Saturday, March 21, 2009

Erik Solheim lever i sin egen verdenErik Solheim kaller det for sutring når Fremskrittspartiet påpeker kritikkverdige forhold:

-Det dør altfor mange i trafikken hvert år på grunn av en håpløs veistandard. Til og med statsråd Navarsete sier offentlig at det ikke kan bli stort verre.

-Det står altfor mange i sykehuskø. Køen har økt med 25.000 siden den rødgrønne regjeringen overtok.

-Det er altfor mange som står og venter på nødvendige eldreomsorgstjenester og sykehjemsplass.

-Garantisten for velferdsstaten, Nav, fungerer ikke. Folk står utenfor i kø og får ikke oppfylt rettighetene de har krav på.

-Internasjonale undersøkelser viser at kvaliteten i skolen er for dårlig.

-Arbeidsledigheten vokser.

-Vi har et offentlig forfall i den forstand at det er flere tiår på etterskudd med vedlikehold av offentlige bygninger.

-Tusenvis av pendlere kommer for sent på jobb hver eneste dag fordi togene står.

-Jenter og kvinner blir undertrykt fordi vi tillater at det i enkelte deler av vårt samfunn er akseptert å undertrykke og innskrenke grunnleggende rettigheter til jenter og kvinner blant enkelte innvandrergrupper.

-Når det gjelder kriminalitet og vold, opplever stadig flere at politiet ikke kommer når de ringer, fordi de ikke har kapasitet. Det har blitt omtrent umulig å få tak i en politimann fra klokken 16 fredag til klokken 08 mandag morgen.


Det helt åpenbart for meg at Solheim har flydd altfor mye på business class, kjørt for mye regjeringslimousin og vært i for mange ambassademottakelser til å ha fått med seg vesentlige mangler i det norske velferdssamfunnet, sier generalsekretær i Frp, Geir Almåsvold Mo.

tv2nyhetene

No comments:

Post a Comment