Saturday, January 26, 2008

En amerikaner i Norge
Bruce Bawer er amerikaner som har flyttet til Oslo. Det er verdt å lese hans erfaringer med "verdens beste land å bo i".

I Norge er staten innblandet i livet mitt på mange flere måter enn jeg var vant til. Følelsen er ganske ubehagelig. En som har vokst opp i et sosialdemokrati kan kanskje ikke lett forstå hva jeg mener. Men det er en virkelig forskjell som er subtil, men dypfølt.

Jeg flyttet til Norge 1. april 1999. Cirka 2. april begynte nordmenn å fortelle meg hvor vidunderlig deres sosialdemokrati var. Alle valgte den samme måten å bevise dette på – ved å kontrastere det med mitt lands system.

Denne fremgangsmåte falt dem naturlig. Det var tross alt ved hjelp av sammenligninger med USA at de hadde lært – av lærere, professorer, politikere og media – å verdsette sosialdemokratiet, som skulle representere et mer humant og sivilisert alternativ til ”amerikanske tilstander”.......

.......Hver gang jeg flyr til København ser jeg en plakat nær gaten hvor SAS-passasjerer fra Oslo ankommer. Det står at EU har ”skapt” en rekke ”rettigheter” for flypassasjerer. Slik er sosialdemokratisk tenkning i et nøtteskall. Ifølge USAs grunnlov, er det borgerne som tillater staten visse fullmakter – ikke staten som gir borgere visse rettigheter. Forskjellen er ikke bare semantisk – den påvirker hele måten man tenker på sitt forhold til staten...........

....I alle fall kan ikke sosialdemokratiet i Europa overleve lenge. Når samfunnet blir eldre og statsinntekter avtar, blir velferdsordningene en stadig større belastning for statens stadig mer begrensede ressurser. Mens land som Kina og India gjør økonomisk fremskritt, står Europa overfor en lang nedgang hvis ikke sosialdemokratiet omformes på en ganske omfattende måte.......

Les mer her: Staten er overalt

No comments:

Post a Comment