Thursday, June 10, 2010

Stoltenberg og hans museumsvoktere

....Under Bondevik II fikk FrP presset gjennom å øke den innsatsstyrte finansieringen av sykehusene. Ettersom sykehusene da fikk mer penger for å behandle pasienter, krympet også helsekøene inn. Noe av det første Stoltenberg og hans museumsvoktere gjorde da de kom til makten var å reversere ordningen, slik at sykehusene i større grad skulle rammefinansieres. Det måtte jo være likehet. Ingen måtte tukle med arven etter Gerhardsen. Dermed økte helsekøene igjen, og i dag står mer enn en kvart million mennesker i kø for å få behandling.....

Les hele Siv Jensens artikkel Museumsvokterne.

No comments:

Post a Comment