Thursday, December 16, 2010

Skatten vår betaler vi naturligvis med glede

Det er vi forpliktet til å si - at vi betaler skatten vår med glede. I hvert fall hvis du vil være politisk korrekt.

Jeg er ikke politisk korrekt - jeg betaler min skatt med glede kun til en viss grad. Men det gir meg mer og mer avsmak når vi hører om sløsing med våre skattepenger, slik vi ble fortalt i dagens utgave av Dagsrevyen.

Striden rundt flytting av vikingskipene har vært et pengesluk i tolv år.

Diskusjonen om vikingskipene skal flyttes har kosta minst 23 millioner offentlige kroner, viser NRKs beregninger. Fortsatt er ingenting avgjort.


Og nå har forsyne meg statsråd Tora Aasland (SV) bestilt enda en rapport!

Det er til å spy av!

Les mer på Nrks hjemmeside

Sunday, December 5, 2010

USA er best på integrering av innvandrere

Bloggeren Bjørn Stærk har en mangfoldig og interessann artikkel i Humanist.

".....Kanskje det viktigste vi kan gjøre her i Norge er å studere det landet i verden som har lyktes best med innvandring og integrering: USA. Hva er det de gjør riktig, som vi gjør feil? Som Gerhard Helskog skriver i Innvandrernes Supermakt, kan det hende det er nettopp den fra et norsk perspektiv "brutale" velkomsten innvandrere får der som er nøkkelen, for bak kravet om å få seg jobb ligger det et løfte, et løfte om at man har tatt første skritt på en veien til å bli amerikaner. Det er ikke en lett vei å gå, men den er godt opptråkket, og de som går den både blir og aksepteres som amerikanere.

I Norge ser tanken om at innvandrere skal kunne bli nordmenn ut til å skremme selv de mest innvandringsvennlige. La oss så iallefall gjøre noe med dette. La oss beslutte å møte nye innvandrere med klare forventninger og klare løfter:

"Delta i arbeidslivet. Lær deg norsk. Til gjengjeld vil vi akseptere deg som en ekte nordmann, ikke en første- og annengenerasjons innvandrer, og du får lov til å leve ut de delene av kulturen din som ikke bryter med våre grunnprinsipper. Velkommen hit, og takk for at du valgte Norge som ditt nye hjemland!"

Det er de ordene jeg selv ville ønsket å bli møtt med, om jeg flyttet til et annet land. Og det er jo en grei pekepinn. Det innvandrere faktisk møter når de kommer til Norge, både fra det offentlige og fra de innfødte, unner jeg ikke noen....."


Les hele artikkelen her: Si det du mener. Mén det du sier