Wednesday, February 5, 2014

Dag­bla­dets med­ar­bei­dere er «vakt­bik­kjer med rabies»

Kan det sies bedre og mer treffende? Det var Nett­avi­sens Elin Ørja­sæ­ter som skrev det om Dagbladets motbydelige og løgnaktige kampanje mot ambulansekjører Erik Schjen­ken og arbeids­kol­le­gaen hans. 

Dag­bla­dets anke mot Oslo ting­retts dom i Schjenken-saken behand­les i disse dager og omtales her av NINA HJERPSET-ØSTLIE hos Document

Les hele artikkelen her: 
Om å gjenspeile det man selv har skapt

Les også en god kronikk om saken  hos fagbladet Journalisten:

Et psykologisk overfall

No comments:

Post a Comment