Thursday, June 25, 2009

LO-ledelsen forventer lydighet
Det har gått ut instrukser fra LOs ledelse til organisasjonens 900.000 medlemmmer at de skal stemme på oligarkpartiet Ap til høsten. Da er den rødgrønne regjeringen sikret 4 nye år.

Nå må dere 900.000 Lo-medlemmer være lydige og gjøre som ledelsen sier. Ikke prøv å innbill dere at dere kan tenke selv. Ledelsen vet nemlig best!

Hører dere?

No comments:

Post a Comment