Tuesday, August 30, 2011

Jeg hyller Ola Borten Moe

Jeg hadde ikke trodd jeg skulle hylle Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). Men nå er det på sin plass å gjøre det.

Ola Borten Moe lover å bekjempe Lars Haltbrekken og Frederic Hauges verdensanskuelse med «fakta» og etterlyser flere stemmer i samfunnsdebatten om olje og miljø.

– Det er altfor få som altfor lenge har fått lov til å definere vårt verdensbilde rundt disse spørsmålene. Vår samfunnsdebatt har veldig godt av nye måter å se dette på. Jeg vil møte deres verdensanskuelse med fakta, sier Moe som også oppfordrer akademia til å melde seg på i denne debatten.

Og dette er det patetiske svaret fra Bellonas Fredrik Hauge:

– Det er ikke annet å vente fra Frps mann i regjeringen......


Les mer her: Varsler kamp mot miljøbevegelsen

Thursday, August 25, 2011

Magnhild Meltveit Kleppa er «den moderne landeveisrøveren».

– Bompenger er usosialt fordi ordningen rammer helt tilfeldig, og den rammer alle de som må bruke veien. Robin Hood tok fra de rike og ga til de fattige, Magnhild Meltveit Kleppa tar fra alle og gir til den rike staten som er søkkfull av penger, og som ikke har noen problemer med å finansiere bygging av infrasstruktur med statlige midler uten bompenger, sier Hoksrud, som er nestleder i Stortingets transportkomité (Frp).

Det kan neppe sies bedre!

Magnhild Meltveit Kleppa er «den moderne landeveisrøveren».