Saturday, May 24, 2014

When did people stop thinking?

“People don’t think anymore, they feel. … One of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas.”

-Margaret Thatcher in the movie, "The Iron Lady"

Det goda våldet

SVT - Uppdrag granskning, har laget en dokumentar om den politiske venstresiden sin vold og terror i Sverige.

Friday, May 23, 2014

Sinker i LOs og Arbeiderpartiets grunnplan?

"....Den overnasjonale drivkraft til karriere og herligheter har blitt hovedbegrunnelsen for en hel politikergenerasjon, der en internasjonal "hjelpe"sjargong har overtatt for det som før var sosialdemokratisk ballast. De må være reine sinker i LO og DNAs grunnplan som ikke har oppfattet vendingen, men det vil nok gå opp for dem gradvis .... og det er selvsagt altfor seint. Hva er det de streiker og forhandler for lenger, når den potten og pensjonen de avtaler inne demokratiets rammer, skal deles på stadig fler som kommer til fra utsiden, og aldri har vært med i noen interne forhandlinger? Selv en gjennomsnitts aksjonær forstår jo såpass når han stemmer for eller mot en emisjon."

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen : Stanghelle leitar feil stad

Thursday, May 22, 2014

Pat Condell: Sweden goes insane
Og siden den moderne versjonen av Gjøkeredet, Sverige, er temaet her, les den svenske journalisten Julia Caesar sin artikkel om galskapen som foregår der borte i øst:
Söndagskrönika: Stanken kommer från vänster

...Dumheten och historielösheten fortplantar sig ner genom generationerna. Hela 40 procent av svenska skolungdomar anser att kommunismen har bidragit till ökat välstånd i världen. Ungefär lika många tror att det totala antalet offer för kommunismen är en miljon eller färre. Sanningen är att 23 kommunistiska regimer och marxistiska gerillaförband på 1900-talet har mördat 110 miljoner människor. Det är tre gånger fler än det antal som dött i samtliga krig under samma tid. Enligt vissa forskare uppgår antalet offer för kommunismen till 150 miljoner....