Friday, May 23, 2014

Sinker i LOs og Arbeiderpartiets grunnplan?

"....Den overnasjonale drivkraft til karriere og herligheter har blitt hovedbegrunnelsen for en hel politikergenerasjon, der en internasjonal "hjelpe"sjargong har overtatt for det som før var sosialdemokratisk ballast. De må være reine sinker i LO og DNAs grunnplan som ikke har oppfattet vendingen, men det vil nok gå opp for dem gradvis .... og det er selvsagt altfor seint. Hva er det de streiker og forhandler for lenger, når den potten og pensjonen de avtaler inne demokratiets rammer, skal deles på stadig fler som kommer til fra utsiden, og aldri har vært med i noen interne forhandlinger? Selv en gjennomsnitts aksjonær forstår jo såpass når han stemmer for eller mot en emisjon."

Ovenstående er en leserkommentar til artikkelen : Stanghelle leitar feil stad

No comments:

Post a Comment