Monday, December 31, 2012

Også sterke personer må ha støtte

....Dette handler ikke bare om den personlig troende. For hva er tro? Ateisten Salman Rushdie ga et bevis på brennende, usvikelig tro da han nektet å bøye seg for ayatollahen i Teheran, og en skokk av pressefolk, kommentatorer og politikere og byråkrater som sto rundt ham og sa: Du må kompromisse, du må komme deg ut av denne situasjonen du selv har skapt.

Men Rushdie bøyde ikke av. Han hadde en bakgrunn som gjorde ham bedre skikket enn de fleste til å forstå hva dette handlet om, hva trusselen betød, og han elsket litteraturen og fantasien, og forsto konsekvensene hvis han bøyde av.

Slik er det noen ganger i historien. Da henger utfallet på noen få, kanskje bare én.....

....Senere har mange falt som ofre. De lever i dekning eller under politibeskyttelse. I dagens Europa. Pim Fortuyn og Theo van Gogh er bare de mest spektakulære . Vi har glemt de to belgiske imamene som ble drept fordi de tok avstand fra fatwaen. Slik “vi” har glemt rekken av navn som lever under politibeskyttelse, eller på hemmelig adresse. Selv i Norge er det flere. Både norske og utlendinger.

Hvis alle frihetsrettigheter betydde noe skulle pressen og politikerne ha gjort deres sak til sin. Men det skjer ikke. De fortier at disse menneskene i det hele tatt er truet. I Sverige er Lars Vilks uten det støtteapparat som reddet Rushdie. Derfor er det nå opprettet en støttekomite for Vilks som har sitt første møte i København på fatwadagen 14. februar. Document.no støtter denne komiteen menneskelig og økonomisk. Vi mener arbeidet er viktig.

Vi ser den samme mekanisme i sving som under Rushdie-saken: kunne han ikke latt være? Det er hans egen skyld. Man underslår bevisst og ubevisst at Vilks er stand-in for oss alle. De kreftene som står Vilks etter livet står ytringsfriheten etter livet. Det vet pressen, det vet politikerne, men de er for feige til å innrømme det.

Da står mye og faller med noen sterke personer. Vilks er utrolig sterk. Men også sterke personer må ha støtte.

Slik er den tid vi har gått inn i og befunnet oss i lenge....

Les hele: Årets siste dag

-------------------


Bare en sløv, åndsfattig og forskremt ungdom kan feste tillit til den generasjon som i dag har makten. Bare en bevisst, hensynsløs og modig omvendelse til fornuft og humanitet kan frelse det som ennu står tilbake. Avsett formyndermenneskene! De vil ikke det gode: de vil ha egne fordeler.

Om formyndermennesket

Sunday, December 30, 2012

Fascismen tilhører en forgangen tid

Arnt Folgerø:

"...Hovedproblemstillingen i artikkelen til Bernt Hagtvet i Dagens Næringsliv er om fascismen kommer tilbake som resultat av den uthulingen av det nasjonale demokratiet som EU-eliten mener er nødvendig for å berge euroen og EU. Hans politiske korrekthet hindrer ham i å svare et utvetydig nei, hans nei er et nei med forbehold. Fascismen tilhører en forgangen tid, og historien gjentar seg ikke. Det som i dag raserer livet til millioner av mennesker i EU, er globaliseringen, den frie bevegelsen av mennesker og kapital, som i vår del av verden har sin fremste politiske eksponent i EU. Det er altså den frie, grenseløse kapitalen og dens politiske garantister i Europa, den politiske venstresiden, som i dag er de viktigste hindringene for valg som går i en annen retning enn EU-systemets utviklingspiler. Det er den politiske venstresiden som lukker det ”åpne” historiske rommet med sine proklamasjoner om at vi kan ikke annet enn følge utviklingens gang, enten det er snakk om internasjonale kapitalbevegelser eller gigantiske folkeflyttinger som den politiske venstresiden i Vesten har lagt opp til med sin universelle rettighetspolitikk. Og det er høyrepopulistiske partier som i dagens Europa er demokratiets protagonister med sine krav om mer nasjonal råderett, mer lokalt og nasjonalt demokrati og frihet fra de økonomiske og politiske tvangstrøyene som blant annet EU og euroen pålegger folk og fe, ikke bare i EU, men også i EU’s avleggere, som Norge gjennom EØS-avtalen...."

Les hele artikkelen: Quo vadis Euro-Europa?

Saturday, December 29, 2012

Davos-mennesker

Mikael Jalving har lest både Asle Toje og Johan Norberg og Fredrik Segerfeldts bok om migrasjon. Svenskene er på linje med Kristin Clemet: migrasjon er av det gode og kulturforskjeller er ikke avgjørende. De er representanter for en type liberalisme som forholder seg til frihet – i dette tilfelle bevegelsesfrihet – som omkostningsløs. Sosialister bruker opp andres penger. En bestemt type liberalere bruker opp andres frihet.
Om disse har Toje/Jalving slått ordet “Davos-mennesker”. De representerer en ny form for arroganse.

- Empirikeren Toje vinner over svenske liberalister

Tuesday, December 25, 2012

Biskopene ivaretar ikke lenger troen

Samtlige biskoper i Norge er skuffet over fredagens asyldom i Høyesterett. Flere uttaler at Norge fører en umenneskelig asylpolitikk, melder Nrk.

De får svar fra redaktør Hans Rustad i Document:

"...Når et samlet bispekollegium kaller høyesteretts avgjørelse i asylsaken om barn av foreldre som oppholder seg ulovlig i Norge, for “inhuman”, viser man tydelig at man har mistet begreper om hva som er hva: hvor grensene går mellom kirke og politikk. Da blir det som Kjetil Storvik Olsen sa et spørsmål til den enkelte hvor lenge man vil være med på ferden. Kanskje finner man seg andre kirkesamfunn som ivaretar troen og ikke ofrer den på politikkens alter.

Anti-israelsk

Den andre siden av bispekollegiets politisering er at man velger en side som blir anti-israelsk.

Dette er den andre siden av en kirke som velger politikken fremfor troen: man vender seg mot det folk som Jesus utsprang av.

For mye av protestantisk lavkirke setter for enkle likhetstegn mellom bibelske profetier og politiske hendelser.

Men den kirke som nærmer seg standpunkter som styrker den nye antisemittismen, kan ikke lenger kalle seg kristen.

Slik er Jahve og Gud en historisk Gud: at den kristendom som bidrar til de krefter som vil ødelegge Israel, har ikke lenger noe med Kristus å gjøre.

.....NRK er blitt en propagandakanal som taler mot kirkens budskap og mot Kristus og Israel i selve julehøytiden. I Søndagsavisen var det idag prost Trond Bakkevig som fikk seg til å si at forestillingen om juleevangeliet var sterkt til stede på palestinsk side, men bare svakt hos israelerne.....

....De krefter her hjemme som sterkest kritiserer “sekteriske” kristne for å lese Bibelens profetier som en fasit, unnlater selv å ta stilling til at Hamas har Sions vises protokoller i sitt charter. Eller all antisemittismen som åpent er en del av islamismens program og retorikk...."

Les hele: Nærmere

Friday, December 21, 2012

Tove Strand er ansvarlig for kvinneundertrykking

Professor i medisin Stig S Frøland, mener Oslo universitetssykehus overkjører pasientene til fordel for hijab på helsepersonell. Frølands synspunkt kan vanskelig motargumenteres. Det samme gjelder filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsens utspill: Å godta hijab er ikke solidaritet, men å undergrave likestilling mellom kjønnene. Hva skal Tove Strand viseadm. direktør for Oslo universitetssykehus og uttalt feminist svare?

....Frøland stiller spørsmål ved om det er naivitet som ligger til grunn for Oslo universitetssykehus holdning, eller om det er et utslag av ”moteriktig politisk konformitet” – eller kanskje begge deler?

Jeg heller til at det er begge deler. Har den tidligere Ap-statsråden og uttalte feministen Tove Strand satt seg inn i hva hijab verdimessig står for? Det tviler jeg på. Jeg heller mer til å tro på Ulrik Imtiaz Rolfsens oppfatninger i dagens kronikk i VG: å tillate hijab er misforstått solidaritet....

....Det er all grunn til å tro at dess mer hijaben brer om seg generelt i det offentlige rommet, jo sterkere blir motstanden mot dette undertrykkelsesplagget. Hijab skaper splittelse mellom muslimer og ikke-muslimer, plagget skaper mistenksomhet og mistillit. Plagget er anti-fellesskap og islams fremste maktsymbol i gatene og våre institusjoner....

Les hele: Moteriktig politisk konformitet?

Kjære Julenissen

I år - vennligst gi meg en stor, feit bankkonto og en slank kropp. Og vær så snill, ikke rot sammen dette, slik du gjorde i fjor.

Tusen takk - og god jul til deg og alle andre!

Sunday, December 16, 2012

Bruk av barn

En trebarnsmor hevdet hun var aleneforsørger, mens hun i realiteten bodde sammen med barnefaren. Dermed endte hun opp i fengsel for trygdejuks. Dette bevitner at når vi kommer til økonomisk kriminalitet, tjener ikke argumentet om barns beste til en annen behandling.

Over tid har jeg skiftet mellom irritasjon og fortvilelse over hvordan barn benyttes i asylsaker. Eller riktigere sagt: utnyttes. De utnyttes av foreldrene som – tross avslag – nekter å forlate Norge og således bruker barnas ”lange botid” i Norge som argument for likevel å få permanent oppholdstillatelse. Hvis disse oppnår oppholdstillatelse gjennom barna vil det etableres en praksis som vil uthule asylinstituttet, og kan ende med at enda flere barn opplever samme skjebne. Deretter utnytter deler av media de samme barna (som case) for å kritisere norsk asylpolitikk, uten at media synes å ha så mange betenkeligheter med ”barnebruken”. Jeg tviler sterkt på at barn ville blitt intervjuet i for eksempel saker som omhandlet lang ventetid for deres mor eller far i helsekø.

Les hele: Aleneforsørgerjuks – barns beste?

Gode leserkommentarer er viktige

Ofte ser man på diverse fora leserkommentarer som er så treffende gode at de bør fremheves. Det gjør vi ofte her på denne bloggen. En slik leserkommentar er denne:

Du skal ikke kimse av de som kommer med indignerte kommentarer på nettet. Nettet har satt sannheten fri og ført oss nærmere et reelt demokrati, der hvem som helst kan langt på vei si hva man vil. Takke være internett, kan vi relativt lett sno oss rundt en journalists fargete artikler og finne informasjon selv. Mange av oss indignerte videreformidler kunnskapen videre, på utallige fora og blogger, og i så stor grad at selveste statsministeren måtte kalle inn digitale nabokjerringer som skulle stanse oss med "kunnskap og fakta". Jeg har ikke blitt stoppet, ei heller har jeg sett mye til "kunnskapen og fakta" som skulle knuse eller overbevise oss som er innvandringskritiske. Jeg har faktisk ikke møtt en eneste digital nabokjerring.
Så får det heller være at samfunnet fremdeles trenger litt modningstid før man kan poste under eget navn uten frykt for å miste jobben, få journalister/antirasister (afa) på døren eller begå sosialt selvmord.
-KafirFar

Leserkommentaren er til artikkelen Konfrontasjon

Friday, December 14, 2012

Nrk og tvilsomme eksperter

Nrk driver (igjen) kampanjejournalistikk som det er til å bli kvalm av. Nå er det kampen mot de farlige høyreekstreme som skal demonstrere mot islamiseringen av Norge i morgen. Som redaktør Hans Rustad i Document skriver i en artikkel: Nrk er en pådriver i konflikten, og skulle det utvikle seg til vold i morgen, har Nrk et stort ansvar.

Nrk har flere artikler på sin hjemmeside om morgendagens demonstrasjon, og det er interessant å legge merke til hvem som intervjues. Mange av "ekspertene" som NRK gir spalteplass, er heller tvilsomme. Her er to av dem:

Antirasistisk senter: På sin hjemmeside lenker Antirasistisk senter til svært voldelige og antidemokratiske organisasjoner som Blitz/AFA og SOS Rasisme(!). Antirasistisk senter (ARS) har den siste tiden slått seg opp ved god drahjelp fra SV i regjering, og har spesielt etter 22/7 spilt høyt. Problemet er at ARS ikke ser det som noe hinder å slenge om seg med løgner og useriøse påstander for å sette seg selv i førersetet. Kanskje ARS mener at det er slik et demokrati skal fungere. Men Antirasistisk senters tvilsomme virksomhet ser ikke ut til å være noe problem for journalistene som bruker dem til "ekspertuttalelser".

Hope Not Hate har Nrk også intervjuet. Hope Not Hate linkes fra bl.a. overvåkingsorganet "Vepsen.org", hvor de gamle traverne fra 80 og 90 tallets glansdager, Henrik Lunde og Tor Bach er bidragsytere og skriver "årsrapporter" om "hat-grupper" i Norge. Henrik Lunde og Tor Bach gjør all kritikk av muslimer til “hat”, og forspiller dermed sin politiske kapital og moralske integritet. Hope Not Hate linker selv til antifascistiske organsiasjoner i Tyskland og Nederland som har mange år med politisk terror bak seg. Det er et dypt hull med mange mørke ganger når man først begynner å søke på disse sidene. Men det er vel for mye forlangt av Nrk-journalister at de skulle evne å sjekke sine "eksperter".

Nedenfor er det en link til mer om Antirasistisk senter. Der vil du også finne et knippe artikler om den skandaliserte ex-statsråden Audun Lysbakkens samrøre med Antirasistisk senter. Her er et eksempel: "....Dette forsøket på å kriminalisere debatten er et angrep på selve demokratiet. Det skjer ved høylys dag, for skattebetalernes penger, og de som står bak, som Kari Helene Partapuoli /Antirastisk senter og Audun Lysbakken, har den beste samvittighet....."

Antirasistisk senter


Frekke asylsøkere og norske dårer

Gratisavisen Hamar Dagblad skriver om forholdene ved Hamar statlige mottak. Beboerne har ikke tilgang på internett slik de er vant til fra hjemlandet. I følge beboerne på det statlige mottaket tærer dette veldig på trivselen, det skaper også problemer for de unge som går på skole. Det er allikevel grunn til å tro at misnøyen er blåst opp i store dimensjoner når beboerne oppfatter situasjonen som om de blir behandlet som dyr.

Hvorfor ikke reise tilbake til Afrika hvor det er internett-tilgang, og man derfor ikke blir behandlet som dyr, spør man hos Document, som har sjekket eritrernes påstand om internett-tilgangen i Eritrea.

FNs høykommissær for flyktninger utga i fjor en rapport hvor Eritrea omtales som intet mindre enn en av verdens “Internet enemies”, dels pga. den strenge politiske overvåkningen.

Her kan man oppdage at kun 250.000 av de nesten seks millioner innbyggerne i Eritrea er brukere av internett, dvs. mindre enn fem prosent av befolkningen.  Forbindelsen er i de fleste tilfeller treg, og ubrukelig til mobil tilgang.

Det betyr at eritreere som er vant til et velfungerende nett, trådløst sågar, sannsynligvis er på god fot med styresmaktene i landet. Eller så har de muligens god råd. Det er noen og førti nettkafer i landet, de aller fleste i hovedstaden. Eritreiske nettbrukere må altså stort sett enten være regimetro eller velstående — eller begge deler, siden slike ting gjerne henger sammen i superkorrupte land, skriver Document.

Så kan det kanskje i teorien tenkes at noen av eritreerne i Norge har rømt fra sitt hjemland fordi de var dissidenter med internett som redskap. Men da skulle man tro at slike personer, heller enn å klage over nedverdigende behandling, ville glede seg over at nettkafeene på Hamar har tusen ganger raskere nett enn hjemme, eller at det ikke kommer hemmelig politi på døra etter at de har postet noe opposisjonelt (hvor? når?).

Det er politisk asyl de søker, er det ikke? For å beskytte seg mot politisk forfølgelse?

Les hele artikkelen: Om Eritrea og internett

Leserkommentar hos Document:

Noen har en agenda som fører til at de lurer andre. Andre har en agenda som gjennomføres ved å la seg lure. Igjen andre har en agenda som legger lokk på avsløringer av disse forhold. De fleste holder seg over øyne, ører og munn, mens de håper å slippe ubehaget med å innse hvor samfunnet er på vei, og hva konsekvensene for den enkelte vil bli.
-Tore_Hund

NRK er ansvarlig hvis det blir sammenstøt i morgen


Det går ikke an av NRK å starte morgensendingen med at NDL og SIOE mener det vil bli borgerkrig i Norge i løpet av tre år. Det er skrekkpropganda og på linje med uttalelsene til folkene fra Sandnes, som lørdag vil demonstrere mot islamiseringen av Norge.

Det er Hans Rustad i Document som vil holde mediene, og særlig Nrk, ansvarlig hvis det utvikler seg til vold i Oslo i morgen.

NRK vet godt at dette skremmer folk, og det er da også meningen. Man pleier, som forsker Jupskås og andre gjerne gjør, å si at ekstremistene på begge fløyer speiler og driver hverandre. Men det spørs om ikke NRK i like høy grad er pådriver i konflikten, skriver Rustad.

Mediene bærer et ansvar når de passivt har akseptert at Blitz-miljøet bruker vold mot nynazister, selv når de samles til julebord. Godtar man politisk vold, krysser man en grense, uansett hvem det går ut over.

Les hele artikkelen her: Konfrontasjon

Norway is the most anti-Semitic and anti-Israel country in Europe today

If you haven’t noticed, Norway has been undergoing a bit of bad publicity of late apropos of what has been described as its unparalleled levels of anti-Semitism. One of the country’s few highly placed truth-tellers, Hanne Nabintu Herland, a religious scholar at the University of Oslo, recently put it this way: “How could a country that was once a loyal friend of Israel be transformed into a nation with a government that refuses to distance itself from Hamas as a terrorist organization? Norway is the most anti-Semitic country in the West, because of the left-wing elite.” Alan Dershowitz said the same thing here at Front Page last year after a series of unpleasant personal experiences in the land of the fjords: “Norway is the most anti-Semitic and anti-Israel country in Europe today.”

.....Jew-hatred, as it happens, is nothing new in the AUF, which, of course, is the group targeted last year by mass murderer Anders Behring Breivik on the island of Utøya, where the Labor Party used to hold an annual summer camp for budding Laborites. The Norwegian Labor Party is a pretty left-wing outfit, but the kids in AUF are notorious for being, if anything, even further to the left than their elders......

Read more: The Norwegian Labor Party’s Holocaust Fan

Thursday, December 13, 2012

Is Satan a Catholic?

Grågåsa

Hurtigrute

En høyreekstrem fantast på Aurskog

Klassekampens Åse Brandvold har funnet ut at det skjuler seg en høyreekstrem fantast på Aurskog. Der har Fremskrittspartipolitiker og studieleder i Aurskog-Høland Frp Tom Vidar Grasmo Nilsen drevet Facebook-gruppen Nordisk Legion, som ifølge avisen er “en lukket gruppe full av innvandringsfiendtlig voldsretorikk og forsvar av den nordiske rase”.

Nazi-kortet virker å være på sin plass, hvis profilen er ekte. Det bestrider Grasmo Nilsen.

Saken er ytterst kjedelig for Fremskrittspartiet.

Klassekampen ville hatt større troverdighet hvis avisen hadde unnlatt å klaske et bilde av Siv Jensen sammen med Grasmo Nilsen på forsiden. Jensen har overhodet ingen sympati for slike meninger og det vet avisen utmerket. Men fristelsen ble for stor. Den type skadefryd tjener ikke den saken man angivelig er ute i. Eller? Er det en helt annen sak? Å henge folk for noe de ikke har gjort, men ved guilt by association, er en annen sak.

Les hele artikkelen: Høyreekstreme fantasier

Leserkommentarer hos Document:

Ja, det er nazister i alle partier, tydeligvis. Slik som AUFs egen nazist på Hamer med sin uttalelse om Hitler, jøder og dusjing.
-ad1648  

Men forskjellen er at den fyren som er omtalt her vil Frp ta avstand fra, mens jødehatet i AUF blir møtt med nja, njo, tja, og uffda.
-Bipedal_Primate

Wednesday, December 12, 2012

The Most Beautiful Voyage

A Norway Passage is the story of a voyage - a beautiful voyage along more than 1,100 miles of Norway's spectacular coastline on the Hurtigruten ship Nordnorge. Deep fjords, crashing waterfalls, mountains rising from the sea, lovely towns and fishing villages and a history of the coastal ferries vital to people living along this stunning coast. A Norway Passage is a six-day journey in the midnight sun to the Arctic Circle and the border of Russia. It is the most beautiful voyage.
The one-hour program is drawn from a remarkable live, six-day, 24 hour per day documentary, titled Hurtigruten:Minutt for Minutt, produced in 2011 by NRK, Norway's national broadcaster.
A Norway Passage is an unforgettable journey, a grand adventure and surely the most beautiful voyage.


Tuesday, December 11, 2012

Aktivistorganisasjonen Norsk Folkehjelp


Hvis du lever i den villfarelsen at Norsk Folkehjelp er en hjelpeorganisasjon, så må du nok revurdere din oppfatning.  Historien viser nemlig at Norsk Folkehjelp er en aktivistorganisasjon forkledd som hjelpeorganisasjon! Denne organisasjonen drives åpenbart av et fanatisk hat mot Israel, samt et feberaktig hat mot alle til høyre for den politiske venstresiden i Arbeiderpartiet. Med andre ord, Norsk Folkehjelp er et ekstremistisk sosialistreir du bør betakke deg for å støtte økonomisk.

Det seneste utspillet til Norsk Folkehjelp er å organisere boikott av alle som befatter seg med Israel.  Norsk Folkehjelp kan nemlig ikke tåle at Israel forsvarer sitt land og befolkning mot terroristorganisasjonen Hamas, som har lempet  tusenvis av raketter over grensen med det formål å drepe flest mulig israelere.

Nå har Universitetet i Oslo bøyd seg for radikale elementer i Norsk Tjenestemannslag som ønsker boikott av Israel og gått med på å si opp en avtale med sikkerhetsselskapet G4S. Det er den sterkt propalestinske Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen som hevder at G4S vokter ulovlige bosetninger på Vestbredden og fengsel og checkpoints langs sikkerhetsgjerdet, skriver Document.

Den som vil høre hvordan flokken jager sine bytter, kan høre reprise på Søndagsavisen der programleder Eva Norlund forsøker å presse pressesjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Vegard Gjestad, til å innrømme at de er umoralske som kjøper tjenester av G4S.

Les mer om denne kvalmende saken omtalt hos Document:

NRKs Eva Nordlund er ikke journalist, hun er aktivist

NRKs Eva Nordlund arbeider ikke som journalist. Hun er hele tiden aktivist. For å skåne meg selv for hennes agitering, skrur jeg av.
-Marit               

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen:
Universitetet i Oslo bøyer av for Israel-motstandere

       

Monday, December 10, 2012

Fredsprisen til EU er absurd

Når du har fått nok av Jagland, Gro Harlem-Brundtland og diverse Høyrefolks nesegruse beundring for EU som i dag fikk fredsprisen, les da heller kronikken Når en fredspris oppleves som en hån

Her er et lite utdrag:

...Å gi fredsprisen til noe som fortoner seg som et rendyrka markedsliberalt prosjekt, som flytter makt nedenfra og opp, og fra nasjonalstater til det overnasjonale EU, virker for noen av oss absurd. For Thorbjørn Jagland er det logisk. Det er dette han har drømt om siden han var en av dem som tapte folkeavstemninga i Norge i 1994.

Noen (som Jan Tore Sanner i Høyre) synes å mene at EU nettopp i disse tider fortjener en fredspris, nærmest som en oppmuntring. Ja – en oppmuntring til å gå videre langs den veien som Høyre i Norge allerede applauderer. Det er også logisk.....

......Bidrar ikke framtredende EU-land til å forsyne det som måtte finnes av krigsmakter, opprørsgrupper og andre krigførende med våpen av alle slag? EU og EU-land står for 32 prosent av all våpeneksport i verden. Protesterer EU? Nei, tvert imot; dette er en «vekstbransje». Ja, Norge har masse svin på skauen, men Norge har ikke fått fredsprisen.....

......EU-landenes samla militærbudsjetter er tre ganger så høyt som Kinas. I Lisboatrakteten pålegges landene militær opprustning. I EUs kuttkrav til statsbudsjettet i Hellas var en eneste sektor unntatt – militærvesenet. EU-land holder seg med atomvåpen. Prøver EU å gjøre noe med det? Overhodet ikke.

Røykskyen fra Helmut Schmidt

Aftenposten har tilbragt en dag med Torbjørn Jagland - han, som i følge Aftenposten, "er vår mann i Europa".

Ett av Jaglands mange møter var med den tidligere kansleren i Tyskland, Helmut Schmidt. Den tidligere tyske kansleren er 93 år, sitter i rullestol, og røyker ustanselig.

- Jeg hadde ikke klart tre kvarter til, forteller Jagland etterpå.

- Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon, men det var ikke aktuelt, sier Frøysnes.

La det være sagt - det er langt fra noen fornøyelse for ikke-røykere å måtte sniffe inn tobbakkslukt. At Jagland og halehenget hans fant det ubehagelig, skjønner jeg godt. Det var begrunnelsen som fikk meg til å le, og som faktisk er ganske så avslørende: Vi forsøkte å få ham til å slutte, i samsvar med Europarådets røykekonvensjon.

Hadde de i det minste reagert og uttalt seg som mennesker og ikke som paragrafroboter, kunne sympatien kommet dem til del. De kunne vel fortalt den tyske, gamle mannen at røyklukt gjorde dem uvel, de fikk hodepine, de var allergiske. Neida, det de kunne komme opp med var Europarådets røykekonvensjon.

Akkja.

Med lov skal landet bygges, med paragrafer skal folk oppdras og holdes i sjakk. Slik tenkes det hos mange, selv om det sjelden eller aldri sies høyt.

Unntaket er Jagland og Aftenposten.Thorbjørn Jagland og Aftenposten har skrevet om at Grunnloven må endres slik at minoritetene kan bedre beskyttes mot “grums” i folket. Man vet ikke hva folk kan finne på. (Jada, les gjerne det avsnittet en gang til!)

Også røykskyen til Helmut Schmidt kan trolig karakteriseres som et slags utidig "grums". For EU består av land som er i samsvar med tidsånden. Det er de rene og de plettfrie, og for ikke å snakke om de lydige, som er de ønskverdige. Horder av mennesker jobber hver dag i EU-systemet for at EU skal komme nærmere og nærmere utopia. At mange samtidig mister friheten som selvstendige individ og land mister selvråderetten, er bare en uheldig bivirkning de må lære seg å leve med. Selve prosjektet, det fantastiske EU, går foran alt annet.

Så kanskje var det ikke bare lukt- og sanseorganene som smertet på grunn av Schmidts røyksky. Kanskje påførte røykosen også en smerte for regulerings- og formyndermentaliteten hos Jagland & co? Den gamle mannen ga tydeligvis blaffen i røykekonvensjonen. Det må ha gjort vondt langt inn i sjelen.

Og hva med hagl funnet i den selvskutte fasanen? Finnes det virkelig ikke en eller annen konvensjon mot forargelige kruttrester i fasan?

Hvis ikke, har de nok en viktig jobb å gjøre i Europa.

Vår mann i Europa

Norge som nummer en i EU

Kommisjonspresident José Manuel Barroso pekte på at Norge på mange måter er integrert i EU allerede.

– Faktisk har kommisjonen gjort en sammenligning over implementeringene av EU-direktiver i ulike land. Norge var nummer en! Norge er på mange måter mer integrert i EU enn flere av de nåværende medlemslandene.

Jens Stoltenberg rødmet neppe da han hørte det. Han sto sikkert med rak rykk og stolt uttrykk i fjeset. Han representerte den flinkeste i klassen.

Vi andre sier: Han representerer de feige og foræderiske, de som overfører den norske selvstendigheten og selvråderetten til utlandet.

Saturday, December 8, 2012

Arbeiderpartiet består av røvere

-Jeg har vært arbeider i over 40 år i dette samfunnet, nå er et ikke Ap mitt parti lenger. Hvorfor?

Det skriver Tor Halstvedt i en kronikk i Aftenposten.

Her er noe av det Halstvedt skriver:

- Partikadre går på kurs på Sørmarka for å lære å tale i en forsamling, de burde heller gå på kurs for å lære å lytte til hva arbeidsfolk har å si....

- Og hva med boligbygging? Her ligger kanskje Aps største svik. Det blir stadig flere folk i Norge, folk blir eldre, de skilles. Vi trenger masse leiligheter. I denne situasjonen lages det stadig flere fordyrende påbud som sammen med byråkratisk sommel, gjør at nye boliger blir mye dyrere, og det blir stadig større avstand mellom det antall boliger som trengs og det som bygges.....

- Arbeiderpartiet er overtatt av røvere, av oppkomlinger og karrierister som ikke har noe med arbeiderklassen å gjøre. Men vi "på gølvet" ønsker å få tilbake et arbeiderparti....

Les hele kronikken: Røvere ved kongens bord

Leserkommentar til Tor Halstvedts artikkel hos Document:

.....Man blir oppriktig glad over at få lese slikt på trykk i riksmedia, for det er en heller sjelden kost at en folkelig systemkritisk røst blir gjengitt i kronikks form. Desto mere tragisk er de momenter av eksempler på ignoranse, vanstyre og svik, som skribenten Tor Halstvedt nærmest harmdirrende bringer fram i lyset via Aftenpostens spalter. Man merker seg og fornemmer, at forfatteren er hjertevred og – uhyre sjelelig trist over utviklingen innen det «moderniserte» Arbeiderpartiet. - Kronikkforfatteren kunne naturligvis med fordel ha berørt ennu et par punkter vedrørende «dårenes kapittel» angående parti(u)vesenet av i dag; som masseinnvandringssyndromet og norske politikeres stormannsgalskapelige framferd på verdens syv hav og fem kontinenter, men da hadde vedkommende neppe fått inn sine andre høyest betimelige ord om Arbeiderpartiets gradvise forfall.....
-Pluto

Friday, December 7, 2012

Her er litt voksenopplæring for NRK-journalistene

Denne videoen fra Pat Condell, om konflikten mellom Israel og terrororganisasjonen Hamas, bør sees av alle journalistene i NRK - og andre journalister, for den del. For ikke å snakke om det norske utenriksdepartementet og norske "forskere" på konflikten i Midtøsten .  De har mye å lære.

Peace in the Middle East


Umulig å hjelpe homser og jøder

Homser og jøder er ikke lenger trygge i flere europeiske land på grunn av angrep fra muslimske ekstremister. Dessverre er det ikke noe man kan gjøre med det, for setter man en stopper for det islamske hatet, vil det være islamofobi.

Hør hva Pat Condell har å si om multikulturelle dårer i denne videoen:
Ha Ha Islamophobia
.....In their new pamphlet, Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future, Horowitz and Spencer have created what amounts to a biography of this malign concept. Their work shows how the term “Islamophobia” originated with the Muslim Brotherhood, is connected to violent protests over cartoons about Mohammed, the growing number of blasphemy laws in Europe, resolutions against this “form of racism” in the UN, and prosecutions of notable opponents of Islamic terror such as Oriana Fallaci and Geert Wilders. They show, too, how what began as a political strategy by the Muslim Brotherhood has now spread to American higher education and has, like political correctness and other such mad experiments cultured in the campus laboratory, the potential to break out into the larger political culture.

“Islamophobia” is a hoax comparable to The Protocols of The Elders of Zion. As Horowitz and Spencer show in this important work, it is an effort to protect Islamic terror by silencing its critics through a direct assault on the Bill of Rights.

Islamophobia: Thought Crime of the Totalitarian Future

Norsk dobbeltmoral

Så enkelt og så treffende kan norsk dobbeltmoral beskrives:

Forbudt å leie åpningen i fem minutter, greit å leie hele sulamitten i 9 mnd.
-ketil     

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen: Mette Marit i India                

Tuesday, December 4, 2012

Antirasistisk senter samarbeider med ytterliggående krefter

Human Rights Service har i dag en artikkel som dokumenterer et nært samarbeid mellom det statsstøttede Antirasistisk Senter (ARS) og islamister.

Islamistene som Antirasistisk Senter samarbeider med, har meninger som de fleste finner frastøtende. Her er noen eksempler:

- Hitlers Holocaust bør fullføres
- Dødsstraff - for eksempelvis ved sex utenfor ekteskap og for homofili

Antirasistisk senter er på innsiden av veggene sammen med slike islamister.

Troverdigheten til ARS er nå så frynsete at myndighetene seriøst bør vurdere å stanse all  økonomisk støtte til organisasjonen.

Les artiklene som dokumenterer Antirasistisk senters tvilsomme samarbeidspartnere:

Avklart

I tog mot ekstremisme

Les også om Antirasistisk senter som slenger om seg med løgner og useriøse påstander for å sette seg selv i førersetet:
Demokrati?


Monday, December 3, 2012

Martin Henriksen bør trekke seg

To spørsmål melder seg i Roger Ingebrigtsen-saken: Martin Henriksen bør trekke seg hvis han ønsker å bli respektert i offentligheten. Jenta, eller rettere kvinnen på 25 år, bør ikke kunne fortsette å rette insinuasjoner mot Ingebrigtsen uten motforestillinger. Mediene gjør hennes sak til sin, og kjøper alt som kommer. Det skaper en stemning av hekseprosess.

Saken kan få ødeleggende følger, ikke bare for Arbeiderpartiet lokalt, hvis noen ikke sørger for at integriteten ivaretas. Skal den kunne gjenopprettes for partiets del, kan ikke Martin Henriksen stå øverst på nominasjonslista. Tromsø Ap vil ha omkamp. Det er forståelig.

Les hele artikkelen, skrevet av redaktør Hans Rustad:
To spørsmål

Tidligere bloggartikkel om Henriksen: Uvitende AUF-leder

Sunday, December 2, 2012

Er Raymond Johansen vår tids dorenfeldt?

Jeg er overbevisst om at "folk flest" rister på hodet av den nye "sex-skandalen" som nå preger mediene.  Arbeiderpartiets Roger Ingebrigtsen hadde et forhold til en 20 år yngre kvinnelig AUFer i 2004. Jenta var da 17 år - altså "lovlig", og så vidt jeg har forstått, var det ingen tvang involvert i forholdet for åtte år siden. Ja, jeg gjentar - for 8 år siden!

Jenta overlevde (sic) og 25-åringen har det i dag helt fint. Det har den sedelige partisekretæren, Raymond Johansen, forsikret alle om.

Phew...

Som kjent - Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole. Historien vitner om mange skitne kampanjer som har foregått i det partiet. Alle vet at også dette er en illeluktende kampanje som noen har fått til å rulle og gå.

Nei, forresten - ikke alle. Raymond Johansen sier at det er uinteressant hvem som visste hva. Johansen har nemlig fått teften av sex og fokuserer på det usømmelige som helt sikkert har funnet sted. Arbeiderpartiets dorenfeldt synes å gi blaffen i eventuelle kampanjer, og drittpakker som noen må ha slengt inn på arenaen, ignoreres glatt. Den røde saligheten har nemlig blitt tilsmusset, og det er partisekretærens oppgave å renske og rydde.

Ja, ja - mannen er sikkert overbevisst om at han holder på med noe viktig!

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen skrev en glimrende kronikk da kampen for sexkjøploven var aktuell. Det han skrev gjelder fortsatt og kan være til hjelp for å forstå hvilke følelsesmessige og ideologiske knapper de har trykket på, de som satte i gang kampanjen mot Ingebrigtsen. Her er et lite utdrag:


"Ironisk nok var det denne formyndermentaliteten venstresida kjempet imot da de enda holdt på med sitt frigjøringsprosjekt. Nå, når jobben er gjort, mennesket er frigjort fra sine lenker og samfunnet er bygget, begynner de, i sin lediggang, å rette våpnene mot vanlige mennesker og den folkelige kulturen. Alt som har med lyst og nytelse blir sakte, men sikkert forbudt - og alltid i ofrenes navn. Venstresida er så fokusert på ofre, om det så er ofre for alkohol, spillegalskap, raketter eller seksualitet, at de er villige til å ofre enkeltindividets frihet på det godes alter. Det er ikke taliban eller mullaene i Iran vi skal være redde for, men den progressive talibaniseringen av Norge. Den dogmatiske venstresida drømmer om det rene samfunnet hvor det ikke finnes skitt og menneskelig søppel i gatene, og hvor alle lever gode og fornuftige liv på linje med den velutdannede middelklassen de selv tilhører...."

Les hele kronikken: Venstresida vil forby knulling de ikke liker