Tuesday, March 29, 2016

Ikke engang verdt å pisse på...Og jeg beklager språkbruken, mine damer og herrer, men jeg vet ikke om noen mer tydelig måte å si dette på:

For min del ville jeg ikke pisset på en islamist eller vordende sympatisør om så vedkommende sto i brann.

Hverken i går, i dag eller i morgen. Islamistspirer er ikke våre ungdommer og er det nok vettuge mennesker igjen i Europa, så blir de det heller aldri.

Det samme gjelder for øvrig alle som indirekte støtter islamister ved å bortforklare eller relativisere dem og enda verre: skyver skylden for deres avskyelige ideologiske tilbøyeligheter over på det omgivende samfunn.

Islamismen og dens tilhengere hører ikke hjemme i Europa. Den og de hører faktisk ikke hjemme i noe sivilisert samfunn. Deres misogyne, totalitære verdensanskuelse er en provokasjon og en trussel – og de har attpåtil erklært oss krig. Det finnes ingen gode grunner til at ærlige og fredelige skattebetalere skal måtte huse og finansiere disse menneskene bare fordi en politisk og akademisk elite klynger seg til noen verdensfjerne verdier samtidig som deres stakkars ekskluderte klienter tramper alle de andre under fot.

Jo før en kritisk masse borgere innser dette og krever politisk handling, jo bedre.

Les hele artikkelen: 
Stå sammen med hvem – og om hva?

No comments:

Post a Comment