Wednesday, May 26, 2010

Storberget er desperat og udemokratisk

Justisminister Knut Storbergets «Høringsseminar om datalagringsdirektivet» er så patetisk at det er på grensen til å kunne sammenlignes med "frie valg" i diktaturstater.

Advokatforeningen, Norsk Presseforbund, Den internasjonale juristkommisjonen, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og flere andre «direktivkritiske» organisasjoner vil boikotte Storbergets seminar.

– Dette er et vekkelsesmøte for tilhengerne av direktivet. Det er oppsiktsvekkende at departementet arrangerer et seminar uten å ta hensyn til den massive motstanden som fremkom i høringssvarene. Dette er et forsøk på å kneble den store folkelige motstanden mot direktivet. Vi takker nei, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i den tverrpolitiske organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet.

– Jeg kommer ikke til å sitte i salen som et gissel for Storbergets dårlig forkledte propagandaseminar med mulighet til å rekke opp hånden og stille spørsmål etter at politiets egne etater har holdt på et par timer med å «debattere» egne påstander. Dette minner mest om debattformen i ettpartistater, sier advokat Jon Wessel-Aas i ICJ.

Les mer her:
Boikotter Storbergets «Høringsseminar»
.

No comments:

Post a Comment