Sunday, February 7, 2010

Du betaler naturligvis skatten din med glede?

Jeg tar som en selvfølge at du er politisk korrekt og sier at du betaler skatten din med glede - ikke sant? Vel, her er et eksempel på hva skattepengene dine brukes til:

I perioden 2008 til 2010 vil statsansatte få hele 723 millioner kroner i ventelønn.
Den rødgrønne regjeringen vil i år utbetale ventelønn til ansatte i statlige selskaper på 230 millioner kroner, mens regjeringen for 2010 har budsjettert med ventelønn på 210 millioner kroner, skriver VG tirsdag.

....over 100 ansatte i Norges Bank har mottatt ventelønn og førtidspensjon siden 2001, da de mistet jobben. Over 100 tidligere ansatte har fått millioner i lønn uten at de jobbet. Prislappen har årlig vært på mellom 85 og 90 millioner kroner.


Snart skal vi levere ny selvangivelse. Husk for all del å oppgi mest mulig slik at staten får mye av pengene dine som de kan sløse vekk!

No comments:

Post a Comment