Thursday, June 26, 2008

Et regjeringsparti i krise
Kolberg sier ofte mye rart. Utfallet mot Mæle er likevel noe av det absolutt rareste han har kommet med. Kolberg må gjerne mene at Mæle burde betale mer skatt. Men så lenge Mæle følger skattereglene og betaler det han skal, må Kolberg rette kritikken mot den rødgrønne regjeringens skattepolitikk og ikke en enkelt skattyter.

Kolberg annonserer at de rike skal flås. Han kunne lagt til at det skal skje med en sløv kniv, så ville jubelen rundt i fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen kanskje blitt enda høyere. For andre høres utspillet mer ut som et desperat utbrudd fra et regjeringsparti i krise.


Les mer her: dn.no

No comments:

Post a Comment