Friday, August 17, 2012

Arbeiderpartiets politiske ukultur

- Dere må holde opp med å ansette ledere for politiet som ikke har politimessig erfaring, sa tidligere statsminister Kåre Willoch i NRKs partilederdebatt etter at politidirektør Øystein Mælands avgang ble annonsert.

"....Så hvorfor og hvordan ble det sånn? Det ble sånn fordi regjeringen har hatt helt andre prioriteringer ved ansettelser og derfor har fylt stillingene i toppledelsen og rådgiverkorpset i en livsviktig etat som politiet med personer uten politifaglig bakgrunn. Arbeiderpartiet er beklageligvis notorisk når det gjelder det som ikke kan karakteriseres som annet enn en politisk ukultur, hvor man plasserer sine personlige venner og/eller personer med partiboken i orden i stillinger de ikke nødvendigvis er kvalifisert for. Hvorfor ellers gikk Storberget så langt for å beholde den kritiserte Ingelin Killengren? Og hvorfor håndplukket regjeringen en personlig venn av statsministeren og uttalt pasifist uten politibakgrunn som etterfølger i et direktorat som iht rapporten fra 2010 allerede slet med en omfattende mangel på faglig kompetanse?..."

Les hele: Rydd opp eller forsvinn