Sunday, February 17, 2008

Nrk har makt
Det normale er at journalister må ut for å treffe intervjuobjektene sine. Slik er det ikke for journalistene i Nrk. Der trenger de kun å ta en telefon, og så kommer de på rekke og rad til Nrk-huset: statsråder, stortingspolitikere, industriledere, organisasjonstopper og enhver annen som Nrk mener de bør snakke med. Lydig tar de oppstilling i resepsjonsområdet i fjernsynshuset slik at Nrk-journalistene kan få gjort jobben sin. Etterpå drar vel intervjuobjektene hjem for å se sine 15 sekunder på Dagsrevyen.

No comments:

Post a Comment