Friday, July 31, 2009

Skamløse medierådgivereBerit Kjøll brukte 740.000 kroner på medierådgivere under striden mellom staten og Kjell Inge Røkke.

- Det er helt urimelig at skattebetalerne skal betale denne regningen. Vedkommende har vært statens representant i et stort selskap, og da må man forvente at vedkommende klarer å redegjøre, også overfor media, for hva vedkommende har gjort, sier Frps Ulf Leirstein.

Jeg ville finne det langt mer interessant å vite hva medierådgiverne har foretatt seg siden de mener seg berettiget til hele 740.000 kroner i honorar!

1 comment:

  1. Som andre liberale yrker, tar konsulentbransjen seg betalt for anvendt tid. Med en antatt timepris i spennet 1500 til 2500 (avhengig av hvem som jobber med saken) eksklusiv moms, blir det 296 timer til en gjennomsnittspris på kr 2000.

    Overrasker meg om Kjøll ikke har fått klarert en slik utgift med departementet på forhånd.

    En del av timene burde vel heller vært viet Sylvia Brustad...

    ReplyDelete