Thursday, May 22, 2014

Pat Condell: Sweden goes insane
Og siden den moderne versjonen av Gjøkeredet, Sverige, er temaet her, les den svenske journalisten Julia Caesar sin artikkel om galskapen som foregår der borte i øst:
Söndagskrönika: Stanken kommer från vänster

...Dumheten och historielösheten fortplantar sig ner genom generationerna. Hela 40 procent av svenska skolungdomar anser att kommunismen har bidragit till ökat välstånd i världen. Ungefär lika många tror att det totala antalet offer för kommunismen är en miljon eller färre. Sanningen är att 23 kommunistiska regimer och marxistiska gerillaförband på 1900-talet har mördat 110 miljoner människor. Det är tre gånger fler än det antal som dött i samtliga krig under samma tid. Enligt vissa forskare uppgår antalet offer för kommunismen till 150 miljoner....

No comments:

Post a Comment