Thursday, December 16, 2010

Skatten vår betaler vi naturligvis med glede

Det er vi forpliktet til å si - at vi betaler skatten vår med glede. I hvert fall hvis du vil være politisk korrekt.

Jeg er ikke politisk korrekt - jeg betaler min skatt med glede kun til en viss grad. Men det gir meg mer og mer avsmak når vi hører om sløsing med våre skattepenger, slik vi ble fortalt i dagens utgave av Dagsrevyen.

Striden rundt flytting av vikingskipene har vært et pengesluk i tolv år.

Diskusjonen om vikingskipene skal flyttes har kosta minst 23 millioner offentlige kroner, viser NRKs beregninger. Fortsatt er ingenting avgjort.


Og nå har forsyne meg statsråd Tora Aasland (SV) bestilt enda en rapport!

Det er til å spy av!

Les mer på Nrks hjemmeside

No comments:

Post a Comment