Tuesday, August 30, 2011

Jeg hyller Ola Borten Moe

Jeg hadde ikke trodd jeg skulle hylle Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). Men nå er det på sin plass å gjøre det.

Ola Borten Moe lover å bekjempe Lars Haltbrekken og Frederic Hauges verdensanskuelse med «fakta» og etterlyser flere stemmer i samfunnsdebatten om olje og miljø.

– Det er altfor få som altfor lenge har fått lov til å definere vårt verdensbilde rundt disse spørsmålene. Vår samfunnsdebatt har veldig godt av nye måter å se dette på. Jeg vil møte deres verdensanskuelse med fakta, sier Moe som også oppfordrer akademia til å melde seg på i denne debatten.

Og dette er det patetiske svaret fra Bellonas Fredrik Hauge:

– Det er ikke annet å vente fra Frps mann i regjeringen......


Les mer her: Varsler kamp mot miljøbevegelsen

No comments:

Post a Comment