Wednesday, August 19, 2009

Kultureliten hjelper Fremskrittspartiet
–Vi er glad for at disse folkene setter vår politikk på dagsorden, slik at oppmerksomheten rettes mot det vi står for, sier Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ulf Erik Knudsen i en kommentar til Aftenposten.

–Hvis de mener at politikken vår er umoralsk, må de ha ment at regjeringen til Bondevik også var umoralsk, for det vi foreslår ligger nær nivået fra dens budsjett, og jeg registrerte aldri noen slike utblåsninger den gang, sier Knudsen.

–Å si at vi vil svekke lokale budsjetter er skivebom. Vi vil tvert imot styrke det lokale kulturlivet, til korps og amatørteater og lignende. De må ha satt seg dårlig inn i våre forslag. Derimot er det enkelte kunstnere som lever høyt på offentlige overføringer som må skaffe mer av sin inntekt selv, eller kanskje må finne seg noe annet å gjøre. Dessuten vil vi kutte overføringene til Kulturrådet og enkelte andre. Jeg har inntrykk av at mange bak dette oppropet går mot hva de tror er vår politikk, mer enn hva den faktisk er.

–Tror du angrepene mot dere bunner i at dere er det minst politisk korrekte av alle partier?

–Jeg har registrert at i Norge er det politisk ukorrekt å si at kultur må være rettet mot et publikum som etterspør det som lages, sier Knudsen.

No comments:

Post a Comment