Sunday, December 18, 2016

Ny TV-sportskanal for Nrk

Nrk bør snarest få en egen TV-sportskanal. Det er ganske så vanvittig å okkupere Nrk1 og Nrk2 til massive sportssendinger som vi vet ikke alle interesserer seg for. På tide å tenke litt hos Nrk-ledelsen?

Tuesday, August 16, 2016

Aftenposten: - Hurra, vi gir bort landet!Hvis man vil konstatere at norsk utlendingspolitikk er hinsides enhver fornuft, holder det å kaste et blikk på hovedsaken i mandagens utgave av Aftenposten.

Og hvis man lurer på hvorfor den er så hinsides enhver fornuft, er det nok å merke seg sløvheten som holder avisen fra å problematisere informasjonen den selv formidler.
Les den glimrende artikkelen hos Document

Saturday, August 13, 2016

Europe's Last ChanceEurope's politicians are out of control and one in particular is out of her mind. German's chancellor Angela Merkel is importing war into Europe and she knows it.....

Friday, August 12, 2016

Det gale folket visste jo ikke bedre

...Selvstendighet og demokrati har vært verdier som vi siden 1814 har skattet høyt. Når fascinasjonen for globaliseringen virkelig skjøt fart, ikke minst med EU som vi tross alt har sagt nei til, ordnet Ap-“landsmoderen” Gro oss udemokratisk inn bakveien med EØS-avtalen. Det gale folket visste jo ikke bedre. Siden har demokratiet vært under press. Vi skal tvangsintegreres i det globale prosjektet som er uten mål og mening, ja visst er det bra med handelsavtaler, men at en latvier og en nordmann skal ha samme rettigheter uansett hvor lenge du har bodd i Norge og hvor mye skatt du har betalt, er det ikke mange som finner rettferdig. Men så er vi jo gal....

Les mer: Folk er gale

Thursday, April 7, 2016

Langsomt mister vi landet vårt...Eksempel: Hva var den vanligste fremgangsmåten når barn ble sendt på flukt? Jo, ved felles overenskomst. Felles overenskomst i Afghanistan? En kultur preget av ekstrem tvang. Skulle den vedta at barna måtte flykte ved noen slags medbestemmelse for barna? Det er fullstendig latterlig, men det er slike standpunkter asyllobbyen forfekter og de hisser seg opp hvis noen bestrider det.

Liv Hegna satt i Dagsnytt 18 og hisset seg opp over det samme: Det var uhørt å si at barna ble tvunget av familiene til å flykte. Det var ukjent.

Slik forsvarer man dogmene som bevarer asyllobbyens uskyld, slik at de kan forsvare at Norge fortsetter å ta imot 5.000 enslige «mindreårige»....

...Er Solberg overvurdert som politiker? Kunne hun ikke holdt munn? Må hun si ting som viser at hun ikke tenker? Uttalelsene til VGs Hanne Skartveit er det samme som å gi FrP fingeren. Ønsker Solberg å bruke de beskjedne innstrammingene til å binde regjeringen fast til et rekordstort asyltall. Forskutterer hun 30.000 i året i flere år? Det kan ikke FrP leve med, og Solberg vet det. Det var et kynisk utspill.......I løpet av ett intervju klarer Solberg å si flere selvmotsigende ting. Standpunktene slår hverandre ihjel. Man må spørre seg hvordan det er mulig at en erfaren, intelligent politiker kan si ting som ikke henger i hop, og som konklusjon innebærer at hun legger seg på rygg for innvandring fra Midtøsten...

...Listhaug og Solberg er ikke på samme parti. Den ene forsøker å forsvare Norge, den andre vil avvikle det. Hun er landets statsminister.

Les hele artikkelen: 
Ensomt å kjempe for Norge

Tuesday, March 29, 2016

Ikke engang verdt å pisse på...Og jeg beklager språkbruken, mine damer og herrer, men jeg vet ikke om noen mer tydelig måte å si dette på:

For min del ville jeg ikke pisset på en islamist eller vordende sympatisør om så vedkommende sto i brann.

Hverken i går, i dag eller i morgen. Islamistspirer er ikke våre ungdommer og er det nok vettuge mennesker igjen i Europa, så blir de det heller aldri.

Det samme gjelder for øvrig alle som indirekte støtter islamister ved å bortforklare eller relativisere dem og enda verre: skyver skylden for deres avskyelige ideologiske tilbøyeligheter over på det omgivende samfunn.

Islamismen og dens tilhengere hører ikke hjemme i Europa. Den og de hører faktisk ikke hjemme i noe sivilisert samfunn. Deres misogyne, totalitære verdensanskuelse er en provokasjon og en trussel – og de har attpåtil erklært oss krig. Det finnes ingen gode grunner til at ærlige og fredelige skattebetalere skal måtte huse og finansiere disse menneskene bare fordi en politisk og akademisk elite klynger seg til noen verdensfjerne verdier samtidig som deres stakkars ekskluderte klienter tramper alle de andre under fot.

Jo før en kritisk masse borgere innser dette og krever politisk handling, jo bedre.

Les hele artikkelen: 
Stå sammen med hvem – og om hva?