Tuesday, December 22, 2015

Lateline: Sam Harris and Maajid Nawaz on the future of Islam
Harris slår fast at det er meningsløst å forsøke å overbevise 1,6 milliarder muslimer om å bli ateister. Han mener den beste strategien er å snakke med liberale, moderate krefter innen islam med mål om å reformere de muslimske samfunnene innenfra. Det er den beste strategien for å få slutt på ekstremisme og terror, mener Harris.

No comments:

Post a Comment