Wednesday, September 28, 2011

Den var morsom

– Banker i vesten er som hvite kuer i India. De gjør fra seg overalt, men blir likevel tatt vare på, sier fondsforvalter Peter Warren til NRK.

Kan det sies bedre?

No comments:

Post a Comment