Tuesday, September 27, 2011

Arbeiderpartiet er helt uskyldig

Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, sa på partiets landsstyremøte som startet i dag at det er et tankekors at brudd på arbeidsmiljøloven får rettmessig stor oppmerksomhet, mens det knapt nevnes i offentligheten at flere tusen går ut av 10'ende klasse hvert år uten å kunne regne eller lese.

Ja, slik er det. Men ingen må tro at det er Arbeiderpartiets feil at flere tusen ikke lærer å regne eller lese - for Arbeiderpartiet har kun styrt landet siden svartedauden!

No comments:

Post a Comment