Monday, June 25, 2012

Stormannsgalskap og internasjonale verv

Breivik opererte med begrepet "selektiv empati". Såvidt jeg kan se kan noe lignende være på ferde her. Det er ihvertfall ikke så vanskelig å forestille seg at folk med et alvorlig forstyrret sjeleliv kan ha lettere for å vise en form for "abstrakt empati" som i siste instans handler om narsissistisk selvbekreftelse. Det blir slik sett mer interessant å stille opp for "hele verden" (tegn på stormannsgalskap) enn å begrense seg til den konkrete oppgaven med å handle representativt på vegne av (det man skulle tro) var egne landsmenn.

I tillegg kommer selvsagt her håpet om å bli del av den "internasjonale eliten". Idealet slik sett, for de aller fleste av politkerne, må vel være styreformannen i Goldman Sachs, FN-utsending for (masse)immigrasjon, ex-sentrum-høyre-politikeren Peter Sutherland, som mer eller mindre perfekt har oppsummert de siste 10-20 års massennvandringspolitikk: Alt europeisk særpreg skal forsvinne fordi det lønner seg - for de oppdragsgivere som til slutt skal sørge for at han får "lønn for strevet". Belønningen består av styreverv både i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner. Den opprinnelige befolkningen i "hjemlandet" er simpelthen irrelevant for disse menneskene, rent ut over at de kan tjene som springbrett for en "politisk karriere".
-Steinadler    

Rory Stewart har skrevet en del av en bok som heter "Can Intervention Work?" Her beskriver han blandt annet en livsfjern elite som har mest til felles med hverandre enn noen annen del av jordens befolkning, herunder også de vanskeligstilte som eliten skal hjelpe ut av elendigheten.
For å ta ett eksempel fra boken; en av elitistene fabulerte om face book revolusjon i Afghanistan.
De aller fleste har fått med seg at det er stor grad av analfabetisme og det er bare noen deler av landet som har elektrisitet. En hvilken som helst TV-seer i Norge hadde ikke kommet på tanken en gang, men det klarer eliten.
Disse menneskene er nå i ferd med å bli like ødeleggende som den franske adelen.
-Belisarius     


Leserkommentarer til artikkelen: Nattlig skyting ett kvartal fra Oslo tinghus             

Sunday, June 24, 2012

Why there are no New Jobs

This is one of the most widely read and controversial essays written by Stansberry & Associates founder, Porter Stansberry.


I'd like to make you a business offer.

Seriously. This is a real offer. In fact, you really can't turn me down, as you'll come to understand in a moment…

Here's the deal. You're going to start a business or expand the one you've got now. It doesn't really matter what you do or what you're going to do. I'll partner with you no matter what business you're in – as long as it's legal.

But I can't give you any capital – you have to come up with that on your own. I won't give you any labor – that's definitely up to you. What I will do, however, is demand you follow all sorts of rules about what products and services you can offer, how much (and how often) you pay your employees, and where and when you're allowed to operate your business. That's my role in the affair – to tell you what to do.

Now in return for my rules, I'm going to take roughly half of whatever you make in the business each year. Half seems fair, doesn't it? I think so. Of course, that's half of your profits.

You're also going to have to pay me about 12% of whatever you decide to pay your employees because you've got to cover my expenses for promulgating all of the rules about who you can employ, when, where, and how. Come on, you're my partner. It's only "fair."

Now… after you've put your hard-earned savings at risk to start this business, and after you've worked hard at it for a few decades (paying me my 50% or a bit more along the way each year), you might decide you'd like to cash out – to finally live the good life.

Whether or not this is "fair" – some people never can afford to retire – is a different argument. As your partner, I'm happy for you to sell whenever you'd like… because our agreement says, if you sell, you have to pay me an additional 20% of whatever the capitalized value of the business is at that time.

I know… I know… you put up all the original capital. You took all the risks. You put in all of the labor. That's all true. But I've done my part, too. I've collected 50% of the profits each year. And I've always come up with more rules for you to follow each year. Therefore, I deserve another, final 20% slice of the business.

Oh… and one more thing…

Even after you've sold the business and paid all of my fees… I'd recommend buying lots of life insurance. You see, even after you've been retired for years, when you die, you'll have to pay me 50% of whatever your estate is worth.

After all, I've got lots of partners and not all of them are as successful as you and your family. We don't think it's "fair" for your kids to have such a big advantage. But if you buy enough life insurance, you can finance this expense for your children.

All in all, if you're a very successful entrepreneur… if you're one of the rare, lucky, and hard-working people who can create a new company, employ lots of people, and satisfy the public… you'll end up paying me more than 75% of your income over your life. Thanks so much.

I'm sure you'll think my offer is reasonable and happily partner with me… but it doesn't really matter how you feel about it because if you ever try to stiff me – or cheat me on any of my fees or rules – I'll break down your door in the middle of the night, threaten you and your family with heavy, automatic weapons, and throw you in jail.

Regards, Uncle Sam

That's how civil society is supposed to work, right? This is Amerika, isn't it?

That's the offer Amerika gives its entrepreneurs. And the idiots in Washington wonder why there are no new jobs…

This applies in the UK too!


This applies in Norway too - even though the percentages taken by the "partner"  probably are much higher in Norway.

Friday, June 22, 2012

EU er frastøtende

Hver gang jeg hører denne sangen (3:10 ut i videoen) dukker EU opp i tankene.Lytt til teksten og bytt ut ordene "mother" og "mama" med EU og du vil trolig, som meg, få frastøtende frysninger på ryggen!


Les også: EUs grå eminenser forbereder forbundsstat

.....Det virker altså som om EU-eliten vil bruke eurokrisen som brekkstang for hurtigst mulig realisering av sin drøm om en politisk koloss, med seg selv i rollene som Europas svar på Thomas Jefferson og George Washington. Med sine utsikter til massiv sosial uro skaper krisen kanskje den nødvendige frykt for konsekvensene av å si nei.

PM David Cameron about EU:
So what is wrong with what we’ve got? Put simply, for those of us outside the eurozone, far from there being too little Europe, there is too much of it. Too much cost; too much bureaucracy; too much meddling in issues that belong to nation states or civic society or individuals. Whole swathes of legislation covering social issues, working time and home affairs should, in my view, be scrapped.


(Replace "mother" and "Mamma" with EU)

mother


Mother, do you think they'll drop the bomb?
Mother, do you think they'll like this song?
Mother, do you think they'll try to break my balls?
Ooh ah,
Mother, should I build the wall?


Mother, should I run for presidence?
Mother, should I trust the government?
Mama, will they put me in the firing line?
Ooh ah,
Is it just a waste of time


Hush now baby, baby, don't you cry.
Mamma's gonna make all of your nightmares come true,
Mamma's gonna put all of her fears into you,
Mamma's gonna keep you right here, under her wing.
She won't let you fly, but she might let you sing,
Mamma's gonna keep baby cosy and warm.
Oooh babe, Oooh babe, Oooh babe,
Of course Mamma's gonna help build the wall.


Mama, do you think she's good enough, for me?
Mama, do you think she's dangerous, to me?
Mama, will she tear your little boy apart?
Ooh ah,
Mother, will she break my heart?


Hush now baby, baby, don't you cry.
Mamma's going to check out all your girlfriends for you,
Mamma won't let anyone dirty get through,
Mamma's gonna wait up until you get in.
Mamma will always find out where you've been,
Mamma's gonna keep baby healthy and clean.
Oooh babe, Oooh babe, Oooh babe,
You'll always be baby to me.

Mother, did it need to be so high?

Media prøver intenst å påvirke dommerne

Media, særlig Aftenposten, Nrk og VG intensiverer nå sin kampanje for å påvirke dommerne. Den ene synseren etter den andre intervjues, der den første rettspsykiatriske rapporten kritiseres nord og ned. Media kjemper den samme kampen som terroristen - de vil alle at gjerningsmannen skal kjennes tilregnelig.

Folks rettsfølelse brukes som et argument - et pressmiddel som er lett gjennomskuelig.

"Men rettsfølelse er ikke noe man kan presse med. Da er det i så fall hevnlyst det er snakk om. En slik bruk av rettsfølelsen er også å undervurdere folks dømmekraft. Man liker ikke å bli tatt til inntekt for noe, på andres vegne. Pressens motiv er for åpenbart", skriver Hans Rustad.

Som en leserkommentar hos Document sier:

De samme journalister som påberoper seg folks rettsfølelse i denne saken, har da ofte ett annet syn når det gjelder andre forbrytere? F.eks i Krekar-saken, hvor folk flest helst vil sparke ham rett ut uten dikkedarer, men da kommer argumentene om at han har rettigheter... (Arbeidsrud)         

"Det hører med i dette politiske spillet at Sørheim og Husby henges ut som de som var dommere i hvitt (Aftenposten). Husby og Sørheim får skylda for at retten må dømme Breivik utilregnelig. Det er igjen å bryte inn i og krenke rettsreglene. Sørheim og Husby har kun gjort jobben sin....."

Paradoksalt nok: de som vil tilregneliggjøre Breivik er med å normalisere 22/7.            

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er ikke seriøs

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Nrk:
- Alle ser at han ikke er syk.

Hvordan kan man ta bistandsadvokat Larsen seriøst etter en slik uttalelse?

Apartheid innført i Tromsø

Tromsø har innført noe de kaller «fargerik svømming». Vi edruelige kaller det med rette navn: apartheid.

Politiker og innvandrer Eduardo da Silva mener integreringsprosjektet «fargerik svømming» virker mot sin hensikt.

- Dette er et tiltak der muslimske kvinner har bassenget for seg selv en periode, muslimske menn har bassenget en periode, og så er det en periode der kvinner og menn er sammen. Å dele inn et svømmetilbud etter rase, religion og kjønn hører ikke hjemme noe sted, mener da Silva.

- Jeg synes alle skal innrette seg etter det norske samfunnet. Religiøse hensyn skal ikke tas på slike offentlige steder. Her snakker vi om et offentlig tilbud. Offentlige tilbud skal være åpne for alle. Om noen ønsker egne spesialtilbud, må det eventuelt gjøres i privat regi, sier Eduardo da Silva, og legger til:
- Her brukes det altså offentlige integreringsmidler på et prosjekt som hindrer integrering. Hva blir det neste? Skal biblioteket ha egne åpningstider for innvandrere? Hva med kino? Vi beveger oss inn i et farlig landskap. I mange år har vi kjempet mot raseskille. Her bidrar det offentlige til å fremme et slikt raseskille. Jeg synes dette er uholdbart, sier politikeren.

http://www.nordlys.no/nyheter/article6112554.ece

Leserkommentarer hos Document:

Denne typen rasisme mot den hvite, innfødte befolkning ville aldri blitt godtatt dersom vi levde i en verden der styresmaktene var konsekvente. Man vil aldri se ARS-Kari kritisere dette.
Det ville for øvrig aldri heller blitt godtatt dersom den hvite, innfødte befolkning ikke aksepterte å bli overkjørt på denne måten.
-Ptap          

Men de som er kritisk til våre tradisjoner vi har kjempet for, skal få spytte på dem og innføre middelaldertradisjoner. Følgene blir at et slikt skille mellom kjønn vil skape større og mer synlig skille på at våre kvinner er urene som faktisk svømmer og trener med menn...Vi vet alle hvordan muslimske menn ser an våre kvinner, og jeg liker det lite!
-KuffarVonShirk

Dette er faktisk et meget godt eksempel på integrering. Vel å merke etter regjeringens definisjon. Integrering innebærer at de får beholde sin kultur, språk etc. Ved såkalt assimilering vil de måtte tilpasse seg vår kultur. Integrering er på sett og vis nærmest det motsatte, hvor vi skal tilpasse oss og gjøre rom for dem.
-Nemesisus

Thursday, June 21, 2012

Samfunnsforhold ute av kontroll i vårt land

Shabana Rehman Gaarder skriver i sin kommentar, Sint, ung mann, noe som det er verdt å tenke over:

Er det for smertefullt for Norge, å tenke at det er samfunnsforhold ute av kontroll i vårt eget land som også skapte Breivik?

Breivik har fått en time på å forklare seg etter sluttprosedyrene. Den timen vil igjen vise en mann uten anger, og som desperat forsøker å få sitt raseri til å passe inn i noe større enn ham selv. Det er hans utilregnelige tilregnelighet. Om det blir fengsel eller fengselsykehus på livstid, blir det et sted han ikke lenger kan rømme fra. Verken virtuelt eller i virkeligheten. Nasjonen ønsker å stue han vekk og slippe å se mer til ham. Men vi har ikke råd til å glemme at det også kan ha vært samfunnsforhold som skapte ham og ikke maktet å stoppe ham.

En smule underutviklet i Verdens Gang?


De fleste har fått med seg at den spesielle måten terroristen hilser på, ikke er spesielt høyreekstrem.

Her er en fotokavalkade som viser den samme måten å hilse på, utført av alt fra venstreekstremister til høyreekstremister - klikk på linken for å se bildene: Hvordan var det med den knyttede neven?

Hardnakkede påstander går ut på at de som jobber på desken hos VG (hvor overskrifter og bildebruk bestemmes) ikke er helt utviklet ennå. Guttunger med tannregulering som knapt nok har fått hår rundt tissen, er visstnok kravet hos VG for å få jobb på desken. Så at disse guttungene skulle ha fått med seg at den høyreekstreme hilsenen også kan sies å være venstreekstrem, er nok for mye forlangt.

Men for all del - det er ikke bare deskmedarbeiderne hos VG som er en smule underutviklet - mange mener at det heller ikke står stort bedre til hos mange av avisens journalister:
Journalist i Verdens Gang

Wednesday, June 20, 2012

Såkalte eksperter og media ble furtne

Det var ikke vanskelig å registrere hvordan endel såkalte eksperter og media ble "furten" på torsdag. For allerede før rettssaken startet på torsdag så opplyste statsadvokat Bejer Engh om at det var fagpersoner innen psykiatri, som hadde opplyst til henne og Holden om at det bildet som blir forsøkt skapt at Husby/Sørheim "står alene" med sin konklusjon stemmer ikke. Men ingen av disse har ønsket å gå ut offentlig. Hvordan Nrk tok den informasjon? Selvfølgelig så man bort fra slik informasjon, og heller fokuserte på om det ikke var rart at statsadvokat Engh valgte å formidle det. Hvor selvfølgelig de dertil eksperter kunne konkludere at "jo det var rart". Men ellersr hadde de såkalte eksperter og media blitt enig om at Husby/Sørheim bør se saken som dem, at de bør modere seg. Så skjedde det motsatte. Husby valgte å starte med en skikkelig utblåsning. Men hvis man sjekker utblåsningen nærmere så vil man se at den er rotfestet i realiteter. For en person må antakelig være blind, døv og ha bodd på månen for å ikke ha fått med seg ulike "fjerndiagnoser".

Men dette var bare starten. Det var lett å se at Sørheim/Husby hadde forberedt seg meget godt. De forsto nok meget godt, med rette vil jeg si, at hver eneste setning de kom til å uttale, hvert eneste punkt de tok opp, hvert eneste eksempel de brukte og hver eneste forklaring av fremmedord de benyttet ville bli ettergått, hvor antydning til http://grammar.about.com/od/rs... ville bli hovedoppslag og fulgt opp med kommentatorer.

Dessverre for norsk media og såkalte eksperter, så fant de ingen. Faktisk så imponerte Sørheim/Husby i time etter time. De forklarte og dokumenterte og ikke minst så tok de for seg endel myter som media har blitt så glad i. For media kunne opplyse at Sørheim/Husby var "parhester", m.a.o antyde at de ikke var uavhengig av hverandre, hvor selvfølgelig såkalte eksperter tok begrepet "parhester" som god fisk og fulgte opp med ytterligere mistenkeliggjøring. Da kunne Sørheim opplyse at hun har hatt flere medsakkyndige, deriblant en av de andre sakkyndige. Dermed var visst ikke "parhester" så korrekt likevel. Så var det en myte om at de ikke hadde hatt uavhengige samtaler hver for seg med Breivik, her kunne Husby opplyse om at dette skyldes forhold som var utenfor deres kontroll. Da var ikke det så interessant likevel.

Så når media skulle finne noe å "bitche" om så måtte de gå etter i stor grad ubetydelig pirk. En furten Lars Gule kunne opplyse at det visst var meget kritikkverdig av Husby/Sørheim at de skrev opp samtalene sine. Tenk det, Husby/Sørheim skrev opp samtalene med Breivik. Men allestedsværende Harald Stanghelle kunne selvfølgelig toppe denne. Han hadde sittet i retten hele dagen og slo fast at Husby/Sørheim ikke kom inn på det politiske. Vel da hadde et relevant oppfølgingspørsmål til Harald Stanghelle vært: Men er det ikke slik at Husby/Sørheim faktisk opplyste om sitt mandat. Hverken Husby eller Sørheim er politiske ideologer. De er psykiatere.


Men selv om Husby/Sørheim dokumenterte for sin rapport, så var ikke media særlig keen på å gi de en fnugg av anerkjennelse for det. Det var ikke mye "holdt et retorisk mesterverk av et foredrag i retten og forfjamsede journalister, kommentatorer og andre aktører i rettsdramaet lot seg blende av deres referansetunge gjennomgang av begrunnelsen for diagnosen". Er det noen som syns det siterte virker kjent? Det er det, det er faktisk blåkopi av hva Vg kommentator Sjøli skrev om Gardell, med noen små endringer

Så startet oppkjøringen til fredagen. For Dagbladet hadde visst klart å finne ut at, som selvfølgelig også Tv2 blant veldig mange andre media"plukket opp", at Husby/Sørheim hadde vært sakkyndige 50 ganger. Og utrolig nok, denne opplysningen ble visst relevant i rettssaken mot Breivik. Sørheim kunne opplyse for retten at dette har vært en 10 års periode. Så det blir altså i snitt 5 saker i året det. Men å skrive 50 har jo langt større brodd i media enn "5 i året i snitt"

Så startet dommeren å utspørre og sannelig gikk det ikke lang tid før det kom spørsmål om det "politiske". At Husby dagen før hadde opplyst hva deres mandat var, det var visst ikke så interessant for dommeren. Så stilte dommeren et spørsmål som var meget spesielt i den forståelsen at det gjaldt et tema som Husby/Sørheim måtte "hoppe over" dagen før pga tidspress. Dvs satt på spissen: Dommeren ønsket faktisk å "nedlyse" retten om et bestemt tema, ved at Husby/Sørheim kun skulle gi bruddstykker av et tema, som de ønsket å formidle til fulle dagen før, men måtte vrakes fordi det var tidspress.

Så tok statsadvokatene over. Og hvis jeg kan legge til for egen regning, dette er heltene i rettssaken. Statsadvokatene Holden og Bejer Engh forsøker for harde livet at rettsaken skal være en alvorlig regulær straffesak og ikke en politisert rettssak. Men det forteller vel kanskje hvilket "bakvendtland" man er inne i. For i utgangspunktet så gjør ikke Holden Bejer Engh en "heltemodig" innsats. De gjør rett og slett jobben sin,

Jeg har lest i media at Holden/Bejer Engh var "snill" med Husby/Sørheim. I realitetene så var de ikke det. De stilte relevante kritiske spørsmål på fag. Men siden Husby/Sørheim var trygg på sin konklusjon, så kunne de svare på alle kritiske spørsmål. Men igjen fikk man et "bakvendtland-moment". For plutselig så valgte dommeren å bryte inn å spørre statsadvokaten om han hadde mye spørsmål. Holden har fremstått veldig troverdig og sikker til nå i rettssaken, men her ble han forfjamset. For han måtte faktisk opplyse for dommeren at han representerte påtalemyndigheten, og dette var jo den viktigste utspørringen.

Så tok forsvaret over, og da tok det ikke lang tid før man raste inn på det politiske. Det virker som forsvarer også hadde glemt hva Husby hadde sagt dagen før om hva som var mandatet. Men Husby/Sørheim forsøkte etter beste evne å forklare om at deres konklusjon tar utgangspunkt i Breivik meget alvorlige vold og drapstanker. Og ikke minst at Breivik mente å ha rett for hvem som skal leve og hvem som skal dø. Lippestad forsøkte seg på en vittighet om det var samme sak om Breivik mente Norge ble invadert av muslimer eller av pinnsvin. Hvor jeg syns Sørheim kom med en meget briljant kommentar i retning av at det spiller egentlig liten rolle om Breivik mener Norge blir invadert av muslimer eller pinnsvin, han har sine alvorlige vold og drapstanker likevel. Hvis ikke denne rettssaken hadde vært preget av bakvendtland, så ville Sørheims kommentar vært ansett som glimrende "comeback"

Men selv om forsvarere, bistandsadvokater og øvrige dommere kjører Husby/Sørheim knallhardt (hvis man ikke visste bedre, så skulle man tro at det var disse to som var tiltalt) med spørsmål som enten var preget av ubetydelig pirk eller meget lite relevant for deres fagområde, så klarte de to seg bra.

Jeg har en oppfordring til folk. Husk hvordan Husby/Sørheim ble behandlet i retten på fredag, så kan man se hvordan Tørrissen/Aspaas blir behandlet på tirsdag og deretter sammenligne. Og ikke minst hvilken tilnærming media har.
-smokewater 
     

Det som er gjengitt ovenfor er en leserkommentar til artikkelen: Mye står på spill                

Friday, June 15, 2012

Et rølpete publikum

....Mens pressefolkene i det store og hele betrakter rettssaken som om de var et rølpete publikum ved en slags boksekamp, hvor de håper at Breivik skal vinne over utilregnelighetsdiagnosen, blir det vanskeligere å finne noen som med faglig tyngde kan ta til motmæle mot de to første rettspsykiatrisk sakkyndige etter dagens maraton. Da er det greit for Dagsrevyen å kunne ty til Lars Gule — fra tid til annen presentert med den hysterisk morsomme tittelen “terrorekspert” — som mener det er relevant å undersøke Breiviks miljø.....

Les hele: http://www.document.no/2012/06/nokkelen-til-en-massemorders-sjeleliv/

Thursday, June 14, 2012

Skygger over psykiatriens arbeid


– Det har vært hevdet mye om psykiatrien, men jeg føler meg ganske sikker på at i ettertidens kjøligere klima, når blitzlampene er slått av, vil det være like stor forundring over den til dels elleville og prinsippløse adferd, og dette vil kaste skygger over psykiatriens arbeid, sa Husby i sin innledning til retten.

Husby og hans kollega Synne Sørheim har ikke snakket med pressen siden de la fram sin erklæring i fjor vinter.

Samtidig har flere av deres kolleger innen psykiatrien åpent kritisert deres konklusjon om at Anders Behring Breivik var psykotisk den 22. juli i fjor.

– Våre kritikere har det til felles at de har fjerndiagnostisert. Noen av dem mener åpenbart at deres diagnostiske evner overflødiggjør behovet for samtaler med den som undersøkes, sa Husby med klar adresse til de mange som mener å vite at Breivik ikke er psykotisk, selv om de aldri har møtt den tiltalte.

Les hele: Slik slår Husby og Sørheim tilbake mot kritikken

Les også: Husby hardt ut mot medier og visse kolleger

og

Ukritisk, taktfast marsj

Tuesday, June 12, 2012

Planer om å stemme Høyre ved neste valg?

Hvis du har planer om å stemme Høyre ved neste valg - tenk deg da om! E24 skriver 11. juni om Oslo som stadig blir mindre norsk. Etnisk norske forlater hovedstaden.


Tror du det bekymrer Høyre?  Langt ifra. Oslos byrådsleder, Stian Berger Røsland (H),  ser ingen bekymringer med et befolkningsbytte i hovedstaden. Dette sier høyrebyråden  til E24:


- Jeg er glad for at Oslo vokser så fort, og jeg bekymrer meg ikke over at flere nordmenn flytter fra Oslo enn til Oslo, sier byrådsleder Stian Berger Røsland til E24.
- Oslo blir mer internasjonal og mangfoldig. Dette er en trend vi ser i mange byer i Europa. Det hadde faktisk vært rart om Oslo ikke hadde sett samme trend, sier Berger Røsland.
Byrådslederen mener at det blir en alt for generell tilnærming å si at nordmenn flytter ut og innvandrere flytter inn.
- Mange nordmenn flytter inn også. Vi har de innbyggerne vi har og tar imot de innflytterne vi får.

Byrådslederen sier det er en trend i mange byer i Europa. Man kan lure på når byrådslederen sist var utenlands - med mindre han da mener London og Stockholm. Det er nå mer enn ett år siden jeg skrev dette blogginnlegget:

I går så jeg en neger i Tallinn i Estonia

Les hele artikkelen i E24: Etnisk norske flytter ut av hovedstaden

Leserkommentarer hos Document:

Den stakkars "glade" Berger Røsland kan jo ikke si annet. I så fall er han politisk død. Han er en ung mann med en karriere å tenke på. Men jeg tror kanskje han skifter syn når hans eget Ullern endrer karakter.
Selv bidrar jeg med netto utflytting til høsten. Jeg har bodd i Oslo i 15 år, og på den tiden har byen endret seg fra vondt til verre. Den negative utviklingen bortforklares med at Oslo er en del av verden og at dette foregår i alle andre storbyer også, det er helt naturlig.
Det er ikke naturlig for meg.
Jeg er ikke negativ til all innvandring, men ønsker meg en stram, ansvarlig politikk der assimilasjon er målet. Jeg gir blanke i gener og hudfarge og den slags, men er kritisk til totalitære kulturelle og religiøse uttrykk. Jeg er lei av omfavnelsen av og hensynene til andre kulturer, mens norsk kultur devalueres og relativiseres i filler. Og jeg er direkte redd for utryggheten, den brutte samfunnskontrakten.
Mine barn skal ikke betale prisen for en slik uansvarlig politikk. Fra høsten blir det tre færre bleikinger i Oslo. Og tre flere i en mye mindre by.
Det er sikkert høyrevridd av meg og kona å tenke slik. Det får så være.
-SvarktanderBull

Langt fra alle trender er positive. Derfor virker det underlig når byrådslederen er så ubetinget glad over utviklingen og dessuten viser til andre europeiske byer. Ikke minst når man vet hva som skjer der.
Hvorfor skulle ikke vi nordmenn være majoritet i Norge? Er vi ikke i vårt eget land? Enn så lenge...
-verdikonservativ 

"- Oslo blir mer internasjonal og mangfoldig. Dette er en trend vi ser i mange byer i Europa. Det hadde faktisk vært rart om Oslo ikke hadde sett samme trend, sier Berger Røsland."
Er multikulturalismens mangfold en trend?
Når denne trenden kuliminerer på samme måte som i Libanon og andre steder der "mangfoldet" har fotfeste og kristne blir i mindretall, så ser ikke jeg lyst på fremtiden.
Jeg tror vi klarer oss best uten visse trender.
-Klokkeren

Jeg ser ikke helt denne trenden i Praha, Budapest, Bratislava, Tallinn, Krakow, Kiev eller andre øst-europeiske perler av noen storbyer. Og godt er det!
-ad1648     


Typisk nok er det ikke noe kommentarfelt på denne saken i E24. Der fjerner man systematisk kommentarfeltet i alle saker der det kan tenkes at politisk ukorrekte meninger kommer til uttrykk, dvs. i saker som gjelder innvandring osv.
Det er den type "mediepolitikk" man finner i diverse diktaturer, der mediene kappes om å løpe makthavernes ærend og holde opposisjonelle stemmer ute.
Det er så grenseløst ynkelig av E24 å frivillig sette seg i en slik posisjon som logrende medium for den "offisielle versjon" av spørsmål som angår innvandring. Hvor feige kan man bli?
-ixus90

Monday, June 11, 2012

Dommer Wenche E. Arntzen er en skamplett i norsk rettDommer Wenche E. Arntzens forskjellsbehandling av vitner er en skamplett i norsk rett. Hun har vist seg uskikket til sin rolle, noe jeg håper det vil bli tatt fatt i (selv om jeg vel tviler). Det er rett og slett skammelig hvilken partisk og ynkelig figur hun gjør.
-ixus90     


....Hans Rustad spør retorisk - og gir det plausible svar, angående rettens administrator Wenche Elizabeth Arntzen; «En utrolig setning»:

- "Men hva hvis vi ikke hatt fått Malts forklaring? Retten kom til at på grunn av personvernhensyn skulle ikke barnepsykiater Per Olav Næss vitne. Dommer Arntzen presterte å si at det som lå 29 år tilbake i tid, kanskje ikke var så viktig. En utrolig setning." -

Dommer Wenche E. Arntzens forskjellsbehandling av vitner så vi meget klart da Terje Emberland, Lars Gule, Mattias Gardell og Ole Jørgen Anfindsen vitnet som sakkyndige. De tre førstnevnte venstreorienterte fikk uttale seg i det vide og det brede, med «foredrag» om sammenlignende ide-politikk og ideologi fra 80 år tilbake i tid - uten avbrytelser eller andre former for irettesettende «belæringer» fra rettens administrator, mens Anfindsen en rekke ganger ble både korrigert, avbrutt og attpåtil utsatt for denne nesten uhyrlige kommentaren fra dommer Arntzen; «Vi er ikke så interessert i dine meninger.» (sic!). -.....
-Pluto 
               
Leserkommentarer til artikkelen: Fortellingen i fortellingen

Klassekampen med vrøvl i Verdens Gang

Journalist i VG, Hans Petter Sjøli, trakk Verdens Gang ned i søla på onsdag. Denne tidligere journalisten i Klassekampen, som trolig ble fristet av VGs høye lønninger, spredde sitt venstrevridde tøv over to sider i landets største tabloidavis.  Der kaller Sjøli foredraget til svensken Mattias Gardell i Oslo tingrett for mesterlig.

Den som opplevde Mattias Gardell i retten denne uken, merket et pust av den militans som preger det offisielle Sverige og som selv de borgerlige partiene bøyer seg for.....Graden av brutalitet må sees i sammenheng med at mange mennesker kan sjekke den talen Gardell refererer til og se at hans fremstilling ikke stemmer. Er han så fanatisk at han ikke ser det, eller er det en kalkulert hersketeknikk? Trolig det siste. Debatten er i høy grad blitt et spørsmål om kontroll og makt. I Sverige bruker man knyttnevene både billedlig og fysisk....

Det er derfor ytterst forstemmende at VGs Hans Petter Sjøli i en to siders kommentar onsdag kaller Gardells foredrag for mesterlig og slutter seg til karaktermordet på Hirsi Ali. Sjøli kommer fra Klassekampen. Kommentaren ville passet der med sin retoriske, manipulerende stil. Nå står den altså i Norges største tabloid. VG er blitt et venstresidens Bildzeitung. Jeg vil tro det er flere i avisen som krymper seg.....

Les hele: Frontlinjen Ayaan Hirsi Ali

Leserkommentarer:

Gardell har de siste dager i Oslo fremstått som en giftsprutende, moralsk dverg - og langt fra noen "retorikkens mester" slik denne Sjøli så patetisk uttrykker det.
Sjølis panegyriske hyllest av ekstremisten Gasrdell var pinlig lesning, og jeg tipper dette intellektuelle lavmålet var ekstra pinlig for enkelte av Sjølis langt mer edruelige og oppegående kolleger i avisen.
-ixus90   

Sjøli tror visst at den garntråd han har fått fatt i enden på leder tilbake til Gardell, men om han våger seg til å nøste den opp vil han få seg en ubehagelig overraskelse. Der står nemlig Breivik og venter. Det er hans tråd han følger.
-TheReligiousCynic

Dette er alvorlig fordi det står i Norges største avis. Jeg vil derfor anmode red. om å sende documentartikkelen til VG og be om å få den tatt inn på et sentralt sted. Det norske folk trenger motvekt mot slike folkeforførere som Gardell. Jeg sukker også oppgitt over klovnen professor Aarebrot som sa at jounalistenes politiske syn ikke hadde noe å si for det journalistiske arbeidet.
-Kjetil7                     

Monday, June 4, 2012

Gardell - svensken som bruste med fjærene

"Mattias Gardell fremsto som en “lite kaxig svenske” da han skulle forklare seg om tiltaltes idéverden. De norske aktørene ble litt lavmælte. Gardell har selv noe av de trekk som han kritiserer ved høyresiden: maskulin, aggressiv, selvhevdende og opptatt av å definere motstanderen sønder og sammen. I så måte ligner han på Jan Gouillu, nok en representant for maskulin-venstre: de angriper antifeminister med samme maskulinitet som dem de kritiserer. Det skaper en merkelig dissonans. Kanskje var det det som gjorde at de norske aktørene i rettssal virket noe tafatte overfor svensken som bruste med fjærene.....

...Gardell, i likhet med Lars Gule, opererer med syllogismer: det ene premiss fører med nødvendighet til det andre. Slik skapes en jernhard logikk som må føre til en bestemt konklusjon. Det finnes ingen annen mulighet. Og heller ingen nåde. Gardell er forvalter av denne nøkkel til forståelse, som publikum må være takknemlig at han deler med oss.....

....Både NRK og VG stenograferer fortløpende, men har ikke fått med seg hva Gardell sa på dette avgjørende punkt. VGs referat er uforståelig. NRKs referent/er har tydeligvis anammet Gardells synspunkt og skriver som om det utgjør sannheten...

.....Gardells teknikk: at han anvender Hirsi Alis tale og vrenger den til et våpen mot henne selv, er hårreisende og grov manipulasjon.

Slik var den sakkyndiges tale i retten."

Les hele: Inkvisitor Gardell

Sunday, June 3, 2012

Medieklovnen Frank Aarebrot

Jeg tror det er svært få som egentlig tar professor Frank Aarebrot seriøst. Han er elsket av media, for de får mange one-linere fra professoren som journalistene kan bruke som magneter og som krydder i artiklene sine. Sånn sett er Aarebrot først og fremst en medieklovn.

Slik var det også med Sponheim, han satt hjemme og skrev one-linere som han senere strødde om seg i media. Vi så alle hvordan det gikk med ham som rikspolitiker.

Det skulle neppe være nødvendig å be Aarebrot lese Document, det er jeg sikker på han gjør hver eneste dag, slik hans journalistvenner også gjør. Men i tilfelle Aarebrot har hatt en særdeles travel dag med ustanselige oppringninger på mobilen fra journaister på jakt etter flere one-linere,  bør noen be ham lese denne artikkelen: Hyrde Aarebrot foruroliget over allmuens villfarenhet

Be ham også om å få med seg alle leserkommentarene etter artikkelen.

Friday, June 1, 2012

Tore Bjørgo - kjepphøy og full of himself

Tore Bjørgo lot nærmest til å kose seg, og fremstod omtrent som en medisiner som med entusiasme legger ut om et kasus som svarer nær eksakt til noe han har sett før; det var hammeren som i tiltalte fant den perfekte spikeren. Kjepphøy og full of himself nærmest avskrev han Husby og Sørheims rapport, og mente de hadde gått i en bekreftelsesfelle, en risiko han tilsynelatende ikke tenkte også kunne ramme ham selv. Ironisk nok poengterte han at man må være oppmerksom på hva terrorister ønsker å oppnå, men så ikke ut til å bekymre seg over at han nærmest ved å prosedere for tilregnelighet gav sitt bidrag til det Breivik mest av alt vil oppnå under saken.


Les hele: Dosentenes dag

Hvite multikulturister foretrekker å omgås hvite

Der eksisterer en klar sammenhæng mellem høj uddannelse og ønsket om en lempelig udlændingepolitik. Det er målt og dokumenteret i en række undersøgelser. Der er med andre ord tale om, at de veluddannede gennemsnitligt har en højere præference for flere ikke-vestlige indvandrere til Danmark end danskere med kortere uddannelse
Den gyldne regel hedder som bekendt: Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Således efter Lukasevangeliet. Også i andre kulturer findes reglen, f.eks. hos Konfutse: Det, som du ikke ønsker, at andre skal gøre mod dig; gør det ikke mod dem.
Lad os derfor se på, i hvor høj grad de politiske, kulturelle og økonomiske eliter lever efter denne gyldne regel. For når eliterne ønsker flere indvandrere, er det så fordi de gerne selv vil have nærkontakt med indvandrerne på uddannelserne, på arbejdet, i deres boligkvarterer eller i deres egne børns skoler? Er det det de ønsker?
Svaret er nej, for alle de nævnte steder lever eliterne efter helt andre spilleregler end dem, de sætter for den del af den danske befolkning, der ikke er begunstiget af at kunne vælge frit imellem uddannelse, arbejde osv. Eliterne foretrækker at omgås mennesker, der helt bogstaveligt ligner dem selv, mennesker af samme hudfarve som den, eliterne typisk selv har – nemlig hvid.
Jeg har døbt dem de liljehvide, fordi de selv er hvide, og meget tyder på, at det også er hvide mennesker, de foretrækker at omgås.