Thursday, August 30, 2012

Religiøse symboler på uniformer inn bakvegen

– Bruken av religiøse symboler på forsvarets uniformer ble klarert fra 1. juli i år, sier major Tor Simen Olberg, rådgiver for Feltprosten som leder Feltprestkorpset i Forsvaret.

Nrk fremstiller det naturligvis som en gladmelding. Trolig derfor stengte de raskt for leserkommentarer. Meningene til "folk flest", som endog betaler lønna til Nrk-medarbeiderne, burde ikke tillates publisert?

Har det norske folk blitt spurt om de øsnker endringer for forsvarets uniformer?

Naturligvis ikke.

Har avgjørelsen blitt forelagt Stortinget?

Naturligvis ikke.

Dette formidable bruddet innføres bakvegen - kanskje med det håp at folk stilltiende skal akseptere de nye reglene.

Som noen av leserkommentarene hos Nrk  sier:

Dette er helt på trynet... Som befal og offiser i Norske styrker så avlegger en ed for Konge, Gud og Fedreland.

For å være krystallklar... det er IKKE Allah eller afganistan en sverger til. Så hvordan en plutselig kan offisielt tillate andre religiøse symboler til uniformen er for meg helt uforståelig.

Dette er sånn jeg ser det er svik og et grovt brudd på alt som forsvaret skal stå for.

Uniformen er der for å uniformere og det er meningen at folk i uniform skal fremtre "uniformt"... dette blir helt helt helt riv ruskende galt!
-Jonas Haagen

Dette er en skandale som er tredd ned over det norske folk uten varsel. Forsvaret skal være religiøst nøytralt og uniformen skal være lik for alle. Dette kan ikke forklares på annen måte at dette er et ledd i den snikislamisering som foregår i samfunnet.

En annen ting er at hijab er en islamistenes tvangstrøye for muslimske kvinner. At et slikt symbol skal være tillatt i forsvaret vitner om total uforstand. Vi har ikke bruk for folk i forsvaret som ikke kan bruke den uniformen som alle har. Skandaløst!

Nok et eksempel på rødgrønn uforstand som vi har sett konsekvensene av når det gjelder sikkerhet og beredskap før 22.07.11.
-liberty_Norway