Thursday, October 7, 2010

KrF bør samarbeide med Ap

Strategiutvalget i Kristelig Folkeparti vil ha med seg resten av partiet på å utelukke begge ytterpunktene i norsk politikk i diskusjonen om mulige samarbeidspartnere. Samtidig åpner utvalget for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet i en «Ap-regjering med tyngdepunkt i sentrum». Det kom fram da utvalgets leder, KrF-nestleder Dagrun Eriksen, informerte pressen om deler av rapporten som skal overleveres sentralstyret.

Det er godt nytt! Vi trenger ikke et parti som KrF. Hvis de går i allianse med Ap vil forhåpenligvis KrF bli spist opp og forsvinne for godt fra det politiske landskapet.

No comments:

Post a Comment