Saturday, August 8, 2015

I en kommende sending hos Dagsrevyen...


Bildene og reportasjen fra politiaksjonen ved Lunner asylmottak for enslige asylsøkere på Hadeland ga et dramatisk inntrykk.....

Her er en leserkommentar til artikkelen:

Alle som forskanset seg MÅ sendes ut straks. Ikke noe å diskutere frem og tilbake. Bare slik kan Norge sette seg i respekt og vise hvem som er sjefen i landet. Dette er jo selve utgangspunktet for gjensidig respekt og integrasjon.

Disse ungdommene må få demonstrert at de holdningene de har lært i Afghanistan og muslimske land om de vantro ikke stemmer, at de vantro faktisk har selvrespekt og er villig til å stå opp for seg og ikke la seg plukke på nesen. Norge må vise disse ungdommene at Norge ikke er klar til invasjon uten motstand, og at de derfor snarest må revudere sine medbrakte religiőse holdninger der mange av dem har blitt lært at vi vantro skylder å ta imot dem og stå til ders tjeneste fordi vi undertrykker den islamske verden.

I en eller annen kommende Lőrdagsrevy- eller Sőndagsrevy-reportasje eller dokumentar, vil man fresmtille disse asyl-opprőrerne på en sympatisk måte. Man vil sannsynligvis plukke ut den mest "likeable" og resssurssterke personen blant dem, fortelle om hans vanskelige bakgrunn, hans farefulle flukt, hans drőmmer for fremtidien. Han őnsker nok "bare å bli en del av vårt samfunn", få en utdannelse og en jobb. Der vil ikke blitt stilt etiske spősmål til hva asylindustrien innebærer av kortsiktige og langsiktige konsekvenser for avsender- og mottakerlandene, om hvorfor Norge bare skal ta imot den lille relativt ressurssterke brőkdelen som klarer å komme seg hit mens millioner av mer trengende aldri vil få tilbudet, om hvorfor ikke muslimske kvinner rőmmer, om hvem om finasierer og organiserer transport, om hvor grensen skal gå for hvor mange Norge skal ta imot. Rasjonelle spőrsmål vil bli retusjert bort, og hele innholdet i reportasjen vil være sentrert rundt főlelser og være en eneste appell til nordmenns snillhet og godhet.

Politiet derimot mest sannynslig vil bli beskyldt for overdreven maktbruk og og man vil kanskje også nevne rasisme. Dette vil igjen bidra til őkt radikalisering av unge norske muslimer. Her jobber islamistene og venstresiden målrettet sammen. Begge fremmer ekstremisme, hver på sin egen måte.

-Plogvelter180

Undertoner ved opprør på asylmottak

No comments:

Post a Comment