Wednesday, August 26, 2009

LO har ikke høye tanker om medlemmene sine

Se på spørsmålene nedenfor, som LO ba sine medlemmer om å svare på. Etter at du har skrattet ferdig, still deg selv følgende spørsmål: Hvor stor er sannsynligheten for at LO får akkurat de svarene de ønsker?

Det er åpenbart at LO tar det som en selvfølge at medlemmene ikke har intelligens nok til å avsløre det tendensiøse i spørsmålene.


■Bør midlertidige ansettelser være tillatt?
■Bør utenlandske arbeidstakere ha samme lønn som norske?
■Bør butikker i hovedsak være stengt på søndager?
■Bør alle som jobber deltid ha lovfestet rett til heltidsstilling?
■Hvilket regjeringsalternativ ønsker du?
■En rødgrønn regjering med AP, SV og SP.
■En borgerlig regjering der FrP ikke er med (for eksempel Høyre,
Venstre og Krf).
■En borgerlig regjering der FrP er med (For eksempel Høyre og
Frp).
■Ingen av disse.
■Vet ikke.
■Hvilket regjeringsalternativ vil best sikre arbeidsplasser til sjøs?
■Bør skip som går mellom norske havner ha norske lønns- og arbeidsvilkår?
■Hvilken betydning har det for fagbevegelsen hvem som sitter i regjering?
■Hvor viktig er jobbsikkerhet og sysselsetting for ditt partivalg?
■Stortingsvalgets betydning ift fattigdom?
■Er sosiale tjenester som barnevern, sosialhjelp etc viktig for ditt partivalg?
■Bør stat og kommune kunne bruke private til å utføre tjenester (eks sykehjem og rusbehandling)?
■Bør private selskaper kunne kjøpe opp naturressurser som vannkraft?
■Hvor viktig er det at Arbeidstilsynet kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft?
■Hvilke offentlige tjenester bør kunne konkurranseutsettes (liste med alle aktuelle som skole, fengel, sykehus, omsorg)?
■Hva er ditt syn på likelønnspott?
Og klassikeren:

■Hvor positiv eller negativ vil du være til å betale noe høyere skatt hvis det var nødvendig for å sikre at dagens velferdsordninger kan opprettholdes i framtiden?

5 comments:

 1. Jeg synes du er litt vel tendensiøs i ditt eget spørsmål, du skyter deg selv i foten når du hevder andre er tendensiøse og selv stiller spørsmål i beste jehovas vitnestil. Dette kunne vært en veldig fin kritikk av LO, men du klarer å gjøre deg selv til en hønsehjerne og en dyktig rødgrønn stemmesamler. Godt jobba, men vær heller stille neste gang enn å avsløre din egen dårskap.

  ReplyDelete
 2. Nei, men kjære kirkefolk - så sur du var, da?

  Er det noen som har vært slem mot deg?

  ReplyDelete
 3. Jeg er født og oppvokst på Rommen!

  ReplyDelete
 4. Er vel hevet over enhver tvil om at de rødgrønne begynner å svette kraftig i skjortekraven om dagene :) Fikk noen propaganda fra LO i går, som resulterte i at jeg meldte meg ut. "Vil du være sikret jobb i fremtiden, stem rødgrønt". Okay, men forstår de ikke at bedrifter som blir dyrere og dyrere å drive under de rødgrønne, flagger ut av norge og fører til arbeidsløshet?

  ReplyDelete