Saturday, June 21, 2008

Uønsket muslimsk inntrengning".....Derimot har norske bedrifter ikke bruk for importerte analfabeter fra all verdens ørkenområder, og vårt land har rett og slett ikke behov for muslimske inntrengere som hverken kan eller vil la seg assimilere i det norske samfunn...."

".....I går ble jeg sittende sammen med en gruppe i et lukket rom der det sydet og koket. Temaet var et av våre nyere asylmottak. Det ble fortalt om ville tilstander hvor de velferdstrengende truer til seg velferdsgoder i fleng, mens en høyt betalt stab av norske oppassere arbeider et par dager i uken uten å begripe vitsen med hva de holder på med (en av oppasserne er kilden til denne lille søte historien). Og inntrengerne strømmer på for å tilrane seg velferdsgoder før og etter at de får norsk pass. De tusener på tusener av dem som får norsk pass, klumper seg sammen i byer og tettsteder for å slippe uheldig påvirkning fra det frie, umoralske og avskyelige samfunn de har trengt seg inn i. Og mens denne galskapen utfolder seg, snakker og snakker og snakker norske politikere og inntrengernes medløpere vakkert om ”globalisering”, ”integrering” og et lykkelig ”multikulturelt” samfunn som om de skulle være stokk blinde og stokk døve....."

Les mer her: Kommentar.no

No comments:

Post a Comment