Thursday, October 7, 2010

Sverige, et istykkerrevet, splittet og fattig land

Det er min overbevisning at de virkelig fremmedfiendtlige strømningene ville bli mindre dersom eliten i politikk og massemedia våget å snakke klart og tydelig om følgende:

•Innvandringens/asylpolitikkens nettokostnader ligger på mellom 43 og 58 milliarder hvert år.
•Nesten ingen av dem som søker asyl i dag har noen gyldige identifikasjonspapirer.
•Halvparten av asylsøkerne som får bli mangler eller har svært lite skolegang eller yrkeserfaring.
•Bare sju prosent av asylsøkerne som har fått permanent oppholdstillatelse de siste 30 årene, har flyktingestatus.
•Vi har en familieinnvandring som er mange ganger større enn asylinnvandringen.
•Sverige har mellom 1990 og 2006 hatt en økning i antall ghetto-områder fra tre til 156, områder hvor det i praksis bare er halvparten av alle i arbeidsfør alder som er sysselsatt.


Journalister som betrakter seg selv som de «rette» idealenes voktere, har i flere tiår vist en flokkmentalitet man sjelden ser maken til. Dessverre er jeg redd denne selvpålagte begrensningen av ytringsfriheten har bidratt sterkt til at Sverige i fremtiden risikerer å bli et stadig mer istykkerrevet, splittet og fattig land.

Les mer her: Fortiet debatt gir fremgang for SD

No comments:

Post a Comment