Wednesday, July 18, 2012

Dette bør du lese, Jens Stoltenberg

Her er et innlegg du bør lese, statsminister Jens Stoltenberg. Innlegget er en leserkommentar (skrevet av Pluto) til artikkelen Lek med fyrstikker.

Vi aner ikke hvem signaturen Pluto er, men ord og uttrykk han bruker og måten han skriver på, tyder på at han er en eldre herre som trolig har sett og opplevd nok til at han er verdt å lytte til.

Så derfor, statsminister:  Sett deg godt til rette - les og lær!

"Pauli Ord, Hans Rustad - og det i rett tid. Jonas Bals klassehat er intet nytt, for den ekstreme venstreside har alltid hatet vestens sivilisasjon, kultur og levesett. Hat avler hat, vold avler vold. Dèt er noe, som kommunister aldri helt har forstått. Den såkalt «reaksjonen» har ofte slått grusomt tilbake. Derfor må de ekstrem-røde marginaliseres; med andre ord ikke få nesle seg inn overalt med sin hat-retorikk overfor annerledestenkende. Dette er noe, som de ansvarlige innenfor Arbeiderpartiet bør reflektere nøye over, slik at samfunnsdebatten og den politiske prosess kan være så åpen og frimodig som mulig, slik at folket både føler og kjenner seg reelt inkludert istedenfor ekskludert.

Meget interessant var det derfor, at få lese intervjuet med Libe Rieber-Mohn i Klassekampen, som Rustad referer til på slutten av denne posten. Hun uttaler seg meget klarere og balansert, enn statsministeren klarer, når han nu endelig klarte å komme på banen, i anledning «sigøyner-saken». Dette siste vil jeg gjerne kommentere få si noen ord om, da de siste dagers hendelser er sterkt fortellende om dagens situasjon i Norge.

For den som ennu ikke har lagt merke til det; «samfunnet» har blitt mere og mere fragmentert. Ord som samhold og solidaritet var før i tiden naturlige bestanddeler, innen for et ganske så homogent, velutviklet og harmonisk samfunn her i Norge; det naturlige «limet» for samhold, som innga forutsigbarhet, trygghet og folkelig likeverd for et samlet norsk folk. Selv Arbeiderpartiet la vekk «hatets marxistiske retorikk» - og prediket sosial- og kulturell samforstand - etter 1945.

I dagens samfunnsoppløsende- og sjelløse globaliseringsiver vedrørende den grenseoverskridende teknokratiske «modernisme» ala 2012, så bites alt og alle i (den før så frodige) krybben; som i dag lider under stor mangelvare og allment forfall grunnet fravær av kyndig veiledning, altså; et ansvarsbevisst lederskap i takt med folket og dets votum, viss mandat man styrer og forvalter på vegne av. Det man i dag ser, er en form for samfunns-ekstremisme initiert av makteliten; gjennom masseinnvandringen og dens inhumane konsekvens; mega-kriminalitet, som har bakgrunn fra en økende fremmedgjøringsprosess og rotløshet, siden de ekte rotnorske verdier forsøkes byttet ut med ideologiserte forestillinger om det såkalte «multikulturelle grenseløse samfunn» - som i seg selv betegnet, er en gedigen selvmotsigelse, altså en politisert form for logisk kortslutning. Derfor ender det meste galt, og galere blir det, når løsninger ikke er i samsvar med folkeviljen – men tvert imot; folket ignoreres gjennom et medialt- og elitistisk politisk-korrekt overformynderi. Derfor er mange misfornøyde og sinte.

Sigøynerinvasjonen gjennom de siste par år; muliggjort gjennom EØS/Schengen-diktatet - er en naturlig følge av, at norske politikere lever i sin egen kosmopolitiske- og plutokratiske EU-boble. Etter at «romfolket» (som ikke er noe «romfolk» i følge sigøynerkongen Karoli, men «bare» rumenere) hadde gjort sitt «fornødne» (visittkort) på alle tenkbare nivå i hovedstaden, så grep politiet inn for en uke siden. Dette, at lovens håndhevere bare gjorde jobben sin, avstedkom rasende anklager fra sigøynerfolket om «rasisme» etc. fra politiets side - hvilket naturligvis var helt grunnløse påstander. Men, «Den røde hjelpen» var subversivt på vei; «Folk er folk» utnyttet denne sårbare situasjonen; man helte opportunistisk bensin på bålet i sin kamp mot «systemet», «nordmenn» og «det norske». Og etter dette selsomme (og til tider stinkende) «sommerteater»: Et fullstendig kaos i det politiske Norge, hvor visse politikere fra maktpartiet tilslutt så seg tvunget at måtte avbryte sine hardt tiltrengte ferier for å vise «handlekraft» overfor en uvant (men gledelig) «aggressiv» høyreside (Høyre/Frp), som med rette har tatt saken på dens fulle alvor. -

Så endelig, ved teppefall for første akt, så kom da statsministeren på banen, for han har det jo med å være sen når krevende begivenheter av problematisk art truer; denne konfliktskye AP-leder - som helst vil være en samlende statsmann hevet over det trivielt dagligdagse og folkelig relaterte. Men hva gjør han, når han nå tross alt burde tatt de endelige politisk-ansvarlige grep for en løsning på EØS-invasjonen? Jo, han angriper folkets reaksjon og væremåte! Belærer oss om moral og etikk, og på hva vi skal mene og ikke-mene. Dèt er alt «vår kjære leder» greier å avstedkomme, når problemene tårner seg opp og misnøyen stiger faretruende blant ellers ganske så sindige nordmenn. Og forøvrig må det understrekes: Problemer, som denne statsminister selv er så «hjerteskjærende» ansvarlig for, som øverste ansvarlige leder for dette grenseløse, altomfattende dilettanteri. -

Så kjære statsminister: Vennligst IKKE angrip ditt eget folk, men vern om det, og - ikke minst også; forstå det! Rydd opp i problemene, som du selv er ansvarlig for som øverste leder for nasjonen. Ikke bruk den tragiske hendelsen post 22/7 mot oss, som et evighetens moraliserende mantra, for det løser ingen ting; annet enn, at det skaper ytterligere avstand og hindre for et fortsatt levedyktig, harmonisk norsk samfunn. Det er også meget betegnede, at når du som statsminister først kommer på banen, så er du selv preget av den «gruppetenkning», som du så selvrettferdig formanende advarer andre mot at ikke må ha: Nemlig dine kollektivt-moraliserende anklagelser mot ditt eget folk. Slike fordommer overfor sine egne er fordummende og kontra-produktivt så det holder. En slike ovenfra og nedad-holdning kan rett og slett ikke aksepteres innenfor et genuint folkestyre. Mange vil i denne forbindelse spørre seg: Er dette faktisk det eneste, som statsministeren kan avstedkomme i praksis, når han nu ble tvunget at opptre offentlig i denne sak; at kun moralisere og refse sitt eget (gjenstridige) folkeferd?! -

«Hat» og frustrasjon er som regel alltid et resultat av at ingen bryr seg, at redsel kombinert med sinne tar overhånd, når en situasjon blir ekstrem, uløselig og utarter. Derfor må statsministeren bry seg om folkets bekymringer. Akutte behov må løses, ikke med formanende ord i runde uforpliktende vendinger, men med handling, ja resolutt handlekraft. Det «sinne» og det «uforløste», som i dag ulmer under overflaten, er et resultat av Jens Stoltenbergs egen politikk gjennom mange år, hvor det norske folk kun er blitt en salderingspost, som aldri blir hørt eller tatt med på råd. Med andre ord, at det norske menneskeverdet så og si har null betydning, mens de fremmede fra den hele klode får all mulig forståelse gjennom en «positivitetens oppmerksomhet» grunnet multikulturalismens favoriseringsideologi. Denne ideologiske særbehandling må opphøre, samt, at det legges ut til folkeavstemning; om vi skal ha fortsatt medlemskap i EØS eller ikke!

Avslutningsvis: «Hat-retorikken» her i landet, har de venstreekstreme utgrupper «lært» oss alle gjennom flere tiår. Jeg har aldri sett, at statsminister Jens Stoltenberg selv hat tatt et oppgjør mot denne formen for «dehumanisering» fra venstre-hold, hva gjelder den opposisjonelle såkalte høyreorienterte- og/eller nasjonalt innstilte antagonist (eller partiorganisasjon/miljø) her i Norge. På tide er det derfor, at sosialdemokraten Jens Stoltenberg selv viser vei, også her (nøkkelord; seriøsitet og troverdighet)!

Min anbefaling: Ta hele folket på alvor, Herr Statsminister!"
-Pluto

Monday, July 16, 2012

Kronprinsparet bør invitere romfolket

Vi har jo et kronprinspar som politisk korrekt er for multikultur og et fargerikt felleskap. Hvorfor kan ikke dette kule kronprinsparet invitere romfolket til å slå opp leiren sin på de vide markene på Skaugum?

Tenk på det kulturelle, deilige fellesskapet de ville få der. Eksotiske krydder har sikkert romfolket, også. Så kunne kronprinsparet og romfolket invitere kronprinsparets mange venner fra kultureliten, mediene og politikken til sang og spell med kultur og krydder.

En herlig tanke, ikke sant?

Er ikke rom-folket fargerikt felleskap?


Det er med undring jeg observerer at offentlige personer som f.eks Oslos ordfører og byrådsledere osv åpent står fem og kritiserer at Rom-folket får slå opp leirer og utøve sin kultur i Oslo.
Min undring kommer av at det jo nettopp er disse menneskene som roper høyest på, og er varme tilhengere av multikulti, Det nye Norge, fargerikt fellesskap osv.

Men nå når de blir beriket av nettopp Rom-folkets kultur, da vil de ha seg frabedt den.
Det må da logisk være slik at de synes noen kulturer er bedre enn andre. Men da er jo dette rasisme, ifølge disse offentlige personers egen deffinisjon av rasisme. For skulle jeg driste meg til å ytre at jeg foretrekker en kultur eller ikke liker visse trekk ved en kultur da blir jeg straks angrepet at multikultifansen og kallt rasist.
Følgelig bør de anmeldes for nettopp det: Rasisme.
-trond lie

(Leserkommentar til artikkelen:  Avviser NAV-støtte som følge av Folk er Folk-ansettelser)

Frekkhet? Fra sigoeynernes side er dette kynisk, kald og beundringsverdig utnyttelse av de muligheter verden gir dem. Syting paa norske gaatehjoerner gir antagelig langt bedre avkastning enn klaging i Bulgaria og graat i Romania. Hvem hadde ikke gjort det samme, og mere til, i deres sted? Saa kan de fortsette aa leve som foer, uten noen som helst form for sosialt loeft eller moralsk innsats. Alt blir som foer. Sigoeynerkulturen lever videre. Bare med nye lukrative beitemarker. Og med ny og opphoeyet moralsk status, som "offer", "fattig" og "aerlig arbeidssoekende".

Ironisk at "kamp for de undertrykte" betyr aa frata dem for ethvert krav om egeninnsats eller visjon om et bedre og mer hoeyverdig liv. Teologisk og sosialistisk "frigjoering" av fattige blir dermed en ideologi som lar den fattige forbli fattig, idet "fattig" blir en moralsk betegnelse og bli en moralsk kategori. Ideologien lar den "fattige" bli offer, la ham ta paa seg "fattig-" og "undertryktrollen" og samtidig la andre borgere "moralsk skyldige" og staten omsorgspliktig. Og dermed forbli langt "fattigere" enn foer - ikke lenger materielt, men moralsk, idet man naa kan leve godt som "moralsk fattig", eller "offer".

Det faktum at de fattige kanskje ikke var saa fattige, at bilene de reiser med er heller gode, og fattigdomen en fasade paa et kriminelt nettverk, godt organisert og stramt drevet av sigoeynerkonger og -baroner, det forsvinner helt fra blikkfeltet. Ingen kritikk av at den eneste undertrykking og utbytting som eventuelt finner sted, den er begrenset til sigoeynermiljoene selv. Men hvorfor henge seg opp i slike fakta? Saerlig naar norske aviser med Aftenposten pleier den norske finfoelende daarlige samvittighet ved aa portrettere forfulgte stakkarer. Andakten lyder: "Vi er redde", "vi har ikke noe sted aa dra", "politiet forfoelger oss" og "vi vil ikke annet enn aa arbeide". Kirken erklaerer offentlig at "romfolket maa hjelpes" og "vi finner intet bevis paa at disse er knyttet til kriminell virksomhet". Og Wergelandsforskerne som sier at kritikken mot "de undertrykte" minner om "folkemordsretorikk" og dermed maner frem de styggeste spoekelser fra europeisk historie.

Helt forutsigelig, helt elementaer appell til de laveste av nordmenns moralske instinkter: godtroende medfoelse. Lavest og foraktelig, fordi naiv. En daarlig samvittighet som forblir daarlig og verkende, selv om man skulle forstaa at den er manipulert at media som nettopp gir folk det som de vil ha: daarlig samvittighet. Media gjoer bare sin jobb. De gir folk de som folk vil ha. Tilfredsstillelse i form av daarlig samvittighet. Og ikke engang ekte daarlig samvittighet, grunnet moralsk klanderlige handlinger eller hensikter. Daarlig samvittighet - for samvittighetens skyld. Ironisk nok: evne til daarlig samvittighet som - ja - som last, og ikke som dyd - fordi den er utelukkende irreel. Norske godfjotter forholder seg ikke til sigoeynerne i det hele tatt, bare til sin elskede foelse av daarlig samvittighet. Djevelen er lur. Han lurer ikke med "synd", eller trang til mord, brann, drap. Djevelen slaar til der den kristne ventet det minst: naar godfjotten hoerer det himmelske bud som oppsummerer hele Loven og alle profetene: "Du skal elske din neste som deg selv" (Matt. 22.38)

Slikt sett er sigoeynerne helt uskyldige. Forbauset blir de objekt for en oppmerksomhet de aldri tidligere har faatt. De dras inn i en logikk de ikke hadde planlagt: ved aa bli objekt for kristen, daarlig samvittighet. Aa bli det objekt som godfjotter enten mishandler eller hjelper. Misliker for sterkt, eller elsker for mye. Alt i alt: helt ute av balanse. Den utlandske, omreisende sigoeyner har egentlig ikke gjort noe som helst overhodet. Bare campet, tigget, stjaalet og avfoert som sedvanlig. Hvor stor var vel ikke forboelsen da noen kristne sjeler kom med Evangeliet: dere er "forfulgt" av Politiet, og dere har "rettigheter". Hvem kan motstaa en slik ufortjent "frelse"?

Det hele er saa latterlig og saa gjennomsiktlig at de som virkelig er aa laste, er de "kristne godfjotter". Godt sagt! Selv "kristen", (men ofte flau over det), foeler jeg ofte at det trengs en dose av eldgammelt norsk "hedenskap" som medisin mot all godheten, godtroenheten og kanskje "godfjotteriet". Iallfall et snev av djerv vikingeaand. Det var med denne driven at Norge ble samlet til et rike, og ikke av noen som helst form av kristen "nestekjaerlighet" eller politisk respekt for "rettigheter". Fintfoelenheten kom etterpaa, og erklaerte Olavsberserken for "Hellig". Greit nok, ja, stort og beundringsverdig! Flott historie for en ny tid! Men finheten, saarbarhetene og foelelsene maa akkompagneres med stolthet, klokhet og djervskap. Men naa som som vikingeaanden sluknet definitivt med Gunnar Kjakan Soensteby og landet ikke har annet enn kristen finfoelenhet og menneskerettslige samvittighetskval, er det ikke rart at det hele slaar sprekker.
-Breidablikk

(Leserkommentar til artikkelen: Romfolket flytter til tomt som er gjenstand for nabokrangel )

Sunday, July 15, 2012

EU ønsker flere korrupte land i unionen

Norsk presse har vært opptatt av Ungarn som eksempel på et land som går “i feil retning”. Men vi hører svært lite om Romania, selv om Oslo i disse dager kjenner Romanias problemer på kroppen.

Romania preges av korrupsjon, økonomisk, kriminelt og politisk, som overgår langt det man finner i Ungarn. Det kan være vel verdt å ta med seg hva som skjer for å få med seg hva rumenere som kommer til Norge har med seg av bagasje. Kombinasjonen Schengen-avtale og innlemming av korrupte land som Romania betyr problemer for borgerne i velstånde Schengen-land. Hvorfor EU fortsetter å ville innlemme flere korrupte land, som feks. Montenegro, er ubegripelig.

Les hele: Hvorfor snakkes det ikke om Romania?

Slikt er naturligvis ikke viktig nok for regjeringen

De store endringene i Europa har konsekvenser for hverdagen også i Norge. NRK Sogn og Fjordane melder at politiet har fått en rekke meldinger, fremfor alt fra Nordfjord, om utlendinger som går på dørene og tigger om penger. Flere har meldt fra om at de har funnet tiggingen ubehagelig, skriver Document - Notis fra en av honningkrukkens periferier.

 Leserkommentar hos Document:

Det er nok våre venner, romfolket, som har utvidet strategien. Men det er kanskje å ta for hardt i og si at de har utvidet strategien. De har i lengre tid gått rundt og ringt på dørene, og ser de en giktbrukken pensjonist, kommer foten i døra og romfolket inn. Penger og verdisaker får "vinger", og "Folk er folk" er fornøyd. Ja, ikke bare "Folk er folk", men mesteparten av nasjonen er fornøyd. Vi vil jo ha EØS, vil vi jo ha Schengen, ikke en politiker, ikke en avisleder setter spørsmålstegn ved disse ordningene og ønsker endringer. Og fra folket et det taust, og sier noe fra, kan man være viss på at at de slipper ikke til i mediene. Det åpne, kritiske demokratiet gjelder ikke i slike saker, der samfunnet har innført "unntakslover" for å begrense den demokratiske og kritiske debatt. Vi lever i ei utrolig tid, du tror det ikke før du ser det, men det krever åpne øyne.
-Suprafon

Dessverre er det nok slik at folk på bygdene og i byene ikke bør forvente at noe blir gjort. Statsministeren og hans statsråder har naturligvis langt viktigere saker å styre og stelle med enn at folk ikke lenger føler seg trygge i byer og på bygdene. Selv i sine egne hjem kan folk åpenbart ikke lenger slappe helt av.

Les også: Konsekvensen av åpne dører

Det er neppe noen norsk politiker som vil innrømme det, men la oss like godt slå det fast først som sist: De to tusen bulgarske og rumenske statsborgerne tilhørende romfolket som er kommet til Norge i år, er kommet for å bli. Landet har fått en ny gruppe permanente innbyggere, som bare vil fortsette å vokse.

Bakgrunnen for dette er dels juridisk og dels politisk, selv om den virkelige årsaken først og fremst er å finne i den konfliktskyheten som er karakteristisk for det norske sinnelaget.....

Saturday, July 14, 2012

Innvandrere begår mest kriminalitet i Sverige

Sommarens pangnyhet briserar i bloggvärlden. Endast där. Den här nyheten kommer du garanterat aldrig att få läsa i gammelmedia: Svenskarna begår inte längre merparten av brotten i Sverige. Någon gång omkring 2007 gick invandrarna förbi svenskarna i polisanmälda brott – trots att de utgör en minoritet av befolkningen.

....Politikerna vet naturligtvis hur det ligger till. Vi kan vara förvissade om att de har full inblick i den galopperande brottsligheten. De briefas med fakta som aldrig når allmänheten. De går omkring och svettas av nervositet för när bubblan ska brista och allmänheten får veta hur det egentligen ligger till. De är beredda att dölja, ljuga och bortförklara tills kragknappen ryker. Sanningen om konsekvenserna av världens mest ansvarslösa invandringspolitik får inte komma fram. Priset vi betalar ska hemlighållas till varje pris. Utan bloggvärlden skulle vi heller aldrig få veta.

....Trettiosju år senare har vi facit. Dagens politiker kan inte gömma sig bakom naivitet. I dag finns överväldigande bevis för att stora invandrargrupper, framför allt från Mellanöstern och Afrika, har en helt annan syn på moral, heder och brottslighet än majoriteten av svenska folket. I dag vet både alliansregeringen och oppositionen att när vi tar emot invandrare från krigszoner och andra länder med hög brottslighet, då ökar också brottsligheten i Sverige. I synnerhet den grova brottsligheten.

Les hele: Priset vi betalar

Friday, July 13, 2012

Hvor mange moskeer vil Europa ha om 20 år?

Hvor mange moskeer vil Europa romme innen la oss si 20 år? Spørsmålet stilles ikke. I alle fall ikke høyt i aktuelle organ. Å være kritisk til det faktum at det nær sagt er en eksplosiv økning i antallet moskeer på kontinentet, å mene at særlig stormoskeer er en snikende islamisering, en krigserklæring mot kontinentets frihetsverdier, en regelrett anti-integreringstaktikk, ja, da havner du fort i kategorien nazist og/eller fascist, vel og merke av dem som selv har stilt seg på den politiske ytterfløyen.        

Minimum 2 000 moskeer i Frankrike, som islamistiske talspersoner mener er alt for lite. Det trengs minst 4 000 moskeer for å møte det økende behovet, heter det fra den leiren. Stormoské i den ene europeiske byen etter den andre. Det bygges og bygges. Samtidig legges kirker ned. Man trenger ikke være særlig dyktig i matematikk for å se hvilken vei dette går. Islams makt presser seg på i nær sagt alle deler av Europa. Og med moskeene kommer despotiske regimers ideologi med på lasset, og sharialovskoler, enten det er den nye stormoskeen i Helsingfors København, Göteborg, Milano, Strasbourg, London, Paris, osv  

I Köln har et megaprosjekt pågått i flere år. Minaretene planlegges å rage over byens kjennemerke, middelalderkatedralen Kölnerdom. Ikke overraskende har dette uroet en del av byens innbyggere. Men som Marte Michelet på sitt sedvanlige vis omtalte uroen tilbake til 2008, er islamkritisk bekymring over realiseringen av en slik stormoské synonymt med forkledd nazisme og fascisme. Legg særlig merke til at kommentaren til Michelet i Dagbladet retter ikke et eneste kritisk ord mot moskeen og hva den kan bringe med seg av verdier. Ikke ett.

Les hele: Maktdemonstrasjonene

Les også: Sterk ARD-dokumentar om Kølns megamoske

Den tyske kanalen ARD sendte tirsdag en dokumentar om den kommende megamoskeen i Køln. Det timelange programmet var overraskende kritisk og direkte i sin tilnærming til prosjektet, som filmskaperne har fulgt i flere år.

Thursday, July 12, 2012

Innvandring tilsvarende befolkningen i Kristiansund

Husker du striden om asylsøkerbarna for en liten tid tilbake? Ga det deg inntrykk av at Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen hadde tatt tak og begrenset innvandringen til Norge?

Da kommer du nok til å få sjokk av disse tallene:

De første seks månedene i år har om lag 17.500 personer fra land utenfor EØS-området fått oppholdstillatelse i Norge.

Flertallet kommer fordi de søker om gjenforening med familien sin. Så langt i år har UDI behandlet over 9000 søknader om familiegjenforening, og 68 prosent har fått opphold.

Det vil si at Norge har fått en innvandret befolkningsvekst tilsvarende en by på størrelse med Kristiansund på bare et halvt år.

Les hele her: Innvandringen hittil i år like stor som Kristiansund


I samme slengen - hvorfor ikke også lese denne artikkelen:

Asylspørsmål som ikke blir stilt

Her er et lite utdrag fra artikkelen:

.....I det to sider lange intervjuet leser vi ingenting om hvorfor en velstående mor fra Kenya drar den lange veien til Norge for å søke asyl. For Klassekampen-journalist Emilie Ekeberg er trolig spørsmålet fullstendig uinteressant, og det av ulike grunner. En av grunnene kan være en pinlig avsløring av at folk med bakgrunn i Somalia i Norge nesten automatisk får oppholdstillatelse....

Litt mer galskap fra Sverige, det nye DDR

Har du lyst til å lese mer om galskapen i Sverige? Eller DDR-Sverige som flere og flere omtaler landet.

Her er litt grøss dere kan hygge dere med - hygge i betydningen at fullt så vanvittig har vi det heldigvis ennå ikke her til lands.

Svensk LO uddanner 150.000 ‘antiracister’

Politisk ytring kan koste jobben i SVT


Tilfellet Janne Gunnarsson viser at ytringsfriheten er truet i Sverige

For all del; skulle du få et sterkt behov for å kaste opp etter å ha lest de tre artiklene, så er det å anse som helt normalt. Tilstandene i Sverige er nemlig til å spy av!

(I tilfelle du skulle lure på hva DDR står for, så snakker vi her om det gamle, kommunistiske diktaturet, Øst-Tyskland. Les derfor også denne artikkelen - LO trener opp Stasiagenter. Men etter det bør du ta en pause. Det er nemlig grenser for hvor mye galskap fra Sverige man bør ta inn på en gang!)

Advarer mot boken "Spansk gullalder"

Førsteamanuensis i klassisk filologi ved universitetet i Bergen, Gjert Vestrheim, advarer mot boken Spansk gullalder, som han mener er et skoleeksempel på tendensiøs språkbruk, feilaktige og ubegrunnede påstander, manglende kildekritikk og fortielse av sentrale fakta. Boken er skrevet av professor i kulturhistorie Knut Aukrust og informasjonsrådgiver Dorte Skulstad ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo.

Boken Spansk gullalder er utgitt med støtte Lærebokutvalget under Universitetet- og Høyskolerådet.

Derimot er det nødvendig å advare den norske offentligheten mot denne boken. Det er en skuffelse at noe slikt kan publiseres av en professor ved Universitetet i Oslo (Aukrust), og at et seriøst forlag har latt det slippe gjennom kvalitetskontrollen, skriver Gjert Vestrheim.


Leserkommentarer hos Document:

Kanskje ikke helt i tråd med akademisk etikette. Men siden de to forfatterne Aukrust og Skulstad legger så vekt på dette med at forskjellige kulturer har bodd "side om side", så var jeg frekk nok til å ta et raskt Internetsøk på hvor de to forfatterne bor i det nye Norge. Svaret er enebolig med flott hage på Høvik i Bærum kommune.

Korttenkt, fordomsfull og trassig som jeg er, så slutter jeg med det at det er omtrent like vanskelig for meg å ha tillit til slike personers forståelse av sosiale relasjoner på tvers av kulturer (les fargerikt fellesskap), som det å ha tillit til kjøreferdighetene til en person som kun har studert teoriboka til kjøreprøven men aldri satt seg selv foran rattet i en bil.
-Lotario               

"Derimot er det nødvendig å advare den norske offentligheten mot denne boken."
Bokas forfattere hører hjemme på ytterste venstre fløy. En har sågar stilt til valg for Rød Valgallianse. Så nok en gang ser vi at ytterste venstre forherliger islam på løgnaktig vis. Men ytterste venstre er ikke alene i sitt arbeid for A Brave New World, boka føyer seg inn i en rekke aktiviteter hvis formål er å skape det som populært kalles Eurabia, en politisk union mellom EU og demokratiserte MENA-land. For å sette boka i perspektiv, minner jeg nok en gang om Pat Cox, president i det Europeiske Parlament, sin uttalelse:
We must take the Andalusian Way, for it will lead us to Averroes and Maïmonides, both natives of Cordoba, both philosophers, legal experts and medical practitioners, one a Jew, the other a Muslim, who represent the symbiosis between cultures at the highest level.

Herr Cox er ikke alene i sine multikulturelle drømmer. Hele eliten fra både høyre- og venstresiden støtter hans syn.
Europas toppolitikere ønsker seg en union, Eurabia, av ymse grunner (markeder, råvarer, fred, innflytelse, det vanlige). Boka som er artikkelens tema, føyer seg pent inn i rekka av politisk og kulturell propaganda som skal tilrettelegge for denne unionen. Så får vi se da, om de klarer å temme både europeere og mer rabiate muslimer. Jeg har mine tvil. Men spennende er det jo å følge galskapen.
-Buddy Ogilvy      

Boka til Aukrust og Skulstad er ledd i venstresidens kamp for å glorifisere islam og vise at uten islam, ville ikke Europa ha kunnet ta opp arven fra antikken. Det var med andre ord islam som berget Europa fra barbariet og islam som tok vare på den antikke arven etter sammenbruddet til Romerriket. Det har tidligere på document vært diskusjoner om den såkalte Marx-Mohammed-alliansen. Den nevnte boka er et eksempel på denne alliansen, og det er typisk at ei slike boka kommer fra kulturhistorikere og orientalister der denne forvregningen av historieskrivingen er svært utbredt. Støtten fra Lærebokutvalget viser hvor sterkt grep Marx- Mohammed-alliansen har om norsk skoleverk og lærebokproduksjon. Det er skremmende, men slik har det vært i Norge i en generasjon, og det er også skremmende få som sier fra. Det skjønner man jo også når man vet hvem som legger premissene for den offentlige debatten i Norge. Den voldsomme indoktrineringen av den norske befolkningen med det vi kan kalle SV-ideologien, gjør at det nesten ikke finnes motforestillinger i det norske samfunnet. Man ser knapt konturene av noen opposisjon, og de som ser det, er ofte fyllt av ønsketenkning om at opinionen er i ferd med å ta til vettet. Hvis "optimistene" hadde vært klar over hvor dypt den venstreradkale indoktrineringen av opinionen er, frykter jeg at depresjonen ville ha blitt farlig tung hos dem som tror at ting er i ferd med å endre seg. I tillegg til nettsteder som document, er det ofte faghistorikere, som Ole Jørgen Benedictow, som tar til motmæle, men det er få av dem, som sagt.
http://www.rights.no/publisher...
-Suprafon

"Det nye spennende krydderet og all den gode maten" later til å være hovedargumentet for fri innvandring blant SV-tanter av alle kjønn.
-Therion

Monday, July 9, 2012

Aftonbladets propagandastall av vänsterslynglar

Konkurrensen är hård, men redan på politikerveckans andra dag slås vidrighetsrekordet av en artikel skriven av Petter Larsson i Aftonbladet. Han är en av de oumbärliga krafterna i Aftonbladets propagandastall av vänsterslynglar. Här är några citat från en föreläsning där han ger sin syn på Sverigedemokraterna. Jag rekommenderar läsarna att se videon, den är en enastående uppvisning i hålögd anal vänsterperversion. Notera den uttryckslösa mimiken och de kraftlösa, feminina handrörelserna. Cirka 16:35 minuter in i föreläsningen säger han:
“Det viktigaste tror jag är att man fortsätter brännmärka dem som nazister i varje givet läge. Man ska påtala vilka de är, liksom.”
“Min tanke med detta är att om man brännmärker SD stenhårt så kan man sedan använda SD som slagträ mot moderater och folkpartister. Kolla, deras förslag är som SD, och SD är ju nästan nazister. Det är i alla fall den logiken jag arbetar efter än så länge.”
 Om integration och invandring säger Petter Larsson:
“Ett övergripande mål för vänstern måste vara att hålla undan dessa frågor, eftersom varje gång dessa frågor diskuteras så kommer SD att gå framåt.”
När jag läser artikeln i Aftonbladet förstår jag att det är så här den ser ut, den senaste hjärntvättstaktiken för att få svenska folket att ge upp vår historia och vår nationella identitet. Strategierna hos den Sverigehatande PK-eliten blir isande tydliga. När inga andra strategier lyckas kommer de att tala om för oss att det svenska folkhemmet aldrig har existerat. Bit för bit kommer de att försöka utplåna vår historia. Mönstret från diktaturer är alltför välbekant.


Les mer: Söndagskrönika: Därför ska vi berätta

Sunday, July 8, 2012

God, gammeldags propaganda er ikke lenger lett

Det er ikke så lett å drive god, gammeldags propaganda for den flerkulturelle idyllen lenger, nå som det begynner å sive inn at mange innvandrere risikerer å havne i en permanent underklasse, at henteekteskap kan være en ulykke både for foreldre og barn, at “hele nedre del av Akerselven er belastet med søppel og lukt av avføring og urin” fra Schengen-gjester, at de samme dømmes for grov menneskehandel, at lommetyveriene eksploderer i Oslo, eller at innvandringen svekker skatteviljen og tiltroen til velferden.


Men Marit Kolberg og Tomm Kristiansen i NRK skal ha ros for utholdenheten og den gode viljen....


Les hele: Agit-Prop i en agurktid

Det er naturligvis helt utenkelig at Nrk skulle lage en sak om for eksempel dette:
Er du stolt av dette, statsminister Stoltenberg?


Leserkommentarer hos Document:

Det som primært ville vært interessant var om de hadde stilt spørsmålet skal vi fortsette å ta imot tusenvis av ikke vestlige innvandrere årlig. Ja/Nei.
Men med så enkle formuleringer kan ikke professoren få det resultatet han vil, og dermed ikke noe "glory" i beste sendetid på NRK.
-Spaceman_Spiff                     


Jeg tenkte også agit-prop da jeg hørte dette innslaget på radio tidligere i dag. Det ble repetert i hver dagsnyttsending, og Stoltenberg fikk noen minuter hver gang til å snakke om hvor godt og fint det er at folk har blitt mer positive til innvandrere etter 22 juli, sdet nye vi og bla bla bla. Hvor dumme tror de egentlig at folk er? Jeg kjenner ingen som ble mer posisitive til innvandring og multikulti etter 22 juli. Og hvorfor i all verden skulle de bli det? Men det er interessant å legge merke til hvor iherdig statsministeren er når det gjelder å fremme innvandringen, og hvordan de negaive konsekvensene feies under teppet.
-Martin Andersen  

Tallene viser at nesten hver tredje nordmann er enig i alternativ to. Det burde få alarmen til å gå, særlig fordi nettopp dette utsagnet jo faktisk er en svært kontant avvisning av innvandring og multikultur. Ja når så pass mange støtter en så sterk uttalelse vil det antagelig være en god del flere som ville støttet en mer moderat og balansert påstand. Og etter mitt syn er det jo den balanserte påstanden som er den riktige, dvs som fanger opp både de positive og negative sidene og som er mer presis i forhold til hvem man snakker om og hva slags problemer man tenker på. (Arbeidsinnvandring og en del innvandring fra sørøstasia bl.a. er uproblemtisk i denne sammenhengen).
Som Skaug skriver så har vi i stedet to svært generelle påstander; mens en balansert og mer presis påstand - som trolig en stor andel av de spurte, ja kanskje et flertall, trolig ville støttet - ikke foreligger. Man blir altså ikke spurt om man har et balansert syn. Nei man skal velge side...
Dette er den åpne, balanserte, saklige debatten vi er invitert til å delta i. De balanserte og presise påstandene vil man ikke drøfte.
Nå er påstand nr 2 ikke ekstrem, voldelig eller radikal; men den er konservtiv og nasjonal. Og gitt valget en får mellom de to, og gitt dagens politiske kontekst, er det trolig dette som får mange til å velge å støtte nr 2 og ikke 1. Man vet hva dette handler om, og vi er lei koseprat og moralisme.
Når det så kommer fram at folk nå føler seg mer norske, så får NRK det til å høres ut som om det norske er å være mer multikulturell. Det er jo mulig, men den mest rimelige tolkningen er det motsatte, at folk har mindre tilhørighet til det multikulturelle, at vi her tvert om ser en reaksjon.
-Anders Ulstein   


Hørte den snutten der tilfeldigvis. En kvinnestemme som gledestrålende kan fortelle at aldri før har Nordmenn vært mer positive til innvandring. Hvilket er det reneste tøv. Jeg tipper statskanalen har skjært alle utlendinger - fra svensker til somaliere over samme kam.
NRK taper store penger på elendigheter som Erobreren samt kommersielle virksomheter som gjennom år ikke klarer å tjene penger. Spørsmålet er om vi er tjent med å ha en offentlig mediavirksomhet med klar sosialistisk/utopisk slagside når de prøver å manipulere befolkning på denne måten. Jeg mener nei, NRK bør brytes opp og selges. Dette hegemoniet er det største demokratiske problem vi har i Norge.
-Arbeideren    


Denne formen for statspropaganda som Nrk forsyner oss med nesten daglig kommer ganske nære Sovjetunionens åndelige liv; det spiller ingen rolle hva vanlige folk mener, de vet ikke sitt eget beste, ev. er de syke i hodet og må omskoleres etc.
-lydig

Mer fra det nye DDR - Sverige

Hera Lamppu Maduro skrev blogg i Skånska Dagbladet. Hun er frilansfotograf og fotolærer, og bor i Seved, en bydel i Malmø som har et dårlig rykte. Hun skulle egentlig ikke skrive om politikk, men virkeligheten i Seved er påtrengende. Hun kom inn på situasjonen i nabolaget, i Malmø og Sverige, og undret hvordan fremtiden skulle bli.

Det må man ikke i dagens Sverige. I det øyeblikk man beveger seg over usynlige grenser, kommer sanksjonene.

Det har Hera Lamppu Maduro fått merke. Innlegg ble fjernet fra avisens nettsider. Dernest begynte den sosiale utfrysingen: venner og kolleger slutter å hilse, snakker ikke lenger til henne.....

.....Dette er interessant. Med “de andre kvinnorna” mener Maduro kvinner med utenlandsk bakgrunn. De er ikke så nøye med riktige meninger. Det kommer an på andre ting. Om man er rettskaffen, vennlig, til å stole på. Det er slike grunnleggende ting som betyr noe, ikke om man har de riktige meningene. Men i dagens Sverige betyr riktige meninger alt, og de som ikke har dem blir straffet og bannlyst.

Det gjærer under overflaten i Sverige. Det gjør at meningsvokterne er årvåkne og slår ned på alt som viser tendens til mer grunnleggende kritikk.

Les hele: Sensurert av Skånska Dagbladet

Saturday, July 7, 2012

Er du stolt av dette, statsminister Stoltenberg?

I forlaget Dumonts nyeste guide til Oslo for italienske turister, får byen følgende omtale under avsnittet “sikkerhet”:
Kriminaliteten har økt drastisk de siste årene, og Oslo er i dag kjent som Skandinavias kriminalitetshovedstad. Etter solnedgang er ikke byen trygg lenger, i særdeleshet ikke for kvinner. Det blir anmeldt ca. to hundre voldtekter i året.
Det er Document som skriver dette: Hovedstad med frynsete rykte

Nå vil naturligvis strategene i den rød-grønne regjeringen og Arbeiderpartiet forsøke å komme seg unna ansvaret og skammen ved å henvise til lokalstyret i Oslo. Men uansett hvordan Arbeiderpartiet og regjeringsorganene, Aftenposten og Nrk, vil forsøke å vri og vende på det - den øverste ansvarlige for tilstandene i dette landet er statsministeren, og han heter Jens Stoltenberg!

Media skylder oss en forklaring

Politiet i Bergen har nettopp aksjonert mot en blogger som skal ha oppfordret til vold mot politifolk. Navnet på denne bloggeren kom øyeblikkelig ut. Hva kan det komme av når pressen samtidig er så opptatt av konvertittens personvern? Ingen av disse personene er dømt for noe som helst, og jeg kan ikke begripe hvorfor kun bloggeren navngis. Skyldes denne forskjellsbehandlingen at bloggeren er såkalt høyreekstrem, mens konvertitten befinner seg på "riktig" sted i det politiske landskap?
-Carolus1           

(Leserkommentar til artikkelen: http://www.document.no/2012/07/personvern-og-terroravklaringspenger/)          

Tuesday, July 3, 2012

Nyt sommerkvelden foran fjernsynet

Programoversikten på NRK's hjemmeside:

21:30 Sommeråpent
Nyt sommerkvelden med aktuelle gjester og spennende artister direkte fra Operataket i Bjørvika. Nadia Hasnaoui er programleder.

Nyt sommerkvelden....ved å glo på fjernsyn?

Kun i et land med et klima som det norske kan man finne på å komme med en slik oppfordring.

Det styres med jernhånd i Sverige, vår tids DDR

Hvis du er en som ikke har lest artiklene til Julia Caesar om tilstandene i Sverige, da har du gått glipp av mye viktig informasjon. Kanskje er du en av få som fortsatt lever i den villfarelsen at du får vite det du trenger via Nrk og Aftenposten?

Glem det! Aftenposten og Nrk refuserer over en lav sko og den informasjonen de velger å publisere, er nøye anrettet. Visse temaer diskuteres helst ikke, og skulle de se seg nødt til å gjøre det, sørger de alltid for at de riktige personene med de riktige meningene - for eksempel redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle - fører an i ordskiftet.

Human Rights Service (HRS) publiserer heldigvis det meste av det Julia Caesar skriver. Besøk denne alternative informasjonskilden og søk etter Julia Caesar - da får du opp mange artikler med et innhold som trolig vil overraske deg. Etter det vil nok Nrk og Aftenposten fortone seg som tidligere sovjetunionens Pravda.

HRS publiserer nå den nyeste artikkelen av Julia Caesar:

"Som kjent er ikke innvandrings- og integreringspolitikken et tema for debatt i Sverige. Tvert om. Den styres med jernhånd av den politiske eliten, godt hjulpet av mediene, og målet er entydig: det skal være lettere å få opphold i Sverige. De står samlet mot enhver kritikk, noe som ikke minst utspiller seg i en felles boikott av det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD) – samtidig med at det samme partiet bare vokser på meningsmålingene. Avstanden mellom de styrende og folket øker. For ”svenska politiker har bestämt att Sverige ska vara ett undantagsland. Vi ska vara bättre än alla andra. Världsmästare. Bäst i klassen,” raser Julia Caesar, og peker på at regjeringen er i gang med å sløse bort landets viktigste kapital."

Les hele artikkelen: Unntakslandet

Muslimske avvikere i NorgeDet finnes én prosent muslimske avvikere i Norge. Avvikere som vil prøve å forandre islam i en human retning. Dette ifølge Fahad Qureshi i Islam Net. Samme mann avviser at Islam Net radikaliserer unge, tvert om. Det er muslimer som vil reformere islam i en humanistsks retning (denne ene prosenten, altså) som fører til farlig selvradikalisering blant muslimer. Til inntekt for påstanden om at Islam Net er ”åpne for kritisk tenkning” og ikke ekstreme, tar Qureshi min deltakelse i en debatt på Høyskolen i Oslo i fjor, der budskapet var at hender skal kappes og hoder skal rulles, samtidig som salen verbalt sablet meg rett ned da jeg påstod at det er mange måter å praktisere islam på. Men den mentale fyllegangen stopper ikke her, og Qureshi er ikke alene om å sjangle i gatene våre.

Les resten av Hege Storhaugs artikkel:

Virkelighetsbeskrivelse som minner om fylla

Demokrati anno 2012


Elitens problem er at de ikke kunne argumentere med sannheten fordi sannheten ikke ville blitt akseptert, ei heller forstått, av brede lag av folket (som heller ikke er veldig interessert i å forstå). Derfor tyr eliten til desinformasjon, "alternative forklaringsmodeller" og vage henvisninger til "internasjonale forpliktelser" når de skal fortelle hvorfor Europa forvandles til Eurabia.

Stort sett ønsker eliten å legge lokk på debatten, å ikke snakke om temaet er det enkleste. Kranglefantene, d.v.s. folk som oss som ikke kjøper den offisielle historien, blir hengt ut som rasister, nazister og gasskammer-forherligere. Vissheten om at man blir sosialt fortrengt ut i det ytterste mørke om man åpent går imot innvandringspolitikken, gjør at mange bøyer nakken og holder kjeft. Dette er demokrati anno 2012.
-Buddy Ogilvy

(Leserkommentar til artikkelen: Naivitet anno 1988 )

Monday, July 2, 2012

Mer om Clemet, Aftenposten og andre multikulturister

Her er en leserkommentar hos Document om Kristin Clemet - og om regjeringsorganet Aftenposten:

Det mest slående med Kristin Clement er hennes tilsynelatende fullstendige mangel på kunnskaper om islam og pakistansk klantenkning. Ser hun ikke rundt seg heller? Jeg heller mer og mer i retning av å betrakte hennes forskjellige utspill som propaganda fra en person som tror fullt og fast på multikulturalismen. For slike hjelper ikke argumenter. I hennes tilfelle blir det som skulle vi prøve å omvende selve lederen i en religiøs sekt.

Jeg tror jeg vet bedre enn Clement hva som som ble krevet av de unge fra utkant Norge på 50 - 60 tallet som målbevisst kjempet seg frem, og etterhvert tok lederposisjoner i offentlige såvel som i private virksomheter. Ett ord dekker det meste: tilpassning. Det moralske var på plass, fundert på ordentlig oppdragelse og gode skoler. Men småsamfunnets rammer ble for snevre; dynamikken i det fellesskapet en fikk virke i krevde mer - hele tiden ble det snakk om tilpassning.

I Clements og multikulturalistenes tankeverden er det visst slik enhver får komme som en er, og like ubearbeidet som du kommer skal du i fortsettelsen få praktisere dine noter og unoter. Der nordlendinger og andre fra utkant Norge tilpasset seg fellesskapet, oppmuntres muslimer til å kreve "respekt" fra det norske fellesskap for seg og sin klan. Og fordi de er velorganiserte ser vi at muslimer med medienes hjelp har tatt seg en uforholdsmessig stor plass i offentligheten. Andre grupper innvandrere tilpasser seg og ønsker å bli norske. Muslimer kjemper mot å bli for norske.

I Aftenposten28. juni skriver en 21 årig jente svært forstandig: "Det er så trist å være en norskpakistansk jente i det samfunnet vi lever i. Man blir alltid dømt av andre for alle valgene man tar." Videre skriver hun: "... jeg er så lei av å føle alt hatet mot andre etniske grupper. At man ikke kan gifte seg med en person med en annen bakgrunn eller annen kultur. "

Så hadde jeg ventet at Aftenposten fulgte opp redaksjonelt med gjennomtenkt støtte til denne jentestemmen, som sikkert har mange lidelsesfeller. Nei, det skjer ikke. Tvert om rydder avisen - på kommentarplass - rom for en annen muslimsk pike som elsker sin hijab, og får jeg tilføye: foretrekker fortsatt undertrykkelse. At hun ved å iføre seg hijaben tydelig signaliserer til andre mennesker i fellesskapet at hun er islamist, og ikke vil ha med oss å gjøre, bryr hun seg ikke om. Hun er troende, jeg er kuffar. Slik skal det vedbli å være, slik hun tenker. Men slik tenker tydeligvis også Aftenposten og Kristin Clement, og slik har multikulturalistene tenkt siden muslimer kom til Norge. Det er visst dette de mener med begrepet integrering.
-hanslund        
             
Mor Nille rider igjen

Sunday, July 1, 2012

Kristin Clemet får juling hos Document

De fleste har vel fått med seg at partiet Høyre ivrer for at Norge skal ta imot enda flere innvandrere. For partiet Høyre og Kristin Clemet synes det ikke å være noen grense for hvor mange vi skal slippe inn i landet.


Kristin Clemet prøver seg endog med et slags bevis på hvor uproblemastisk masseinvandring til landet er i en artikkel i Dagbladet. Det har fått Document til å bruke overskriften Mor Nille rider igjen.


Det er ikke bare logikken som mangler, det er empirien også. Som hos ideologer flest, skriver Document.


Og Documents lesere?  Som en leser sier det:
Det er å håpe at Civitas/Clemet nå har parkert seg selv på sidelinjen og forblir der til etter valget, slik at de ikke senker Høyre foran stemmeurnene.


Les resten av leserkommentarene selv - der hagler det med juling for Clemets manglene evne til logisk tenkning!

Et eksempel på hva Aftenposten nekter å trykke

Har du lyst til å se hva det venstrevridde reiret av en avis, kalt Aftenposten, refuserer?

Les artikkelen som Aftenposten nektet å trykke her:

Politisk styrt tilregnelighet?

Artikkelen er skrevet av filosof og forfatter, Jørgen Sandemose - ja, sønnen til forfatteren Aksel Sandemose.

Om du er en av (heldigvis) færre og færre som enda ikke har skjønt det: Aftenposten og Nrk er to mediebedrifter hvor nye tanker er nesten totalt fraværende. Både Aftenposten og Nrk driver kampanjejournalistikk og utøver massiv støtte til det bestående, særlig politiske standpunkter som springer ut fra venstresiden. 

Vil du ha nye tanker og ideer, bør du søke til alternative kilder som blogger, for eksempel Document og Human Rights Service. Se også vår liste med linker på denne bloggen.

Leserkommentar:

Magne Lerø har et oppgjør med Stanghelles opptreden under rettssaken i Dagbladet under tittel "Stanghellianismen" og gir Stanghelle diagnosen "temporær medial politisk hang up" Stanghellianismen.
At Aposten refuserer innlegg er ikke noe nytt. Det nye er at de refuserte har mulighet til å komme til orde som her på Document, eller de har egen blogg som Nils Holme. Han talte Forsvarsministeren imot og ble refusert.
Forsvarsministeren fortrenger virkeligheten
Sandemose skriver: "Således opplevde en nylig det fantastiske at statsministeren gikk ut og de facto ba om en dom om “tilregnelighet” hos Breivik."
Mao så ser Aposten det som viktigere å holde seg inne med Statsministeren og Forsvarsministeren, enn at befolkningen selv skal kunne ta stilling til alternative synspunkter og refuserer "ubehagelige" innlegg. Offisielt er Aposten liberalkonservativt, men en kan jo lure på om avisen egentlig er ett de fakto regjeringsorgan.
-Belisarius