Monday, March 28, 2016

Europe has been real assholes about Israel
...I påvente av at dagens normalitet etterhvert får status som den nye ekstremismen, hersker det stor forvirring i offentligheten. Det gjør lesning av mye av kommentarstoffet i europeiske aviser til et uutholdelig ork. Akterutseilte oppfatninger forsøkes reddet med svada i strie strømmer....
...Det er derfor befriende når noen skjærer igjennom oseanene av bullshit, slik Amotz Asa-El gjør i Jerusalem Post den 26. mars. Avisens tidligere redaktør setter dagens situasjon, i tittelen oppsummert med ordene «Krigen som venter Europa», inn i et høyst nødvendig historisk relieff...
Les hele artikkelen: – Europas knipe minner illevarslende om Romerrikets tilbakegang

No comments:

Post a Comment