Thursday, June 26, 2008

Arbeiderpartiet har aldri tatt de rike


Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad mener Arbeiderpartiet aldri har gjort noe for å ta de rike, men at Jens Stoltenberg tvert imot har sørget for skjermingsregler i utbytteskatten, ofte kalt Stoltenberg-fradraget, som har virket gunstig for de superrike....

....Etter min mening er det opplagt at Ap hverken har villet eller kommer til å ønske å ta kapitaleierne generelt sett. Det vil skade økonomien, og investeringene vil flytte. Dette vet Ap, sier Gjems-Onstad.....

Les mer her: dn.no

No comments:

Post a Comment