Monday, June 29, 2015

Har vi et ansvar for IS-krigere?Har vi et ansvar for IS-krigere? Er det slik at alle (også IS-krigere) har en naturlig rett til felleskapets goder, selv de som aktivt melder seg ut av det? Skal IS-krigere ha rett til fri retur og beskyttelse?

Aftenbladets debattredaktør, Solveig Grødem Sandelson, og Stavanger kommunes spesialrådgiver for mangfold og integrering, Ingrid H. Rasmussen, mener åpenbart det.

Kjell Skartveit tar til motmæle og skriver: "....det er ikke ordinære kriminelle mennesker dette handler om, det vi opplever er en kollektiv krigserklæring mot hele det vestlige samfunnet, det er som om tyskerne i 1940 skulle blitt invitert på kaffe, medarbeidersamtale og utredning av forbedringspotensialet."
Fremmedkrigere og verktøykasser

Leserkommentar hos Document:

Jeg ble matt av å lese dette (kom bare halvveis da jeg ikke orket mer.) For det første er det kun muslimer selv om kan foreta denne kampen. Så langt har vestlige eliter og vestlig godhets-industri bidratt til å vanskeliggjøre moderate muslimers egen kamp mot radikalisme. Derfor bør de holde seg langt unna.

For det andre kan man ikke snakke seg ut av radikaliseringsproblemet. Stort sett hele verktøykassen til Stavanger kommune besto av handlingsplaner der man skal spre ord skriftlig og muntlig. Islamsk radikalisme bygger på religiøs overbevisning og identitet. Man kan ikke forsøke å gjøre en hare til en høne gjennom dialog. Identitet eller tro kan ikke endres fordi man samtaler eller overvåker. Hverken penger eller ord kan endre dette. Dersom det da ikke er islamistenes motstandere man vil ha dialog med. Få de til å "forstå", ikke være så "fobe" eller være mer åpne og tolerante. Mye tyder jo nettopp på dette, for hvorfor i all verden skal en handlingsplan mot radikalisering legges under en kommunes spesialrådgiver for mangfold og integrering? Det ville jo være som kampen mot hallikvirksomhet i Trondheim skulle settes under Kirkens bymisjon og ikke relevante politi-myndigheter. Eller kampen mot ran i Oslo skulle legges under Oslo Handelsstands Forening. Det henger rett og slett ikke på greip.

Men verst var det å lese Stavanger kommunes spesialrådgiver for mangfold og integrering sitt forslag om at Stavanger kommune "ved en eventuell retur av en fremmedkriger (vil) lede en koordineringsgruppe med representanter fra PST, forebyggingskontakt fra lokalt politi samt en rekke personer i ulike og relevante roller fra kommunen. Målet vil være å avdekke forbedringspotensial, tilegne seg erfaringer og få testet ut rutiner." Man vet ikke om man skal le eller gråte. Denne type vasne, generelle og abstrakte forslag er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det er det samme som en ikke-handlingsplan eller kapitulasjon ovenfor hele problemet.

Denne spesialrådgiveren burde tvinges til å se gjennom IS sine drapsvideoer. Mennesker som slutter seg til denne type sadistisk krigføring, skal ha straff. Tenk der en jærbonde med noen tusen sauer i innmarka. Så kommer en ulv inn. Tror du da at bonden setter ned en koordineringsgruppe med representanter fra Miljøvernforbundet, Landbruks-forbundet, Norges Bonde- og småbrukarlag, kommunens landbrukssjef , det lokale jegerforbundet samt en rekke personer i ulike og relevante roller fra kommunen med det målet å avdekke forbedringspotensial, tilegne seg erfaringer og få testet ut rutiner.?

Jeg ser ikke mer. Ha meg unnskyldt at jeg ikke klarte å lese hele artikkelen Skarstein?

No comments:

Post a Comment