Thursday, February 7, 2008

Norge lokkes til forsvarssamarbeid med Sverige

Steffan Thorsell, journalist og sjefredaktør i Expressen, har nylig utgitt boken ”Mein lieber Reichskanzler!”.


".....Boken beskriver hvordan Sverige, ledet av Kongehuset, sto helt på Hitlers side fra 1933, hvordan Hitler forsynte de tyske styrkene over det svenske jernbanenettet som kjempet mot oss og våre allierte i Narvik og hvordan jødeforfølgelsene ble fullstendig fortrengt av alle svenske ledere som visste godt om dem (en av dem var erkebiskop Erling Eidem). En elendig behandling av vår egen kongefamilie føyer seg inn i den lange rekken av svenske misgjerninger på sitt aller verste. Og Steffan Thorsell levner ingen tvil om at den svenske forsvarsledelsen og generalene ikke bare ønsket at Sverige skulle tekkes Tyskland, men at Sverige skulle gå aktivt inn som kjempende på tysk side. Mot oss. Og det var nære på. I dag ønsker den svenske utenriks – og forsvarsledelse sammen med Wallenberg-familien å gjøre et fremstøt mot det oljerike Norge med Kjell Inge Røkke og general Sverre Diesen som døråpnere. ”Mein lieber Reichskansler!” burde være obligatorisk lesning for alle nordmenn som nå skal lokkes inn i et forsvarssamarbeide med Sverige som utenrikspolitisk alltid fører den iskalde egoismens politikk....."

Les mer: Østersjøpakt?