Monday, July 29, 2013

Mye AUF, LO og Norsk Folkehjelp bør skjemmes over

AUF, LO og Norsk Folkehjelp - de har gitt støtte til mangt og mye de burde skjemmes over. Kanskje det nå er på tide for disse organisasjonene å ta opp til ny vurdering den moralske og økonomiske støtten de gir til Antirasistisk Senter?

Lars Akerhaug  er journalist og skriver bok om radikal islam i Norge:

...Da jeg sammen med flere andre AKP-ere og RV-ere startet «Komiteen for et Fritt Irak» satt jeg i ledelsen av RV. Budskapet vi fremførte i offentligheten var kort oppsummert et forsvar for drap på norske og internasjonale styrker i Irak. Det skjedde med aksept og etter hvert støtte fra Rød Ungdom og Rød Valgallianse.

Men disse radikale standpunktene var ikke noe som kun ble fremført av ytterliggående grupper. Vi fikk gehør. Og det å skaffe politisk støtte for slike kampsaker var et strategisk mål. Jeg deltok i møter med organisasjoner som AUF, LO og Norsk Folkehjelp i forbindelse med arbeid for palestinernes sak, eller mot norsk deltakelse i de internasjonale operasjonene i Afghanistan og Irak. I dag synes jeg det er vanskelig å forstå at slike organisasjoner overhodet ville ha noe med oss å gjøre. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke ble møtt med mer motstand. Det var selvsagt ikke slik at vi alltid møtte åpne dører. Men jeg kan ikke huske en eneste gang å ha blitt møtt med et kontant svar av typen «dere vil vi ikke ha noe med å gjøre, dere er for radikale».

Den gangen tenkte jeg naturlig nok ikke slik: For oss ga samrøret med seriøse organisasjoner legitimitet for vår radikale dagsorden. Hele tiden var det en balansegang mellom hvor ytterliggående standpunkt man kunne fremme, og hvor mange man kunne samle bak paroler og demonstrasjoner til støtte for disse kravene. Til grunn for dette ligger det også en erkjennelse av at de politiske oppfatningene man innehar, egentlig er fullstendig uspiselige for folk flest. Derfor foretrekker man ikke å snakke så veldig høyt om hva man egentlig mener. Likevel var jeg fast overbevist om at jeg hadde rett. Vår agenda var riktig, uansett hvor liten minoritet vi utgjorde.....


....Før så jeg på tilværelsen med et slikt alvor at det var tvingende nødvendig å overbevise andre om at jeg hadde rett. I dag tenker jeg at det er tvingende nødvendig at andre er uenige med meg.

Selvsagt vil mange venstreradikale si at slik tenker også de. Likevel er den norske venstresiden preget av et syn på verden der det kun kan finnes ett riktig svar, én riktig oppfatning. Verden tolkes i lys av en evig strid mellom arbeiderklassen og kapitalistene, der revolusjon er den eneste løsningen. Det kan virke absurd å snakke om revolusjon i Norge. Men for oss virket det helt logisk og nødvendig.....

Les hele: En tur til psykologen kanskje?

Les også: Radikal logikk

....Islamistene har kynisk utnyttet mulighetene det vestlige samfunnet har gitt. Etter å ha blitt forfulgt av regimene i hjemlandet så de seg nødt til å søke tilflukt utenfor den muslimske verden. Her fant de raskt ut at det de først så for seg skulle være et midlertidig oppholdssted bød på overraskende muligheter til å rekruttere og bygge et nettverk. Det er ikke rent få islamistiske krigere som har blitt uteksaminert fra europeiske Koran-skoler....

Saturday, July 27, 2013

European Islamo-Fascist Police

Thank you, Bruce Bawer, for letting the world know about Norway - even the dark side of it. 

Here is another article written by Bawer that people should read:

The Rise of European Islamo-Fascist Police


"...It was also in 2010 that thirty gays held a group walk across Grønland in defiance of the burgeoning presence of morality police there. One of the participants told a reporter that several of his gay friends who lived in Grønland had been “knocked down right outside their homes” by the enforcers of sharia. The point of the walk was to demonstrate that “many different people with various religions and sexual orientations can live together.” Alas, it takes more than a single stroll through Muslim streets to crush the morality cops’ power. In a June 2012 article, Somali-Norwegian writer Amal Aden reported that the cops had in fact spread beyond the capital to other Norwegian cities, including Kristiansand. And last October, Erik Torset, a gay man, and Jean Jacobsen, a transsexual, both of whom live in the heavily Islamic Oslo neighborhood of Tøyen, complained that Muslims who used to just taunt them and their friends were now attacking them physically. Muslims had thrown stones at Jacobsen; Torset, for his part, had ended up on crutches after a shop sign was torn loose and flung at his legs. Everyone in Oslo knows that the city’s Muslim neighborhoods are dicey territory for infidels, especially gays, but the head of Norway’s gay-rights organization told Aftenposten that (surprise!) he had no reason to believe that gay-bashings occur more frequently in Muslim areas than in other parts of town. Jacobsen, however, can’t afford to stick her head in the sand: she said she was considering moving out of Tøyen. This is how a neighborhood becomes a Muslim enclave, a no-go zone, a sharia realm – one assault, and one move, at a time.....

.....Norwegian newspaper articles on this topic are, needless to say, never complete without a comment or two from folks in authority eager to make light of the problem. Anne Myhrvold, principal of one of Oslo’s growing number of majority-Muslim schools (fewer than 4% of the kids have Norwegian as a mother tongue), said she’d heard about students being criticized for not wearing hijab, but she took the line that this is no different than being called fat or whatever. Lena Larsen, a convert to Islam who used to head the Islamic Council of Norway and is now at the University of Oslo (where else?), also dismissed the situation, insisting that it goes both ways – non-Muslims, after all, often cast suspicious looks at veiled women. (The difference, naturally, is that I have yet to hear of non-Muslims throwing rocks or shop signs at captives of hijab.)

Larsen isn’t alone in drawing a moral equivalence between Muslim morality police and non-Muslims who chafe at the sight of garments that betoken subservience. A couple of years back, Norwegian anthropologist Lorenz Khazaleh responded on his blog to some of the above-cited news stories. Contending that “it’s wrong to link social control and harassment to ‘foreign cultures’ or ‘Muslims’” – and especially wrong to paint a picture in which white Norwegians (Allah forbid) occupy the moral high ground – Khazaleh underscored the fact that “social control exists in every society.” In Norway’s small towns, for instance, “networks of old women” keep an eye on how local girls dress and behave. Then there’s the “white feminists who criticize Muslim girls’ dress code.” (Hmm…which feminists would those be?) Khazaleh seconded an inane observation by writer Erling Lae, who complained that since Norwegian pastors aren’t held responsible for their parishioners’ foolishness, why should imams be? And Khazaleh congratulated a noted sociologist for “remind[ing] us that the morality police have their good side” – for example, Christie argued, it’s good for an adult to stop a child he doesn’t know from crossing at a red light. (As if this be compared to threatening a comedian with death!)...."


Thursday, July 25, 2013

Uinteressant at Oslo forfaller?

Hva skal man si om verdens dyreste hovedstad i et av verdens rikeste land, når det offentlige ikke har råd til å ta vare på helsen til de aller minste? Svaret er: fasaden er pen, ja da, men gjelden den vokser og den vokser og den vokser, mens Fabian Stang hever sjampanjeglasset og ikke vil snakke om annet enn alt som går så godt.

Det var egentlig en sjokknyhet Aftenposten formildlet i går. Men andre medier plukket den ikke opp, og det ble heller ikke debatt i Her og Nå eller Dagsnytt 18. For hvorfor ødelegge idyllen?

....Den som nok er gladest for at journalister flest synes Oslos tilstand er helt uinteressant er nok Fabian Stang, som venter på neste anledning til å mobbe dem som berettiget er bekymret for hovedstadens fremtid.

Les mer her: Oslos forfall

Wednesday, July 24, 2013

Aften­pos­ten drar voldtektsofferet Dal­elv ned i søla

I gamle dager kalte Porno-Hagen Dagbladet for ludderet i Akersgata. Det gjelder nok fortsatt. Men Dagbladet er ikke lenger alene - også Aftenposten har flere ganger demonstrert sine luddertendenser. (Her iler jeg til med å beklage overfor de ekte ludderne at jeg sviner dem til ved å sammenligne dem med disse to grisete avisene).

Dagens griseri fra Aftenposten er et utspekulert og nedrig angrep på voldtektsofferet Marte Dal­elv. Ludderet Aftenposten forsøker å dra Marte ned i søla ved å så tvil om hennes historie.

"Marte Dal­elv (24) har gjen­nom­gått et lite hel­vete. Enorm inter­na­sjo­nal støtte gjorde saken til en belast­ning for Dubai, som måtte benåde henne. Sans for rett­fer­dig­het besei­ret sharia.

Men i denne lyk­ke­lige stund vel­ger Aften­pos­ten ved jour­na­list Andreas Slett­holm å levere et ytterst ned­rig angrep på Dal­elv. Slett­holm site­rer den stats­eide avi­sen The Nation, som kan opp­lyse at Dal­elv seks dager etter den første anmel­del­sen valgte å trekke den. - Der­med hadde ikke ret­ten noe annet valg enn å dømme henne, skri­ver the Nation, og Aften­pos­ten gjør deres ord til sine: Avi­sen later som om dette er en kor­rekt og objek­tiv beskri­velse: Dalev var selv skyld i at hun hav­net i ulykken.

Det er grovt og utspekulert.


Enhver presse­mann vil gjen­kjenne the Nations tenden­siøse jour­na­lis­tikk, og behov for å hvit­vaske og unn­skylde egne myn­dig­he­ter. Det lyser gjen­nom både lede­ren og nyhets­sa­ken. Men Aften­pos­ten site­rer begge som om de var tro­ver­dige kil­der. Der­med tar Aften­pos­tens Dubais parti mot Dalelv."

Les redaktør Hans Rustads hudfletting av Aftenpostens grisete journalistikk her:

Aftenpostens nedrige angrep på Marte Dalelv

Noen av leserkommentarerene hos Document:


Aftenposten lever opp til sin rolle som komplett uetterrettelig og løgnaktig i sin frenetiske "kamp" til støtte for alt som smaker av islam og altså også sharia. Det er så patetisk og skammelig at man blir uvel. Det må være direkte pinlig og flaut for hederlige mennesker å jobbe i Aftenposten. Er det noen av dem igjen der, tro?

-ixus90


Tabloidavisen Aftenposten har ikke lenger reflekterte skribenter. Når det av og til kommer en lesverdig artikkel der, er den nesten uten unntak skrevet av noen utenfor avisen. Det er høyst forståelig at Dalelv etterhvert sa det hun trodde ville få henne ut av varetekten i "ferieparadiset" Dubai. I Norge nærmer seg valg og den politiske ledelsen i departementene har fått beskjed om å få frem så mange positive saker som mulig i mediene. Barth-Eide i Utenriksdepartementet prøver å ta æren for at Dalelv slapp fri, men det er ikke tvil om at det var den massive dekningen i medier over nesten hele verden, som førte til at hun slapp ut av landet. Emiren av Dubai, som har investert det meste av sin formue for å forsøke å gjøre Dubai til en av verdens fremste turistdestinasjoner, innså at saken (på toppen av et par lignende saker tidligere) lå an til å bli en katastrofe for Dubai som destinasjon, derfor grep han inn. Med mye gull og glitter er Dubai lykkes i å bli en attraktiv destinasjon for verdens nyrike, men bak fasaden er det menneskefiendtlig og primitiv sharia som gjelder.

-cortado

Tuesday, July 23, 2013

Pat Condell på Twitter om frifinnelsen av Marte

The woman jailed for being raped in Dubai has been pardoned. I bet she won’t show such a disregard for the law again.

Totalt bevisstløse om hva Sharia er


Sakset fra kronikken: Marte, Norge og sharia


"...Det er også naturlig å nevne Trine Skei Grande. Hun har benyttet Martes sak til egenprofilering ved å rette kraftig kritikk mot regjeringen for ikke å ha vært skarpe nok i protesten mot dommen. Men i 2011 tok hun selv et følelsesladet oppgjør med dem som påpeker faren for at islamske verdier skal få økende innpass i Norge: «Islamofobi er et samfunnsproblem. Islam er det ikke,» skrev hun.

I samme gate befinner Torbjørn Jagland seg. I 2010 presterte han å si at sharia ikke har noe med islam å gjøre. Dette er ren ønsketenkning, uten forankring verken i islamsk teologi eller praksis. Jagland har også likestilt koranbrenning med mord.


Denne ufarliggjørende holdning overfor sharia ser vi også i stor utstrekning i dagens Midtøstenforskning, ikke minst hos Knut Vikør, som i 2003 uttalte at «innholdet i Shariaen er totalt fleksibelt, mye mer enn vi tror».Da NRK i 2010 skrev at flere norske imamer er positive til shariaråd i Norge, uttalte leder for domstolsadministrasjonen Tor Langbach at det var sannsynlig at lignende ordninger vil bli opprettet i Norge. «Det ville vært hensiktsmessig med et politisk engasjement som ser litt nøkternt på hva dette faktisk er» uttalte Langbach, som om sharia var noe harmløst og helt legitimt...."

Stoltenberg og UD kan ikke stjele æren for at Marte er friOvenstående er en av mine kommentarer hos Human Rights Service. 
Klikk på bildet for større format.

Og i dag ser vi i en kronikk blant annet dette:

"...Det var media som reddet Marte. Emiren i Dubai grep til slutt personlig inn og sørget for Martes benådning. UD våget ikke kreve hennes løslatelse på grunnlag av menneskerettighetsbrudd, og kan ikke få æren for utfallet. Saken synes også å ha blitt behandlet som en hvilken som helst sak hvor en nordmann er tiltalt for lovbrudd i utlandet, inntil den altså sprakk i forrige uke. Martes situasjon var kjent for myndighetene siden mars, tilsynelatende uten at det skjedde noe.

Martes sak viser at internasjonalt press virker. Om enn bare på grunn av frykt for å miste turister, økonomisk støtte eller handel med Vesten. Hvorfor brukes ikke dette mer direkte som pressmiddel overfor totalitære og repressive stater?..."


Det hjelper ikke at Stoltenberg står på TV og skryter utenriksministeren og UD opp i skyene. Alle vet nå at de har vært pinlig  unnfallende og at det var det internasjonale mediepresset som fikk shria-landet UAE til å løslate Marte.

Monday, July 22, 2013

Du kan banke kjerringa di

Forutsatt, naturligvis, at du bor i De forente arabiske emirater, for eksempel i Dubai, eller et annet Shahira styrt land. 

Tror du vi tuller? Les Wikipedia, om United Arab Emirates.

"...The Federal Supreme Court ruled that wife beating is not illegal, as long as it leaves no physical marks on the victim...."

Her kan du lese om loven Sharia - en lov som Erna Solberg (H) hadde en velvillig innstilling til da hun var kommunalminister. Du kan fordype deg litt i norske politikers naivitet ved å lese denne artikkelen: Ga Marte oss den endelige vaksinasjonen? I den artikkelen kan du, med skrekk og gru, lese også dette:

Men sharia er operativ inn i norsk rett, som doktorgradsstipendiat Katja Jansen Fredriksen viste i 2009, ved at dommere kan akseptere at et ekteskap selv velger å følge shariaens normer i eksempelvis en barnefordelingssak så lenge det ikke går på den alminnelige rettsfølelsen løs.

En leserkommentar hos Human Rights Service:

Nå var det en norsk kvinne. Tenk alle de asiatiske "slavene" som disse araberne har herjet med i årevis. Utrolig nok tror disse araberne at de står over alle andre folkeslag og religioner og behandler mennesker på værst tenkelige måter. Men skulle noen være uheldig å kritisere en araber her i Norge så trekkes umiddelbart rasismekortet........og det av de som er de værste rasistene.
-Habitat 

Sunday, July 21, 2013

Pat Condell om skitten oppførsel hos venstrevridde

Her snakker Pat Condell om venstrevridde personers manglende respekt for andres meninger. En skitten teknikk de ofte bruker, er å rope og skrike ukvemsord slik at politiske motstanderes meninger ikke skal bli hørt.

 

Det er snart valg og skoledebatter igjen. Her kan du se hvordan den røde bermen oppførte seg på en tidligere skoledebatt. Uheldigvis for dem - det er lagret for all fremtid på internett. Mon tro hva Torbjørn Jagland mener om oppførselen? Er den akseptabel fordi den kommer fra "hans egne" og er rettet mot en politisk motstander?

 

En person som tydeligvis ønsker å kneble andres ytringsfrihet, er Torbjørn Jagland.

Tenk hvis feige Nrk hadde hatt mot til å intervjue Pat Condell, i stedet for å formidle rølet til slottsherren Torbjørn Jagland. Da hadde det gitt en smule mening til tvangsskatten som kalles kringkastingsavgift.

Friday, July 19, 2013

Høyre ønsket shariaråd i Norge


Voldtatt og dømt til fengsel - ikke uvanlig i Shariastyrte muslimske land. Det barbariske ved sharialover kom plutselig tett på Norge. Dommen mot norske Marte (24), fordi den godtroende unge kvinnen anmeldte en voldtekt i Dubai, kan bli en heftig føljetong denne sommeren, der ikke minst penger og politikk kommer i sentrum. Og mangel på moral, og da ikke fra Marte. Tvert om har hennes atferd gitt storpolitikken et slag i trynet.

.....Men det er også andre som sitter i gjørma. Det norske Utenriksdepartementet (UD), med minister Espen Barth Eide i spissen, prøvde i går å «ta avstand fra dommen», men forsøket ble oppfattet akkurat så ynkelig som det er. «Vi gir henne støtte i prosessen frem mot anke,» skrev Barth Eide på sin twitterprofil, som raskt ble parert av FrPs Per-Willy Amundsen med «Er ikke «vi gir henne støtte i prosessen frem mot anke» diplomatspråk for: «vi foretar oss ingenting”?».

Også Høyreleder Erna Solberg hev seg over twitter, med følgende melding (se forrige lenke): «Middelaldersk menneskesyn, norske myndigheter bør reagere tydeligere». Da kan vi kanskje slå fast at Solberg har lært ett og annet siden hun applauderte shariaråd i Norge i 2003. For på 10 år kan en lære seg mye, men den samme Høyrelederen bør påse at kunnskapen brer seg i hele organisasjonen. For i 2010 foreslo Hordaland Høyre på nytt shariaråd, støttet av Høyres innvandringspolitiske talsmann.


Les hele: Marte midt imot makta

Tuesday, July 16, 2013

Så har mediene dummet seg ut igjen

Vårt Land skrev i en artik­kel 15. juli at nord­menn blir sta­dig mer posi­tive til inn­vand­rere. Artik­ke­len ble log­rende gjen­gitt av NRK, Klasse­kam­pen, Dag­bla­det og Aften­pos­ten.

Støt­ten til utsag­net var hen­tet fra SSBs sta­ti­stikk­bank, som viser at 73 pro­sent av befolk­nin­gen sier de mener inn­vand­rere bidrar til beri­kelse av norsk kul­tur. Det er en mar­kant økning fra 2002 da tal­let var 62 pro­sent. Chris­tian Tybring-Gjedde i FrP kom­men­terte: “Jeg tror ikke på dette i det hele tatt. Det er bare å se på hva som skjer i Oslo, der alle flyt­ter vekk fra inn­vand­rerne. Det er ikke noen tvil om at inn­vand­rings­po­li­tik­ken dri­ves mot fol­kets vilje”.


Monday, July 15, 2013

Utvikling i statsstøtte til noen organisasjoner


Klikk på bildet for større format.

Noen leserkommentarer hos Document

Utvikling i statsstøtte. Det er et høyreorientert parti på listen. Klarer du finne det?
-Stein-Kristian Magnussen

Ser det er en organisasjon som har hatt en nedgang i støtten på 62%...det kan vel ikke bli tydligere enn dette hva som er agendaen til sosialistene!
-krisla64

Sunday, July 14, 2013

Vårt vanstyrte land


Slik er Norge blitt - og kun for å nevne det; det er statsminister Stoltenberg og den rødgrønne regjeringens ansvar. Og utrolig nok - en hel del sier at de vil stemme på disse partiene også ved kommende valg. Det er til å bli målløs av!


Hver eneste dag i sommer har Oslo-politiet løslatt kriminelle, utenlandske statsborgere som ikke har bosted eller arbeid i Norge. Politiet vet heller ikke hvem de er.

I enkeltuker i sommer har over 40 prosent av alle pågrepne i Oslo vært utenlandske statsborgere uten bosted eller arbeid i Norge, viser tall VG har fått tilgang til.


Saturday, July 13, 2013

Tajiks indi­gnasjon er lett å gjennomskue

Tajik er blitt eks­pert på mora­lisme. Når Frp sier at de i regje­ring vil ta en gjen­nom­gang av NGO’er som mot­ar­bei­der deres poli­tikk sva­rer Tajik ikke med at det er deres rett, men for­sø­ker å frem­stille dem som dår­lige men­nes­ker og pre­sen­te­rer et skjønn­malt bilde av egen side.

Det er sym­pato­ma­tisk at Knut Arild Hareide og Ole Mic Thom­mes­sen stil­ler seg bak beskri­vel­sen. Det samme gjør Nils Bøh­mer fra Bel­lona som mener Sand­berg min­ner om Putin. Bel­lona får også run­de­lig fra sta­ten. Hvem lig­ner mest på Putin?


Les hele: Indignasjon

Noen leserkommentarer hos Document:

Lurer på hvorfor hun blander velferdsstaten sammen med støtten til ARS og alle de andre bokstav-organisasjonene? Er det for å innbille folk at det å pirke i subsidieringen av disse er det samme som ett angrep på Velferden?
-Arbeidsrud

I det klimaet som råder i Norge, så henger ingenting på greip.

For å si det veldig enkelt: Per Sandberg har helt rett. Det er forventet at NGO'er som mottar støtte av skattebetalerne, skal opptre nøytralt i forhold til politiske partier. Disse NGO'er kan selvfølgelig være uenig med politiske partiers standpunkt, men de skal IKKE opptre som politiske partier. Og slik venstreekstremistene i ARS oppfører seg, så har Sandberg sitt på det tørre å frata de offentlige tilskudd.

Det blir rett og slett hysterisk av statsråder og trekke inn ytringsfriheten, spesielt m.t.p track-recorden regjeringen har.

Men som kjent, dette er annerledeslandet, hvor opp er ned og ned er opp.

Wednesday, July 10, 2013

Sludderrekord fra Høyres Bent Høie

Det er legi­timt å være til­hen­ger av økt arbeids­inn­vand­ring – med mindre det bare er skue­spill til opp­nå­else av for­hand­lings­kort etter val­get –, men det ville ha vært befri­ende der­som man slapp å høre så grense­løst mange grense­løse dum­he­ter til støtte for denne oppfatningen.

Det spørs vel ikke om Høy­res nest­le­der Bent Høie har satt slud­der­re­kord så langt i valg­kam­pen med denne åndfullheten:

– Nei, det er defi­ni­tivt man­gel på vik­tig arbeids­kraft i Norge. Jeg er selv fra olje­byen Stav­an­ger, som er kom­plett avhen­gig av uten­landsk arbeids­kraft – ikke minst fra land som India og Pakis­tan, sier Høie.

.....Om man anven­der de gamle pro­sent­an­de­lene for yrkes­del­ta­gelse på de nyeste folke­tal­lene, skulle det bli noe slikt som åtte hundre arbei­dere fra det indiske sub­kon­ti­nent i Stav­an­ger, en by med 130.000 inn­byg­gere. Det er altså neppe slik at man ikke får oljen opp av havet uten disse per­sonene. Det er den vi er “kom­plett avhen­gige” av, eller hva? Og om det skulle befinne seg noen olje­in­ge­ni­ø­rer blant disse åtte hundre, kunne de ved hypo­te­tisk behov enkelt ha vært erstat­tet av franske eller ita­li­enske kol­le­ger – dog mot høy­ere lønn.

Lønn, ja. Det er kan­skje der bik­kja lig­ger begravd? Om ikke akku­rat olje­in­ge­ni­ø­rers lønn, først og fremst?....

Monday, July 8, 2013

Norge mangler slike politikereEn av tin­gene vi kan mis­unne dans­kene, er det rik­hol­dige utval­get av poli­ti­kere og kom­men­ta­to­rer som – deres even­tu­elle mang­ler til tross – er rede til å insis­tere på for­ran­gen av lan­dets nasjo­nale kul­tur og sedvane.

Par­la­men­ta­risk nest­le­der og inte­gra­sjons­po­li­tisk tals­kvinne Inger Stø­j­berg i Venstre, det ledende par­tiet på bor­ger­lig side i Dan­mark, tar i dag et kraf­tig opp­gjør med isla­mis­ter som nek­ter å til­passe seg dansk leve­måte i et (rik­tig­nok ikke helt bullshit-fritt) inn­legg i Poli­ti­ken – altså det nær­meste man kom­mer Dag­bla­det i Norge. Vil man ikke til­passe seg, skri­ver hun, bør man over­veie å finne seg et annet land.

Stø­j­berg illust­re­rer inn­led­nings­vis noe av det hun har på hjer­tet med å for­telle om et frem­med­gjø­rende møte:

Sunday, July 7, 2013

Sveriges besynderlige statsminister

Kan vi risikere samme tilstander i Norge som i Sverige hvis Høyre kommer til makten etter valget? Partiet ønsker at Norge skal in i EU (sic!) og Kristin Clemet ønsker vidåpne grenser slik at hvem som helst kan innvandre til landet. Er virkelig et slikt parti kompetent til å styre Norge? Les bare her om vanviddet i Sverige, der statsminister Reinfeldt fra det svenske Høyre blir mer og mer besynderlig:

"Fredrik Reinfeldt ser allt mer ut som en ledsen St. Bernhardshund i ansiktet. Hela hans arbete går ut på att inte göra något som skakar om båten och inte säga något som rör upp damm i det allt mer förtorkade politiskt korrekta landskapet. Är det en statsmans agerande, nej knappast.

Regeringen har infört en invandringspolitik som har gått helt överstyr. Kostnaderna skenar och får nu döljas så gott det går med ”cooking in the books”. Lagar införs men skall sedan inte följas i den politiska korrekthetens namn. Centralstyrningen är grynhård, ingen minister tillåts säga som det är. Kejsaren är naken men faen tar den som påpekar det.

Integrationsminister Tobias Billström ser inte ut som en ledsen St. Bernhardshund men däremot som en rödgråten strykpojke. Han har bett om ursäkt tusen gånger men är beredd att göra det ytterligare en gång om någon ber honom.

Vilket apspel! Reinfeldt och Moderaterna håller på att krackelera och under sådana förhållanden går det inte att hålla alla i schack. Sanningen måste förtigas till varje pris. Billström säger det alla vet är sant och han har insett att han tilldelats svartepetterposten i regeringens misslyckande.

När han dristar sig att säga sanningen om än med färgstarka ord i blekhetens rike blir han hårt bannad och offentligt avrättad. Han skall nu få behålla halsen på en nåder och på obestämd tid. Men han har ögonen på sig. Det viktiga är att han inte åter igen säger ”fel saker”.

Att han tar det, att han låter sig förnedras, ställer sig på knä och ber om förlåtelse, visar på en man helt utan självrespekt och kurage. Han skulle ge Reinfeldt fingret och tacka för sig om han hade någon stake i sig. Det skulle ge respekt och understryka att Reinfeldt är en kejsare utan kläder. Men, nej. Rödgråten ber han om förlåtelse ännu en gång och säger utan att uttala det att han kan be om förlåtelse ytterligare tusen gånger om det krävs.


Jag antar att Billström inte är en komplett idiot och därför är medveten om vad han säger. Därför blir hans agerande ännu mer förnedrande för honom och ger oss ännu ett bevis på kalibern på våra politiker.

Jag tror att många blir spyfärdiga!"

 

Saturday, July 6, 2013

Sverige er et kaldt og uvennlig land

Det är minst ett år sedan jag var i Stockholm senast. Jag ser mig omkring i en förändrad stad. I Stockholm kan man avläsa hur Sverige mår. Atmosfären är snål, kall, ovänlig. Människor vacklar omkring som drogade zombies i sina avskärmningsbubblor med ögonen oavbrutet klistrade vid sina mobiltelefoner. Bleka anemiska miljöpartiföräldrar som bebor innerstadens mångmiljonbelånade bostadsrätter sliter och drar sina skrikande barn på väg hem från barnomsorgens likriktningsfabriker. På det ärevördiga stamfiket Ritorno på Odengatan är 75 procent av borden upptagna av Macdatorer med vidhängande ägare som sitter och stirrar stint i sina apparater, timme efter timme, medan de sippar på en slät kopp kaffe. Jag vänder i dörren. Ritorno är inte längre ett konditori. Det är ett kontorslandskap. Samma fenomen rapporteras från andra kaféer i stan.

Jag räknar till fyra rumänska tiggare, samtliga kvinnor, bara runt Odenplan. De finns överallt på Stockholms gator, strategiskt utplacerade i tunnelbanan, vid systembolagets butiker, banker och varuhus. Nästan alla går snabbt förbi och låtsas inte se de tiggande kvinnorna.

Så uppiggande på ett skamfyllt förbjudet sätt

De utländska tiggarna är ett nytt fenomen. För något år sedan fanns de inte här. Jag utgår från att många stockholmare ser deras närvaro som ett efterlängtat steg närmare det gränslösa globala paradiset. Äntligen har de fått precis som de ville, innerstadens mångkulturfanatiker som röstar på vänsterns och miljöpartiets rödgröna drömmar och skriker i falsett om öppna gränser och allas rätt att bo i Sverige. Det var väl så här de ville ha det? Äntligen lite exotisk mångkulturalism i varje gathörn. Så uppiggande, på ett skamfyllt förbjudet sätt, att se människor som har det så mycket sämre än man själv. Kunna skänka en slant och känna sig som en oöverträffat god människa.


Det här är den hyllade fria rörligheten inom EU. Den som utropades med pukor och trumpetfanfarer och skulle bli så fantastisk. Ledarna för den organiserade brottsligheten skulle aldrig nedlåta sig själva till att sitta på en filt och frysa i vinterkylan åtta timmar per dag. Deras slavar får göra jobbet – sådana som kvinnorna runt Odenplan.

Les resten av Julia Caesars kronikk: Söndagskrönika: Till fest med Schengen

Congratulations to the Muslim Brotherhood
Friday, July 5, 2013

Our crippling fear of the truth

Merkelig, når jeg lytter til Pat Condell i denne videoen, sitter jeg med en følelse av at han snakker om norske Antirasistisk senter, SV, Nrk, Aftenposten og alt annet venstrevridd herk vi sliter med her i dette landet.

Thursday, July 4, 2013

Rune Berglund Steen og Antirasistisk senters rasisme


Dette er noe av det Hege Storhaug skriver i Bergens Tidende om Antirasistisk senters rasisme og diskriminering:


"....I 21 år har jeg arbeidet kontinuerlig for at alle som bor i Norge (og Europa) skal ha den samme beskyttelse og de samme menneskerettigheter uansett etnisk eller religiøs bakgrunn. Det har vært en ekstremt tung kamp nettopp på grunn av de diskriminerende og undertrykkende holdningene til Berglund Steen og co på den ytre fastlåste venstresiden. De har gjort alt som står i sin makt for å dekke over massivt med overgrep og systematisk diskriminering grunnet hudfarge og religion. Arrangert ekteskap skal forsvares, en tradisjon som knapt kan gjennomføres uten voldtekt i ekteskapet fra dag en. Barneekteskap inngått i leiligheter og moskeer i Norge skal ikke snakkes om. Islam og moskeer skal forsvares – til tross for at islam er en ”religion” som systematisk i sitt lovverk undertrykker kvinner og ikke-muslimer, og generelt er diskriminerende i sitt grunnvesen. En slags overmenneskeideologi. Likeledes skal hijab på jentebarn snakkes bort på bekostning av barns frihet. Vi skal ikke gjeninnføre helseundersøkelser for å beskytte jentebarn mot et av verdenshistoriens verste systematiske overgrep, nå i full vigør på norsk jord, kjønnslemlestelse.

Har leserne sett disse moraldommerne noensinne rope ut i fortvilelse over at Norges nye jenter og kvinner kan oppleve et liv her som vi aldri har sett maken til i norsk historie?


Det er dette som er vår tids verste rasisme og diskriminering, for dette skjer kun på bakgrunn av ett faktum: disse herrene ser hudfarge før individet, de hører imamens messing før de tenker på opplysningstidens betydning for den friheten og beskyttelsen som borgere som de selv nyter så uendelig godt av....."

Ekkokammeret AUF

Ekko-kammeret og indoktrineringsleiren AUF har startet sin sommerleir og den aldrende ungdomsledren, Eskil Pedersen, hadde følgende å si i sin åpningstale;

– Likestilling er knapt nevnt i Høyre og Frps programmer. Men de lever i en fantasiverden dersom de tror at likestilling har kommet av seg selv, sa Pedersen til hundrevis av applauderende AUF-ere i den våte gressbakken på Gulsrud.

– Jeg kan liksom se for meg Siv Jensen og Erna Solberg. Solberg som tralter og vralter rundt med sånne små stempel der det står «frihet» på og stempler på alt de kommer over. «Rimi-Hagen – frihet fra å betale skatt». «Akademiet privatskole – frihet til å tjene penger på elever». «Svensk ungdom – frihet til å være arbeidsledig». «Oljefondet – frihet fra å spare til framtida», harselerte Pedersen.

Legg merke til hvilke "knapper" Pedersen trykker på. Påvirkningsknappen "Rimi-Hagen" er alltid populær på venstresiden,  en venstreside som sjelden eller aldri gjør noe annet enn å bruke andres penger. Pedersen vet meget godt at de unge han snakker til, mangler kunnskaper og forutsetninger for å se og avsløre det mentale slagget han legger fra seg.  

Hadde Pedersen sagt at verden vil gå under hvis det blir regjeringsskifte, hadde han trolig blitt møtt med vill jubel og samtlige på indoktrineringsleiren ville si seg helt enig.

Patetisk - helt på grensen til misbruk av unge mennesker i utvikling!

Mediene har mistet forståelsen av demokratiets forutsetninger....Egyp­terne for­står mer av hva isla­mis­men repre­sen­te­rer enn vest­lige medier. Vi står i den under­lige situa­sjo­nen at en egyp­tisk kom­men­ta­tor detal­jert kan for­klare hvor­for egyp­terne gjør opp­rør: de vil ikke bli isla­mi­sert. Mens avi­sen som i sin tiden star­tet kari­ka­tur­kri­sen, Jyllands-Posten, på leder­plass for­sva­rer Bror­ska­pet og Morsi.

Det er ikke til å tro..... 

Les hele: En merkelig asymmetri


Analysen her er som mange har uttrykt meget god. Bortsett fra at dette innskuddet stiller et spørsmål, det ikke er grunnlag for. Vi vet at mediene ikke lenger forstår demokratiets forutsetninger, og heller ikke greier å avgjøre når man står overfor en ekstremist: "Det er besyn­der­lig. Vest­lige medier er opp­tatt av mate­ri­elle for­hold, men synes ikke å for­stå Bror­ska­pets angrep på egyp­ter­nes iden­ti­tet og ånde­lige ver­dier. Er det fordi de har mis­tet dem selv?"

Vi ser jo at mediene har mistet forståelsen av demokratiets forutsetninger, ellers hadde de aldri sluppet til hijaben i det offentlige rom, som er en diamentral motsetning til det åpne ansikt som forutsettes i rettssamfunnet; spesielt det viktige vitneinstituttet, som fordrer at folk kan identifiseres som vitne av hvilkensomhelst "tredje person", altså vitne i 2.potens. I demokratiet skal stemmeseddelen skjules, men nettopp ikke ansiktet til den som stemmer. Det må jo være evident, all den tid vi må vise legitimasjon i valglokalet, og for så vidt ved forespørsel overalt i samfunnet.

Mediene forstår heller ikke at selv med et flertall i folket, kan ikke en majoritetsregjering trumfe alle minoritetens interesser, det er en forutsetning for demokratiet, at minoriteten får ha sine retter i behold til neste omprøvende avstemning. Men det er selvsagt mulig at Egypt med hele sin befolkning av mest analfabeter, rett og slett ikke er modent for noe demokrati. Man kan si at dagens politikere er i ferd med å innføre den samme type "ignoranse" i vårt eget system, ved at stemmerettsalderen skal senkes. Snarere griper mange av oss i å tenke, at det burde vært innskjerpet at stemmeretten er en viktig forpliktelse, til å ha satt seg inn i det som foregår i samfunnet. Men det er vel ganske fåfengt.

Fjordmann er eksempelet på at norske medier ikke forstår hva en ekstremist er heller, og tross tilgjengelige artikler i lange baner fra mannens side, ikke har noen sitater å føre i marken til støtte for sitt syn, unntatt dette med "deportasjoner". Her har Trond Berg Eriksen satt tingene helt på plass, ved å betone deres inkompetente karakteristikker fra en rekke hold, inkludert en professor fra Humbold universitetet i Berlin, som kalte Fjordmann "fascist" og "rasist" her om dagen, uten et forsøk på å gjengi noe i hans skriftstykker som kunne begrunne det, opp mot fascismens lett påviselige hovedkjennetegn.

Eriksen karakteriserer denne typen uttalelser i en glitrende, logisk oppstilling i siste utgave av Morgenbladet, der han viser til det direkte inkompentente ved å ta i bruk en rabulist som en kølle mot selve ytringsfriheten (!):
" (Jeg) liker (-) dårlig insinuasjonen om at Fjordman og Breivik skulle være like gode. Den første er en ustraffet rabulist, den andre er en dømt massemorder. Jeg skjønner fristelsen til å bruke massemorderen som kølle i oppgjøret med rabulisten. Men det som da utspiller seg, er anskuelighetsundervisning i en av normaliseringsterrorens sentrale mekanismer – at man bruker det verste, det som alle er enige om å fordømme, for å ta knekken på noe helt annet".
Det er treffende sagt, men er det ikke nettopp denne febroide tendensen som har tatt overhånd blant norske akademikere, som uten synbare hemninger låner øre til "terrorprofessoren" Lars Gule i Litteraturhuset, og lar formann Jørgen Lorentzen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening slippe den samme køllen løs mot alle medlemmer og mulige søkere til foreningen, som kan regnes til de såkalt "islamofobe" ... altså lar demagogi av verste slag slippe løs i selve landets mest framskutte intellektuelle miljø, uten at medlemmene massivt og impulsivt går til forsvar for de demokratiske spilleregler!
-wiwaro 

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: En merkelig asymmetri

Wednesday, July 3, 2013

Politiske kjøttbein- Hvor er gründerne, de som kjenner det på kroppen?

* Politikere, bønder og arbeidslivstopper innehar over halvparten av de 131 styreplassene i Innovasjon Norge.

* Bransjene som får størstedelen av midlene, kontrollerer selv pengesekken.

* Innovasjon Norge får nå kritikk for å fordele styreplassene som «politiske kjøttbein».

Les e24 sine artikler om Innovasjon Norge:

Monday, July 1, 2013

Niall Ferguson on importance of civil institutions and more

 "Degeneration and Regeneration after the Cold War." Is the West in terminal decline? Niall Ferguson argues that, less than 25 years after the end of the Cold War and the apparent triumph of liberal democracy and the free market, the economic and political supremacy of Western Europe and North America is fading rapidly. According to the International Monetary Fund, advanced economies continue to pose a serious risk to global recovery. In the euro area, prolonged stagnation looms large, whilst in the United States excessive fiscal consolidation could derail the recent upturn. As developing economies continue to grow, many advanced economies are battling high unemployment, debt, and income inequality. Niall Ferguson argues that these challenges indicate the deterioration of economic and political institutions. What are the causes of this degeneration and what comes next?

 Professor Ferguson is the Laurence A. Tisch Professor of History at Harvard University, a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, and a senior research fellow at Jesus College, Oxford. He has published fourteen books, including The Ascent of Money: A Financial History of the World, Civilization: The West and the Rest, and most recently, The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die. An accomplished broadcaster, in 2009 he won the International Emmy for Best Documentary. In 2010 he won the Benjamin Franklin Award for Public Service and in 2012 the Hayek Prize for Lifetime Achievement. The seminar is open to the general public, no pre-registration necessary.

– Den som fjerner pressestøtten raskest får min stemme

Investor Øystein Stray Spetalen har svart på Dagens Næringslivs 15 sommerkjappe spørsmål. Her er noen av svarene:


Hvor ofte og hva trener du i ferien?


– Jeg trener hjernen hver dag ved å sjekke all feilinformasjonen fra venstresiden i mediene og medierådgivere i Medie-Norge.


Hvor og når er det greit med menn i shorts?


– Klimakrisen i Norge gjør det dessverre mulig å bruke shorts færre og færre dager på grunn av kaldere og kaldere somre. Det må nå bli et evigvarende forbud mot elbiler som fører til kalde somre på grunn av redusert CO2-utslipp i Norge.


Hva gjør deg sint? 


– Autoriteter og medienes kontinuerlige feilinformasjon og unnlatelse av å opplyse om sannheter gjør meg irritert hver dag. Men det er også motiverende å kjempe mot autoritetene i Medie-Norge som i dag er mulig å bekjempe gjennom internett.


Erna eller Jens?


– Den som fjerner pressestøtten raskest får min stemme.


Les resten her: - Norge er og blir Europas største trygdekontor

Ran på ran i Groruddalen i Oslo

– Det er ikke lett å være ungdom i Groruddalen, sier Ronny Ramberg. For ham er historier om ran på åpen gate blitt hverdagskost. Uteseksjonen mener de har for lite informasjon om etnisitet til å konkludere.

Les hele artikkelen her: Alle fire sønnene ble ranet

Det er en kjent sak at Aftenposten er en feig avis - så også i dette tilfellet. De hadde ikke mot til å la leserne kommentere.

Men fortvil ikke. Hos Document kan dere lese hva leserne har å si om Konemor, Aftenposten, sin artikkel: