Monday, March 30, 2009

Biskoper som leker politikereBiskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, leker rikspolitiker. Han startet et opprop mot oljeleting i nord. Oslo-biskop Ole Christian Kvarme blander seg inn i islam-debatten og uttaler at han ikke har sett radikal islam i Oslo. Biskoper blander seg inn i asyl, - uhjelp og utenrikspolitikken. Islamsk Råd Norge ønsker å bestemme i mange saker. Iran styres av religion og etter Koranen med prester; imamer, mullaher og andre ”skriftlærde.” Mener kirkelige ledere i Norge at en slik styreform er ønskelig her i landet?

.....Og makten skal da, etter demokratiske valg og uansett utfall, verken gå til kirkelige ledere eller Islamsk Råd Norge, mullaher eller imamer fra noen av moskeene i Norge, selv om de svært gjerne måtte ønske det. De har lest en viss bok og mener dermed at de er mer ”intelligente” enn undersåttene. Det er det åndelige de skal drive med, ikke politikk. Norge er ikke Iran.....

.....Vi andre har lest mer utviklende bøker, sett reportasjer på tv, og følger med i verden og er for demokrati, likeverd, frihet og ytrings- og trykkefrihet, og mener selvsagt at det er flertallet i et rettferdig samfunn som skal bestemme.....


Les mer her: Geistlige i Norge vil ha makt som i prestestyret Iran.

1 comment: