en person har blitt ranet. I løpet av de siste årene har det vert gruppeslagsmål med 30-40 involverte her, slåssing med sverd, knivstikking, drap og sist for to dager siden en stygg overfallsvoldtekt. Men ettersom Aftenposten nekter å forholde seg til sannheten gjenspeiler ikke tryggheteskartet deres noe av dette i det hele tatt. Med andre ord bedriver de regelrett manipulasjon og svindler det norske folk.
Aftenposten kunne like godt sendt meg et brev hvor det sto at jeg ikke har lov å kommentere hos dem fordi de ikke liker at jeg forsøker å ødelegge løgnene deres. De kan umulig ha begreper om hvor intenst og inn i beinmargen de provoserer sine lesere med denne adferden.
Nydelig at de får seg en velfortjent smekk over fingrene. Måtte det bli mer fokus på dette med moderatormisbruk i fremtiden."
 
Les mange flere leserkommentarer om Aftenpostens stalinistiske holdning her:

Svinet til av Aftenposten

...Den “høyre­eks­treme” er i dette til­felle Daniel Pipes og Middle Eas­tern Forum og the Legal Pro­ject, som ikke har gjort noe mer eks­tremt enn å støtte folk som blir sak­søkt av isla­mis­ter og andre i det som nå kal­les law­fare, bru­ken av retts­ap­pa­ra­tet til å knekke folk. De blør i hjel økonomisk.

Nev­nes gjør også Gatestoneinstitute.org, som docu­ments lesere vil kjenne gjen­nom en strøm av artik­ler på høyt nivå. Også de svi­nes til av Aftenposten-forsidens påstand om at høyre­eks­treme i USA finan­sie­rer Fjordman....

....Aften­pos­ten for­søkte å redde seg i land ved å hevde at det var skjedd en glipp. Men en for­side er ingen glipp. Dette for­sø­ket på unn­vi­kelse pro­vo­serte anta­ge­lig leserne enda mer.

Resul­ta­tet var en strøm av inn­legg hvor Aften­pos­ten fikk sitt pass påskre­vet. Når debatt­re­dak­tør Erik Tor­nes der­for valgte å slette hele stren­gen, bry­ter han med noen ansten­dig­hets­reg­ler for hvor­dan pres­sen kan behandle sitt digi­tale pub­li­kum. Det er også dår­lig gjort over­for lesere som bru­ker tid på å skrive, at deres pro­duk­sjon i sin hel­het behand­les som søp­pel – uten dis­tink­sjon. Det vir­ker unø­dig brutalt...

Les hele: Hvorfor vi la ut Aftenpostens slettede kommentarer

Aftenpostens sensur: Her er kommentarene Aftenposten ikke vil at du skal se

For­si­den på Aften­pos­ten opp­står ikke ved en feil

Hvis du fortsatt sitter der og lurer på hvorfor du kaster bort penger på et abonnement på Aftenposten, kan du lese artikkelen vi linker til nedenfor.

Ved en feil er det i en mindre andel av dagens papir­ut­gave av Aften­pos­ten brukt en mis­vi­sende tit­tel til denne saken. I tit­te­len gis det inn­trykk av at Peder Nøst­vold Jen­sen løn­nes av høyre­eks­treme. Dette er det ikke dek­ning for å hevde. Aften­pos­ten bekla­ger dette.

En feil? For­si­den på Aften­pos­ten opp­står ikke ved en feil. Det er i til­felle en poli­tisk feil­be­døm­ning, men dét kan avi­sen aldri få seg til å inn­rømme. Noen kom på jobb og for­sto at man hadde gått for langt. Man hadde eks­po­nert agen­daen for tyde­lig. Slik sett er bekla­gel­sen interessant.

Jeg er kynisk nok til å tro at dette er situa­sjons­be­stemt. Det betyr slett ikke at Aften­pos­ten har kom­met på bedre tan­ker. Ved hver eneste kors­vei vil fris­tel­sen være der til å hive mer kull på det mørke bålet....

Les hele: Bruken av Fjordman

Les også: Hvorfor vi la ut Aftenpostens slettede kommentarer

Det har over lengre tid byg­get seg opp stor frust­ra­sjon over avi­sens hånd­te­ring av nett­de­bat­tene. Én ting er mode­re­ring. Noe annet er slet­ting av en dis­ku­sjons­tråd fordi avi­sen ikke liker ret­nin­gen på kri­tik­ken, som i dette til­fel­let gikk på avi­sen selv......

....Den “høyre­eks­treme” er i dette til­felle Daniel Pipes og Middle Eas­tern Forum og the Legal Pro­ject, som ikke har gjort noe mer eks­tremt enn å støtte folk som blir sak­søkt av isla­mis­ter og andre i det som nå kal­les law­fare, bru­ken av retts­ap­pa­ra­tet til å knekke folk. De blør i hjel økonomisk....

Mytteri i Ap-staten

Pro­ble­met for Arbei­der­par­tiet er at hvis det manøv­re­rer seg inn i en posi­sjon der fol­ket blir fien­den, har Arbei­der­par­tiet tapt.

Det er den posi­sjo­nen par­tiet har manøv­rert seg inn i med sin inn­vand­rings­po­li­tikk. Og det er slett ikke alene om det. Alle par­tier minus Frem­skritts­par­tiet har stått på broen og applaudert.

Men nå slår inn­vand­rings­regn­ska­pet også inn på den økono­miske like­stil­lin­gen, som er Aps kjerne­verdi. Det blir stå­ende som for­sva­rer av noe som øker ulik­he­tene. Når dette kom­mer ut vil det være som å gi par­tiet dødskysset.

Det andre myt­te­riet skjedde på stats­ka­na­len NRK imor­ges. Pro­gram­le­der hadde nett­opp for­talte lyt­terne at kom­mu­nene sank sta­dig dypere ned i gjeld. Den sto nå på 350 mil­li­ar­der kro­ner og var ved å nå en smerte­grense. Økonomi-kommentator Stei­nar Mediaas var inn­kalt for å for­klare grun­nen. - Jo, det er fordi det er kom­mu­nen som får opp­ga­ven med å inn­fri alle løf­ter regje­rin­ger påtar seg, som full barne­have­dek­ning. Men med årene er det den store inn­vand­rin­gen som tyn­ger mest, sa Mediaas. Man hørte hvor­dan pro­gram­le­de­ren mis­tet munn og mæle. Han fikk stot­ret: - Men gir ikke inn­vand­ring vekst. - Jo, svarte Mediaas, men vekst for en enkelt­virk­som­het kan godt bety store utgif­ter for det offentlige.

Der­med slapp han katta ut av sek­ken. Det var det samme som å si at “jo kjære lyt­tere, det som Finans­avi­sen har skre­vet de siste dagene er helt rett, og jeg går god for tal­lene”. Det var myt­teri for åpen mikrofon.

Les hele: Mytteri

Les også: Inne i hodet på systemet

I dag kunne man høre et lite klikk da Stei­nar Mediaas viste til Finans­avi­sens tall. Man later som ingen­ting og går videre, men noe har skjedd. Det er slik et sys­tem sprekker....

....Ville deser­te­ring vært bedre? Holmøy gjør noe som ville vært uten­ke­lig ut fra måten alt har fun­gert på frem til nå, jeg mener Finans­avi­sens serie er en game­chan­ger, den blir et før og etter, og da jeg hørte Mediaas i dag for­sto jeg at bal­len er ved å få opp fart, når en mann tar bladet fra mun­nen for åpen mik­ro­fon er lojalitetsplikten/frykten brutt. Det er en psy­kisk sperre ap-staten opp­fost­rer oss med og man kom­mer ikke inn i styre og stell og posi­sjon uten å ha vist at den fungerer.

Friday, April 5, 2013

I am offended by Islam

Pat Condell er støtt av islam. Han finner det støtende at han lever i et samfunn hvor for eksempel småjenter blir tvunget til å gå rundt i det offentlige rom skjult bak en svart sekk. Er det religiøs frihet eller er det barnemisbruk, spør han.
Her er mer fra Pat Condell:


Wednesday, April 3, 2013

Så lett er det å få opphold i Norge

Khalid Ahmed fikk opphold og senere statsborgerskap basert på en oppdiktet historie. De betalte menneskesmuglerne som ordnet med reisen laget historien han skulle fortelle: Han var en somalier på flukt fra krig og tortur.

Nå viser det seg at han ikke kommer fra Somalia, men fra Djibouti. Bare to år etter at han fikk opphold, kom hans foreldre og fem søsken til Norge på familiegjenforening. Sannsynligvis var hele denne prosessen planlagt i forkant. Khalid var det som kalles et ”ankerbarn”. Hvor lett hans løgn burde blitt avslørt kan sikkert diskuteres, men når hele familien kommer etter uten at noen spurte hvor de kom fra, vitner dette om en kontrollfunksjon som ikke holder mål.

Asylindustrien med advokater og asylmottak er blitt en næringsvei. Er man først kommet innenfor, er det mange hjelpere. Det er bra for dem asylinstituttet er ment for, men hjelpen tilbys også jukserne – selv etter at de er avslørt. Det er vanskelig å rette feil og reversere prosesser, spesielt når barn inngår i historien – og det får dekning i Dagsrevyen.

Les hele om Ap-politikeren Khalid Ahmed, og hvor rundhåndet norske myndigheter deler ut norske pass: Det rike og lettlurte samfunn

Spørsmål: Er det noen som vet når Khalid Ahmed ble medlem av Arbeiderpartiet? Var han medlem da han søkte om familiegjenforening? I så fall, kan medlemskapet i Arbeiderpartiet ha hatt en betydning for at søknaden ble innvilget?

Les også: ID-juks krev ny folketelling?

På tre år har i underkant av 27 000 fått opphold i Norge på usikker identitet. Flest blant disse er somaliere. Det fikk meg til å tenke på politikonstabelen som fortvilet utbrøt: – Det eneste som nytter er en ny folketelling!....

Kinas spøkelsesbyer

Enorme byer blir bygget rundt om i Kina, om lag ti nye hvert år. Ingen er bosatt i disse byene. Nye, flotte leiligheter og hus står tomme. Ingen har råd til å kjøpe dem. Det har blitt anslått at mer en 60 millioner leiligheter og hus står tomme i Kina. Og byggingen av nye boliger, den fortsetter.

Dette er nok et eksempel på hvor vanvittig det kan gå i sosialistisk styrte land. Kun som en påminnelse: Audun Lysbakken og hans parti, Sosialistisk Venstreparti, tilhører samme slekta.


Monday, April 1, 2013

Drypp av van­vidd

...Dette begren­ser seg selv­sagt ikke til poli­tik­ken. Uve­se­net er også å finne i for­valt­nin­gen, som utvil­somt er full av per­soner som ikke er dyk­tige i det hele tatt. Eller kan­skje de er dyk­tige, men de er ofre for en for­valt­nings­mo­dell som får det ver­ste ut av men­nes­ker. Det betyr uan­sett at det skjer for­fer­de­lig mye kri­tikk­ver­dig i eta­ten deres.

Ikke desto mindre er det lite man hører om det, for taus­hets­kul­tu­ren – omertà – råder. Det anses som illo­jalt mot kol­le­ger og over­ord­nede å bryte den, slik Birke­dal gjør for poli­tik­kens ved­kom­mende. Mafia­ens straff for løs­mun­net­het er døden, for­valt­nin­gens straff er en blok­kert kar­riere, mar­gi­na­li­se­ring eller utstø­telse. Resul­ta­tet er at man risi­ke­rer å bli redd for sine kol­le­ger, redd for sine over­ord­nede, kan­skje også redd for publikum.

Og der­med blir det noe fryk­te­lig galt i rela­sjo­nene mel­lom men­nes­ker i sin almin­ne­lig­het, om ikke nett­opp dét var den opp­rin­ne­lige grun­nen til uve­se­net, da. Skal tro om dette er noe av for­kla­rin­gen på at en diger jafs av befolk­nin­gen tren­ger psy­kia­tri, eller på at per­soner som ikke er fysisk syke, ikke kla­rer å komme seg ut av senga?....

.....Men i våre egne aviser som er bereg­net på hele all­menn­he­ten, vet man til­syne­la­tende hel­ler ikke stort om eta­tene som admi­nis­te­rer den og leve­rer den skatte­fi­nan­sierte tje­nes­ter, for de pene men­nes­kene som befol­ker disse eta­tene, luk­ker både øyne, ører og munn ved behov, for­uten å sparke ned­over når det er nød­ven­dig. Må det være sånn? Må man nær­mest være en fal­len per­son for å tale ærlig om det man ser?

Les hele: Må man være fallen for å tale ærlig?