Thursday, January 17, 2008

Ap styres fra Oslo VestArbeiderpartiet styres av en snever og søkkrik maktelite på Oslo Vest?Gro Harlem Brundtlands sønn, advokaten, styregrossisten og mangemillionæren Knut Brundtland fremstår mer og mer som Arbeiderpartiets nye ”møbelhandleren fra Jessheim”. En sentral skikkelse i et mer eller mindre hemmelig nettverk av gode ”kamerater” som på kammerset styrer mye av det som skjer i partiet, regjeringen og kongeriket Norge.


Brundtland selv er styreleder i det mektige aviskonsernet som er storeier av norske lokalaviser, eier 50 prosent av TV2 og dessuten har store engasjementer i russiske aviser og trykkerier. Brundtland er selvfølgelig også en god venn av Stoltenberg, og dertil forlover for Gahr Støre. Sammen utgjør de tre sannsynligvis selve kjernen i det som media har omtalt som klanen eller makteliten på Oslo Vest.Før han ble styregrossist var Knut Brundtland en av de mest profilerte forretningsadvokatene i Oslo og partner i advokatfirmaet BA-HR, som ofte har hatt viktige oppdrag fra regjeringen og som også spilte en viktig rolle da Jan Reinås ble fjernet som styreleder i Hydro.

Det sentrale spørsmål er selvfølgelig om denne type nettverk fra tid til annen opererer med egne agendaer på tvers av demokratiske organer og offisielle beslutningsprosesser. Det er slett ikke umulig. Try Reklamebyrå er f.eks. drevet av Brundtlands gode venn Kjetil Try, som også hører til den indre kretsen til statsminister Jens Stoltenberg. Try har vært gift med den ikke ukjente Ingunn Yssen som satte i gang prosessen som til slutt felte LO-sjef Gerd-Liv Valla. Var det en tilfeldighet at Yssen trådte til verket på et tidspunkt da Valla var begynt å bli et problem og en utfordring for Jens Stoltenberg? Og var likevel Jens mer orientert om initiativet og prosessen – for eksempel gjennom sin gode venn Try – enn han har villet innrømme? Det er i alle fall ikke unaturlig at denne type spørsmål reises.

Et interessant spørsmål er også hvor lenge grasrota i Arbeiderpartiet vil forholde seg passivt til at en snever maktelite på Oslo Vest har en viktig hånd med i mye av det som skjer på parti- og regjeringshold og sørger godt for sine egne.

Les mer her: Kommentar.no

Les også: Når rørsla snakker sammen

No comments:

Post a Comment