Wednesday, November 30, 2011

Jens Stoltenberg: Her har du en god grunn til å fjerne Audun Lysbakken

Statsminister Stoltenberg. Du har en statsråd som er en skam for din regjering. Han heter Audun Lysbakken. Her har du en detaljert redegjørelse for hvordan den mannen skjemmer ut regjeringen din. Enhver med rettferdighetssans og redelighet som rettesnor i livet vil mene at det eneste riktige du kan gjøre, er å få den mannen ut av regjeringen din!

Det som nå følger er hentet fra Human Rights Service:

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har siden han satt seg i statsrådstolen ønsket å bli kvitt HRS, hvilket er godt kjent i flere kretser. Men Lysbakken oppdaget at selv om en sitter med betydelig makt, er det spilleregler en må forholde seg til. Da gjelder det å være kreativ.

Metoder

Lysbakken er plassert godt til venstre i norsk politikk, hvilket i seg selv ikke burde ha noen betydning. Betydning får det først hvis de demokratiske spillereglene erstattes med virkemidler som ligger tett opp til udemokratiske metoder.

Etter flere mislykkede forsøk på å bli kvitt oss, ikke minst relatert til at de hinsidige beskyldningene som Amal Aden fremsatte mot oss resulterte i en granskning som Lysbakken valgte å avslutte da han innså at det gikk vår vei, har Lysbakken brukt sine byråkrater for å finne en løsning. Den er presentert i statsbudsjettet for 2012, der vårt budsjett mer enn halveres. At Lysbakken ikke fjernet oss helt antar jeg henger sammen med at han syntes det kunne bli vel vanskelig å forklare.

Men hvordan bli kvitt noen som ikke har gjort noe galt, utover å mene noe som ikke er i samsvar med hans politiske overbevisning?

Han har tatt i bruk et politisk instrument som er langt ute i gråsonen, om ikke over. Kortversjonen (den lange versjonen kan du lese her) er at Lysbakken legger ned den tilskuddsordningen som HRS mottar midler fra, og erstatter den med en ny tilskuddsordning.

Ordningen som legges ned følger reglene for tilskuddsordninger, blant annet ved søknader og adgang til å klage. Både søknad og klageadgang fyller viktige funksjoner. For det første er slike tilskuddsmidler et begrenset gode: det er som regel langt flere som er potensielle mottakere enn de som får. Ergo skal en søknad prøve å få tak i ”de beste”. For det andre er en søknad et viktig styringsverktøy. Det gjør tilskuddsforvalteren, som i dette tilfellet er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, i stand til å følge opp at mottakerne gjør det de sier de skal gjøre. Derfor er det da også et krav om halvårsrapportering og –budsjettering; er alt i rute eller må noe justeres? Hva gjelder mottakerens rett til å klage, er det for å sikre likebehandling. Det innebærer at ingen skal bli utsatt for en forskjellsbehandling som mangler saklig grunn eller virker vilkårlig, urimelig eller urettferdighet.

Kan det bli ansett som forskjellsbehandling å frata HRS over halve budsjettet uten å endre noe av betydning for de andre organisasjonene på dette feltet, men heller gi to nye organisasjoner midler? Jeg vil anta at mange ville svart ja på det spørsmålet.

Tilskuddsordningen som Lysbakken innfører skal dermed ikke være søknadsbasert og det skal ikke være klageadgang. Men hvordan da bestemme hvem som skal få midlene? Ja, riktig: det bestemmer han selv (direkte driftsstøtte).

I tillegg er det en annen utfordring: Når en foreslår å innføre en ny tilskuddsordning på statsbudsjettet skal den presenteres for Stortinget året før. Men hvem bryr seg om slikt?

HRS har gjort fagkomiteen (Kommunal- og forvaltningskomiteen) på Stortinget oppmerksom på Lysbakkens metoder, men har ingen ambisjoner om at forslaget ikke vil gå gjennom. Som sagt: makta rår.

Det som sånn sett kan bli mer interessant er dette: Jeg betviler at den samme Lysbakken vil like sin nye tilskuddsordningen så godt når han selv ikke sitter i sjefsstolen og forvalter midlene. Med andre ord: Lysbakkens kreative forslag skaper presedens.

Oslo kommune

En av de som reagerte på Lysbakkens metoder, var Carl I. Hagen (Frp). Men som nevnt er det jo lite som kan gjøres via Stortinget, all den tid flertallsregjeringen lar Lysbakken slippe unna. Han tok derfor saken i egne hender og satte som premiss i budsjettforhandlingene med Oslo kommune at HRS skulle ha 1 million kroner i prosjektstøtte.

Å se rødt

Bare ordet islam ser ut til å utløse spøkelser på høylys dag, og mange ser ut til å gå fullstendig i vranglås. Det ble for øvrig godt illustrert på gårsdagens Debatten (NRK1) da paneldeltaker Elisabeth Skarsbø Moen (debattredaktør VG) skulle sette Martin Kolberg (Ap) på plass: Hadde liksom ikke Kolberg sagt at vi skal bekjempe radikal islam!? Som Kolberg så korrekt svarte: det håpet han da virkelig at alle vil.

....En av de som ikke har spart på kruttet mot oss, er Dagbladets Marte Michelet. Nylig ble det kjent at (den da gravide) Michelet sto på terroristen alternative dødsliste. I Dagsnytt 18 (NRK P2) i går fortalte Michelet om marerittet, og om de sikkerhetstiltak hun og familien hadde gjennomgått og angsten de har følt på. Selv om vi mange ganger, ja som oftest, er uenig med Michelet, og heller ikke unnlater å si det, er det derimot ingen av oss som ønsker henne noe vondt. Men jeg tillater meg av og til å lure på om det er motsatt? HRS’ Hege Storhaug, ”hatobjektet” til Michelet, har bodd på kode 6 (hemmelig adresse etter politiets instruks) etter å ha blitt overfalt i sitt eget hjem i 2007. Mye tyder på at overfallet (en sak som er henlagt) ble utført av venstreekstremister, og kan ha blitt utløst på grunn av etiketter som er klistret på Storhaug. Var det noen som snakket om ytringsansvar?....

....Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har siden han satt seg i statsrådstolen ønsket å bli kvitt HRS, hvilket er godt kjent i flere kretser. Men Lysbakken oppdaget at selv om en sitter med betydelig makt, er det spilleregler en må forholde seg til. Da gjelder det å være kreativ.

Lysbakken er plassert godt til venstre i norsk politikk, hvilket i seg selv ikke burde ha noen betydning. Betydning får det først hvis de demokratiske spillereglene erstattes med virkemidler som ligger tett opp til udemokratiske metoder.

Etter flere mislykkede forsøk på å bli kvitt oss, ikke minst relatert til at de hinsidige beskyldningene som Amal Aden fremsatte mot oss resulterte i en granskning som Lysbakken valgte å avslutte da han innså at det gikk vår vei, har Lysbakken brukt sine byråkrater for å finne en løsning. Den er presentert i statsbudsjettet for 2012, der vårt budsjett mer enn halveres. At Lysbakken ikke fjernet oss helt antar jeg henger sammen med at han syntes det kunne bli vel vanskelig å forklare.

Les hele: Å se rødt

Søppel i Dagbladet

Vi skulle få mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Vi har fått det motsatte, inkludert grov personsjikane, kanskje best illustrert i Dagbladet 28. november under tittelen «Søppelmennesker», ledsaget av fotosjikane - brennemerkende portrettbilder. Signaturen tilhører Eivind Trædal. En av de mange som gjør seg høye og mørke på 22. juli.

Dagbladet smurte søppelet utover to sider. Det skal både Trædal og Dagbladet leve med.

.....Derfor tvangsgiftes antakelig hundrevis av unge årlig. Derfor har politikerne ingen anelse om hvor mange norske barn som kjønnslemlestes. Derfor frarøves kvinner retten til skilsmisse, og slik retten til gjengifte, mens «han» kan ekte både den ene, andre og tredje. Derfor snur man ryggen til at flere tusen barn ikke er i grunnskolen. Derfor tillates hijab på barn. Derfor vandrer mobile fengsler i gatene....


Les hele: Søppelargumentasjon.

Friday, November 25, 2011

Arbeiderpartiet tar i bruk hersketeknikker

Vi håper Document.no og signaturen Pluto tilgir oss, men kommentaren til Pluto var så godt skrevet og så viktig at den bør publiseres flere steder:

Fornuftige ord her fra Hans Rustad. Han setter de siste dagers hendelser i en logisk forståelig sammenheng. For det er en ideologisk kamp vi nu er vitne til.

«Ytringsansvar» er det nye ordet for den totalitære orden fra sosialdemokratisk hold. Jeg smaker på dette orwellske ordet: Ytringsansvar? Som om alle vi andre ikke skulle være ansvarlige når vi ytrer oss?! For vi er da ikke klassifisert som utilregnelige, eller tilbakestående med svekkede sjelsevner; de av oss som våger den alternative talens bruk. Vi behøver ingen leksjon i hva som menes med hverken «demokrati» eller «ytringsfrihet» fra dèt partiet, som i sin barndom selv var sterkt influert av kommunistiske ideer og fikk en solid støtte fra Moskva i sin tid – for å historisere en smule «fra glemselens slør».

Nu forholder det seg faktisk slik, at AP sine sersjanter (partisekretærer) gjennom tidene, nærmest eneveldig både har brukt og misbrukt sin makt fra basene på Youngstorget. Det historiske skapet fra etterkrigstiden var fulle av skjeletter, som ramlet ut for ikke alt for mange år siden. Stikkord her kan være både Haakon Lie og Ronald Bye sine gjøremål, grundig beskrevet i diverse bøker. Det finnes således en masse stoff om sersjantenes «krigføring» for å beholde den sosialdemokratiske maktstruktur og base intakt, for det statsledende parti her til lands. Den nye partisekretæren Raymond Johansen sine firkantete-, nesten injurierende «anklagelser» - har en solid tradisjon hva gjelder retoriske propagandautfall mot «fienden». Splitt og hersk som et hersketeknisk grep, er en del av denne psykologiske krigføring mot antagonisten.

Så også for «the coming man(?)», som febrilsk svinger sverdet for en ny oppmerksomhet: For AUF sin leder Eskil Pedersen har nok mye behov for å fremstå som en handlingens mann. Angrep er som kjent det beste forsvar, men ikke alltid, som for eksempel hvis du ikke er angrepet fra den parten du begir deg på; men ut fra et heller tvilsomt vikarierende argumentasjonsbehov for å bevise noe ikke-eksisterende. Kan denne unge mann som nu iherdig vil vise handlekraft, ha gjort opp regning uten vert!? Dèt får vi nok svar på en gang i fremtiden. Men EN ting må vi be disse herrer om uansett: IKKE belær oss om hva ytringsfriheten skal inneholde av «ansvarlighet» eller hvordan denne fundamentale rettighet skal forvaltes, eller på andre måter gjøres bruk av eller for for folk flest; hverken her eller der!


Naturligvis burde FRP sin representant og nestleder, Per Sandberg, sagt noe slikt som at; visse representanter for Arbeiderpartiet bruker denne tragiske hendelsen av den 22/7 for å mistenkeliggjøre og kneble personer og organisasjoner, som har andre meninger angående den førte innvandringspolitikken her til lands. For det er dèt, som noen faktisk prøver seg på, som nettopp partikoryféene Eskil Pedersen og Raymond Johansen er skoleeksempler på. Og her i dette sosialdemokratiske gjørmebadet, har ikke minst mange fra FRP fått sine personlige pass påskrevet som noe «moralsk og etisk» forkastelig; ja som noe annenrangs og mindreverdig. Både Document.no og andre fra den folkelige opposisjon, har blitt tildelt dette feiltanke-stempelets kort av et kjettermerke. Både AUF-leder Eskil Pedersen og partisekretær Raymond Johansen har her gjordt bruk av store stygge ord for å stemple alle som mener noe annet enn disse herrer selv. Så banalt, så vankelmodig og så tragisk er det, for dem selv egentlig.

Så gledelig er det derfor, at partileder Siv Jensen nå tar igjen. For jeg tror hun nå begynner å forstå den rådende konsensusmentalitet og den psykologiske krigføring, som nu utspiller seg fra kretser, som for enhver pris vil beholde definisjonsmakten. To sitat her (fra NRK), der FRP-partilederen opphever borgerfreden:

- "Siv Jensen peker på Eskil Pedersen og Raymond Johansen, og sier de åpnet opp for en debatt om ytringsfriheten da de gikk ut i TV-sendinger tirsdag kveld."

- Etter 22. juli har det eksistert en borgfred i norsk politikk. Fra Fremskrittspartiets side har vi forholdt til det. I går brøt Arbeiderpartiet den, og da skal de få svar. Vi sitter ikke stille." -

Siv Jensen refser AUF-lederen Eskil Pedersen for å forsøke å legge bånd på ytringsfriheten med rette. Hun opplever at enkelte Arbeiderparti-politikere forsøker å gi Arbeiderpartiet rett til å definere hva som sømmer seg og ikke sømmer seg å si i det norske politiske ordskiftet etter 22. juli-angrepene. Her er tre sitat fra NRK:

- "Eskil Pedersen er i ferd med å selv slå ned på ytringsfriheten. Han åpner opp for begreper som «ytringsansvar». Det er ikke i tråd med mantraet etter 22. juli; nemlig mer åpenhet, mer demokrati."

- "Jeg tror ikke de forsøker å kneble oss, men Arbeiderpartiet tar i bruk hersketeknikker for å legge premissene i debatter og styre dem slik de ønsker."

- "Vi har brukt vår tid og energi på annen politikk en stund. Men nå har Arbeiderpartiet bedt om en debatt, og da skal de få det. Vi har vært tøffe i trynet i årevis, og skal fortsatt stille de tøffe spørsmålene om norsk innvandringspolitikk. Vi har de samme utfordringene på dette området nå som før 22. juli." -

Siden angrep er det beste forsvar om en er trengt opp i et hjørne fra de ufine; så kom igjen FRP. Kanskje finnes det håp likevel. For en vokser på motgang, eller; brytes helt ned. Partileder Siv Jensen vet derfor at klokkene ringer og varsellampene lyser. Det er nå det gjelder for henne. Nå eller aldri, vil nok mange av oss mene!

- Pluto

Den brune fare i Dagbladet

AUF-leder Eskil Pedersen og partisekretær Raymond Johansen, VGs Anders Giæver og alle andre politisk korrekte i ekkomiljøet, har forhåpentligvis lest Dagbladet og Den brune fare?

Les kommentarene til artikkelen, og tenk det, Hedda - det er i Dagbladet de kommenterer og ikke hos det "ekstreme" Document.no

Kan det tenkes at folk med "slike meninger" finnes i et langt større antall enn det multikulturistene har fattet? Kanskje det er på tide at Pedersen, Johansen, Giæver og likesinnede våkner opp?

Skjønt, det spiller vel egentlig ingen rolle - la de bare sove videre. Folk har lært seg å tenke selv og i internettalderen kan heldigvis ikke lenger informasjon holdes skjult eller ideologisk fordreies.

Her er en kommentar fra en leser jeg har tillatt meg å kopiere, funnet på bloggen til Torbjørn Røe Isaksen. Kommentaren, skrevet av Hilde, skulle fungere som et godt eksempel på hva "vanlige folk" opplever og tenker:


For hver dag som går stiger det “nye Norge ” klarere og klarere frem. Kvinner voldtas, unge menn ranes. Selvforsvarskursene har lange ventelister av mennesker som ønsker å gjøre noe for å gjenvinne i hvert fall en følelse av trygghet.
Hverdagen vår endres i stor fart.

I dag har rektoren ved en Oslo skole lagt seg paddeflat og blottet strupen. Dødssynden hennes var at hun hadde samlet det lille norske mindretallet i en klasse, i håp om å forhindre at enda flere etnisk norske skulle forlate skolen. For dette blir hun fremstilt til spott og spe og hun lover øyeblikkelig retrett. Hvordan det lille mindretallet på 30 prosent etnisk norske skal kunne integrere det store flertallet på 70 prosent er ikke et tema.
Heller ikke hvordan stadig flere etnisk norske skolebarn opplever å ha blitt en minioritet i skole og på hjemstedet i sitt eget land.

Ved en annen videregående skole i Oslo krever de muslimske elevene bønnerom.
Vi aner hva som kommer i fremtiden og vi gyser.

Politikerne våre er opptatt av hvordan man skal forhindre at vi gir ord til vårt sinne og vår fortvilelse. Det later til at de tror at det er de såkalte hatefulle ytringene som er problemet. Bare man får kneblet folk så blir det bra.

Det er ikke de såkalte hatefulle ytringene som er problemet, det er de erfaringene folk gjør seg i sitt daglige liv som gir grobunn for hat og sinne og politikerforakt.
Vi opplever oss bestjålet og ikke beriket.Vi opplever oss lurt av tomprat om nødvendig arbeidskraft som vi måtte ønske velkommen. Uten innvandrerne kunne vi ikke sikre velferden het det i mange år.
Nå vet vi det som vi bare ante tidligere. Det hele er bare en stor belastning for velferdordningene våre, hvilket er godt dokumentert i Brochman rapporten.

Vi frykter fremtiden for våre barn. Vi er møkk lei av ap politikere som ikke på noen som helst måte vil innse at det er deres politikk som har ført oss ut i dette uføre, godt hjulpet av SV ,Venstre og andre. Høyre har heller ikke mye å rose seg av i denne sammenheng.

Sandbergs uttalelser i spørretimen i Stortinget i går var selvfølgelig utrolig taktløse og sårende. Alikevel kjenner jeg bare sinne og motløshet over reaksjonen til arbeiderpartiet. Helga Pedersen i hikstende indignasjon. Skjønner de hva som står på spill, skjønner de hva som venter oss hvis den utviklingen vi er inne i fortsetter?
Skjønner de i det hele tatt hvor mye sinne det er ute i den norske befolkningen?
Hvis ikke tror jeg det bare er et tidsspørsmål før det skjer noe katastrofalt igjen.

- Hilde

Propagandaverktøyet NRK

Jeg vil anbefale alle om å gå over dette nyhetsinnslaget: http://www.nrk.no/nett-tv/inde...
Propaganda i Nrk Dagsrevyen

Bare se hvordan det er bygd opp. Fra introen til nyhetsankerne. Hvordan de ordlegger seg? De fungerer ikke som seriøse nyhetsjournalistikker, men ensidige propagandaverktøy for Pedersen. Så begynner innslaget. Hvor en kommentator med alvorlig stemme vil opplyse allmuen om at det er så mange der ute som deler terroristens syn, før det kommer frem: "i følge Eskild Pedersen", dvs at også denne kommentatoren er et propagandaverktøy som kun formidler Pedersens holdninger. Men se hva som er tema i denne biten. Meningsfeller til Breivik. Hva var tema i introen? Man trenger ikke være særlig konspiratorisk for å se hvordan Nrk/Auf samkjører terroristen og Frp i samme bås. Så fortsetter det med Eskild Pedersen med egen stemme (og ikke med Nrk's propaganda), hvor han formidler en rekke påstander. Han bruker alle triksene i boka som er vanlig fra venstresiden, han river meningsmotstandernes utsagn ut av kontekst, han tillegger meningsmotstandere meninger de ikke har, og konkluderer på dette. Han kommer jo f.eks med den meget graverende påstanden om at det er mange der ute som deler terroristens syn. Så Eskild Pedersen har ikke fått med seg den brede protesten mot terrorhandlingen. Men Eskild Pedersen får naturligvis ikke kritiske spørsmål. Og han får heller ikke kritiske spørsmål om hva som er sammenhengen med Frp og 22.7. For han er på et Lo-forbund for å prate om 22.7, men velger å fokusere på Frp. For det eneste relevante som er med Frp i forbindelse med 22.7 er at Siv Jensen skrev at "idag er vi alle Auf'ere". Jeg kan ikke se hva mer man kan skrive for å vise at man har medfølelse. Men det kom vel ikke så klart frem i Pedersens tale?

Så var det tilbake til propagandaverktøyet fra Nrk, denne gangen skulle vedkommende promotere Raymond Johansen. Han konkluderte med at Frp var høyrepopulistiske, og at to navngitte representanter formidlet grumsete holdninger. For i følge Johansen så formidlet Frp, som høyrepopulistiske, egentlig de samme ord og uttrykk som høyreekstreme som f.eks Breivik. Og at høyrepopulistiske Frp jobbet med grumset sitt innenfor systemet, mens høyreekstremister, som Breivik, jobbet utenfor systemet. Igjen mange påstander fra Raymond Johansen, ingen kritiske spørsmål.

Så for å toppe dette: Frp får ingen mulighet til å forsvare seg.

Man kan helt åpenbart konkludere med at denne filosofien om at: "terroristen var den eneste ansvarlige" er historie. Nå skal man ta de "slemme" meningene og bruke Breivik som et trumfess. Kort fortalt: Legger man seg ikke på rygg for Ap's fremstillinger, da er man uenig, og husk Breivik var uenig.

Jeg lurer egentlig på hvordan har Ap/Auf/Nrk tenkt. For dette slimete innslaget minnet i stor grad, av hva den samme troikaen gjorde mot dette nettstedet like før. De registrerte vel at siden angrepet på document.no ikke skapte noen reaksjoner, så kunne de gå ett skritt videre. Som tenkt så gjort, og dette skapte heller ikke noen reaksjoner. Det er ingen hemmelighet at Frp er sterkt mislikt, og ja endog hatet i ulike miljøer i vårt land. Men har disse miljøene, som gjerne skryter av hvor beleste de er, glemt sin Arnulf Øverland? "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!"

Det som er skrevet ovenfor er fra en kommentar i forbndelse med artikkelen Hvem definerer ytringsfriheten? av redaktør Hans Rustad i Document.no

Thursday, November 24, 2011

Oslo er tapt

«Politiet oppsøkte Sturla Nøstvik da han var på legevakten til behandling etter ranet. De gikk rett på sak. Fra politifolkene fikk Nøstvik vite at unge menn i en ransgjeng hadde utført mange tilsvarende ran på Grünerløkka og områdene rundt de siste ukene.
- De sa at alle har krav på å føle seg trygge, men at de ikke har mulighet til å forhindre ranene. “Vi har tapt byen”, sa de. Så spurte de om jeg kunne gjette hvor mange patruljebiler de hadde ute i sentrumsgatene denne kvelden, sier Nøstvik.
⁃ De ga selv svaret, nemlig at to bilpatruljer var ute. Jeg trodde de tullet, men de sto på at det var alt de kunne tilby befolkningen i sentrumsområdene som beskyttelse, sier Nøstvik. Han legger til at han og kjæresten er blitt godt behandlet av politiet.»

Hvem ranet så Nøstvik?

Aftenposten skriver, og dette ser ut til å betegne et tidsskille i avisens nyhetsdekning:

«En nigeriansk og en gambisk mann, begge 20 år, er siktet for å ha ranet Sturla Nøstvik (36). De nekter seg skyldig. Samme modus er brukt i de andre ranene. Ofrene stoppes på gaten, og føres til et mørkt skjulested som gisler, mens deres konti tømmes. Fra Nøstviks konti fikk ranerne ut 21 000 kroner fra minibankene i 7-Eleven og Narvesen på Carl Berners plass.»

Det skulle være unødvendig, men synes påkrevet å minne om at det er Jens Stoltenberg som er ansvarlig for tilstandene her i dette landet. Han er statsminister og leder for en regjering som har flertall på Stortinget!

Les resten: Samfunnskontrakten er brutt, skrevet av advokat Knut Skjærgård

Les også: Groruddalen. Negative enkelthendelser eller et mønster?

Saturday, November 19, 2011

Krever rettferdig behandling av Saif al-Islam Gaddafi

Flere krever nå at den arresterte sønnen til tidligere diktator Gaddafi blir behandlet rettferdig.

Nato sier i en uttalelse at de forventer at libyske myndigheter og den Internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) sørger for å ivareta Gaddafis rettssikkerhet.

Mon tro om "alle forhold" blir tillagt vekt når rettsaken kommer opp? For eksempel at Saif al-Islam Gaddafi vokste opp med en far og i et miljø der det var helt naturlig at familien hadde all makt i landet? Det var den virkeligheten som ble plantet i barna til Gaddafi helt fra de ble født. Vil det også bli tillagt vekt at de ikke hadde noe annet valgt enn å følge farens ordrer?

Jeg tviler sterkt på at slike detaljer får noen som helst betydning når Saif al-Islam Gaddafi blir stilt for retten. Så en rettferdig rettsak kan man bare glemme.

Denslags får du aldri vite via Nrk

Hvordan tror du forholdene er i Frankrike? Egentlig? Du får aldri vite sannheten via Nrk eller øvrige norske presseorgan.

Les: Frankrike: den pinlige sannheten.

Som en leser kommenterte hos Document.no:

Breidablikks reportasjer har virkelig vært bra. Klarer Document.no å hente inn mye mer slik velskrevet informasjon fra andre enn engelskspråklige land, har de virkelig funnet seg en stor nisje i det norske mediemarkedet. Skaug fra Italia, Genius fra Tyskland, og nå Breidablikk som rapporterer fra Frankrike, glimrende! Kanskje på tide å klargjøre en ny søknad til Fritt Ord om et slikt journalistisk prosjekt?

Jeg vil tro det foregår en intenst debatt også om disse temaene i Nederland, Tyskland, Spania, Østerrike, Belgia osv...osv... Så det er enormt mye alternativ informasjon å hente inn om man får tak i flere som behersker språk og kultur og kan rapportere fra andre land enn UK og USA.
Norske journalister henter nå stort sett sin utenriksjournalistikk fra engelske og amerikanske kilder. Og ytterst sjeldent om innvandringproblematikk og multikulturell utvikling i ikke-engelskspråklige land.

Det samme gjelder norsk kulturliv; Helt obskure engelske, sosialistiske bøker blir øyeblikkelig oversatt til norsk og presentert i beste sendetid på NRK, forfatterne holder foredrag og får seminarer på Blindern og Litteraturhuset med full baluba.
Mens ikke-sosialistiske bøker som har rystet samfunnsdebatten i land som feks Tyskland (Thilo Sarazzin: Vi avskaffer oss selv), USA (Samuel Huntington - Clash of Civilizations) og i Frankrike ( Stephane Courtois - Kommunismens Svartebok) blir aldri oversatt og forblir totalt ignorert i Norge.

Friday, November 18, 2011

Anti-Semitism in Norway is over the top

....I think it is fair to say that anti-Semitism in Norway is most virulent among the cultural elite – the academics, intellectuals, writers, journalists, politicians, and technocrats – although thanks to the media and schools, it has trickled down to many ordinary Norwegians, some of whom may never even have met a Jewish person....

......Norway's most respected newspaper cartoonist, Finn Graff, who has admitted that he never draws cartoons about Islam because he is scared for his life, has frequently drawn cartoons comparing Israelis to Nazis; he knows Jews will never harm him. These anti-Semitic op-eds and speeches and cartoons are never remotely fresh, witty, or original; all they ever do is recycle tired cultural-elite clichés. And their creators get nothing but praise from their colleagues, who celebrate them as courageous truth-tellers. It is much more acceptable to scream "kill the Jews" at an anti-Israeli protest than it is to criticize Hamas.....

.....What motivates this anti-Semitism? Several things. For one, the leading lights of Norway's cultural elite are overwhelmingly on the far left, and intensely hostile to the West, to capitalism, and therefore to the US and to Israel, which they see as America's puppet and vassal – a colonialist, imperialist outpost of Western capitalism in the heart of the Islamic world. Before the fall of the USSR, an extraordinary percentage of these Norwegian leftists were either Communists or very sympathetic to Communism. They have replaced their affinity to the Soviet Union with sympathy for the great totalitarian ideology of our time: Islamism. Thus they romanticize Palestinians and despise Israel.....

Read all here: Norway Embraces Islamist Tyranny

Thursday, November 17, 2011

Carl I Hagen har format og selvstendighet

Nå har alle journalister, kommentatorer, twitrere osv godtet seg over en fornærmet Carl I Hagen i et par dager. Stor fest og glede....

Gi blaffen i det forutsigbare våset som kommer fra de venstrevridde - les heller denne glimrende analysen: Siv Jensens fall.

Arven fra Einar Gerhardsens tale på Kråkerøy i 1948

Gerhardsen brøt en politisk borgfred med sin tale. Han erklærte kommunistene for varg i veum – for demokratiets fiender....

.....Man kan kritisere Hagen for en god del, men i dagens situasjon er han en av de få politikere som har ryggrad til å tale konsensus imot. Norsk politikk blir ikke bare kjedeligere, den blir fattigere og farligere. Slik går det med de som våger å opponere.

Typisk nok illustrerte NRKs morgensending Hagens sorti med sitat fra en tale der han sa at “det må være lov å si at det er en sammenheng mellom innvandring og økt kriminalitet”. Nå hadde NRK demonstrert at man har makt til å sette mennesker som sier slikt i gapestokken.....


Les hele artikkelen: Fotsteg.

Sunday, November 13, 2011

Raymond Johansen (Ap) og Nrk er livredd Document.no

I Kveldsnytt ble Arbeiderpartiets Raymond Johansen invitert til Nrk for å kaste skitt på Document.no

Se innlegget på Kveldsnytt og legg merke til at hverken Johansen eller Nrk kommer med et eneste eksempel på påstått hat i Document.no sine spalter.

Avsløringer - av Arbeiderpartiets politikk og Nrk og media forøvrig - er det som skjer hos Document.no

Men hvorfor ikke finne ut selv? Ikke la Raymond Johansen og Nrk sitt sludder holde deg borte fra Document.no
Raymond Johansen, de øvrige politikerne samt de aller fleste journalister leser Document.no hver eneste uke. Ikke hold deg selv utenfor - les Document, du også.

Det glade budskap - bli kristensosialist!

Bloggen, Kjetteren, har en god løsning for de som finner den anonyme tilværelsen som et vanlig kirkemedlem lite tilfredsstillende.

....Kanskje du har behov for å flagge deg selv, ta et slags standpunkt? Da kan kanskje kristensosialist være et brukbart alternativ? Noen små justeringer her og der, og du vil være i gang.

Du gjør det samme som for eksempel Johan Falkberget. Du blander sammen
ting fra den internasjonale arbeiderbevegelsen og elementer fra kristendommen, og får en slag demokratisk, kristen sosialisme. Dette gir deg muligheten til å få en ny tro på livet og et nytt håp. Men husk på: Det forutsetter samtidig at kapitalismen må knekkes og at kirken må stå på de fattiges side.


....Det finnes alltid ekstreme mennesker. Vi har sett tilfellene mange ganger - at noen blir glødende, mørkerøde marxister, for så å vende helt om. Hardheten sprekker, demninger brister og de fødes på ny. De konverterer til islam eller katolisismen.

Det vil jeg på det sterkeste fraråde. Du vil i så fall bli dradd ned i en hengemyr av galskap du vanskelig kan komme vekk fra siden. I verste fall kan du ende opp som en hellig kriger - eller som pave i Vatikanet. Vil du det?


Les hele: Det glade budskap

Journalister, politikere og andre bør lese denne bloggen

Det finnes en blogg som heter Opplyste muslimer. Den kan anbefales! Særlig bør de som slenger om seg med ordet islamfobi lese artikkelen Myten om islamofobi.

Saturday, November 12, 2011

Terrororganisasjonen Hamas har fått sin biskop

De fleste av oss gir blaffen i hvem som er biskop her eller der. Vi gir rett og slett blaffen i biskopene. For oss fritenkere er biskopene ikke annet enn noen latterlig utspjåkede, statsansatte trollmenn. De burde med fordel heller bruke tiden til fordypelse i bøkene til religionsforskeren Andreas Edwien, fremfor det imbesile våset de holder på med.


Men skulle du være interessert i å vite litt mer om den nyutnevnte biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, så presenterer Document.no det du trenger.


Denne artikkelen, Enda en biskop for venstresiden , kunne aldri vært skrevet av en av våre statslønnede journalister. Ei heller offentliggjort i noen av statens medieorgan.


Her er noen smakebiter fra artikkelen:


.....Kirkens rolle i Sommerfelts øyne er da å ”hjelpe folk til livstolkning og handlingsalternativer”, skriver han i sitt valgmanifest for bispenomiasjonen. Du trodde kanskje kirkens rolle var å peke på Gud, men nei, Kirken skal i stedet endre folks perspektiver på verden.


.....Så hva slags livstolkning kan vi vente oss? Det er ikke mulig å lese AS sine mange Twittermeldinger uten å forstå at denne mannen ikke liker FrP, men liker Audun Lysbakken og SV; at han liker religiøs dialog, men ikke Israel — men han er positivt overrasket over Hamas sin vilje til fred og likestilling — at han liker dagens regjering og han liker selvsagt fotball, slik alle “folkelige sosialister” skal gjøre......Kristin Clemet har blogget skarpt og klart om dette tidligere i år: “Det er nesten patetisk å høre statsansatte biskoper “leke” politisk parti og fortelle oss andre hva som er “riktig” standpunkt — høyt hevet over de egentlige partiene. Det er også veldig provoserende — fordi det dreier seg om en statlig kirke.”


.....Med Sommerfeldt i Borg kan vi bare holde oss fast; han blir vel fast gjest i de riktige programmene og spaltene med sine politiske formaninger, fordømmelser og velsignelser i sitt arbeid med å bedrive politisk ”livstolkning” for oss lekfolk.


Det er gammelt - men noen jobber langsiktig.”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. (...) Vi skal slåss uforsonlig med den bestående og offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. (...) Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. (...) Skal vi skape den sosialistiske skolen, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. (...) Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.” Edvard Bull, 1923.

Friday, November 11, 2011

Øystein Stray Spetalen fnyser av ekspertene

Øystein Stray Spetalen har mot til å si det de fleste tenker. Han har liten tiltro til alle de ekspertene som daglig uttaler seg i media om finanskrisen.

Og alle sjeføkonomer og fagøkonomer som uttaler seg om krisen har superinvestoren lite til overs for. Hadde de kunnet noe om finansmarkedet hadde de tjent penger på kunnskapene sine, mens de i stedet sitter som lønnsmottakere i banker eller investeringsselskaper som er avhengige av at galskapen fortsetter, mener Spetalen.

Investoren mener man må tilbake til 1998, da hedgefondet Long Term Capital Management (LTCM) ble reddet fra kollaps, hvis man skal forstå eurokrisen. LTCM var ifølge Spetalen det første eksempelet på en finansinstitusjon som ble bedømt til å være "for stor til å feile".


- Det var da galskapen begynte. De som hadde spekulert, eller lånt penger til dem som hadde spekulert, ble reddet i stedet for å tape penger, sier Spetalen til Finansavisen.

Øystein Stray Spetalen tror Vesten kan kollapse

Les også: - Bankredning er et valg mellom pest og kolera

Wednesday, November 9, 2011

Et vekkelsesmøte i Audun Lysbakkens ånd?

Venstreekstremisten og multikulturisten, Audun Lysbakken (SV), burde fjernes som statsråd. Han er for umoden, uansvarlig og diktatorisk i sine avgjørelser. Som vi skrev i et tidligere innlegg, Motbydelig av Audun Lysbakken, så ønsker han å omgå regler for statlig støtte slik at han, den diktatoriske statsråden, kan frata Human Right Service økonomisk støtte.

Jeg ble ikke bestyrtet over at salen applauderte da Soliman forklarte hvorfor tyveri – men ikke svindel – skal straffes med avhugging av lemmer. Jeg merket meg dog at det ikke bare var de tungt tildekte kvinnene og uniformerte mennene som klappet – også unge kvinner uten hijab applauderte. Det overrasket noe.

Les mer her hva Hege Storhaug i Human Rights Service opplevde på et "debattmøte" på Høyskolen i Oslo, et arrangementet som ble kjønnsdelt av Islam Net.

Som noen lesere kommenterer på Document.no:

- Hvis Gule nå står og roper opp om "usivilisert barbari" (i og for seg samme ordet to ganger), hvorfor brukte han da så mye tid i flere år på kalle kritikk av det samme for "islamofobi"? Det er like før man får inntrykk av at de progressive ikke vet helt hva de holder på med.

- Islamnet får det til å gå "kaldt ned over ryggen" på meg. Det er helt urolig hvor lite kritisk pressedekning og politisk motstand denne gruppen muslimer får.
Det er på høy tid at det blir reagert mot en slik islamisme.
Jeg er dessverre redd for at vi i Norge snart får førmiddelalderske muslimske paralellsamfunn.
Når slike "enklaver" først er etablert, kan det bli umulig å få gjort noe med.
Jeg frykter vi går mot et delt Norge.
De styrende poltikerne virker så tafatte og jeg er redd de ikke vil forstå før det er for seint. De er mer opptatt av å skjule sannheten (bl.a. ved å halvere støtten til HRS) og å finne "islamofober".

Tuesday, November 8, 2011

Motbydelig av Audun Lysbakken

Barne- og likestillingsminister, Audun Lysbakken (SV), halverer statsstøtten til Human Rights Service. Dagsavisen, en avisblekke som selv mottar om lag 50 millioner skattekroner i pressestøtte, applauderte avgjørelsen.

Som om ikke det er nok - den venstrevridde organisasjonen Norsk Folkehjelp ønsker også at Human Rights Service må fratas økonomisk støtte.

Det er til å spy av!

Human Rights Service har i flere år kjempet mot kjønnslemlestelse av barn, at barn plutselig forsvinner fra norske skoler og at henteekteskap skjer i stor stil blant innvandrere. Human Rights Service har også våget å kritisere Islam og SSBs befolkningsanalyser.

Dette liker naturligvis ikke venstreekstremisten og mulikulturisten, Audun Lysbakken. Derfor halverer han pengestøtten til Human Rights Service.

Forstår du engelsk, så se og hør denne introduksjonen og talen av lederen for Human Rights Service, Hege Storhaug, på en konferanse i Kanada.

Monday, November 7, 2011

Vi håper Audun Lysbakken blir ny SV-leder

Vi sosialist-allergikere håper inderlig at den mørkerøde venstreekstremisten, Audun Lysbakken, blir ny leder av Sosialistisk Venstreparti. Lysbakken synes nemlig å være best kvalifisert til å få alt grumset i SV opp til overflaten. Når enda flere forstår hva slags samfunnsødeleggende parti SV er, vil forhåpentligvis dette forkvaklede partiet havne langt under sperregrensen.

Lykke til, Lysbakken. Vi håper at du og dine ideologiske kupaner etter neste valg aldri mer får satt bena deres i stortingssalen.

En ubehagelig påminnelse for de gode mennesker på venstresiden

Etter terroren i Norge 22/7 er det mange som har gjort forsøk på å få folk til å tro at det er kun på høyresiden ondskapsfulle mennesker finnes. De gode tilhører den venstre delen av den politiske skalaen. Der er det ikke mye grums.

Derfor må dagens rettsak som starter i Paris, være en ubehagelig påminnelse for mange. Det er verdens mest kjente terrorist på 1970- og 80-tallet, Iljitsj Ramirez Sanchez, bedre kjent som «Sjakalen» eller «Carlos», som på ny må møte i retten. Den 62 år gamle venezuelanske marxist-leninisten møter i dag i retten i Paris tiltalt for fire terroraksjoner i 1982 og 1983.

I et ferskt intervju med en venezuelanske avisen El Nacional skryter han å ha stått bak over 100 terroraksjoner som har kostet opp til 2000 menneskeliv.

På spørsmål om de uskyldige sivile som mistet livet i terroraksjonene hans, hevdet «Sjakalen» at det ikke var mange.

– Det var veldig få. Jeg har regnet ut at det var under 10 prosent, Så av 1500 til 2000 drepte var det ikke mer enn 200 sivile ofre, sa den fengslede terroristen.


Terroristen sier også i intervjuet at den cubanske presidenten Fidel Castro har drept flere mennesker. Som kjent - også Fidel Castro tilhører "de gode på venstresiden".

Skryter av å ha drept 2000

Thursday, November 3, 2011

Destruktivt i Dagbladet og VG

To seniorkommentatorer, Hanne Skartveit i VG og John Olav Egeland i Dagbladet, leverte lørdag kommentarer som var så på viddene at man må lure på hvordan det er mulig når man arbeider i et nyhetsmedium.

Les hele Tabloid krise .

Utdrag av kommentarene i Document.no

- .....Full honnør til deg her, Hans Rustad! Du tar dem fullstendig på kornet. Jeg storkoser meg!

Maken til livsfjernhet og manglende realitetssans skal man lete lenge etter. Vi vet at avstanden er stor mellom den journalistiske overklasse og folk flest, men dette slår alle rekorder, hva gjelder dårskapens formidling....

- .....Jeg leste den samme artikkelen av Skartveit, og satte kaffen i halsen.

- .....VG elitens avis? LOL:),kanskje i deres egne øyne, men realiteten er at de fortsattt er det foraktede "FRP-segmentet" som kjøper og leser VG, og ikke de "hippe" og verdensvante cafe-latte-drikkerne på Grünerløkka. Jeg synes både VG og Dagbladet er tabloidsøppel uansett og det er flere år siden jeg bruke penger på noen av disse....

- ....."De to representerer nettopp den elite, maktkonsentrasjon, ekslusivitet og udemokratiske holdninger som de advarer mot."

Ja, det var det jeg satt og tenkte hele veien da jeg leste artikkelen her. Pressestanden her i Norge preges av mye synsing, lite refleksjon og politisk agenda kombinert med en uendelig selvgodhet.

Glad jeg ikke er Nordea kunde

Etter å ha kuttet flere tusen ansatte, bruker storbanken et tosifret millionbeløp på leilighet til Christian Clausen.

Nylig kunngjorde Nordea at 2.000 ansatte må gå som følge av innsparinger.

Det hindrer imidlertid ikke banken i å bla opp 22,5 millioner svenske kroner (rundt 19,2 millioner norske kroner) for at toppsjef Christian Clausen skal kunne innlosjeres fasjonabelt på Østermalm i Stockholm, ifølge Svenska Dagbladet (SvD).

Les mer her: Kjøper luksusleilighet til toppsjefen

Det er vel neppe noen som blir forbauset. Mange av toppene i næringslivet anser seg selv nesten som kongelige og må naturligvis bo i de mest fornemme strøkene. Man kan kun glede seg over å ikke være Nordea kunde, da støtter man i hvert fall ikke den banken.

Forresten....måtte ikke staten, det vil si vi skattebetalerne, redde den banken for noen år siden?

Tuesday, November 1, 2011

Journalistene er maktens marionetter

......Men den fra topp til tå klesinnhyllede Uba Mahmoud fra Somalia var klar og prinsippiell i sitt svar. Allah har bestemt at hun skal bære en fotsid hijab, og hvis hun ikke fikk beholde den på, ville hun dra hjem til Somalia, en retur som ikke så ut til å plage henne særlig. Den geskjeftige reporter Fredrik Solvang kunne ha grepet fatt i akkurat den uttalelsen og spurt den somaliske kvinnen om hva som var bakgrunnen for hennes reise fra Somalia til Norge. Det kunne kanskje ha blitt utgangspunkt for en ny NRK-reportasje, en reportasje om hva det er som driver asylsøkere til Europa. Kanskje ville det vise seg at det ikke er forfølgelse, tortur og politiske overgrep som styrer denne trafikken? Det ville i tilfelle innebære en sprekk i den offisielle asylsøkermytologien, som er enerådende i kongeriket. Den bolde reporter ville da kunne oppleve hvordan asylsøkerindustrien tar i bruk sitt aller tyngste retoriske skyts for å tette sprekken.....

Les resten: Spørsmål som journalister ikke stiller