Friday, June 28, 2013

Pat Condell on the left wing pricks at the BBC & Guardian

Ansatte i Aftenposten og NRK burde lytte til Pat Condell sine meninger om BBC og Guardian. Det er samme ulla.


Tuesday, June 25, 2013

Stoltenberg ga bort kontrollen over folketrygden

Det er jo knapt til å tro, men det er sant: 1.januar 2012 ga Stoltenberg-regjeringen fra seg kontrollen over folketrygden vår til byråkratene i Brussel. Om du er født i Napoli, en landsby i Pyreneene eller her på berget, har du samme rett på trygdeytelser i Norge.

Hva Stoltenberg og co tenkte da de ga fra seg kontrollen på våre fellespenger i folketrygden, har ikke vært et tema. At det i det hele tatt skjedde, har mer eller mindre vært et ikke-tema frem til nå. Den dramatiske situasjonen ser nå ut til å bli bedre kjent øst og sørover i Europa, for hos NAV er pågangen såpass stor at ansatte er bekymret.

Hva Stoltenberg-regjeringen har gjort er det samme som om du skulle gi alle naboene i gata tilgang til bankkontoen din. Det ville du jo ha gjort, ikke sant? Raus er man, tross alt.


Les hele: Norge er Europas sosialkontor

PS: Forslag: Ring Dagsrevyen og spør dem hvorfor de ikke har satt fokus på denne dramatiske beslutningen til Stoltenberg-regjeringen.

Monday, June 24, 2013

Mischievous disinformation about history


....the museum posted a stern statement on its Facebook page that reads as follows:


We are now closing the page for the day [yes, “closing the page”!], but it will open again tomorrow, Thursday, at 9 A.M. Hold on to your comments until then. If this page is spammed in the meanwhile, or if anyone engages in unfair debates or propaganda, these comments will be removed from the page and those responsible will be reported to Facebook. We want to have an open debate, in which there is room for more people! So weigh your words – and have a peaceful afternoon and evening.

Note, if you will, that blatant Orwellian contradiction between the museum’s claim to welcome “open debate” and its threat to shut down any debate it doesn’t care for. And note, too, the hint of menace in that injunction to “weigh your words.” Here’s a screen capture of this odious posting:In other words, a major Norwegian museum is threatening to report to Facebook anyone who dares to express concern about (among other things) its eager and unquestioning involvement in the dissemination of shameless Islamic propaganda, its partnership with a firm whose strongest ties are with Islamic dictatorships, and the possibility that it has had unsavory financial dealings with the most repellent of all those dictatorships.

Sunday, June 23, 2013

Aftenposten som desinformatør

Aftenpostens "rolle" som desinformatør og propagandasentral overfor sine egne lesere er direkte opprørende - og pinlig for avisen selv. En så agendadrevet og myndighetsservil "nyhetsformidler" har man vel neppe sette her i landet siden nettopp Aftenposten selv gjorde seg bemerket som politisk basun for okkupasjonsmakten i Norge i årene 1940-45. Skammelige tradisjoner får nytt liv, og hederlige Aftenpostenskikkelser som tidligere sjefredaktør Egil Sundar vrir seg i sin grav over det lavmål vi er vitne til.


Les mer her: Leser man ikke sin egen avis?

Få også med dere leserkommentarene etter artikkelen - skrevet av Norges mest kunnskapsrike leserkommentatorer.

Innvandrerkvinners velbefinnende ofres til fordel for minoriteters omdømme

Stipendiat i religionssosiologi ved Universitetet i Agder Alexandra Irene Larsen, har skrevet en kronikk som burde vært påbudt å lese for alle politikere, journalister og feminister:

"....Feminister i dag står ikke opp for de kvinner som virkelig trenger det. Det er interessant at feminister og antirasister i dag er forent i en hellig allianse. En rapport fra Reform – ressurssenter for menn og Nordisk ministerråd slo fast at fremmedfrykt og antifeminisme hang sammen, og ønsket å kriminalisere antifeministiske ytringer. Det er mildt sagt uforståelig at regjering og departement stiller seg bak en slik dumskap.

Er det virkelig fordi vi mener at vi er «verdensmestre i likestilling», som forskere har påstått, at vi mener kurdisk kultur er kvinneundertrykkende? Roskilde universitet konkluderte nylig med at voldsutsatte minoritetskvinner ties i hjel, og pekte på at også forskere oppfordres til taushet. Det man for enhver pris forsøker å unngå er stigmatisering av grupper.


Innvandrerkvinners velbefinnende ofres til fordel for minoriteters omdømme, på samme måte som NRK i den såkalte romsaken ofret «detaljer» om en voldtatt ung jente og om menneskehandel for å fremme sympati med den i deres øyne misforståtte kulturen romfolket representerer.


Ytringsfrihet og religionsfrihet er ikke motsetningsfulle størrelser, de er avhengig av hverandre. Nordmenns redsel for å støte minoriteter, gjør at ytringsfriheten er den prisen vi er villig til å betale.

Da karikaturstriden raste som verst klarte statsminister Jens Stoltenberg å implisere at trykking av karikaturtegningene var indirekte skyld i at Den norske ambassade i Damaskus ble brent. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var feig nok til å henge ut tidligere redaktør i Magazinet Vebjørn Selbekk som ekstremist fordi han trykket en karikatur....."


Saturday, June 22, 2013

Til Norge for å slippe å jobbe

- Norsk innvandringspolitikk er som å ta en vill løve med seg hjem, og så la den spise deg opp, sier Virani til NA24.

Han opplyser at i flere land i Afrika i dag er det plakater hvor det står at du kan reise til paradis for x-antall kroner, og paradiset det siktes til er Norge.


- Vi lærte om isbjørner før jeg kom til Norge, men nå lærer de, at dersom de slipper inn, så skal de slippe å jobbe resten av livet, sier Virani.


Les hele: - Kom til Norge og slipp å jobbe resten av livet

Sverige i forfall


Nettstedet Exponerat har bildet ovenfor på sin hjemmeside. Som kjent, et bilde forteller mer enn tusen ord. Slik er folkhemmet Sverige blitt! Men husk: Du får kun vite hvordan tilstandene er i nabolandet hvis du leser alternativmedia. Gammelmedia som Aftenposten, NRK, VG og dess like, sensurerer og underslår fakta.

Burton Malkiel har skrevet at et regnskap er som en bikini: Hva det avslører er interessant, men hva det skjuler er det essensielle. Slik er det også med gammelmedia. Skal du derfor få fatt i det essensielle, bør du gå til alternativmediene. Vi anbefaler:

Document
HRS
Avpixlat

og alle andre nettsteder på vår linkliste til høyre..

Her er litt mer om Sverige for dere som ikke har fulgt med fordi dere kun bruker sensur- og propagandaorganene Aftenposten, Nrk etc:

Sjokkrapporten (3): En nyetablert verdenshovedstad

Sjokkrapporten (2): Parallelle samfunn

Umulig å ha tillit til AftenpostenTrodde du at du kan stole på at Aftenposten gir utfyllende informasjon? Se da bare her - og husk at dette kun er ett av mange eksempler på hvordan Aftenposten tildekker i stedet for å opplyse.


"En kvinne i Sve­rige kjø­rer forbi en bil med tre menn. Føre­ren i den andre bilen blir sint, for­mo­dent­lig fordi han blir forbi­kjørt av en kvinne, for der­etter å kjøre opp på siden av henne og smelle bilen han kjø­rer inn i kvin­nens bil.

For de aller fleste vil det opp­lagt være av inter­esse å vite at den mann­lige bil­fø­re­ren var en inn­vand­rer fra Alge­rie, slik Avpix­lat kan opp­lyse om.

Men Aften­pos­ten synes ikke det. De vel­ger hel­ler å invi­tere lese­ren til å granske sin egen adferd i trafikken....."


Les hele - samt leserkommentarene til artikkelen:

Aftenposten som barnepike

Les også: Aftenposten lyver om bilulykke i Sverige

Og dette - med bilde av gærningen: Exponerat

Her er noen av leserkommentarene hos Document:

Jeg satt sjokkert og observerte dette i går. Jeg la inn kommentarer, helt vanlige kommentarer uten noe hets eller ufinheter,og de forsvant. Andres kommentarer forsvant også i et enormt tempo. Svensker skrev fortvilte innlegg fordi de følte seg uthengt, man omtalte jo disse mennene som svensker, det ble slettet. Jeg skrev f.eks i en kommentar bare: "Svensker fra Algerie", den ble slettet, to ganger. Jeg tok en del print-screen for å dokumentere hva som ble slettet, i dag er hele kommentartråden borte, ikke så rart sånn som den ble seende ut til slutt. Det samme opplevde jeg for en stund siden på Dagbladet, akkurat den samme sensuren, for dette er sensur, ikke moderering. Synes å huske at jeg en gang leste på document at norske aviser hadde satt ut moderering til svenske firma, stemmer dette? Har ikke klart å finne det igjen.

Respekten for norsk presse er nå totalt fraværende, man skulle ikke tro de kunne synke lavere, men jammen klarte de det i går. Håper det var flere av leserne som oppdaget at det finnes alternativer til de norske avisene som ikke ønsker å få frem fakta, og heller går direkte til avpixlat, document, HRS osv. for å få korrekt informasjon.
-Hummerogkanari 


Det stemmer delvis, firmaet som modererer er svensk, mens det er norske politisk aktive sosialister ansatt i dette firmaet som modererer Aftenposten inntil nylig i alle fall:

"Interaktiv Säkerhet er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Varberg. Selskapet modererer internettdebatter. De har ansvaret for nettdebattene hos alle de største svenske mediene. I Norge har de ansvaret for nettdebattene hos VG [1], TV 2[2], Dagbladet og Aftenposten[3], det utføres av norske ansatte ved det svenske kontoret. De fleste norske ansatte har bakgrunn fra partier på venstresiden."

http://no.wikipedia.org/wiki/I...

Jeg skulle like å se begrunnelsen for at moderatorer i en nettdebatt av tvingende nødvendighet må være politisk aktive på venstresiden.

-Vincente7


Selvfølgelig må "vi" få sensurhjelp fra Sverige. De er jo verdensmestre i faget og har vært det i over en mannsalder.
-Marit


Slike saker finnes det dessverre dusinvis av hver måned. At vi som lesere derfor må benytte oss av flere ulike nyhetskilder for å få hele bildet sier sitt om tilstanden i norske medier. Jeg kan lese en nyhet på f.eks VG eller NRK. Men så må jeg enten gå til Document.no eller en svensk side ala Avpixlat for å "fylle inn" resten av fakta.

Nå har vi jo også fått nettstedet Fyret.nu, de skrev også en lenger sak om denne "gale mannlige bilisten". Der kom både bilde av bilen samt hans navn frem. Pluss et åpent kommentarfelt, slik som her. Slik har nyhetshverdagen blitt.

Hadde jeg vært hun journalisten fra Aftenposten så hadde jeg skammet meg fryktelig. Spørs vel bare om hun har den egenskapen.

Friday, June 21, 2013

Islamofobene fikk rett igjen

Ganske utrolig, dette har "islamofobene" advart mot, og blitt spottet og forhånet for, nå bekrefter politiet saken.
-Trinity 

En politi­rap­port adva­rer mot utvik­lin­gen av paral­lelle sam­funn i Oslo. I den interne rap­por­ten “Oslo 2022″ beskri­ves paral­lell­sam­fun­nene som en reell trus­sel mot demo­kra­tiet, skri­ver Aftenposten.

Rap­por­ten adva­rer blant annet mot grup­per som søker sam­men for å endre de demo­kra­tiske spillereglene:


Tuesday, June 18, 2013

Nrk

Dette bør skrives ut og henges på veggen i alle redaksjonene i Nrk:

Det NRK-journalistene glem­mer, er at insti­tu­sjo­nen egent­lig ikke lever av pen­ger, men av til­lit. Den dagen vel­gerne gjen­opp­da­ger sin makt, kan det være slutt på mye.

Voldelige anti-fascister

Uni­ted against fascism, UAF, har påtatt seg å for­svare bri­tene mot en ny fascisme, men opp­trer selv på en måte som pas­ser beskri­vel­sen på det de hev­der å bekjempe.
Det er anti­fa­scis­tene som er vol­de­lige og søker kon­fron­ta­sjon og blir arres­tert når de lager mot­de­mon­stra­sjo­ner mot Eng­lish Defence League og Bri­tish Natio­nal Party. Det viser statistikken.

Dette kal­les i van­lig språk for vigilante-oppførsel, selv­tekt, eller selv­jus­tis: man mener man har rett til å benytte vold ut fra en høy­ere rett.

I lik­het med flere andre anti-rasistiske orga­ni­sa­sjo­ner har også denne fått støtte fra fag­for­enin­ger og kjente poli­ti­kere, uten at man har fulgt opp og kom­met med kri­tikk når prak­sis viser seg ikke å være for­en­lig med demo­kra­tiske regler.

Den senere tid har UAF trap­pet opp vol­den for å stanse frem­veks­ten av EDL. Men UAFs meto­der er slik at virk­nin­gen er den stikk mot­satte: de ska­per sym­pati for EDL.

UAF har samme syn som hardcore anti­ra­sis­ter i Skan­di­na­via: EDL og til­sva­rende skal stan­ses med kon­fron­ta­sjon, vold om nød­ven­dig. Pres­sen og poli­ti­kerne har i liten grad foku­sert på at de gjør situa­sjo­nen verre.


Gay-grupper kri­ti­se­rer UAF for ikke å ta opp rasis­men til isla­mis­tiske grup­per. Men det er en nær­lig­gende grunn til at det ikke skjer: UAF har ledende med­lem­mer som er islamister.

Les hele: Anti-fascistene opptrer som fascister

Noen av leserkommentarene hos Document:

Vi kjenner igjen den samme lavpannede, fascistpregede pøbeloppførselen her hjemme, gjennom blitz-miljøet. Dette er voldelige bøller som flyr rundt i gatene og jager mennesker med andre meninger enn deres egne. Det samme er velkjent i Sverige, der såkalte antirasister opptrer som voldelige meningsfascister - og bidrar til å ødelegge et reelt demokrati i landet.. Det er trist å se, og ikke minst er det trist at ikke pressen i større grad tar tak i dette høyst paradoksale fenomenet.
-Tore Berg

Jeg husker ennå Blitzernes mishandling av Mogens Glistrup -ett stygt syn, og media lot Lillevolden uimotsagt bable ivei om at de bare hadde gitt ham litt juling light. Tiltross for at dette ble filmet tror jeg knapt det fikk noen konsekvenser for gjerningsmennene.
-Arbeidsrud

En annen 14-årig jente ble voldtatt på samme dato(1.mai) i fjor ved Festningen i Trondheim. Forbryteren var av utenlandsk opprinnelse.

I Dagsrevyen i kveld ble det opplyst om et drap på en kvinne i Lørenskog. En avis opplyste at drapsmannen var en drosjesjåfør fra Iran. Det vil NRK holde skjult for befolkningen. Norske kviner kunne jo finne på å holde seg langt unna menn av "utenlandsk opprinnelse", da så alt for mange av disse viser seg å ha uærlige hensikter og kan være livsfarlige. Dette vil NRK tie om.

-Marit


Monday, June 17, 2013

Hvorfor vil Aftenposten ødelegge Norge?

Aftenposten svindler igjen:

OECDs rapport om innvandringens økonomisk konsekvenser slås opp i Aftenposten under tittelen ”OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg”. Slik trodde man at man kunne knuse Finansavisens regnestykker basert på tall fra SSB?

....Det føres ikke lenger en debatt basert på kunnskap, fakta og fornuft, men på følelser når det gjelder innvandring. Innvandring, friest mulig migrasjon, er blitt en ren besettelse. En besettelse som er i ferd med å ødelegge vestlige land. Som materialiserer seg i et økende antall «lønnsomme» slumområder i europeiske byer. I opptøyer i nabolandet Sverige. Men det blåser innvandringstilhengerne i. De vil ikke se det. I blind fanatisme turer de frem.

Aftenposten, en aktivist, heier på. Journalisten vet meget godt hva det er han gjør ved å vinkle artikkelen som han har gjort.

Jeg sitter her og undrer: hva er hensikten? Hvorfor vil noen så inderlig ødelegge et land som Norge?

Kvalmende av Snorre Valen å pumpe seg selv opp

– Nor­ges største fascist, erklærte SVs stor­tings­re­pre­sen­tant Snorre Valen i Dags­nytt Atten om Fjordman.

Med ham i stu­dio er dema­go­gien garan­tert. Når han kan vise fascisme­kor­tet over­for noen, er han i sitt ess.

Valen er poli­ti­ker. Han glem­mer visst at det er lytterne/velgerne som avgjør hans fremtid.

Han viser dem at han er vil­lig til å bruke fascisme­kor­tet over­for alle han ikke liker. Det fal­ler ham ikke inn at fascisme-begrepet blir tømt for mening. En bestemt poli­tisk klasse har gjort det til sitt – og bru­ker det mot alt og alle de ikke liker. Det har begynt å gå opp for vel­gerne, som er i en læreprosess...Lyder ikke det litt kvalmt å pumpe seg selv opp til de gra­der på and­res bekostning, spør Hans Rustad i Document.

Georg Fred­rik Rieber-Mohn, Lars Gule og mediene får også gjennomgå:Lars Gule er ikke poli­ti­ker. Han er inkvi­si­tor. Det leg­ger han ikke skjul på. Når NRK invi­te­rer ham i stu­dio for å kom­men­tere Nøst­vold Jen­sen, vet de hva de gjør – og hva de får.

At Gule er utnevnt til eks­pert på høyre­si­den etter 22/7, vil før eller siden bli råtne egg i ansik­tet på NRK og andre medier som haus­set ham opp. Venstre­ra­di­kale og venstre­eks­treme er det ganske mange av i norske medier, men ikke wannabe-terrorister.

Ved å bruke Gule, viser NRK at de ned­vur­de­rer jour­na­lis­tiske kri­te­rier til for­del for pro­pa­ganda og hekse­jakt. Slik gjør ikke en stats­ka­nal ustraf­fet, og en dag kan det være slutt på lisen­sen. Eksemp­let ORT burde skremme, men gjør det neppe. Visst­he­ten om pappa stats dype lom­mer lig­ger som et tykt fett­lag rundt bevisst­he­ten. Det NRK-journalistene glem­mer, er at insti­tu­sjo­nen egent­lig ikke lever av pen­ger, men av til­lit. Den dagen vel­gerne gjen­opp­da­ger sin makt, kan det være slutt på mye.


Thursday, June 13, 2013

Pressen vil vinne valget for AP


Pres­sen og poli­ti­kerne har fun­net saken som skal vinne val­get for Ap: den norske vs. den ame­ri­kanske modellen.

Den første kan man lesse alt som er posi­tivt på, den andre er selv­for­kla­rende negativ.

Vips! Er ikke val­get inn­ly­sende enkelt? Arbei­der­par­tiet så klart.

I denne model­len er pres­sen inn­meldt sam­men med Venstre, Kris­te­lig Folke­parti, Sen­ter­par­tiet, Sosia­lis­tisk Venstre­parti, og de fleste insti­tu­sjo­ner av betyd­ning i dagens Norge. Høyre står med ett ben i begge leire. Frem­skritts­par­tiet er den stygge and­un­gen. Mob­bes den til­strek­ke­lig vil den miste motet og få nok med å for­svare seg.

Arbei­der­par­tiet tren­ger ingen stor valg­kam­panje: den job­ben gjør pres­sen for dem....


Les hele: Den norske modellen vs. den amerikanske

***

Pressens instilling:

Har man fått gulost hele livet, så husker man det. Og har man først fått tildelt et høl, så gjelder det å ta vare på det!


Banden på Marienlyst

Her kan dere lese om banden på Marienlyst som misbruker det lisensfinansierte Nrk til å spre løgnaktige historier forkledd som journalistikk.

.....NRK var raskt på pletten og fortalte om et brutalt og hensynsløst politi som midt på natta brøt seg inn hos familien ved å knuse ruten i inngangsdøren. Asyladvokat Arild Humlen fikk på nyhetssendingen på NRK P2 uimotsagt legge ut om hans tolkning av saken. Samme dag (Dagsnytt 18, NRK P2) fikk vi derimot høre at politiets fremgangsmåte slett ikke var som tidligere beskrevet. Politiet hadde egen nøkkel og hadde låst seg inn med denne da familien nektet å åpne. Ruten(e) i døren ble knust fordi familien hadde barrikadert den fra innsiden med planker. For øvrig ble vi fortalt at tonen mellom politiet og familien var god, og at familien fikk god tid til å samle sine eiendeler som allerede ikke var pakket. Men til tross for dette gjentok NRK Dagsrevyen samme kveld historien om politiets ruteknusing og brutale atferd.....

Egoistene i den rød-grønne regjeringen

Denne artikkelen handler om menneskesynet og rasismen til blant andre Grete Faremo og Inga Marte Thorkildsen i den rød-grønne regjeringen.

Fakta er: Norge har aldri hatt en så høy innvandring som under de rødgrønnes styre i nå snart åtte år. Prislappen for denne historiske innvandringsbølgen er på 4 100 milliarder gjennom dette århundretkroner hvis andregenerasjon får perfekt integrering og nivået på innvandringen er som de siste fem årene.

Hvis ikke det er ekstremt å kjøre en velfungerende og omsorgsfull velferdsstat i grøfta, som vil påføre millioner av mennesker reduserte levekår, helse og sosial uro – hva er da ekstremt? Sagt motsatt og like fullt sant: hvis det ikke er humanisme å videreføre en sunn velferdsstat til sine etterkommere, hva er da humanisme?

Dertil er det slik at jeg knapt kan tenke meg noen større egoister enn de politikerne som står bak dette ekstreme prosjektet. De vet at de personlig seiler trygt i havn, de er blant de økonomisk utvalgte og de er på min alder, og har således ca 20 -30 år igjen på norsk jord før de fyker til himmels. (Tror man på himmelen, er det dog grunn til å mene at de ikke fortjener plass ved Jesu bord.) Selv har de fått servert alt det beste en velferdsstat kan levere, for så å sende regninga til barna og barnebarna.

Det er brutalt egoistisk. Veldig brutalt.


Og det er verre enn som så, for knapphet på goder som neste generasjoner skal måtte leve med – hvis vi ikke ser en revolusjonerende ny politikk fortere enn svint – vil i beste fall føre til sosiale opptøyer, i verste fall til borgerkrigsliknende tilstander.

Les hele: Innvandring og menneskesyn

Les også artikkelen om NRKs løgnaktige historiefortelling de siste dagene:

Monday, June 10, 2013

Takk til dere som fronter ytringsfrihetens idealer

Det er godt det er noen som har vilje og kraft til å stå imot de mørke tanker og tyrraniets voldsomme krefter. Takk til dere som fronter ytringsfrihetens idealer, og går foran og tar imot det som måtte komme av ukvemsord,trussler og vold. Takk til dere som går foran og gjør jobben til de som påviselig burde hatt ryggrad til å beskytte ytringsfriheten og enkeltmenneskers rett til å uttrykke seg uten å risikere liv og lemmer. Takk til dere som trekker opp linjer og viser veien videre, og tar den verste støyten, av å stå der nesten alene uten politisk og intellektuell ryggdekning fra de som burde støtte dere i vanskelige tider.Takk til alle dere som ikke lar seg kneble og bakbinde i lys av toleranse og misforstått godhet.Takk til dere som ikke velger den enkleste veien, men som velger å stå imot de som ikke ønsker demokrati og ytringsfrihet, men som heller forfekter tyrraniets krefter.Takk til dere alle,for at dere står der i vinden, og "står han av". Gode tanker til de som ofte står alene uten mye å holde seg fast i,og med liten støtte fra de som er folkevalgte og burde vite hva deres samfunnsansvar og forpliktelser overfor folket er.Ingen nevnt og ingen glemt, bare en stor takk til modige menn og kvinner.

Leserkommentar til artikkelen: Kronikk: Vi vil leve i vår ånd

Utrolig - men sant!

Her presenter vi uttalelser, hendelser og informasjon som er så utrolige at man må klype seg selv i armen for å tro det er sant:

* I islamismens ånd: Statsråd Jonas Gahr Støre postulerte 16.november 2012 i NRK Debatten: ”vi må leve med” at personer av motsatt kjønn ikke vil håndhilse på hverandre.

* "...I 21 år har jeg arbeidet kontinuerlig for at alle som bor i Norge (og Europa) skal ha den samme beskyttelse og de samme menneskerettigheter uansett etnisk eller religiøs bakgrunn. Det har vært en ekstremt tung kamp nettopp på grunn av de diskriminerende og undertrykkende holdningene til Berglund Steen og co på den ytre fastlåste venstresiden. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen. En slags overmenneskeideologi. Likeledes skal hijab på jentebarn snakkes bort på bekostning av barns frihet. Vi skal ikke gjeninnføre helseundersøkelser for å beskytte jentebarn mot et av verdenshistoriens verste systematiske overgrep, nå i full vigør på norsk jord, kjønnslemlestelse....."

Ny bok lanseres i dag


En ny bok lanseres i dag - «Ny vind over Norge. 16 artikler om frihet og ansvar». En av bidragsyterne i boken er Hege Storhaug. Her er et lite utdrag:

"...Men du verden hva det kan koste å velge konsensus og, enn så lenge, sosial anerkjennelse i maktens rekker. For som den tyske teologen og presten Mar­tin Niemöller skal ha formulert det i diktetLikegyldighet etter et besøk i konsentrasjonsleiren Dachau i 1946, der han selv satt som fange under krigen:

Da nazis­tene hen­tet kom­mu­nis­tene, tidde jeg: Jeg var jo ikke kommunist.

Da de sper­ret sosial­de­mo­kra­tene inne, tidde jeg: Jeg var jo ikke sosialdemokrat.

Da de hen­tet de fag­or­ga­ni­serte, pro­te­sterte jeg ikke: Jeg var jo ikke fagorganisert.

Da de hen­tet jødene, pro­te­sterte jeg ikke: Jeg var jo ikke jøde.

Da de hen­tet meg, var det ingen igjen som kunne protestere.


Da alle stanghellene i misunnelsesverdige ytringsposisjoner synes å være lammet av frykt og famle i blinde etter løsninger på om hvordan vi kan tvinge mørket på retrett, tillater jeg meg å fremme et par forslag: inviter dem dere hittil ikke har våget å kunne bli assosiert med, som Hirsi Ali, Wilders, Hedegaard, Westergaard, Redeker. Gi dem scenen på Litteraturhuset i Oslo, de presumptivt ”anstendiges” lekestue. Og vær så snill: ikke introduser dem – i feighetens navn – som ”kontroversielle”, som ”omstridte”, men som det de vitterlig er, etterfølgere av opplysningstidens apostler. For husk: De respekterer til fulle demokratiets spilleregler og rettsstatens prinsipper. De står alle på menneskerettighetenes side.

I motsetning til de kreftene de prøver å bekjempe for at Europas neste generasjoner skal kunne leve med den samme graden av frihet som 68-generasjonen har nytt så uendelig godt av.

For vi vil vel ikke leve i tråd med hva statsråd Jonas Gahr Støre postulerte 16.november i for i NRK Debatten: ”vi må leve med” at personer av motsatt kjønn ikke vil håndhilse på hverandre – i islamismens ånd – vil vi vel?..."


Les hele essayet her:

Sunday, June 9, 2013

Svenske myndigheter bedrar sitt eget folk

Det här är hemligheten du aldrig kommer att få höra talas om i gammelmedia. Varje utomeuropeisk invandrare i Sverige kostar under loppet av sin livstid i genomsnitt minst 4 635 000 kronor i 2012 års penningvärde. Om han eller hon aldrig arbetar under sitt vuxna liv (som cirka 80 procent av somalier och romer) blir kostnaden tre gånger högre, 14 miljoner kronor per individ. Politikernas och medias mångåriga propaganda om att invandringen är ett vinstprojekt är en storskalig lögn.

Europas och i synnerhet Sveriges regering bedrar sitt eget folk. I ekonomisk mening utgör utomeuropeiska invandrare ingen tillgång för något land i Väst utan är istället en enorm belastning. Det som i decennier har utmålats som ett oumbärligt bidrag till svensk ekonomi är i själva verket det största förlustprojekt som någonsin har genomförts. Och det är du som betalar....


.....Uppgifterna om kostnaderna för den utomeuropeiska invandringen har slagit ned som en bomb i Norge. Dock inte i norska gammelmedia. I mer än en månad försökte de tiga ihjäl Finansavisens undersökning.

Hege Storhaug, journalist på nätsajten Human Rights Service, ilsknade till över tystnaden. HRS har ända sedan 2009 i rapporter visat att invandringen inte är någon vinstaffär utan tvärtom går med enorm förlust. Den 19 maj skrev Hege Storhaug en debattartikel i Aftenposten. Då brakade en läsarstorm loss. Mer än 2 000 kommentarer inflöt på mindre än två dagar – tills tidningen stängde kommentarsfältet.
“Varför fungerar media som en omvänd vakthund när det handlar om invandringen? Varför synar man inte makten kritiskt i sömmarna?” frågade Hege Storhaug.

I Sverige är frågan ett absolut tabu.


En exakt beräkning av Sveriges kostnader för utomeuropeisk invandring motsvarande den norska kommer aldrig att gå att få till stånd. Dels för att frågan är ett absolut tabu i Sverige. Dels för att politiker och myndigheter hjälps åt med att mörklägga fakta med hjälp av statistik. Locket ligger tungt och tättslutande över den största statshemligheten av alla. Åtskilliga personer har fått sin karriär spolierad efter att bara ha ställt en enkel fråga om vad invandringen kostar.....

Les hele søndagskronikken skrevet av den svenske journalisten Julia Caesar:

Söndagskrönika: Hemligheten

Leserkommentar hos Snaphanen:

ExitSweden
Posted: 9 June 2013 - 02:55 - Reply


Galenskapen kommer inte att stoppas. Vem ska göra det i Norge? Erna Solberg från halal-Høyre kommer antagligen att bli Norges nästa statsminster. Hennes regering kommer inte att stoppa invandringen. Och Reinfeldt kör gasen i botten fram till 2014.

Om Jimmie Åkesson blir statsminister kan det blir ändring, men det är osannolikt att han får 51 %. Svenskarna är så indoktrinerade att de inte ser, inte hör och inte säger något. Jag känner svenskar som inte ens vågar att rösta på Sverigedemokraterne (för vad ska grannarna säga?) även om de stödjer SDs politik.

(Min egen svärmor är bland dem). Heller se sitt land gå under än att rösta förnuftigt.
Jag emigrerade till Norge för att slippa PK-Sverige, men tyvärr är Norge på väg mot Sveriges galenskap. Så länge NAV finns i Norge kommer strömmen av asylturister till Norge att fortsätta och att öka.

Galskapen vil ingen ende ta i Sverige
Disse to på bildet ovenfor, er det de i Sverige kaller flyktningebarn. De får automatisk opphold i Sverige. 


Borlänge er en kommune i Sverige som økonomisk er skakkjørt og knapt har penger til nødvendige forpliktelser i kommunen. Årsaken er at de har hatt åpne dører for masseinnvandring i flere år. På tross av dette, har de nå kommet.....


......överens
 med Migrationsverket om att ta emot ytterligare 15 “ensamkommande” från främst Afghanistan. Samme Kenneth Persson (S) som för några månader sedan beklagade sig över att kommunen inte klarade anstormningen av somaliska anhöriga har mu kommit på andra tankar och säger till media att beslutet “känns bra”. Endast Sverigedemokraterna röstade emot.

I just detta boende är det tänkt att man ska plöja ned ännu mer resurser än normalt för att på ett bättre sätt kunna ta emot sådana “barn som haft det extra svårt från Afghanistan och andra håll i världen” som Persson formulerar det. De 15 “barnen” ska tas omhand av inte mindre än 30 anställda, dvs två personal per “barn”. Detta skall jämföras med personaltätheten på förskolor, äldreboenden osv där det ofta kan gå flera tiotals barn och gamla per personal.Les hele - og få med dere  leserkommentarene hos Avpixlat: Borlänge storsatsar på nytt boende för “ensamkommande”

Saturday, June 8, 2013

I Sverige kan menn bruke kjolerBildet over er av en mann - ansatt i Roslagsbanan i Stockholm. Der kan man se mannlige konduktører som går rundt i kjole - fordi ledelsen nekter menn å bruke shorts på varme sommerdager. Kjole, derimot, et helt ok - fordi i Sverige kan den enkelte selv bestemme hvilket kjønn de tilhører.

Tror du dette er en vanvittig fleip? Les i så fall hele historien hos Avpixlat i Sverige:
Politisk genusneutralitet går före förnuft hos Roslagsbanans ledning

Skulle du fortsatt ikke fått med deg at Sverige har blitt et land det vettet og forstanden har rømt landet, så bør du sannelig se til å oppdatere deg!

Mentalt åreforkalkede forskere hos Statistisk Sentralbyrå

Søren også - jeg trodde jeg hadde gjort meg ferdig med SSB for en stund, men så oppdager jeg enda mer om Statistisk Sentralbyrå, skrevet av Human Right Service - som jeg er sikker på er uglesett i SSBs lokaler. Hvorfor? Fordi Human Right Service gang på gang har stilt SSBs "forskere" i et latterlig lys ved å påvise udugeligheten hos SSB.

Så altså, to damer, Hege Storhaug og Rita Karlsen hos Human Right Service, har utallige ganger rundjult disse åpenbart åreforkalkede forskerne hos Statistisk Sentralbyrå:

"Statistisk sentralbyrå (SSB) går i dag i rette med Finansavisen og Hege Storhaug fordi disse har benyttet seg av SSBs tall. Tallene er riktige nok, bevitner SSB, derfor er det vanskelig å få tak i hva SSB egentlig kritiserer annet enn at tall er blitt aggregert på en annen måte enn de selv har gjort. Kronikken fra SSB lukter mer som (et politisk) bestillingsverk....

....Hvis ikke alle i Norge bidrar til felleskassen, blir felleskassen raskere tom. Noen må betale for dem som ikke jobber, men er på ulike trygder og tiltak. Og tallene, som SSB ikke bestrider, de er jo tross alt dere egne, forteller at det er svært ulik skatte- og trygdeprofil på norske, vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere, der førstnevnte er mest ”lønnsom” for norske finanser og sistnevnte det motsatte. 

Er det dette vi skal tie om? Eller skal vi ikke bruke kalkulatoren og legge sammen inntekter og utgifter? Skal vi øke skattene slik at karusellen kan fortsette? Eller skal vi ha mindre velferd, for eksempel ved å betale for egne helsetjenester, slik at vi kan fortsette å finansiere arbeidsføre som ikke er sysselsatt? Da er del vel på sin plass å minne om at dette vil gå utover alle i dette landet, uansett hvilken opprinnelse den sysselsatte måtte ha og ditto for den som er en trengende stønadsmottaker...."

Les hele: Flaut fra SSB

Bør skrives ut og henges på alle kontorvegger hos SSB

"...Hvis det er ønske­lig kan vi selv­føl­ge­lig dis­ku­tere hvor­vidt Norge bør bruke 4.100 mil­li­ar­der på ikke-vestlig inn­vand­ring hit til lan­det fordi det kom­mer inn­vand­rerne selv og deres opp­rin­nel­ses­land, som f.eks. Soma­lia og Pakis­tan, til gode - og ethvert poli­tisk parti står like selv­føl­ge­lig fritt til å vedta og ned­felle i sitt parti­pro­gram at de går inn for dette. Men vel­gerne har uan­sett krav på å bli infor­mert om hvem, hva og hvor­for, og det er her SSB kom­mer inn i bildet.

For siden når begynte land å holde seg seg med stat­lige sta­ti­stikk­by­råer for at de ansatte skal drive poli­tikk eller bidra med hjerte­gode tall med suk­ker på? Tall er tall, og i mot­set­ning til hva sta­ti­stikk­akro­ba­ter som tid­li­gere forsk­nings­sjef iSSB Lars Østby og store deler av inn­vand­rings­op­ti­mis­tene later til å tro, så har man altså slike byråer for at de nett­opp skal levere tall­ma­te­riale for ståa og sam­funns­ut­vik­lin­gen, slik at lan­dets til enhver tid sit­tende regje­ring og stor­ting i sin tur kan ta avgjø­rel­ser på noen­lunde infor­mert grunnlag.

SSBs jobb er mao å bidra med infor­ma­sjon, ikke poli­tikk - det har vi jo andre folk til å ta seg av, som f.eks. folke­valgte poli­ti­kere. Det skal rik­tig­nok sies at der er klare for­bed­rin­ger i SSB, men med Holmøy og Strøms kro­nikk i Aften­pos­ten er det mye som tyder på at arven etter den for­rige, poli­ti­se­rende ledel­sen sta­dig sit­ter i veggene....."

Skitt au - skriv heller ut hele artikkelen og tapetser alle veggene hos Statistisk Sentralbyrå med det som er skrevet her: SSB: Med forutsetninger mot bedre vitende

Og som om ikke det var nok - her kommer mer som vil plage de politiserte statistikerne hos SSB:

"...Det bemer­kel­ses­ver­dige er at de (Holmøy og Strøm) etter­la­ter et inn­trykk av at det hef­ter noe ved Finans­avi­sens prognose.

Den har “dis­ku­ta­bel infor­ma­sjons­verdi”. Jaha? Har ikke SSBs pro­gno­ser også det? Til­syne­la­tende ikke, for i sine egne bereg­nin­ger har de lagt til grunn en “rea­lis­tisk befolk­nings­frem­skriv­ning”. Men har ikke befolk­nings­frem­skriv­nin­gene fra SSB også vist seg å være av nokså dis­ku­ta­bel informasjonsverdi?..."


Så, beklager SSB, dere må nok skrive ut og tapetsere veggene med også denne artikkelen:
Olje på bølgene


Friday, June 7, 2013

More madness from England


....As it turned out, when the Telegraph, Mail, and innumerable smaller papers referred to a nationwide “backlash,” what they meant was not a wave of beatings, bombings, or anything like that. What they were talking about was, mostly, this: people around the United Kingdom had been exercising what they thought was their right to free speech by posting on Facebook and other social media comments that were critical of Islam. Period. And the British government – this is by far the most important part – was treating these speech acts as crimes. Why wasn’t that the headline – that British authorities were using the Rigby murder as an excuse not to finally take action against the countless Muslim “refugees,” “asylum seekers,” and so forth within its borders whom it has long known to be threats to public safety, but, rather, to clamp down on those few solid citizens who, in the wake of the murder, had dared to tweet the truth about the Religion of Peace?

But no: the British media were going along with the whole chilling business – reporting on criticism of Islam as if it was indeed a high crime, and reporting on the arrests of those who had engaged in such criticism as if arresting people for such acts were perfectly justifiable.....


....The grim fact, alas, is that if the Rigby murder and its aftermath demonstrate anything, it’s that Islam is still very much on the march in Britain – and free speech increasingly in retreat.

Is the British police insane?

In the hours immediately after the Woolwich attack, Kent police arrested, handcuffed and charged an 85-year-old woman alleged to have made abusive remarks near a mosque. At the same time, police in Bristol arrested two men in their 20s alleged to have made offensive comments of a racial or religious nature on social media.....
 

....The police seem only too happy to arrest people for making offensive remarks on Twitter. For example, in 2010 they even arrested a trainee accountant frustrated over delays at Robin Hood airport in Doncaster, for joking on Twitter that he was going to blow the airport ‘sky high’. And then, of course, there were those two men in their 20s arrested in Bristol following Drummer Rigby’s death, accused of making offensive comments.

The police also seem unbounded in their enthusiasm for arresting celebrities in Operation Yewtree, set up to investigate the Jimmy Savile scandal. 

Accusations of sexual misdemeanours stretching back decades have resulted a flurry of high-profile, heavy-handed arrests of individuals such as Dave Lee Travis and Rolf Harris in what increasingly appears to be a witch-hunt.

Following the hacking scandal at the News of The World, dozens of journalists of national newspapers have been arrested in dawn raids on their homes, with their children’s bedrooms being turned upside down in search of ‘evidence’ against them. Only a handful have been charged, yet they are treated as if they are terrorist suspects.....Read more: Don't 'monitor' him. Lock him up and throw away the key

Thursday, June 6, 2013

Galehuset Sverige

Og her kommer mer om galmannslandet Sverige - skrevet av den svenske journalisten  Julia Caesar. Hvis du tror det er fantasi det du kommer til å lese, da vitner det kun om at du ikke har fulgt med på hva som skjer.
"Upploppen och de anlagda bränderna i svenska förorter har riktat internationell uppmärksamhet mot Sverige och föranlett omfattande publicitet i internationella media. Förenklat kan reaktionerna delas upp i två kategorier. Den ena gnuggar sig häpet i ögonen – “Oj, hur kan detta hända i mönsterlandet Sverige?” Den andra är öppet skadeglad mot ett land som länge har spelat världssamvete och kritiserat andra men själv nu bokstavligen sitter i skiten. Sällan har avgrunden mellan Sveriges självbild och andra länders bild av landet avtecknat sig så tydligt. Sverige är inte längre ett land att avundas. Folkhemmet börjar lukta illa. Ut över världen sprider sig en odör av självgodhet, förljugenhet, enfald och hyckleri.

I utländska öron låter namnen på de svenska förorterna som namn ur Ikéakatalogen: Tensta, Rinkeby, Husby. Bara bokhyllan Billy fattas. Det är i Husby och många andra förorter över hela landet som nya invandrare och flyktingar hamnar. I motsats till den svenska ursprungsbefolkningen har de garanterad förtur till bostad, och de lägenheter de får har en standard som de inte ens skulle kunna drömma om i de länder de kommer ifrån. De har samma demokratiska fri- och rättigheter som de som tillkommer landets ursprungsbefolkning. De har tillgång till hela det svenska gottebordet av sociala förmåner, och dessutom speciella förmåner som enbart tillkommer invandrare, till exempel så kallade instegsjobb.

Inget annat land erbjuder sådana förmåner

Om du har fått dina asylskäl prövade och fått avslag eftersom du saknar asylskäl kan du stanna kvar illegalt i Sverige. Du belönas då med fri skolgång samt sjukvård, tandvård och mediciner för det facila priset av 50 kronor. Svenska folket betalar. Om du har fått uppehållstillstånd behöver du inte arbeta utan kan låta dig försörjas av svenskarna livet ut. Du kan göra regelbundna semesterresor till det land du påstår dig ha flytt från. Socialen, det vill säga skattebetalarna, betalar. Inget annat land i världen har någonsin erbjudit andra länders medborgare så generösa sociala förmåner som Sverige.....
.....Hur kommer det sig att just Sverige och svenskarna präglas av denna specifika form av förljugenhetskultur, en hycklarmentalitet som får oss att undvika sanningen som vore den dödlig? Vi avviker kraftigt till och med från våra nordiska grannländer. Förblindade av självgodhet och falsk trygghet tar vi klivet över klippkanten med ett lycksaligt leende på läpparna. Ingenting är ju farligt?

Det finns mängder av förklaringar till det här självskadebeteendet. Ett långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav och som konsekvens en blind tilltro till Farbror Staten är en. En annan är att vi är fredsskadade. Krigsskadade vet vi vad det är. Men fredsskador är en fara som det inte talas om, fast vi borde, särskilt när de visar sig så tydligt som i Sverige....."

Den svenske nasjonaldagen"....Vi har mycket att tacka våra förfäder för, men när jag tänker tillbaka på allt detta idag blir jag uppfylld av sorg. När jag tänker på att alla dessa generationer kan ha slitit förgäves, brutit sina åkrar och kroppar och offrat sina liv i gruvor och osunda fabriker till ingen nytta uppfylls jag av förtvivlan. När jag tänker på hur samvetslösa och korrupta politiker på bara några tiotals år i det närmaste har sålt ut allt som åstadkommits under dessa mer än tusen slitsamma år vill jag nästan ge upp och stoppa bösspipan i munnen. När jag dessutom tänker på att jag själv med egen hand i val efter val under så lång har givit dessa politiker mitt stöd och uppmuntrat dem att fortsätta med sitt idoga förstörelsearbete kommer självföraktet som iskall dusch.

Men när jag idag läser om hur den svenska nationaldagen åter kidnappats och grovt förhånas av företrädare för den djupt folkfientliga mångkulturen förvandlas min förtvivlan till raseri. Jag vill slita flaggan ur deras händer och förvisa dem tillbaka till deras unkna hålor åtminstone denna enda dag. Jag vill slippa se representanter för världens mest osunda totalitära ideologi trampa på minnet av svenska demokrati- och jämställdhetskämpar åtminstone denna enda dag. Denna enda dag på året vill jag vara befriad från åsynen av förtryckta kvinnoslavar i svarta skynken och självgoda skatteförsörjda skäggiga män i klänning. Denna enda dag vill jag slippa få min näsa gnuggad i den mångkulturella dynghögen.

Är det för mycket begärt?...."


Avinors pengesløsing


Se på bildet ovenfor. Det er Avinors nye logo. Sludderet kostet noen titalls millioner kroner å ta i bruk.

Ved hjelp av photoshop kunne jeg ha laget våset for en hudrelapp.

Mysteriet krever en oppklaring

Svenske prinsesse Madeleine fikk onsdag en bot på 1.000 kroner for å ha kjørt i kollektivfeltet på veg til slottet for å forberede sitt bryllup på lørdag.


Det mediene ikke opplyser om, er hva slags oppgave prinsessen hadde. Skulle hun vaske ballsalen? Henge opp nye gardiner? Pynte bordene?


Jeg håper noen av de tusenvis av journalister som nå har inntatt Stockholm for å dekke "begivenheten" kan oppklare mysteriet.


Men det kommer nok ikke til å skje. Da måtte de ha fortalt at den dama har aldri gjort et dagsverk i hele sitt liv og kommer heller aldri til å gjøre noe som er nyttig.


Kunne ikke prinsessen bare ha holdt seg i ro foran sminkespeilet i stedet for å oppta plass i kollektivfeltet?

Actis

Actis er et klassisk, polert hide-out for partitro karrierebyråkrater. Et realt supperåd med dyre kontorer og høye lønninger, som gjemmer seg bak aktverdige, uangripelige agendaer. En plass her fordrer selvfølgelig at man innordner seg folden og forøvrig pludrer lydig med de andre papegøyene.
-LocoMotives

Hun sparket en mann med familie fordi hun var redd han skulle dra Actis ned i søla- ettersom han kritiserte statsministeren. Så ender det med at Actis BLIR dratt ned i søla og folk spør- Actis? Hæ? 17 ansatte? Hvorfor? Hva driver de med?
-helga123

Hadde vanlige folk i dette landet hatt litt baller, så hadde de mønstret en demonstrasjon utenfor lokalene til Actis og forlanget at Anne-Karin Kolstad gikk av.

Ytre venstrekrefter kontrollerer offentligheten fordi de, i motsetning til vanlige folk i dette landet, har forstått at demokrati er en fulltidsjobb, og ikke bare dreier seg om å stemme ved valgene.

Det er på tide at vi tar til gatene, organiserer oss, og anvender konformitetspress, slik som 68erne gjør i samtlige sammenhenger.

Så nå vet dere litt mer - hva Actis er. Har dere lyst til å vite enda mer, kan dere lese disse artiklene:
Få for all del med dere leserkommentarene etter artiklene. Det er saftig, det er underholdende og ikke minst avslørende for klimaet som er blitt skapt i Norge.

Saturday, June 1, 2013

Den kor­rupte poli­tiske ukul­tu­ren i NRK

Folkens, dette er det dere betaler lisens for:

"....I tiden som er gått etterpå, har de mest tone­an­gi­vende mediene med NRK i spis­sen enten igno­rert de sen­sa­sjo­nelle og for­uro­li­gende resul­ta­tene, eller de har for­søkt å avlede opp­merk­som­he­ten fra dem der­som temaet ikke helt kunne unn­gås. Siv Jen­sens tek­niske feil­skjær var såle­des manna fra him­me­len for stats­ka­na­len, og Dags­nytt Attens Anne Gros­vold brukte det for alt det var verdt.

NRKs uke­slutt måtte selv­sagt også for­telle om hvor dum Siv Jen­sen er som tul­ler med tall, og gjorde behø­rig narr av henne med bl.a. å sende lyd­klip­pet tre gan­ger. Det er påfal­lende at Finans­avi­sens artik­kel­se­rie er blitt tiet grun­dig hjel, mens alle kap­pes om å arres­tere FrP-lederen når hun feil­si­te­rer fakta fra den.

En poten­si­ell nasjo­nal­øko­no­misk kata­strofe er altså ingen nyhet, men feil­ak­tig omtale av doku­men­ta­sjo­nen av den blir umid­del­bart bret­tet ut i et kring­kas­tings­stu­dio. Det for­tel­ler alt vi tren­ger å vite om den kor­rupte poli­tiske ukul­tu­ren i NRK."


Les hele: NRK i kjent stil

System-dottene Lysaker og Syse

Utspill, forfattet av pk-filosofene Odin Lysaker og Henrik Syse; som vil begrense ytringsfriheten gjennom politisert moralisme og (human)-etiske påbud for- og på hvem, som er verdige meningsbærende under det sosialdemokratiske nytale-begrepet «ytringsansvar». 

Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo; Arild Pedersen, kommenterer i et ramsalt oppgjør med system-dottene Lysaker og Syse på hva det hele egentlig dreier seg om, når logiske kortslutninger og andre former for dobbeltmoral og ditto doble standarder brer seg innenfor molbo-staten Norge teknokratiske vegger. «Etikismen er den nye moralismen» skriver den frimodige- og genuint oppegående filosof Arild Pedersen; (-Pluto)

Etikismen er den nye moralismen

Les også: Ytringsfrihet


Og ikke minst - dette frastøtende om sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon Actis udemokratiske og diktatoriske overgrepet mot en ansatt: Skrev om Stoltenberg 22. juli - mistet jobben


Og her omtales - og kan leses - eposten fra Espen Daniel Hagen Olsen: Den skjebnesvangre eposten

....Men da Espen Daniel Hagen Olsen, etter at alt om Utøya var kjent, leste Anders Ulsteins kom­men­tar til stats­mi­nis­te­rens reak­sjon på bom­bin­gen av regje­rings­kvar­ta­let, skre­vet før alt om Utøya var kjent, er det liten tvil om at hans moralske indig­na­sjon løp løpsk. Det var ikke nok å sende avgårde en sint e-post til Docu­ment eller skri­ben­ten: kopi ble også sendt til pres­sen og til Ulsteins sjef.

Hen­sik­ten med denne anstren­gel­sen var klar nok: Ulstein skulle brin­ges i for­le­gen­het i arbeids­gi­ve­rens og offent­lig­he­tens øyne. Mens pres­sen hadde vett til å igno­rere denne pri­vate per­son­for­føl­gel­sen, hadde vet­tet for­latt ledel­sen i Actis......